Avtorica je v središče svojega novega izdelka postavila ravnokar brezposelno mati samohranilko, ki z najstniškim sinom životari v najeti garsonjeri ter se kar nekaj strani smili sama sebi. Vsa obupana se zaplete v delavnico za urjenje duhovnosti, ki je v romanu sprožilni moment. Česa, je pravzaprav težko ugotoviti, kajti shematizirani in do groteske pretirani liki, ki so svoje dni v mnogo bolj prepričljivi različici naseljevali kolumne, povsem pobezljajo ter se le še zelo za silo držijo na nekakšnem romanesknem terenu. Muckova se je pač odločila, da bo spregovorila o odvisnosti od kolektivne pripadnosti, v njenem primeru duhovne, s čimer ni prav nič narobe. Bralske nevšečnosti se začnejo, ko zgodba zaide na povsem nemotivirane stranpoti, ki, verjetno nehote, preizprašujejo žanrske meje; protagonistka Mila, duhovna vodja v pijanosti porajanega gibanja Boga Otroka, po nepričakovanem vzponu doživlja nove polome, okrog nje se sučejo tipi ljudi, ki jih v teoretskem registru oseb nikakor ne gre mešati s karakterji, ves neprofesionalni kaos pa se sklene s pomiritvenim koncem, ki to ni, saj je bralec že a) povsem obupan, b) rahlo besen, c) v najboljšem primeru zmeden, ker ne ve, kje iskati namige za tako harmoničen epilog.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Avtorica avtorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; tožilnik
središče središče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
svojega svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
novega nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
izdelka izdelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
postavila postaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ravnokar ravnokar splošni prislov; nedoločena stopnja
brezposelno brezposeln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
mati mati samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
samohranilko samohranilka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
z z predlog; orodnik
najstniškim najstniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
sinom sin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
životari životariti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
najeti najet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
garsonjeri garsonjera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
smili smiliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sama sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
sebi se povratni zaimek; dajalnik
Vsa ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
obupana obupan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zaplete zaplesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
delavnico delavnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
urjenje urjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
duhovnosti duhovnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
romanu roman samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
sprožilni sprožilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
moment moment samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Česa kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pravzaprav pravzaprav členek
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
ugotoviti ugotoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
kajti kajti priredni veznik
shematizirani shematiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
do do predlog; rodilnik
groteske groteska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pretirani pretiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
liki lik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
dni dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
mnogo mnogo splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
prepričljivi prepričljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
različici različica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
naseljevali naseljevati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
kolumne kolumna samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
pobezljajo pobezljati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ter ter priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
le le členek
še še členek
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
silo sila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
držijo držati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
nekakšnem nekakšen nedoločni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
romanesknem romanesken splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
terenu teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Muckova Muckov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pač pač členek
odločila odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
spregovorila spregovoriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
o o predlog; mestnik
odvisnosti odvisnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
od od predlog; rodilnik
kolektivne kolektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pripadnosti pripadnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
njenem njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik, ednina, ženski spol svojine
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
duhovne duhoven samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
s z predlog; orodnik
čimer kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prav prav členek
nič nič nikalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
narobe narobe splošni prislov; nedoločena stopnja
Bralske bralski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
nevšečnosti nevšečnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
začnejo začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ko ko podredni veznik
zgodba zgodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zaide zaiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
nemotivirane nemotiviran splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stranpoti stranpot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
verjetno verjetno splošni prislov; nedoločena stopnja
nehote nehote prislov, deležje
preizprašujejo preizpraševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
žanrske žanrski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
protagonistka protagonistka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Mila Mila samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
duhovna duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vodja vodja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
pijanosti pijanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
porajanega porajan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Boga bog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Otroka otrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
nepričakovanem nepričakovan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
vzponu vzpon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
doživlja doživljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
polome polom samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
okrog okrog predlog; rodilnik
nje on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sučejo sukati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tipi tip samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
teoretskem teoretski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
registru register samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
oseb oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
nikakor nikakor splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
mešati mešati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
karakterji karakter samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ves ves celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
neprofesionalni neprofesionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kaos kaos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sklene skleniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
pomiritvenim pomiritven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
koncem konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bralec bralec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
že že členek
a a samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
obupan obupan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
b b samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
rahlo rahlo splošni prislov; nedoločena stopnja
besen besen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
c c samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
najboljšem dober splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zmeden zmeden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
ker ker podredni veznik
ne ne členek
ve vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kje kje splošni prislov; nedoločena stopnja
iskati iskati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
namige namig samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
harmoničen harmoničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
epilog epilog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zapri
vir: Delo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Polet
avtor: neznani novinar