Zazidalni načrt Moste - M1 je Skupščina Občina Jesenice z odlokom o potrditvi dne 03.11.1977 sprejela na zboru združenega dela, krajevnih skupnosti in družbenopolitičnem zboru, objavljen pa je bil v 18. številki Uradnega vestnika Gorenjske leta 1977. Po zazidalnem načrtu je bila predvidena gradnja 21 pritličnih stanovanjskih hiš s prosto stoječimi garažami ali garažami v podaljšku strešine ter 27 dvojnih stanovanjskih hiš v nizu. Od teh je bila realizacija 10 hiš predvidena šele po izdelavi glavnega projekta avtoceste oz po njeni zakoličbi. Skupaj je bilo predvideno 49 stanovanjskih enot. Prav zaradi pogojev izgradnje AC Hrušica-Vrba je nato na svoji 92. seji izvršni svet Skupščine občine Jesenice z dne 15.04.1980 dovolil manjši odmik od Odloka o potrditvi zazidalnega načrta stanovanjskega območja v Mostah M1 po novelaciji dokumentacije št. III/1698-1/77-A, ki jo je izdelal Biro za urbanizem in stanovanjsko poslovanje Jesenice. Po tej novelaciji se je število objektov v zazidalnem načrtu zmanjšalo na skupno 37 (19 pritličnih in 18 dvojnih v nizu). Ker je veljal do leta 1984 Zakon o urbanističnem planiranju (UL SRS, št. 16/67), je bil v skladu s 15. členom manjši odmik od sprejetega zazidalnega načrta možen, če je bil izveden z dovoljenjem za urbanizem pristojnega sveta občinske skupščine in če ni šlo za spremembo namembnosti zazidave.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Zazidalni zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Moste Moste samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
M1 M1 samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Skupščina skupščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Jesenice Jesenice samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
odlokom odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
potrditvi potrditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
03.11.1977 03.11.1977 glavni števnik; arabski zapis
sprejela sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
na na predlog; mestnik
zboru zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
združenega združen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
krajevnih krajeven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
družbenopolitičnem družbenopolitičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
zboru zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
objavljen objavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
številki številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Uradnega uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
vestnika vestnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Gorenjske Gorenjska samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1977 1977 glavni števnik; arabski zapis
Po po predlog; mestnik
zazidalnem zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
gradnja gradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
21 21 glavni števnik; arabski zapis
pritličnih pritličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
hiš hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
prosto prosto splošni prislov; nedoločena stopnja
stoječimi stoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
garažami garaža samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ali ali priredni veznik
garažami garaža samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
podaljšku podaljšek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
strešine strešina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
27 27 glavni števnik; arabski zapis
dvojnih dvojen drugi števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, mestnik
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
hiš hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
nizu niz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Od od predlog; rodilnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
realizacija realizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
10 10 glavni števnik; arabski zapis
hiš hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
predvidena predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
šele šele členek
po po predlog; mestnik
izdelavi izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
glavnega glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
avtoceste avtocesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oz oz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
njeni njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, ednina, ženski spol svojine
zakoličbi zakoličba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
predvideno predviden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
49 49 glavni števnik; arabski zapis
stanovanjskih stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
enot enota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Prav prav členek
zaradi zaradi predlog; rodilnik
pogojev pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
izgradnje izgradnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
AC AC samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Hrušica Hrušica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vrba vrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nato nato splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
92. 92. vrstilni števnik; arabski zapis
seji seja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izvršni izvršen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Skupščine skupščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Jesenice Jesenice samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; rodilnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
15.04.1980 15.04.1980 glavni števnik; arabski zapis
dovolil dovoliti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
manjši majhen splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
odmik odmik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
od od predlog; rodilnik
Odloka odlok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
potrditvi potrditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zazidalnega zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
stanovanjskega stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Mostah Moste samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, mestnik
M1 M1 samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
po po predlog; mestnik
novelaciji novelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dokumentacije dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
III III glavni števnik; rimski zapis
1698 1698 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
77 77 glavni števnik; arabski zapis
A A samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izdelal izdelati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Biro biro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
urbanizem urbanizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
stanovanjsko stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
poslovanje poslovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Jesenice Jesenice samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
novelaciji novelacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zazidalnem zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zmanjšalo zmanjšati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
na na predlog; tožilnik
skupno skupno splošni prislov; nedoločena stopnja
37 37 glavni števnik; arabski zapis
19 19 glavni števnik; arabski zapis
pritličnih pritličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
18 18 glavni števnik; arabski zapis
dvojnih dvojen drugi števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, mestnik
v v predlog; mestnik
nizu niz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
veljal veljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
do do predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1984 1984 glavni števnik; arabski zapis
Zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
urbanističnem urbanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
planiranju planiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
UL UL samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SRS SRS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
16 16 glavni števnik; arabski zapis
67 67 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
manjši majhen splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
odmik odmik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
od od predlog; rodilnik
sprejetega sprejet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zazidalnega zazidalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načrta načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
možen možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
izveden izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
dovoljenjem dovoljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
za za predlog; tožilnik
urbanizem urbanizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pristojnega pristojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
občinske občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupščine skupščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
če če podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
šlo iti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, srednji spol
za za predlog; tožilnik
spremembo sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
namembnosti namembnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zazidave zazidava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Gorenjski glas
leto nastanka: 2003
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Gorenjski glas
avtor: neznani novinar