Solze, ki jih na lice prikliče doživ- za kaj takega veliko prekratki ali prema- niki prepričani, da človek joka, ker je ljanje globokih čustev, so ena od treh lo učinkoviti. Celo ob napadu dolgega žalosten, ne pa zato, ker išče potešitev. vrst solza, ki jih proizvaja človek. Drugi hlipanja proizvedemo le za naprstnik Za jok naj bi bilo po njihovem odgovordve vrsti imata podobno kemično sesta- solz. Ali obstaja torej kak drug mehani- no simpatično živčevje. Vendar ni malo vo, vendar opravljata drugačno nalogo. zem, ki v nas povzroči občutek olajšanja znanstvenikov, ki tem trditvam oporeOsnovni solzni film vlaži, ščiti in čisti po tem, ko se zjokamo? kajo in trdijo, da je jok nehoten način naše oko, z nenehnim utripanjem vek se Morda res. Nekateri mu pravijo »na- sproščanja. Na to temo je bilo opravljesolze enakomerno razporedijo po povr- čelo Zlatolaske«. Vsi naravni sistemi te- nih veliko raziskav, vendar žal nepopolšini roženice. Refleksne solze pa se za- žijo k stanju ravnovesja – ne prevroče nih, saj je sprožiti in meriti resnično žačnejo izločati, kadar je oko razdraženo, in ne prehladno, ne preveč dejavno in lost in jok v laboratoriju zelo težko. Njikadar se na primer udarimo, režemo če- ne preveč lenobno. Če jih okolje zanese hovi avtorji, med njimi James J. Gross z bulo ali smo izpostavljeni dimu. v eno smer, si na vso moč prizadevajo univerze Stanford, so prišli do zaključka, da je jok izvrstno sredstvo ne William H. Frey, biokemik z le za čiščenje oči, ampak tudi univerze v Minnesoti, je ugoduše. Z jokom izlijemo vse, kar tovil, da čustvene solze vsebujenas teži. Če je to res, potem najo 20 do 25 odstotkov več različčelo Zlatolaske drži. Vse teži k nih beljakovin, 4-krat več kalija ravnovesju. Nenazadnje se mokot refleksne solze ter 30-krat ramo po vsakem boju ali begu, večjo koncentracijo mangana po vsakem napetem trenutku kot krvni serum. Poleg tega je v umiriti in vrniti v stare tirnice. njih veliko hormonov, na primer Če tega ne bi storili, bi nam poadrenokortikotropin, ki ga čločila aorta ali bi nas doletela kap. vek proizvaja v trenutkih streGlede na nevarnosti, s katerimi sa, ter prolaktin, ki nadzoruje so se spopadali naši predniki, receptorje nevrotransmitorjev v sredstva sproščanja niso bila le solznih žlezah. Frey je preprikoristna, ampak celo nujna, sičan, da je ta kemični koktajl pocer bi jih iz zgodovine izbrisala vezan z razpoloženji in čustvi. vrsta usodnih možgansko-žilnih Visoka koncentracija mangana dogodkov ali srčnih tromboz. je na primer prisotna v možganih oseb, ki trpijo za kronično deSOLZE V DŽUNGLI presijo. Prevelike količine adrenokortikotropina opozarjajo na Žal nobeno od teh odkritij ne pretirano anksioznost in stres. razloži natančno, zakaj jočemo Najmlajši dojenčki jokajo brez solz, da izrazijo svoje potrebe in Večja vsebnost prolaktina v žens- te`ave. solze. Zakaj je »pretakanje vrokem telesu pa lahko morda počih solza«, kot je dejal Shakesjasni, zakaj ženske jokajo pogosteje kot vrniti se v zlato sredino. In prav tu tiči pearov Kralj Lear, evolucijsko smiselno? Mar solze ne zameglijo vida in še doodgovor na vprašanje, zakaj jokamo. moški, zlasti po puberteti. Avtonomno živčevje uravnava ne- datno ne povečajo ranljivosti, ki so jo usKer čustvene solze vsebujejo toliko hormonov, Frey sklepa, da človeško telo hotne telesne dejavnosti, kot so dihan- tvarila naša zmedena čustva? Odgovor poskuša z jokom odplakniti vse kemične je, bitje srca in osnovno delovanje led- se skriva v socialnem značaju človeškesnovi, ki se nakopičijo v organizmu med vic in možganov. Razdeljeno je na dva ga bitja. Noben primat ni tako globoko doživljanjem močnih čustev. Po njego- podsistema: simpatično in parasimpa- povezan z drugimi primati kot prav človek. Naši predniki so živeli v savani, ne vem prepričanju je nasvet »Pomagalo ti tično živčevje. Njuna povezanost z jov džungli, in so bili izpostavljeni nenehbo, če se boš razjokal!« učinkovit prav kom je sporna, vendar zanimiva. Simpanim nevarnostim, ki so ogrožale njihotično živčevje nas pripravlja za reakcijo iz tega razloga. vo preživetje. Zato so se povezovali; Vendar pa se vsi znanstveniki ne stri- »boj ali beg« – telesno, duševno in čust- združeni so bili močnejši. Vendar ljudje njajo s Freyem. Težko je dokazati, da bi veno. Naloga parasimpatičnega živčevja tudi nenehno tekmujemo drug z drusamo s terapevtskim jokom izločili toli- pa je, da telo pozneje spet spravi v nor- gim. Visoko razviti človeški um pa je nako hormonov, da bi po njem občutili sil- malno stanje. ša zavezništva in tekmovalnost naredil Že od leta 1960 so številni znanstve- le še kompleksnejša. Leta 1975 je izraelno olajšanje. Naši solzovodi naj bi bili

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Solze solza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
na na predlog; tožilnik
lice lice samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prikliče priklicati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
doživ doživ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
takega tak kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
prekratki prekratek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
prema prema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
niki niki samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prepričani prepričan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
da da podredni veznik
človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
joka jokati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ljanje ljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
globokih globok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
čustev čustvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ena en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
lo lo neuvrščeno
učinkoviti učinkovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Celo celo členek
ob ob predlog; mestnik
napadu napad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dolgega dolg splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
žalosten žalosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
ne ne členek
pa pa priredni veznik
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
ker ker podredni veznik
išče iskati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
potešitev potešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vrst vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
solza solza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
proizvaja proizvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
hlipanja hlipanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
proizvedemo proizvesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
le le členek
za za predlog; tožilnik
naprstnik naprstnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Za za predlog; tožilnik
jok jok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
po po predlog; mestnik
njihovem njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, mestnik, množina svojine
odgovordve odgovordve samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
vrsti vrstiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
imata imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
podobno podobno splošni prislov; nedoločena stopnja
kemično kemično splošni prislov; nedoločena stopnja
sesta sest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
solz solza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Ali ali priredni veznik
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
kak kak vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
drug drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
mehani mehani samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
no no členek
simpatično simpatičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
živčevje živčevje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Vendar vendar priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
malo malo splošni prislov; nedoločena stopnja
vo vo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vendar vendar priredni veznik
opravljata opravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
drugačno drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
nalogo naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zem zem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
povzroči povzročiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
občutek občutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
olajšanja olajšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
znanstvenikov znanstvenik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
trditvam trditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
oporeOsnovni oporeosnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
solzni solzen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
film film samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vlaži vlažiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ščiti ščititi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
čisti čistiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zjokamo zjokati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
kajo kaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
trdijo trditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
jok jok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nehoten nehoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
naše naš svojilni zaimek; 1. oseba, srednji spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
oko oko samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
nenehnim nenehen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
utripanjem utripanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
vek veka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
Morda morda členek
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
Nekateri nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
pravijo praviti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
sproščanja sproščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
temo tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
opravljesolze opravljesolza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
enakomerno enakomerno splošni prislov; nedoločena stopnja
razporedijo razporediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
po po predlog; mestnik
povr povra samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
čelo čelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Zlatolaske zlatolaska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
naravni naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
sistemi sistem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
nih n deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
raziskav raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vendar vendar priredni veznik
žal žal splošni prislov; nedoločena stopnja
nepopolšini nepopolšiniti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
roženice roženica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Refleksne refleksen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
solze solza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
žijo žiti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
k k predlog; dajalnik
stanju stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
ravnovesja ravnovesje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
prevroče prevroče splošni prislov; nedoločena stopnja
nih n deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sprožiti sprožiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
meriti meriti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
resnično resnično splošni prislov; nedoločena stopnja
žačnejo žačnejo splošni prislov; nedoločena stopnja
izločati izločati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
kadar kadar podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
oko oko samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
razdraženo razdraženo splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
ne ne členek
prehladno prehladno splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
preveč preveč splošni prislov; nedoločena stopnja
dejavno dejavno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
lost lost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
jok jok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
laboratoriju laboratorij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
Njikadar njikadar splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
udarimo udariti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
režemo rezati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
če če podredni veznik
ne ne členek
preveč preveč splošni prislov; nedoločena stopnja
lenobno lenobno splošni prislov; nedoločena stopnja
Če če podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
zanese zanesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
hovi hov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
avtorji avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
James James samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
J. J. okrajšava
Gross Gross samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
bulo bula samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ali ali priredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
izpostavljeni izpostavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
dimu dim samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; tožilnik
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
smer smer samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
si biti pomožni glagol; sedanjik, 2. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
vso ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
moč moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prizadevajo prizadevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Stanford Stanford samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
prišli priti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
do do predlog; rodilnik
zaključka zaključek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
jok jok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izvrstno izvrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sredstvo sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
William William samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
H. H. okrajšava
Frey Frey samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
biokemik biokemik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; rodilnik
le le členek
za za predlog; tožilnik
čiščenje čiščenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
oči oči samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ampak ampak priredni veznik
tudi tudi členek
univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Minnesoti Minnesota samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ugoduše ugoduše glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Z z predlog; orodnik
jokom jok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
izlijemo izliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
tovil toviliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
čustvene čustven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
solze solza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
vsebujenas vsebujenas splošni prislov; nedoločena stopnja
teži težiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
najo nati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
20 20 glavni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
25 25 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
več več splošni prislov; primernik
različčelo različčelo samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Zlatolaske zlatolaska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
drži držati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
teži težiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
k k samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nih en splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
beljakovin beljakovina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
4 4 glavni števnik; arabski zapis
krat krat splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
kalija kalij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ravnovesju ravnovesje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Nenazadnje nenazadnje splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mokot mokot samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
refleksne refleksen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
solze solza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
30 30 glavni števnik; arabski zapis
krat krat splošni prislov; nedoločena stopnja
ramo rama samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
vsakem vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
boju boj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
begu beg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
večjo velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, tožilnik
koncentracijo koncentracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
mangana mangan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
vsakem vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
napetem napet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
trenutku trenutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
krvni krven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
serum serum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
umiriti umiriti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
vrniti vrniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
stare star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
tirnice tirnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, mestnik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
hormonov hormon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Če če podredni veznik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
storili storiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
bi biti pomožni glagol; pogojnik
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
poadrenokortikotropin poadrenokortikotropin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
čločila čločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
aorta aorta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
doletela doleteti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
kap kap samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vek vek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
proizvaja proizvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
trenutkih trenutek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
streGlede stregled samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
nevarnosti nevarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
s z predlog; orodnik
katerimi kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, orodnik
sa sa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ter ter priredni veznik
prolaktin prolaktin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
nadzoruje nadzorovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spopadali spopadati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
naši naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik, množina svojine
predniki prednik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
receptorje receptor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
nevrotransmitorjev nevrotransmitor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
sredstva sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sproščanja sproščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, množina, srednji spol
le le členek
solznih solzen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
žlezah žleza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Frey Frey samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
preprikoristna preprikoristen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ampak ampak priredni veznik
celo celo členek
nujna nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
sičan sičan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
kemični kemičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
koktajl koktajl samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pocer pocer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
iz iz predlog; rodilnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izbrisala izbrisati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
vezan vezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
razpoloženji razpoloženje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
čustvi čustvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
vrsta vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
usodnih usoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
možgansko možganski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
žilnih žilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
Visoka visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
koncentracija koncentracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
mangana mangan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
dogodkov dogodek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
srčnih srčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
tromboz tromboza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
prisotna prisoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
možganih možgani samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
oseb oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
trpijo trpeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
kronično kroničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
deSOLZE desolza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
V v predlog; mestnik
DŽUNGLI džungla samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
presijo presija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Prevelike prevelik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
količine količina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
adrenokortikotropina adrenokortikotropin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
opozarjajo opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
Žal žal splošni prislov; nedoločena stopnja
nobeno noben nikalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
teh ta kazalni zaimek; srednji spol, množina, rodilnik
odkritij odkritje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ne ne členek
pretirano pretiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
anksioznost anksioznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
stres stres samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
razloži razložiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
natančno natančno splošni prislov; nedoločena stopnja
zakaj zakaj splošni prislov; nedoločena stopnja
jočemo jokati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
Najmlajši mlad splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, imenovalnik
dojenčki dojenček samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
jokajo jokati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
brez brez predlog; rodilnik
solz solza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
da da podredni veznik
izrazijo izraziti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
Večja velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
vsebnost vsebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prolaktina prolaktin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
žens žens splošni prislov; nedoločena stopnja
te te samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ave ava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
solze solza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Zakaj zakaj splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pretakanje pretakanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vrokem vrok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
telesu telo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
morda morda členek
počih poč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
solza solza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dejal dejati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Shakesjasni shakesjasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zakaj zakaj splošni prislov; nedoločena stopnja
ženske ženska samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
jokajo jokati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pogosteje pogosto splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
vrniti vrniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; tožilnik
zlato zlat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
sredino sredina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
In in priredni veznik
prav prav členek
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
tiči tičati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pearov pearov samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kralj kralj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Lear Lear samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
evolucijsko evolucijsko splošni prislov; nedoločena stopnja
smiselno smiseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Mar mar splošni prislov; nedoločena stopnja
solze solza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
zameglijo zamegliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vida vid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
še še členek
doodgovor doodgovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; tožilnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zakaj zakaj splošni prislov; nedoločena stopnja
jokamo jokati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
moški moški samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zlasti zlasti členek
po po predlog; mestnik
puberteti puberteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Avtonomno avtonomen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
živčevje živčevje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
uravnava uravnava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
datno datno splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
povečajo povečati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ranljivosti ranljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
usKer usker splošni prislov; nedoločena stopnja
čustvene čustven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
solze solza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
toliko toliko splošni prislov; nedoločena stopnja
hormonov hormon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Frey Frey samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sklepa sklepati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
človeško človeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
telo telo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
hotne hoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
telesne telesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dihan dihan samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tvarila tvariti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
naša naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
zmedena zmeden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
čustva čustvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Odgovor odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poskuša poskušati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
jokom jok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
odplakniti odplakniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vse ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
kemične kemičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bitje bitje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
srca srce samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
osnovno osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delovanje delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
led led samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
skriva skrivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
socialnem socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
značaju značaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
človeškesnovi človeškesnov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nakopičijo nakopičiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
organizmu organizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
med med predlog; orodnik
vic vice samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
možganov možgani samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Razdeljeno razdeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
dva dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, tožilnik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
bitja bitje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Noben noben nikalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
primat primat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
globoko globoko splošni prislov; nedoločena stopnja
doživljanjem doživljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
močnih močen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
čustev čustvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Po po predlog; tožilnik
njego njego samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
podsistema podsistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
simpatično simpatično splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
parasimpa parasimpa samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
povezan povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
primati primat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
kot kot podredni veznik
prav prav členek
človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Naši naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik, množina svojine
predniki prednik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
živeli živeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
v v predlog; mestnik
savani savana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ne ne členek
vem vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
prepričanju prepričanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nasvet nasvet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pomagalo pomagalo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ti ti osebni zaimek; 2. oseba, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
tično tičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
živčevje živčevje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Njuna njun svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, dvojina
povezanost povezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
jov jov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
džungli džungla samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
izpostavljeni izpostavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
nenehbo nenehbo splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
boš biti pomožni glagol; prihodnjik, 2. oseba, ednina, nezanikani
razjokal razjokati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
učinkovit učinkovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
prav prav členek
kom kom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sporna sporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vendar vendar priredni veznik
zanimiva zanimiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Simpanim simpan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
nevarnostim nevarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ogrožale ogrožati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
njihotično njihotično splošni prislov; nedoločena stopnja
živčevje živčevje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
pripravlja pripravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
reakcijo reakcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
razloga razlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vo vo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
preživetje preživetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Zato zato priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
povezovali povezovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
Vendar vendar priredni veznik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
znanstveniki znanstvenik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
stri streti glavni glagol; dovršni, velelnik, 2. oseba, ednina
boj boj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
beg beg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
telesno telesno splošni prislov; nedoločena stopnja
duševno duševno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
čust čust samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
združeni združen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
močnejši močen splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, imenovalnik
Vendar vendar priredni veznik
ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
njajo njati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
s z predlog; orodnik
Freyem Frey samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, orodnik
Težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dokazati dokazati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
veno vena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Naloga naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
parasimpatičnega parasimpatičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
živčevja živčevje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
nenehno nenehno splošni prislov; nedoločena stopnja
tekmujemo tekmovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
drug drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
drusamo drusama samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
s z predlog; orodnik
terapevtskim terapevtski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
jokom jok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
izločili izločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
toli toli samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
telo telo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pozneje pozno splošni prislov; primernik
spet spet splošni prislov; nedoločena stopnja
spravi spraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
nor nor splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
gim gim splošni prislov; nedoločena stopnja
Visoko visoko splošni prislov; nedoločena stopnja
razviti razvit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
človeški človeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
um um samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nako nako splošni prislov; nedoločena stopnja
hormonov hormon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
po po predlog; mestnik
njem on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik
občutili občutiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
sil sila samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
malno malno splošni prislov; nedoločena stopnja
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ša šati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zavezništva zavezništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
tekmovalnost tekmovalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
naredil narediti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Že že členek
od od predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1960 1960 glavni števnik; arabski zapis
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
številni številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
znanstve znanstev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
le le členek
še še členek
kompleksnejša kompleksen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
Leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1975 1975 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izraelno izraelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
olajšanje olajšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Naši naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik, množina svojine
solzovodi solzovod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Revije
naslov: Misteriji
avtor: neznani novinar