Generacija fotografov, ki ustvarja sedaj, se mora odzivati na agresivnost in unificiranost podob, ki jih v neskončnih količinah proizvajajo množični mediji. Mare Lakovič ustvarja v čisto drugem kontekstu in ideji kot filmi, video, televizija itd. Njegova tematika je aktualna v kontekstu ohranjanja identitet, lepote raznovrstnosti človeškega genoma, kulturne in lingvistične pestrosti, umetnosti preživetja v surovi pokrajini, zaščite človekovega okolja, iskanja prastarih modrosti ter pripadnosti določenemu prostoru, vračanja h koreninam in kulturi, ki daleč presega pripadnost določeni regiji, etniji ali kakšnemu novodobnemu umetnemu narodnemu patriotizmu. Njegov odnos do teh ljudi – portretov je globlji od običajne popotniške fotografije, saj intenzivno preizprašuje njihov obstoj. Zanima ga, kakšen pomen imajo za nas te etnične posebnosti, kot tudi zmožnost medija, da nam posreduje tisto resničnost, ki se nas dotakne. Pri tem raziskuje izrazne možnosti, da odvrne gledalca, od doživetja objektivne stvarnosti skozi trdno utemeljene zahodnjaške obče veljavne pomene. Pogosto za prevladujoč motiv izbere male, drobne trenutke teh čudovitih ljudi, v počitku, v senci, nekje vmes, na poti od ene točke do druge … Ni velikih motivov, le odprto vprašanje, včasih praznina v očeh, čim manj določeno, fragmentarno, vendar pomembno. Obrazi pred nami so plod dolgotrajnejših miselnih in intuitivnih relacijskih procesov. Deprivilegirane, prvotne etnične skupnosti predstavljajo torej splet zgodb, ki v medsebojnem razmerju podajo končni pomen, kdo smo oziroma kam gremo, ter skušajo pokazati, da je naša zunanjost zgolj navidezna ob dejstvu, kako blizu bi si lahko bili. Žal se iz vseh napak sodobne in polpretekle zgodovine nismo naučili, kako krhek je naš obstoj in kako varljiva je superiornost naše lastne civilizacije.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Generacija generacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
fotografov fotograf samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ustvarja ustvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sedaj sedaj splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odzivati odzivati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
na na predlog; tožilnik
agresivnost agresivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
unificiranost unificiranost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
podob podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
neskončnih neskončen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
količinah količina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
proizvajajo proizvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
množični množičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
mediji medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Mare Mara samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Lakovič Lakovič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ustvarja ustvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
čisto čisto splošni prislov; nedoločena stopnja
drugem drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
kontekstu kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
ideji ideja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
filmi film samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
video video samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
televizija televizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
itd. itd. okrajšava
Njegova njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
tematika tematika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
aktualna aktualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
kontekstu kontekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ohranjanja ohranjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
identitet identiteta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
lepote lepota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
raznovrstnosti raznovrstnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
človeškega človeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
genoma genom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
lingvistične lingvističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
pestrosti pestrost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
umetnosti umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
preživetja preživetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
surovi surov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pokrajini pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zaščite zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
človekovega človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
iskanja iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prastarih prastar splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
modrosti modrost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
pripadnosti pripadnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
določenemu določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
prostoru prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
vračanja vračanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
h k predlog; dajalnik
koreninam korenina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
kulturi kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
ki ki podredni veznik
daleč daleč splošni prislov; nedoločena stopnja
presega presegati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pripadnost pripadnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
določeni določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
regiji regija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
etniji etnija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
kakšnemu kakšen vprašalni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
novodobnemu novodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
umetnemu umeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
narodnemu naroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
patriotizmu patriotizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
Njegov njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
odnos odnos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
do do predlog; rodilnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
portretov portret samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
globlji globok splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
od od predlog; rodilnik
običajne običajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
popotniške popotniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
fotografije fotografija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
intenzivno intenzivno splošni prislov; nedoločena stopnja
preizprašuje preizpraševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
njihov njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, množina svojine
obstoj obstoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Zanima zanimati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
kakšen kakšen vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
etnične etničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
posebnosti posebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
tudi tudi členek
zmožnost zmožnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
medija medij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
posreduje posredovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
tisto tisti kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
resničnost resničnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
dotakne dotakniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
raziskuje raziskovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izrazne izrazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
da da podredni veznik
odvrne odvrniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
gledalca gledalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
doživetja doživetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
objektivne objektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stvarnosti stvarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
skozi skozi predlog; tožilnik
trdno trdno splošni prislov; nedoločena stopnja
utemeljene utemeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
zahodnjaške zahodnjaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
obče obči splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
veljavne veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
pomene pomen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
prevladujoč prevladujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
motiv motiv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
izbere izbrati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
male mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
drobne droben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
trenutke trenutek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
čudovitih čudovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
počitku počitek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
senci senca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nekje nekje splošni prislov; nedoločena stopnja
vmes vmes splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
od od predlog; rodilnik
ene en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
točke točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
druge druga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
velikih velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
motivov motiv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
le le členek
odprto odprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
včasih včasih splošni prislov; nedoločena stopnja
praznina praznina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
očeh oči samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
manj manj splošni prislov; primernik
določeno določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
fragmentarno fragmentarno splošni prislov; nedoločena stopnja
vendar vendar priredni veznik
pomembno pomembno splošni prislov; nedoločena stopnja
Obrazi obraz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
nami jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
plod plod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dolgotrajnejših dolgotrajen splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, rodilnik
miselnih miseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
intuitivnih intuitiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
relacijskih relacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
procesov proces samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Deprivilegirane deprivilegiran splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
prvotne prvoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
etnične etničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predstavljajo predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
torej torej priredni veznik
splet splet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zgodb zgodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
medsebojnem medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
razmerju razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
podajo podati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
končni končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
oziroma oziroma priredni veznik
kam kam splošni prislov; nedoločena stopnja
gremo iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
ter ter priredni veznik
skušajo skušati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pokazati pokazati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
naša naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
zunanjost zunanjost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zgolj zgolj členek
navidezna navidezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ob ob predlog; mestnik
dejstvu dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
blizu blizu splošni prislov; nedoločena stopnja
bi biti pomožni glagol; pogojnik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
bili biti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
Žal žal splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
iz iz predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
napak napaka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
sodobne sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
polpretekle polpretekel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nismo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, zanikani
naučili naučiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
krhek krhek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
naš naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
obstoj obstoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
varljiva varljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
superiornost superiornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
naše naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, množina svojine
lastne lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
civilizacije civilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor