Ugotovili so, da je mogoče z različnimi aktivnostmi izboljšati ali vsaj ohraniti določeno raven spomina. Ljudje, ki so bili v visoki starosti bolj miselno aktivni, so imeli manj težav s spominom kot tisti, ki so bili bolj pasivni. Zlasti je važno ohranjati psihično aktivnost po pomembnih življenjskih spremembah, kot je na primer upokojitev. Upokojitev pomeni razbremenitev obveznosti, ne sme pa pomeniti pasivnosti in miselne neaktivnosti, saj se s tem verjetnost, da se bodo pojavile težave s spominom, poveča. Podobno kot pri ohranjanju telesne pripravljenosti je tudi pri ohranjanju psihičnega stanja potrebna redna vadba. Vendar pa ni vsaka psihična aktivnost uspešna pri ohranjanju spomina. Ugotovili so, da ukvarjanje z novimi aktivnostmi, ki za posameznika pomenijo nov izziv, pripomore k boljšemu spominu. Aktivnosti, ki za posameznika pomenijo že neko ustaljeno prakso, pa ne pomagajo v taki meri k njegovemu ohranjanju. Tako na primer neko ponavljajoče se opravilo, ki ga je posameznik obvladal že v preteklosti, ni tako uspešno pri ohranjanju spomina kot reševanje problemov, ki so za človeka novi in s katerimi se v življenju še ni srečal. Vsekakor pa morajo biti aktivnosti prilagojene posamezniku – ne smejo biti ne prelahke in ne pretežke. Pretežke aktivnosti lahko povzročijo njihovo zavračanje zaradi stalnih neuspehov, ki jih človek doživlja, nasprotno pa prelahke aktivnosti zbudijo občutek nesmiselnosti takega početja in tudi sicer ne pripomorejo k izboljšanju ali ohranjanju spomina. Če je mogoče, je smiselno psihične aktivnosti združiti s telesno vadbo (na primer vrtnarjenje). Različne vaje je mogoče pripraviti doma. Človek, ki rada prebira časopise, naj po prebranem odstavku zapre časopis in skuša v mislih obnoviti vsebino, nato naj ponovno preleti vsebino v časopisu in primerja podatke, ki si jih je zapomnil, z napisano vsebino. Še bolje pa je, če vsebino v prispevku obnovi nekomu drugemu. Če je le mogoče, naj ljudje, ki imajo težave s spominom, čim dlje skrbijo za različne zadolžitve, seveda le do mere, ko taka aktivnost ne pomeni nevarnosti zanje ali za druge. Doma je mogoče izdelati preproste naloge, na primer na list papirja napisati račune, ki naj jih prizadeti rešuje z računanjem na pamet. Če naloge niso pretežke, je smiselno reševati različne križanke in ugankarske naloge. Obstajajo tudi različne knjižice z že pripravljenimi vajami. Dobrodošle so tudi aktivnosti, ki se izvajajo v skupinah, kot so učenje novih jezikov, pridobivanje znanja iz zgodovine, o novih krajih in drugo. Takšne vrste izobraževanja tudi pri nas potekajo organizirano (na primer Spominčica, Univerza za tretje življenjsko obdobje). Kadar se začnejo pojavljati težave s spominom, je smiselno izdelati strategije, kako s pripomočki zmanjšati posledice teh težav. Dobro je uveljaviti prakso, da si človek s težavami s spominom stvari zapisuje, najbolje je, da ima svojo beležko in jo nosi s seboj. Kadar gre za težave s spominom v sklopu demence, je smiselno take strategije vpeljati čim prej, saj z napredovanjem težav s spominom le-teh ni več mogoče vpeljati tako, da bi prešle v rutinsko uporabo.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Ugotovili ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
različnimi različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
aktivnostmi aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
izboljšati izboljšati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ali ali priredni veznik
vsaj vsaj členek
ohraniti ohraniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
določeno določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
raven raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
spomina spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
v v predlog; mestnik
visoki visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
starosti starost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
bolj bolj splošni prislov; primernik
miselno miselno splošni prislov; nedoločena stopnja
aktivni aktiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
imeli imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
manj manj splošni prislov; primernik
težav težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
spominom spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
kot kot podredni veznik
tisti tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
bolj bolj splošni prislov; primernik
pasivni pasiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Zlasti zlasti členek
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
važno važen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ohranjati ohranjati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
psihično psihičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
aktivnost aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
pomembnih pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
življenjskih življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
spremembah sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
upokojitev upokojitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Upokojitev upokojitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
razbremenitev razbremenitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obveznosti obveznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
sme smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pa pa priredni veznik
pomeniti pomeniti glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
pasivnosti pasivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
miselne miseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
neaktivnosti neaktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
verjetnost verjetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pojavile pojaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
težave težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
spominom spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
poveča povečati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Podobno podobno splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
pri pri predlog; mestnik
ohranjanju ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
telesne telesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pripravljenosti pripravljenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
pri pri predlog; mestnik
ohranjanju ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
psihičnega psihičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
stanja stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
potrebna potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
redna reden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vadba vadba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vendar vendar priredni veznik
pa pa priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
vsaka vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
psihična psihičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
aktivnost aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
uspešna uspešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
ohranjanju ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
spomina spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ugotovili ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
da da podredni veznik
ukvarjanje ukvarjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
novimi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
aktivnostmi aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
za za predlog; tožilnik
posameznika posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
pomenijo pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
nov nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
izziv izziv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pripomore pripomoči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
k k predlog; dajalnik
boljšemu dober splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, dajalnik
spominu spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
Aktivnosti aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
za za predlog; tožilnik
posameznika posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
pomenijo pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
že že členek
neko nek nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
ustaljeno ustaljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
prakso praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pa pa priredni veznik
ne ne členek
pomagajo pomagati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
taki tak kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
meri mera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
k k predlog; dajalnik
njegovemu njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, ednina, moški spol svojine
ohranjanju ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
neko nek nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
ponavljajoče ponavljajoče splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
opravilo opravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
posameznik posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obvladal obvladati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
že že členek
v v predlog; mestnik
preteklosti preteklost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
uspešno uspešno splošni prislov; nedoločena stopnja
pri pri predlog; mestnik
ohranjanju ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
spomina spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
reševanje reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
problemov problem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
človeka človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
novi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
katerimi kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
življenju življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
še še členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
srečal srečati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Vsekakor vsekakor členek
pa pa priredni veznik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
aktivnosti aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
prilagojene prilagojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
posamezniku posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
ne ne členek
smejo smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
ne ne členek
prelahke prelahek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ne ne členek
pretežke pretežek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Pretežke pretežek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
aktivnosti aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
povzročijo povzročiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
zavračanje zavračanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
stalnih stalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
neuspehov neuspeh samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
doživlja doživljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nasprotno nasprotno splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
prelahke prelahek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
aktivnosti aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
zbudijo zbuditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
občutek občutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nesmiselnosti nesmiselnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
takega tak kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
početja početje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
tudi tudi členek
sicer sicer členek
ne ne členek
pripomorejo pripomoči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
k k predlog; dajalnik
izboljšanju izboljšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
ali ali priredni veznik
ohranjanju ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
spomina spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
smiselno smiselno splošni prislov; nedoločena stopnja
psihične psihičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
aktivnosti aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
združiti združiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
telesno telesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
vadbo vadba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vrtnarjenje vrtnarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
vaje vaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pripraviti pripraviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
doma doma splošni prislov; nedoločena stopnja
Človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
rada rad splošni prislov; nedoločena stopnja
prebira prebirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
časopise časopis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
naj naj členek
po po predlog; mestnik
prebranem prebran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
odstavku odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zapre zapreti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
časopis časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
skuša skušati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
mislih misel samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
obnoviti obnoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vsebino vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nato nato splošni prislov; nedoločena stopnja
naj naj členek
ponovno ponovno splošni prislov; nedoločena stopnja
preleti preleteti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vsebino vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
časopisu časopis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
primerja primerjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
podatke podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zapomnil zapomniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
z z predlog; orodnik
napisano napisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
vsebino vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Še še členek
bolje dobro splošni prislov; primernik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
če če podredni veznik
vsebino vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
obnovi obnoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nekomu nekdo nedoločni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
drugemu drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, dajalnik
Če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
le le členek
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
težave težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
s z predlog; orodnik
spominom spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
dlje daleč splošni prislov; primernik
skrbijo skrbeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zadolžitve zadolžitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
seveda seveda členek
le le členek
do do predlog; rodilnik
mere mera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ko ko podredni veznik
taka tak kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
aktivnost aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
nevarnosti nevarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zanje zame osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, navezna naslonskost
ali ali priredni veznik
za za predlog; tožilnik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, tožilnik
Doma doma splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izdelati izdelati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
preproste preprost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; tožilnik
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
papirja papir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
napisati napisati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
račune račun samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
naj naj členek
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
prizadeti prizadeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
rešuje reševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
računanjem računanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
na na predlog; tožilnik
pamet pamet samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Če če podredni veznik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
pretežke pretežek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
smiselno smiseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
reševati reševati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
križanke križanka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ugankarske ugankarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
naloge naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
Obstajajo obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
knjižice knjižica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
že že členek
pripravljenimi pripravljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
vajami vaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Dobrodošle dobrodošel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tudi tudi členek
aktivnosti aktivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izvajajo izvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
skupinah skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
učenje učenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
jezikov jezik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pridobivanje pridobivanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
krajih kraj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, imenovalnik
Takšne takšen kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izobraževanja izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
pri pri predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, mestnik
potekajo potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
organizirano organizirano splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Spominčica spominčica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Univerza univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
tretje tretji vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, imenovalnik
življenjsko življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Kadar kadar podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
začnejo začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pojavljati pojavljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
težave težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
s z predlog; orodnik
spominom spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
smiselno smiseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izdelati izdelati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
strategije strategija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
pripomočki pripomoček samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
zmanjšati zmanjšati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
posledice posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
težav težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
uveljaviti uveljaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
prakso praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
težavami težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
s z predlog; orodnik
spominom spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zapisuje zapisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
najbolje dobro splošni prislov; presežnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
svojo svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
beležko beležka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
nosi nositi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
seboj se povratni zaimek; orodnik
Kadar kadar podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
težave težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
s z predlog; orodnik
spominom spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
sklopu sklop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
demence demenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
smiselno smiseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
take tak kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
strategije strategija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vpeljati vpeljati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
prej prej splošni prislov; primernik
saj saj priredni veznik
z z predlog; orodnik
napredovanjem napredovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
težav težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
spominom spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
le le členek
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vpeljati vpeljati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
prešle preiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
v v predlog; tožilnik
rutinsko rutinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
uporabo uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Revije
naslov: Vzajemna
avtor: neznani novinar