Podobno na razvoj debelosti pri otrocih vplivajo t. i. hitra hrana in videoigrice. Namesto, da bi tekali za žogo, se igrajo sede, v virtualnem svetu. Strokovnjaki vzroke za povečanje števila debelih otrok pripisujejo tudi razmahu nakupovalnih centrov. To je korenito spremenilo prehranjevalne navade otrok in mladih. Najbolj opazne so spremembe v azijskih državah, kjer so prejšnje generacije redkeje obedovale zunaj doma. Mladi pa se zdaj z avtomobili zapeljejo do najbližjega nakupovalnega središča, kamor jih vabi na hitro pripravljena hrana. Tudi v državah v razvoju so hkrati s povečanjem števila nakupovalnih središč zaznali vedno več debelosti. Izdelki z daljšim rokom uporabnosti, ki jih kupujemo v supermarketih, namreč vsebujejo veliko soli, sladkorja in maščob. Fast food z veliko kalorijami in energije ter z malo balasta in vitaminov je po vsem svetu postal simbol zahodnjaškega načina življenja, ki je še posebej zaželeno v novih demokracijah Vzhodne Evrope in revnem tretjem svetu. Češka specialistka za prehrano dr. Marie Kunesova pravi, da so Čehi obdržali vse svoje slabe prehranjevalne navade in prevzeli še tuje: »Mame nehajo delati ob sedmih zvečer, prihitijo domov in na mizo postavijo na hitro pripravljeno pico iz zamrzovalnika.« Ruski zdravniki so že začeli opozarjati na pomanjkljivosti kapitalizma: krajše čakalne vrste, manj fizičnega dela, vse več novih avtomobilov in manj gibanja so vzroki za čezmerno rejenje državljanov. Celo v različnih ekonomskih inštitutih so tip gospodarstva povezali s telesno težo prebivalstva. Harvardski Ekonomski inštitut je lani objavil poročilo, v katerem so zapisali: »Ljudje v državah, kjer gospodarstvo ni prepuščeno zakonitostim tržne ekonomije, so bolj vitki od tistih, ki živijo v ekonomijah odprtega tipa. V državah, kjer je trg nadzorovan in usmerjan, tradicionalno kmetijstvo pa zaščiteno, je debelih ljudi manj.«

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Podobno podobno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
debelosti debelost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
otrocih otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
vplivajo vplivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
t. t. okrajšava
i. i. okrajšava
hitra hiter splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
hrana hrana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
videoigrice videoigrica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Namesto namesto predlog; rodilnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
tekali tekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
za za predlog; tožilnik
žogo žoga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
igrajo igrati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
sede sesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
virtualnem virtualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Strokovnjaki strokovnjak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
vzroke vzrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
povečanje povečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
števila število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
debelih debel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pripisujejo pripisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
razmahu razmah samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
nakupovalnih nakupovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
centrov center samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
korenito korenito splošni prislov; nedoločena stopnja
spremenilo spremeniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
prehranjevalne prehranjevalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
navade navada samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
mladih mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
Najbolj najbolj splošni prislov; presežnik
opazne opazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
azijskih azijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
prejšnje prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
generacije generacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
redkeje redko splošni prislov; primernik
obedovale obedovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
zunaj zunaj predlog; rodilnik
doma dom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Mladi mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
avtomobili avtomobil samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
zapeljejo zapeljati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
do do predlog; rodilnik
najbližjega blizek splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, rodilnik
nakupovalnega nakupovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
središča središče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kamor kamor podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
vabi vabiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
hitro hitro splošni prislov; nedoločena stopnja
pripravljena pripravljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
hrana hrana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
razvoju razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
povečanjem povečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
števila število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nakupovalnih nakupovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
središč središče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
zaznali zaznati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
debelosti debelost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Izdelki izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
daljšim dolg splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, orodnik
rokom rok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
uporabnosti uporabnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
kupujemo kupovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; mestnik
supermarketih supermarket samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
namreč namreč priredni veznik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
soli sol samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sladkorja sladkor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
maščob maščoba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Fast Fast samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
food food samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
veliko velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
kalorijami kalorija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
energije energija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
z z predlog; orodnik
malo malo splošni prislov; nedoločena stopnja
balasta balast samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vitaminov vitamin samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
po po predlog; mestnik
vsem ves celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
postal postati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
simbol simbol samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zahodnjaškega zahodnjaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
načina način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
življenja življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
še še členek
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
zaželeno zaželen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
demokracijah demokracija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Vzhodne vzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Evrope Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
revnem reven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
tretjem tretji vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Češka češki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
specialistka specialistka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
prehrano prehrana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dr. dr. okrajšava
Marie Marie samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kunesova Kunesov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pravi praviti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
Čehi Čeh samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
obdržali obdržati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
slabe slab splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prehranjevalne prehranjevalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
navade navada samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
prevzeli prevzeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
še še členek
tuje tuje splošni prislov; nedoločena stopnja
Mame mama samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
nehajo nehati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
delati delati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ob ob predlog; mestnik
sedmih sedem glavni števnik; besedni zapis, množina, mestnik
zvečer zvečer splošni prislov; nedoločena stopnja
prihitijo prihiteti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
domov domov splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
na na predlog; tožilnik
mizo miza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
postavijo postaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
hitro hitro splošni prislov; nedoločena stopnja
pripravljeno pripravljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pico pica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
zamrzovalnika zamrzovalnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ruski ruski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zdravniki zdravnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
že že členek
začeli začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
opozarjati opozarjati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
na na predlog; mestnik
pomanjkljivosti pomanjkljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
kapitalizma kapitalizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
krajše kratek splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, tožilnik
čakalne čakalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
manj manj splošni prislov; primernik
fizičnega fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
avtomobilov avtomobil samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
manj manj splošni prislov; primernik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vzroki vzrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
čezmerno čezmeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
rejenje rejenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
državljanov državljan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Celo celo členek
v v predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
ekonomskih ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
inštitutih inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tip tip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gospodarstva gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
povezali povezati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
s z predlog; orodnik
telesno telesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
težo teža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
prebivalstva prebivalstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Harvardski harvardski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
Ekonomski ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
inštitut inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lani lani splošni prislov; nedoločena stopnja
objavil objaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
poročilo poročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zapisali zapisati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
Ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
gospodarstvo gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prepuščeno prepuščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zakonitostim zakonitost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
tržne tržen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ekonomije ekonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bolj bolj splošni prislov; primernik
vitki vitek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
tistih tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
živijo živeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
ekonomijah ekonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
odprtega odprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tipa tip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
trg trg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nadzorovan nadzorovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
usmerjan usmerjan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
tradicionalno tradicionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kmetijstvo kmetijstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
zaščiteno zaščiten deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
debelih debel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
manj manj splošni prislov; primernik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2004
vrsta besedila: Revije
naslov: Lepota
avtor: neznani novinar