dela. Očitno je, da je tudi delo (oziroma ekonomsko-instrumentalne aktivnosti, podvržene logiki učinkovitosti, podrejene od zunaj ali od zgoraj postavljenim zahtevam in vpete v hierarhična oblastna razmerja) v resni krizi, ki se kaže na različne načine, npr. kot strukturna brezposelnost, krčenje obsega pridobitnih dejavnosti, krepitev moči/sile kapitala (oziroma javnih in zasebnih »delodajalcev«), povečevanje števila netipičnih zaposlitev, posplošen strah pred brezposelnostjo (oziroma široko razprostranjena ekonomska negotovost), stopnjevanje (že sicer neznosnih in ponižujočih) storilnostnih pritiskov na zaposlene »srečneže«, naraščajoča prožnost trga delovne sile, bledenje razlike med delovnim in prostim časom … Paradoksno pa je, da se ta ponižujoči ekonomski teror tolerira (še huje, intenzivira), čeprav bi se ga dalo korenito zmanjšati (in počlovečiti), in sicer predvsem po zaslugi izrednega povečanja produktivnosti dela. Toda ne, problem je definiran drugače. Kako ohraniti obstoječa delovna mesta in ustvariti/izumiti čim več novih, kakršnihkoli že (oziroma s čim – s kolikšnimi davčnimi olajšavami, ugodnostmi, razbremenitvami in subvencijami – prepričati potencialne vlagatelje in podjetnike, da bi storili dobro delo s ponudbo čim več dobrega dela)? Po drugi – teoretični – strani pa se vrstijo utopične vizije o skorajšnji posplošitvi osvobojenega, neodtujenega, avtonomnega, ekspresivnega ali kreativnega dela (kot možnosti, ki bo na voljo vsakomur ali vsaj večini) in vznesene hvalnice (strukturno nujnih) ekonomskih dejavnosti, ki so predstavljene kot – reci in piši – večno/nespremenljivo bistvo človeka (ki z njimi izraža/uresničuje svoje potenciale ter ob tem tudi osebnostno raste/napreduje), za nameček pa imajo še to odliko, da funkcionirajo kot središčna/temeljna socialna vez (oziroma socializacijsko-normalizacijski mehanizem). Tematski okvir, ki ga zariše Just Marriage (Pravična poroka ali Zgolj poroka?), ni ravno obetavno izhodišče za razumevanje in organiziranje zasebnega življenja, saj namenja pretirano pozornost pravnemu (zakonskemu ali pogodbenemu) urejanju, ki je na tem kompleksnem in nenehno spreminjajočem se področju skoraj neizbežno po eni strani dokaj okorno (in zato neredko nezaželeno), po drugi strani pa še »zamudniško«, saj pogosto zgolj sledi – z večjim ali manjšim časovnim zamikom – spremembam v družbeni praksi. Te pa so v zadnjem času tudi v sferi intimnih, spolnih, ljubezenskih

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Očitno očitno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
oziroma oziroma priredni veznik
ekonomsko ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
instrumentalne instrumentalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
aktivnosti aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
podvržene podvržen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
logiki logik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
učinkovitosti učinkovitost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
podrejene podrejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
zunaj zunaj splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
od od predlog; rodilnik
zgoraj zgoraj splošni prislov; nedoločena stopnja
postavljenim postavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
zahtevam zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
vpete vpet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
hierarhična hierarhičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
oblastna oblasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
razmerja razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
resni resen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
krizi kriza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
kaže kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
načine način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
npr. npr. okrajšava
kot kot podredni veznik
strukturna strukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
brezposelnost brezposelnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
krčenje krčenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
obsega obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pridobitnih pridobiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
krepitev krepitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
moči moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sile sila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kapitala kapital samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
javnih javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
zasebnih zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
delodajalcev delodajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
povečevanje povečevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
števila število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
netipičnih netipičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
zaposlitev zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
posplošen posplošen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
strah strah samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
brezposelnostjo brezposelnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
oziroma oziroma priredni veznik
široko široko splošni prislov; nedoločena stopnja
razprostranjena razprostranjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ekonomska ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
negotovost negotovost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
stopnjevanje stopnjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
že že členek
sicer sicer členek
neznosnih neznosen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ponižujočih ponižujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
storilnostnih storilnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pritiskov pritisk samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
zaposlene zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
srečneže srečnež samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
naraščajoča naraščajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
prožnost prožnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
trga trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
delovne deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
sile sila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
bledenje bledenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
delovnim deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
prostim prost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
časom čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Paradoksno paradoksno splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
ponižujoči ponižujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
ekonomski ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
teror teror samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
tolerira tolerirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
še še členek
huje hudo splošni prislov; primernik
intenzivira intenzivirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
čeprav čeprav podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
dalo dati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
korenito korenito splošni prislov; nedoločena stopnja
zmanjšati zmanjšati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
počlovečiti počlovečiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
predvsem predvsem členek
po po predlog; mestnik
zaslugi zasluga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izrednega izreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
povečanja povečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
produktivnosti produktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Toda toda priredni veznik
ne ne členek
problem problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
definiran definiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
drugače drugače splošni prislov; nedoločena stopnja
Kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
ohraniti ohraniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
obstoječa obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
delovna deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
mesta mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
ustvariti ustvariti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
izumiti izumiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
kakršnihkoli kakršenkoli oziralni zaimek; srednji spol, dvojina, rodilnik
že že členek
oziroma oziroma priredni veznik
s z predlog; orodnik
čim kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
s z predlog; orodnik
kolikšnimi kolikšen vprašalni zaimek; ženski spol, množina, orodnik
davčnimi davčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
olajšavami olajšava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ugodnostmi ugodnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
razbremenitvami razbremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
subvencijami subvencija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
prepričati prepričati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
potencialne potencialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
vlagatelje vlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
podjetnike podjetnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
storili storiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
dobro dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
ponudbo ponudba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
dobrega dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dela del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Po po predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
teoretični teoretičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vrstijo vrstiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
utopične utopičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
vizije vizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
skorajšnji skorajšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
posplošitvi posplošitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
osvobojenega osvobojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
neodtujenega neodtujen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
avtonomnega avtonomen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
ekspresivnega ekspresiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
kreativnega kreativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
voljo volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vsakomur vsakdo celostni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
ali ali priredni veznik
vsaj vsaj členek
večini večina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
vznesene vznesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
hvalnice hvalnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
strukturno strukturno splošni prislov; nedoločena stopnja
nujnih nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ekonomskih ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predstavljene predstavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
reci reči glavni glagol; dovršni, velelnik, 2. oseba, ednina
in in priredni veznik
piši piš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
večno večno splošni prislov; nedoločena stopnja
nespremenljivo nespremenljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
bistvo bistvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
človeka človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
z z predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
izraža izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
uresničuje uresničevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
potenciale potencial samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ter ter priredni veznik
ob ob predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
osebnostno osebnostno splošni prislov; nedoločena stopnja
raste rasti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
napreduje napredovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
nameček nameček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pa pa priredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
še še členek
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
odliko odlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
funkcionirajo funkcionirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
kot kot podredni veznik
središčna središčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
temeljna temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
socialna socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vez vez samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
oziroma oziroma priredni veznik
socializacijsko socializacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
normalizacijski normalizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
mehanizem mehanizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tematski tematski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
okvir okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
zariše zarisati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Just Justa samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Marriage Marriage samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pravična pravičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
poroka poroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
Zgolj zgolj členek
poroka poroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
ravno ravno členek
obetavno obetaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izhodišče izhodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
razumevanje razumevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
organiziranje organiziranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zasebnega zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
življenja življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
namenja namenjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pretirano pretiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pozornost pozornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pravnemu praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
zakonskemu zakonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
ali ali priredni veznik
pogodbenemu pogodben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
urejanju urejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
kompleksnem kompleksen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
nenehno nenehno splošni prislov; nedoločena stopnja
spreminjajočem spreminjajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
skoraj skoraj členek
neizbežno neizbežno splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
eni en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dokaj dokaj splošni prislov; nedoločena stopnja
okorno okorno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
neredko neredko splošni prislov; nedoločena stopnja
nezaželeno nezaželeno splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
še še členek
zamudniško zamudniško splošni prislov; nedoločena stopnja
saj saj priredni veznik
pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
zgolj zgolj členek
sledi slediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
večjim velik splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, orodnik
ali ali priredni veznik
manjšim majhen splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, orodnik
časovnim časoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
zamikom zamik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
spremembam sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
v v predlog; mestnik
družbeni družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
praksi praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
zadnjem zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
sferi sfera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
intimnih intimen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
spolnih spolen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ljubezenskih ljubezenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zapri
vir: Krtina
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Prava poroka? : 12 razmišljanj o zakonski zvezi
avtor: neznani avtor