Upravni organ druge stopnje je tožnikovo pritožbo zavrnil in v razlogih poudaril, da iz določbe 2. odstavka 126. člena ZGO-1 izhaja, da za vpis v imenik zadostuje univerzitetna izobrazba, ki zagotavlja znanja, ki so potrebna za določeno inženirsko storitev. V konkretnem primeru pa je sporno, ali ima tožnik kot univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva potrebna znanja za odgovornega projektanta (tehnično projektiranje) in odgovornega vodjo del. Strinja se z ugotovitvijo, da študij gozdarstva glede na predmetnik ne daje ustreznih znanj s področja gradbeništva. S tem ko posameznik pridobi pooblastilo za odgovornega projektanta s področja gradbene stroke, velja to pooblastilo za vse vrste gradenj. Študij gozdarstva pa ne daje znanja za projektiranje oz. izdelavo vseh vrst načrtov. Po določbi 2. odstavka 77. člena ZGO-1 enako velja tudi glede zahteve za pooblastilo za odgovornega vodjo del. V nadaljevanju pritožbeni organ ugotavlja, da je tožnik že vpisan v inženirsko zbornico kot pooblaščeni inženir tehnološke stroke. Tudi glede na trditve na zaslišanju 15. 10. 2008 po njegovem mnenju izhaja, da posebnega dela izpita ni delal iz projektiranja ampak s področja gozdarstva. Pri tem se drugostopenjski organ sklicuje na že omenjeni določbi ZGO in Družbenega dogovora. Ker je moral biti pisni del izpita čim bolj ustrezen delu v praksi, ni bil s področja projektiranja. Tožnik je na zaslišanju 15. 10. 2008 tudi povedal, da je pred opravljanjem strokovnega izpita opravljal dela in naloge s področja geodezije, posnetkov terena, preračunavanja višin, kartiranja, pri operativi pa vse faze od zakoličb do vodenja gradbenega dnevnika. Po mnenju pritožbenega organa zato tožnik nima opravljenega niti ustreznega strokovnega izpita.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Upravni upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
stopnje stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožnikovo tožnikov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pritožbo pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zavrnil zavrniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
razlogih razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
poudaril poudariti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
iz iz predlog; rodilnik
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
126. 126. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZGO ZGO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
izhaja izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
za za predlog; tožilnik
vpis vpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; tožilnik
imenik imenik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zadostuje zadostovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
univerzitetna univerziteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
izobrazba izobrazba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
zagotavlja zagotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
potrebna potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
določeno določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
inženirsko inženirski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
V v predlog; mestnik
konkretnem konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sporno sporno splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
univerzitetni univerziteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
diplomirani diplomiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
inženir inženir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gozdarstva gozdarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
potrebna potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
odgovornega odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
projektanta projektant samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tehnično tehničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
projektiranje projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
odgovornega odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
vodjo vodja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Strinja strinjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
z z predlog; orodnik
ugotovitvijo ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
študij študij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gozdarstva gozdarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
predmetnik predmetnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ne ne členek
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ustreznih ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
znanj znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
gradbeništva gradbeništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
ko ko podredni veznik
posameznik posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pridobi pridobiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pooblastilo pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
odgovornega odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
projektanta projektant samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
gradbene gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stroke stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pooblastilo pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
gradenj gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Študij študij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gozdarstva gozdarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
ne ne členek
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
projektiranje projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
oz. oz. okrajšava
izdelavo izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
vrst vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
načrtov načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Po po predlog; mestnik
določbi določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
77. 77. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZGO ZGO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
enako enak nedoločni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
glede glede predlog; rodilnik
zahteve zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pooblastilo pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
odgovornega odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
vodjo vodja samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
V v predlog; mestnik
nadaljevanju nadaljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ugotavlja ugotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
že že členek
vpisan vpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; tožilnik
inženirsko inženirski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
zbornico zbornica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
pooblaščeni pooblaščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
inženir inženir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tehnološke tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stroke stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tudi tudi členek
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
trditve trditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
zaslišanju zaslišanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
po po predlog; mestnik
njegovem njegov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, mestnik, ednina, moški spol svojine
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
izhaja izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
posebnega poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
izpita izpit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
delal delati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
iz iz predlog; rodilnik
projektiranja projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ampak ampak priredni veznik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
gozdarstva gozdarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
drugostopenjski drugostopenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sklicuje sklicevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
že že členek
omenjeni omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
določbi določba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ZGO ZGO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Družbenega družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dogovora dogovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
moral morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
pisni pisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izpita izpit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
ustrezen ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
v v predlog; mestnik
praksi praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
projektiranja projektiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
zaslišanju zaslišanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
tudi tudi členek
povedal povedati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pred pred predlog; orodnik
opravljanjem opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
strokovnega strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
izpita izpit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opravljal opravljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
geodezije geodezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
posnetkov posnetek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
terena teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
preračunavanja preračunavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
višin višina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kartiranja kartiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
operativi operativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
faze faza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
od od predlog; rodilnik
zakoličb zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
vodenja vodenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
gradbenega gradben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dnevnika dnevnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Po po predlog; mestnik
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pritožbenega pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
organa organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zato zato priredni veznik
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
opravljenega opravljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
niti niti členek
ustreznega ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
strokovnega strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
izpita izpit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor