Eva: Kaj je zate politično gledališče? Ali še vedno zagovarjaš trditev, da je vsakršno ustvarjanje relacije, v kateri se dogaja in nastaja gledališče, družben angažma? SEbaSTjan: Delitve na politično in apolitično gledališče dojemam bolj kot marketinške poteze. Zame obstaja eno gledališče in se mi na nek način zdi, da je vsaka gledališka akcija v nekem širšem smislu tudi politično delovanje. V ožjem pomenu, v vulgarnem aspektu besede politično, pa tovrstno gledališče direktno naslavlja en segment političnega, preizprašuje »zapečene« (tudi politične) vrednote, lahko tudi nagovarja k aktivizmu. Gledališče naj bi vedno delovalo kot javna tribuna, to pomeni da ne unificira, ampak deli javno mnenje. Vzpodbuja polarizacijo mnenj in stališč ter sili gledalca k opredelitvi, k angažmaju in pa vsaj k temu, da se gledalec začne spraševat o svoji opredelitvi. Še vedno mislim, da stališča nima vsak, da mnenja vse preradi povzemamo iz medijev, od prijateljev ali iz okolice. Gledališče nam vsake toliko časa zna vreči zrcalno podobo in nas napeljati k misli, da naše stališče morda ni produkt našega mnenja. Eva: Torej je logična posledica razmisleka in vzpostavitve stališča upor proti obstoječemu stanju. Ali je upor v gledališču še mogoč in če je, na kakšen način in v kakšnem dometu? SEbaSTjan: Verjetno so minili časi, ko bi gledališče proizvajalo ideje, zaradi katerih bi publika vstala, šla v svet in spremenila družbo. Ali pa, da bi šla ven iz Drame in začela metati kamne v okna parlamenta. Kljub temu pa na nek način seveda verjamem v to, da gledališče lahko spreminja mnenja, stališča in mišljenje ljudi. Če spremeniš to, kar ljudje verjamejo, v bistvu spremeniš svet. In posledično tak človek lahko nekaj spremeni. Nekaj, kar je v njegovem dometu. Eva: Vendar pa so dometi zelo ozki. SEbaSTjan: Ne vem, lahko so tudi zelo veliki. Če v enem momentu umetnost zares funkcionira, lahko njen boj deluje proti samoumevnosti. Proti temu, da se ves čas pustimo voditi kot ovce. Kar pomeni, da lahko v nekem trenutku rečemo enim, tudi majhnim stvarem »Ne!«. In ni nujno, da so majhne stvari zmeraj tudi nepomembne. Mislim, da ne obstaja samo to metanje kamnov v parlament ali revolucija na način, da greš na ulico in demonstriraš. Eva: V nekem intervjuju za Mladino ( št. 40, 3. 10. 2008) si rekel: »Mene gledališče, ki ni kritično, ne vzburja.« Kaj pa Pomladno prebujenje, ki si ga v tej sezoni delal v Mestnem gledališču ljubljanskem, je to muzikal, skozi katerega je mogoče kritično govoriti o današnjem svetu? SEbaSTjan: Jaz mislim, da je mogoče. Pri tovrstni formi, kot je muzikal, so vedno možne radikalne ali mehkejše odločitve. Mi smo se tekom ustvarjanja koncepta odločili, da ne bomo šli v kompletno uničenje muzikala kot eklatantne buržoazne forme, to pomeni, da ne bomo najeli pevcev, ki nimajo posluha, da se dogajanje ne bo odvijalo za zaveso, ampak da bomo uporabili perfidnejše strategije. Skozi to smo želeli govoriti o našem najrentabilnejšem segmentu publike za kapitalizem, torej o najstnikih – kako se jih kupi in interpelira za neko stvar. To smo poskušali razkrivati s subtilnejšimi strategijami. Zdaj je seveda vprašanje, če smo uspeli ali ne, ter v kolikšni meri je to za nekatere le še ena zabava, ampak – znotraj te forme muzikala nas je zanimalo na luciden način preizpraševati formo samo. Ostali smo v risu muzikala, znotraj forme pa smo se do materiala obnašali kot do umetnosti, kot da sploh ni namenjen učinku, uspehu in denarju, ampak temu, da z njim nekaj povemo, postavimo kaj pod vprašaj, da se odprejo neke težje teme in vzpostavijo paradoksi znotraj našega časa. Eva: Zdi se, da se političnost v Pomladnem prebujenju diagnosticira posredno. Gledališče je zdaj namreč zaradi dominacije množičnih in novih medijev soočeno z radikalno spremembo političnega. Nemški gledališki teoretik Hans Thies Lehmann pravi: »Gledališče pravzaprav ne postane politično z neposredno tematizacijo političnega, temveč z implicitno vsebino svojega načina predstavljanja«. SEbaSTjan: S to definicijo se zelo strinjam. Zame je politično gledališče tisto, ki spreminja kod gledanja. To pomeni, da ne pristaja na stalno ekonomijo gledališkega procesa in pogleda kot takega. Torej, na buržoazen pogled gledalca v temi, ki čaka razkrečenih nog, da se mu razkrije nek čuten užitek, ki zapolnjuje njegove površinsko čutne potrebe. Eva: Zanimivo se mi zdi, da se vsaka tvoja predstava na čisto samosvoj način, z drugačnim kodom in drugo formo ukvarja z zastavljenimi temami, vendar pa se v ozadju vedno občuti političnost. Kako torej klasične režijske metode političnega gledališča (Brechtovo epsko gledališče npr.) vključuješ v svoje prijeme režiranja, usmerjanja gledalčevega pogleda? SEbaSTjan: Na zelo različne načine. Moja najljubša dramatika sta Brecht in Beckett, pa njunih del ne uprizarjam, ampak od njiju raje jemljem ideje, atmosfere, misli, strategije, dramaturgijo, sliko sveta, pogled na gledališče in umetnost, ne pa njunih tekstov. Wedekindovo Pomladno prebujenje je z mišljenjem o gledališču, radikalno kritičnostjo do družbe, preizpraševanjem temeljnih vrednot družbe in tudi z zanimivo dramaturgijo (kadriranje, preskoki, razlomljena zgodba, montaža, filmski način razmišljanja) zelo ekspliciten predhodnik Brechta. Kljub temu da so zgodbo muzikala ameriški avtorji spolirali, se še vedno čuti ekspresionistični duh in prisotnost potujitvene brechtijanskosti z dodajanjem songov. V drugem delu se bend ukinja, petje se transformira, vpeljuje se narodne pesmi – decentno in subtilno se nekaj prelomi v vsebinskem smislu. Na tej decentni ravni je verjetno prisoten vpliv Brechta, ta kot eden prvih poleg umetnosti igralca, ki bistveno vpliva na režijo, izpostavi še umetnost gledalca in to je tisto, kar naenkrat postane glavna estetska predpostavka za novo gledališče – ne več igralec, temveč gledalec. Eva: V tvoji zadnji predstavi Manfest K se zgodi bistven premik ravno z gledalcem. Pri tem projektu ne gre več za zgolj pogled gledalca, ampak se gledalec spremeni v (so)udeleženca, na samem dogodku, pusti tako nekatere svoje osebne podatke kot tudi intimen predmet finančne oz. čustvene vrednosti, kar postavlja vprašanje, kako politično je gledališče, ki je zasnovano na podlagi izkustva? SEbaSTjan: To je bistveno. Že od samega začetka projekta smo se spraševali o tej ponovni oživitvi Komunističnega manifesta v Sloveniji, ki je s tem dvojnim ponatisom postal tako rekoč izredno uspešen prodajni artikel. Kaj sploh narediti z njim? A je dovolj, če ga samo beremo, interpretiramo in uprizorimo kot tekst? Prišli smo seveda do tega, da je verjetno treba te procese, o katerih govorita Marx in Engels, prenesti na nivo gledališke predstave. Pogledati na samo ekonomijo gledališke predstave in jo postaviti pod vprašaj. To pomeni: kot gledalec prideš na predstavo, plačaš (ali dobiš gratis) karto, čutiš, da si moral nekaj narediti in potem greš načeloma vedno v temo, kjer sediš pri miru in se drugi gibljejo in delajo. Nas pa je zanimalo, kako obrniti in preizprašati ekonomijo gledališke komunikacije, saj kapitalizem deluje tako rekoč na vseh nivojih. Ta družbenopolitični sistem, v katerem živimo, deluje na vseh nivojih. Deluje v umetnosti, ki se mu lahko upira, ni pa imuna nanj. Tudi razmerja med ljudmi, ljubezen, družina, zakon, vse je podvrženo temu istemu, kapitalističnemu, družbenemu razmerju. Mogoče smo želeli znotraj gledališke predstave izpostaviti ravno ta segment – kako obstoječa razmerja niso nič naravnega in se lahko vse spremeni. V predstavi mi plačamo gledalce, ti postanejo mezdni delavci, ki sledijo našim navodilom, podpišejo pogodbo, ki jih zavezuje k določenim stvarem in z lahkoto tudi sprejmejo denar. Skratka, kako izkusiti glavne postavke komunističnega manifesta na lastni koži: kako se moraš v enem trenutku dotikati sočloveka, ga gledati v oči; Manifest K obravnava vprašanja od telesnih bližin, zasebne lastnine do vprašanja raznih segregacij, razlik med ljudmi. Komunistični Manifest smo postavili na način, na katerega v predgovoru k tej rdeči izdaji, opozorijo v svojih komentarjih Žižek in Dolar, namreč kot alternativo današnjemu svetu. To stanje, v katerem živimo, ni do skrajnosti naravno, najboljše in edino mogoče. Eva: A pa ni ta alternativa pravzaprav utopija – utopična želja po skupnosti v družbi individualistov, ko udeleženci ganljivo doživeto pojejo Lennonovo »Imagine«. SEbaSTjan: Komunistični manifest ni recept, čeprav nekaj stvari v knjigi res deluje kot kuharski recept – kako narediti komunizem. Vendar smo že ugotovili, da ne funkcionira in da stvari ne moremo delati kot po receptu. Treba se jih je lotiti pametneje, jih postaviti pod vprašaj, pogledati drugače. Verjamem, da komunizem v tej skrajni, utopični varianti danes res ni mogoč, ampak to še vedno ne pomeni, da je ta svet, v katerem živimo, najlepši in najboljši ter da se ga ne da spremeniti na bolje. Mislim, da vsaka nostalgija v bistvu boli, da je pravzaprav bedasta in če nas Komunistični manifest česa uči, nas uči gledati naprej. Ta realizacija socialističnih držav nas kljub veliko pozitivnim stranem ne sme frustrirati. Moramo gledati naprej. Ne gre zdaj za to, da bi zdaj morali to ponoviti in se vrniti nazaj. Eva: Kateri je tvoj najljubši del Komunističnega manifesta in najljubši del gledališkega dogodka Manifest K? SEbaSTjan: Verjetno mi je najljubši prvi razdelek Komunističnega manifesta, ki z neko misijonarsko sposobnostjo analizira globalizacijo in kapitalizem ter lucidno opisuje sposobnost kapitalizma, da se vedno znova regenerira in svoje lastne napake obrača v svoj prid. Kaj je moj najljubši del v Manifestu K, pa je težko povedati, ker se je pred začetkom dela zgodil zanimiv premik. Ko smo začeli, sem izrazil željo, da naj se hierarhija med povabljenimi sodelavci (asistentka režije, dramaturginja, asistent scenografije, plesalka, igralci) nanovo vzpostavi. Postavili smo se ob ravnilovko – vsak je lahko komentiral kogarkoli in karkoli, vse se je postavljalo v tribuno, tako da smo tudi prizore, ki so v predstavi, izbirali skupinsko in tudi jaz nastopam v njih. Ves čas sem delal skupaj z njimi, nisem imel pogleda od zunaj in tako nisem v poziciji, da bi lahko vrednotil. Eva: Si kdaj razmišljal o gledališki obliki gverilskega gledališča? SEbaSTjan: Eden izmed mojih idolov je tudi Augusto Boal in njegovo gledališče je usmerjeno ravno v to, npr. v zakonodajni teater. Preko gledališča je predlagal nove zakone v parlament. Boal postavlja gledališče kot prostor neke zelo konkretne akcije. Mislim, da je gledališče presečišče različnih umetnosti in družbenih dejavnosti. Gledališče išče svoje mesto med trdnimi tlemi, neko realnostjo in metafiziko, božanskostjo. Ves čas poudarjam, da se umetnost mora spustiti na tla, a vedno bolj, ko tiščim k tlom, me helij božanskega, svetega usmerja proti nebu. Brez tega pa tudi ne gre, brez tega lahko napišem članek, ustanovim politično stranko ali se grem čisti aktivizem. Eva: Kakšne želje in načrte pa imaš za naprej? SEbaSTjan: Za začetek si jemljem malo daljšo pavzo. Šele konec leta bom z Jakobom Rudo nadaljeval niz Cankarjev, v E. P. I. centru de Sadovo Filozofijo v budoarju, v Mariboru pa bom kasneje delal Paradoks o igralcu Denisa Diderota.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Eva Eva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zate zame osebni zaimek; 2. oseba, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
politično političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Ali ali priredni veznik
še še členek
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
zagovarjaš zagovarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
trditev trditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vsakršno vsakršen celostni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
ustvarjanje ustvarjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
relacije relacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
dogaja dogajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
nastaja nastajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
družben družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
angažma angažma samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SEbaSTjan Sebastjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Delitve delitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
politično političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
apolitično apolitičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
dojemam dojemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
bolj bolj splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
marketinške marketinški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
poteze poteza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Zame zame osebni zaimek; 1. oseba, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, tožilnik
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
na na predlog; tožilnik
nek nek nedoločni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vsaka vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
gledališka gledališki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
akcija akcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
nekem nek nedoločni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
širšem širok splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, mestnik
smislu smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
politično političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delovanje delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
V v predlog; mestnik
ožjem ozek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
pomenu pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
vulgarnem vulgaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
aspektu aspekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
besede beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
politično politično splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
tovrstno tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
direktno direktno splošni prislov; nedoločena stopnja
naslavlja naslavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
en en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
segment segment samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
političnega političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
preizprašuje preizpraševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zapečene zapečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
tudi tudi členek
politične političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
vrednote vrednota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
nagovarja nagovarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
k k predlog; dajalnik
aktivizmu aktivizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
Gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
delovalo delovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
kot kot podredni veznik
javna javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tribuna tribuna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
ne ne členek
unificira unificirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
ampak ampak priredni veznik
deli deliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
javno javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
mnenje mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Vzpodbuja vzpodbujati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
polarizacijo polarizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
mnenj mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
stališč stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
sili siliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
gledalca gledalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
k k predlog; dajalnik
opredelitvi opredelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
k k predlog; dajalnik
angažmaju angažma samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
pa pa priredni veznik
vsaj vsaj členek
k k predlog; dajalnik
temu ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
gledalec gledalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
spraševat spraševati glavni glagol; nedovršni, namenilnik
o o predlog; mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
opredelitvi opredelitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Še še členek
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
mislim misliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
stališča stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
vsak vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
mnenja mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
preradi prerad splošni prislov; nedoločena stopnja
povzemamo povzemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
iz iz predlog; rodilnik
medijev medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
prijateljev prijatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ali ali priredni veznik
iz iz predlog; rodilnik
okolice okolica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
vsake vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
toliko toliko splošni prislov; nedoločena stopnja
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zna znati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vreči vreči glavni glagol; dovršni, nedoločnik
zrcalno zrcalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
podobo podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
napeljati napeljati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
k k predlog; dajalnik
misli misel samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
da da podredni veznik
naše naš svojilni zaimek; 1. oseba, srednji spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
stališče stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
morda morda členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
produkt produkt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
našega naš svojilni zaimek; 1. oseba, srednji spol, ednina, rodilnik, množina svojine
mnenja mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Eva Eva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
logična logičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
posledica posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
razmisleka razmislek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vzpostavitve vzpostavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stališča stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
upor upor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
proti proti predlog; dajalnik
obstoječemu obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
stanju stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
Ali ali priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
upor upor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
gledališču gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
še še členek
mogoč mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
kakšen kakšen vprašalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
kakšnem kakšen vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
dometu domet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
SEbaSTjan Sebastjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Verjetno verjetno splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
minili miniti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
časi čas samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ko ko podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
proizvajalo proizvajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
ideje ideja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
katerih kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
publika publika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vstala vstati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
šla iti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; tožilnik
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
spremenila spremeniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
družbo družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Ali ali priredni veznik
pa pa priredni veznik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
šla iti glavni glagol; dvovidski, deležnik, dvojina, moški spol
ven ven splošni prislov; nedoločena stopnja
iz iz predlog; rodilnik
Drame drama samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
začela začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
metati metati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
kamne kamen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
okna okno samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
parlamenta parlament samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kljub kljub predlog; dajalnik
temu ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
pa pa priredni veznik
na na predlog; tožilnik
nek nek nedoločni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
seveda seveda členek
verjamem verjeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
spreminja spreminjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
mnenja mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
stališča stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
mišljenje mišljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Če če podredni veznik
spremeniš spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
verjamejo verjeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
bistvu bistvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
spremeniš spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
In in priredni veznik
posledično posledično splošni prislov; nedoločena stopnja
tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Nekaj nekaj nedoločni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
njegovem njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik, ednina, moški spol svojine
dometu domet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Eva Eva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vendar vendar splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dometi domet samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
ozki ozek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
SEbaSTjan Sebastjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ne ne členek
vem vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tudi tudi členek
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
veliki velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Če če podredni veznik
v v predlog; mestnik
enem en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
momentu moment samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
umetnost umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zares zares splošni prislov; nedoločena stopnja
funkcionira funkcionirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
njen njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, ednina, ženski spol svojine
boj boj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
deluje delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
proti proti predlog; dajalnik
samoumevnosti samoumevnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Proti proti predlog; dajalnik
temu ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ves ves celostni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pustimo pustiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
voditi voditi glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
kot kot podredni veznik
ovce ovca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
nekem nek nedoločni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
trenutku trenutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
rečemo reči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
enim en zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, orodnik
tudi tudi členek
majhnim majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
stvarem stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
Ne ne členek
In in priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
nujno nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
majhne majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
zmeraj zmeraj splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
nepomembne nepomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Mislim misliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
ne ne členek
obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
samo samo členek
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
metanje metanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kamnov kamen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
parlament parlament samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ali ali priredni veznik
revolucija revolucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
da da podredni veznik
greš iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 2. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
ulico ulica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
demonstriraš demonstrirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 2. oseba, ednina
Eva Eva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
nekem nek nedoločni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
intervjuju intervju samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
Mladino mladina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
št. št. okrajšava
40 40 glavni števnik; arabski zapis
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
rekel reči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Mene jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, rodilnik
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
kritično kritično splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
vzburja vzburjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
Pomladno pomladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
prebujenje prebujenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
sezoni sezona samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
delal delati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
Mestnem mesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
gledališču gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ljubljanskem ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
muzikal muzikal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skozi skozi predlog; tožilnik
katerega kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kritično kritično splošni prislov; nedoločena stopnja
govoriti govoriti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
o o predlog; mestnik
današnjem današnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
SEbaSTjan Sebastjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Jaz jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, imenovalnik
mislim misliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Pri pri predlog; mestnik
tovrstni tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
formi forma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
muzikal muzikal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
možne možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
radikalne radikalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
mehkejše mehek splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
odločitve odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tekom tekom predlog; rodilnik
ustvarjanja ustvarjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
koncepta koncept samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
odločili odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
da da podredni veznik
ne ne členek
bomo biti pomožni glagol; prihodnjik, 1. oseba, množina, nezanikani
šli iti glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
v v predlog; tožilnik
kompletno kompleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
uničenje uničenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
muzikala muzikal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
eklatantne eklatanten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
buržoazne buržoazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
forme forma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
ne ne členek
bomo biti pomožni glagol; prihodnjik, 1. oseba, množina, nezanikani
najeli najeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
pevcev pevec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
nimajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
posluha posluh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
dogajanje dogajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odvijalo odvijati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
za za predlog; tožilnik
zaveso zavesa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ampak ampak priredni veznik
da da podredni veznik
bomo biti pomožni glagol; prihodnjik, 1. oseba, množina, nezanikani
uporabili uporabiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
perfidnejše perfidno splošni prislov; primernik
strategije strategija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Skozi skozi predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
želeli želeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
govoriti govoriti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
o o predlog; mestnik
našem naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, mestnik, množina svojine
najrentabilnejšem rentabilen splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, mestnik
segmentu segment samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
publike publika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
kapitalizem kapitalizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
torej torej priredni veznik
o o predlog; mestnik
najstnikih najstnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, klitična naslonskost
kupi kupiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
interpelira interpelirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
neko nek nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
stvar stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
poskušali poskušati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
razkrivati razkrivati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
subtilnejšimi subtilen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, orodnik
strategijami strategija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
seveda seveda členek
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
če če podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
uspeli uspeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
ali ali priredni veznik
ne ne členek
ter ter priredni veznik
v v predlog; mestnik
kolikšni kolikšen vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
meri mera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
nekatere nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
le le členek
še še členek
ena en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
zabava zabava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ampak ampak priredni veznik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
forme forma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
muzikala muzikal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zanimalo zanimati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
na na predlog; tožilnik
luciden luciden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
preizpraševati preizpraševatiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
formo forma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
samo samo členek
Ostali ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
risu ris samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
muzikala muzikal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
forme forma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
do do predlog; rodilnik
materiala material samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obnašali obnašati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
kot kot podredni veznik
do do predlog; rodilnik
umetnosti umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
da da podredni veznik
sploh sploh členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
namenjen namenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
učinku učinek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
uspehu uspeh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
denarju denar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
ampak ampak priredni veznik
temu ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
da da podredni veznik
z z predlog; orodnik
njim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
povemo povedati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
postavimo postaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
kaj kaj splošni prislov; nedoločena stopnja
pod pod predlog; orodnik
vprašaj vprašaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odprejo odpreti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
neke nek nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
težje težek splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, imenovalnik
teme tema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
vzpostavijo vzpostaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
paradoksi paradoks samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
našega naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, rodilnik, množina svojine
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Eva Eva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
političnost političnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Pomladnem pomladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
prebujenju prebujenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
diagnosticira diagnosticirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
posredno posredno splošni prislov; nedoločena stopnja
Gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
namreč namreč priredni veznik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
dominacije dominacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
množičnih množičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
medijev medij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
soočeno soočen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
radikalno radikalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
spremembo sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
političnega političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
Nemški nemški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
gledališki gledališki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
teoretik teoretik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Hans Hans samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Thies Thies samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Lehmann Lehmann samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pravi praviti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
Gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pravzaprav pravzaprav členek
ne ne členek
postane postati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
politično politično splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
neposredno neposreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
tematizacijo tematizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
političnega političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
temveč temveč priredni veznik
z z predlog; orodnik
implicitno impliciten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
vsebino vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
svojega svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
načina način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
predstavljanja predstavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
SEbaSTjan Sebastjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
S z predlog; orodnik
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
definicijo definicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
strinjam strinjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
Zame zame osebni zaimek; 1. oseba, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
politično političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
tisto tisti kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
spreminja spreminjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kod kod splošni prislov; nedoločena stopnja
gledanja gledanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
ne ne členek
pristaja pristajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
stalno stalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ekonomijo ekonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gledališkega gledališki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
procesa proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pogleda pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
takega tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
Torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
buržoazen buržoazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
pogled pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gledalca gledalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
temi tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
čaka čakati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
razkrečenih razkrečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nog noga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
razkrije razkriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nek nek nedoločni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
čuten čuten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
užitek užitek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ki ki podredni veznik
zapolnjuje zapolnjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
njegove njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, ednina, moški spol svojine
površinsko površinsko splošni prislov; nedoločena stopnja
čutne čuten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Eva Eva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Zanimivo zanimivo splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vsaka vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
tvoja tvoj svojilni zaimek; 2. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, ednina
predstava predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
čisto čisto splošni prislov; nedoločena stopnja
samosvoj samosvoj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
z z predlog; orodnik
drugačnim drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
kodom kod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
formo forma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ukvarja ukvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
zastavljenimi zastavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
temami tema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
vendar vendar priredni veznik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
ozadju ozadje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
občuti občutiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
političnost političnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
klasične klasičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
režijske režijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
metode metoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
političnega političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gledališča gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Brechtovo Brechtov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
epsko epski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
npr. npr. okrajšava
vključuješ vključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
prijeme prijem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
režiranja režiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
usmerjanja usmerjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
gledalčevega gledalčev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pogleda pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
SEbaSTjan Sebastjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; tožilnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
načine način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Moja moj svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, ednina
najljubša ljub splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, imenovalnik
dramatika dramatika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
Brecht Brecht samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Beckett Beckett samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
njunih njun svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, množina, rodilnik, dvojina
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
uprizarjam uprizarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
ampak ampak priredni veznik
od od predlog; rodilnik
njiju on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, dvojina, rodilnik
raje raje splošni prislov; primernik
jemljem jemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
ideje ideja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
atmosfere atmosfera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
misli misel samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
strategije strategija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
dramaturgijo dramaturgija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sliko slika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pogled pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
umetnost umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ne ne členek
pa pa priredni veznik
njunih njun svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, množina, rodilnik, dvojina
tekstov tekst samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Wedekindovo wedekindovo splošni prislov; nedoločena stopnja
Pomladno pomladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
prebujenje prebujenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
z z predlog; orodnik
mišljenjem mišljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
gledališču gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
radikalno radikalno splošni prislov; nedoločena stopnja
kritičnostjo kritičnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
do do predlog; rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
preizpraševanjem preizpraševanjem splošni prislov; nedoločena stopnja
temeljnih temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vrednot vrednota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
tudi tudi členek
z z predlog; orodnik
zanimivo zanimiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
dramaturgijo dramaturgija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
kadriranje kadriranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
preskoki preskok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
razlomljena razlomljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zgodba zgodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
montaža montaža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
filmski filmski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
razmišljanja razmišljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
ekspliciten ekspliciten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
predhodnik predhodnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Brechta Brecht samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kljub kljub predlog; dajalnik
temu ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zgodbo zgodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
muzikala muzikal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ameriški ameriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
avtorji avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
spolirali spolirati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
še še členek
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
čuti čutiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ekspresionistični ekspresionističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
duh duh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
prisotnost prisotnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
potujitvene potujitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
brechtijanskosti brechtijanskost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
dodajanjem dodajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
songov song samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
drugem drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bend bend samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ukinja ukinjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
petje petje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
transformira transformirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
vpeljuje vpeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
narodne naroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
pesmi pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
decentno decentno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
subtilno subtilno splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
prelomi prelomiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
vsebinskem vsebinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
smislu smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Na na predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
decentni decenten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
verjetno verjetno splošni prislov; nedoločena stopnja
prisoten prisoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
vpliv vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Brechta Brecht samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
eden eden zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
prvih prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
poleg poleg predlog; rodilnik
umetnosti umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
igralca igralec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bistveno bistveno splošni prislov; nedoločena stopnja
vpliva vplivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
režijo režija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
izpostavi izpostaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
še še členek
umetnost umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gledalca gledalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tisto tisti kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
naenkrat naenkrat splošni prislov; nedoločena stopnja
postane postati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
glavna glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
estetska estetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
predpostavka predpostavka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ne ne členek
več več členek
igralec igralec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
temveč temveč priredni veznik
gledalec gledalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Eva Eva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
tvoji tvoj svojilni zaimek; 2. oseba, moški spol, množina, imenovalnik, ednina
zadnji zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
predstavi predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Manfest manfest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
K K samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zgodi zgoditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
bistven bistven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
premik premik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ravno ravno členek
z z predlog; orodnik
gledalcem gledalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
projektu projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
več več členek
za za predlog; tožilnik
zgolj zgolj členek
pogled pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gledalca gledalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ampak ampak priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
gledalec gledalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
so so neuvrščeno
udeleženca udeleženec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
na na predlog; mestnik
samem sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
dogodku dogodek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pusti pustiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
nekatere nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
osebne oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
podatke podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
kot kot podredni veznik
tudi tudi členek
intimen intimen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
predmet predmet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
finančne finančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
čustvene čustven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vrednosti vrednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
postavlja postavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
politično političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zasnovano zasnovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izkustva izkustvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
SEbaSTjan Sebastjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bistveno bistven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Že že členek
od od predlog; rodilnik
samega sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
začetka začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spraševali spraševati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
o o predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
ponovni ponoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
oživitvi oživitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Komunističnega komunističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
manifesta manifest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
dvojnim dvojen drugi števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, orodnik
ponatisom ponatis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
postal postati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
rekoč rekoč prislov, deležje
izredno izredno splošni prislov; nedoločena stopnja
uspešen uspešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
prodajni prodajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
artikel artikel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
sploh sploh členek
narediti narediti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
njim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik
A a priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dovolj dovolj splošni prislov; nedoločena stopnja
če če podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
samo samo členek
beremo brati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
interpretiramo interpretirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
in in priredni veznik
uprizorimo uprizoriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
kot kot podredni veznik
tekst tekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Prišli priti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
seveda seveda členek
do do predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
verjetno verjetno splošni prislov; nedoločena stopnja
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
te ta kazalni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
procese proces samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
govorita govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
Marx Marx samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Engels Engels samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prenesti prenesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
na na predlog; tožilnik
nivo nivo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gledališke gledališki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
predstave predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pogledati pogledati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
na na predlog; tožilnik
samo sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ekonomijo ekonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gledališke gledališki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
predstave predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
postaviti postaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
pod pod predlog; tožilnik
vprašaj vprašaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
gledalec gledalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prideš priti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
predstavo predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
plačaš plačati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
ali ali priredni veznik
dobiš dobiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
gratis gratis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
karto karta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
čutiš čutiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
da da podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
moral morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
narediti narediti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
greš iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 2. oseba, ednina
načeloma načeloma splošni prislov; nedoločena stopnja
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; tožilnik
temo tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kjer kjer podredni veznik
sediš sedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
pri pri predlog; mestnik
miru mir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
gibljejo gibati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
delajo delati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zanimalo zanimati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
obrniti obrniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
preizprašati preizprašati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ekonomijo ekonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gledališke gledališki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
komunikacije komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
kapitalizem kapitalizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
deluje delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
rekoč rekoč prislov, deležje
na na predlog; mestnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, mestnik
nivojih nivo samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
družbenopolitični družbenopolitičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
sistem sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
živimo živeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
deluje delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, mestnik
nivojih nivo samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Deluje delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
umetnosti umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
upira upirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
pa pa priredni veznik
imuna imun splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
nanj name osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
Tudi tudi členek
razmerja razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
ljudmi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ljubezen ljubezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
družina družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zakon zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
podvrženo podvržen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
temu ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
istemu isti nedoločni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
kapitalističnemu kapitalističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
družbenemu družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
razmerju razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
Mogoče mogoče splošni prislov; nedoločena stopnja
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
želeli želeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
znotraj znotraj predlog; rodilnik
gledališke gledališki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
predstave predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izpostaviti izpostaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ravno ravno členek
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
segment segment samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
obstoječa obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
razmerja razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
nič nič nikalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
naravnega naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
spremeni spremeniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
V v predlog; mestnik
predstavi predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik
plačamo plačati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
gledalce gledalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
postanejo postati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
mezdni mezden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
delavci delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
sledijo slediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
našim naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, orodnik, množina svojine
navodilom navodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, dajalnik
podpišejo podpisati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pogodbo pogodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
zavezuje zavezovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
k k predlog; dajalnik
določenim določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
stvarem stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
z z predlog; orodnik
lahkoto lahkota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
tudi tudi členek
sprejmejo sprejeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
denar denar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Skratka skratka splošni prislov; nedoločena stopnja
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
izkusiti izkusiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
glavne glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
postavke postavka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
komunističnega komunističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
manifesta manifest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
lastni lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
koži koža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
moraš morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
enem en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
trenutku trenutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dotikati dotikati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
sočloveka sočlovek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
gledati gledati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
oči oči samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Manifest manifest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
K K samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
obravnava obravnavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vprašanja vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
telesnih telesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
bližin bližina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zasebne zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
lastnine lastnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
vprašanja vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
raznih razen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
segregacij segregacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
razlik razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
ljudmi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Komunistični komunističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
Manifest manifest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
postavili postaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
na na predlog; tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; tožilnik
katerega kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
predgovoru predgovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
k k predlog; dajalnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, dajalnik
rdeči rdeč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
izdaji izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
opozorijo opozoriti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
svojih svoj povratni zaimek; moški spol, množina, mestnik
komentarjih komentar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Žižek Žižek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Dolar Dolar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
namreč namreč priredni veznik
kot kot podredni veznik
alternativo alternativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
današnjemu današnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
stanje stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
živimo živeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
do do predlog; rodilnik
skrajnosti skrajnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
naravno naravno splošni prislov; nedoločena stopnja
najboljše dober splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
edino edino splošni prislov; nedoločena stopnja
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Eva Eva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
A a priredni veznik
pa pa priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
alternativa alternativa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pravzaprav pravzaprav členek
utopija utopija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
utopična utopičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
želja želja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
individualistov individualist samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ko ko podredni veznik
udeleženci udeleženec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ganljivo ganljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
doživeto doživeto splošni prislov; nedoločena stopnja
pojejo peti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Lennonovo Lennonov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Imagine imagina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
SEbaSTjan Sebastjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Komunistični komunističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
manifest manifest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
recept recept samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
čeprav čeprav podredni veznik
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
knjigi knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
deluje delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
kuharski kuharski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
recept recept samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
narediti narediti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
komunizem komunizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Vendar vendar priredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
že že členek
ugotovili ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
da da podredni veznik
ne ne členek
funkcionira funkcionirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
da da podredni veznik
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
moremo moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
delati delati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
kot kot podredni veznik
po po predlog; mestnik
receptu recept samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lotiti lotiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
pametneje pametno splošni prislov; primernik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
postaviti postaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
pod pod predlog; tožilnik
vprašaj vprašaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pogledati pogledati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
drugače drugače splošni prislov; nedoločena stopnja
Verjamem verjeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
komunizem komunizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
skrajni skrajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
utopični utopičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
varianti varianta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
mogoč mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
ampak ampak priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
še še členek
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
živimo živeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
najlepši lep splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
in in priredni veznik
najboljši dober splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
ter ter priredni veznik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, rodilnik, klitična naslonskost
ne ne členek
da dati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
spremeniti spremeniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
na na predlog; tožilnik
bolje dobro splošni prislov; primernik
Mislim misliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
vsaka vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
nostalgija nostalgija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
bistvu bistvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
boli boleti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pravzaprav pravzaprav členek
bedasta bedast splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
če če podredni veznik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
Komunistični komunističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
manifest manifest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
česa kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
uči učiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
uči učiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
gledati gledati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naprej naprej splošni prislov; nedoločena stopnja
Ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
realizacija realizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
socialističnih socialističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
držav država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
kljub kljub predlog; dajalnik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
pozitivnim pozitiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
stranem stran samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
ne ne členek
sme smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
frustrirati frustrirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
Moramo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
gledati gledati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naprej naprej splošni prislov; nedoločena stopnja
Ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
morali morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
ponoviti ponoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vrniti vrniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
nazaj nazaj splošni prislov; nedoločena stopnja
Eva Eva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kateri kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tvoj tvoj svojilni zaimek; 2. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina
najljubši ljub splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Komunističnega komunističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
manifesta manifest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
najljubši ljub splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
gledališkega gledališki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dogodka dogodek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Manifest manifest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
K K samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SEbaSTjan Sebastjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Verjetno verjetno splošni prislov; nedoločena stopnja
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
najljubši ljub splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
razdelek razdelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Komunističnega komunističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
manifesta manifest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
z z predlog; orodnik
neko nek nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
misijonarsko misijonarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
sposobnostjo sposobnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
analizira analizirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
globalizacijo globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
kapitalizem kapitalizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
lucidno lucidno splošni prislov; nedoločena stopnja
opisuje opisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sposobnost sposobnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kapitalizma kapitalizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
znova znova splošni prislov; nedoločena stopnja
regenerira regenerirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
lastne lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
napake napaka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
obrača obračati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
svoj svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
prid prid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
moj moj svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina
najljubši ljub splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Manifestu manifest samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
K K samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
povedati povedati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ker ker podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pred pred predlog; orodnik
začetkom začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zgodil zgoditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
zanimiv zanimiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
premik premik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Ko ko podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
začeli začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
sem biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, ednina, nezanikani
izrazil izraziti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
željo želja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
naj naj členek
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
hierarhija hierarhija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
povabljenimi povabljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
sodelavci sodelavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
asistentka asistentka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
režije režija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dramaturginja dramaturginja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
asistent asistent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
scenografije scenografija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
plesalka plesalka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
igralci igralec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
nanovo nanovo splošni prislov; nedoločena stopnja
vzpostavi vzpostaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Postavili postaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ob ob predlog; mestnik
ravnilovko ravnilovka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vsak vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
komentiral komentirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
kogarkoli kdorkoli oziralni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
karkoli karkoli oziralni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postavljalo postavljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
v v predlog; tožilnik
tribuno tribuna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tako tako priredni veznik
da da podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
tudi tudi členek
prizore prizor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
predstavi predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izbirali izbirati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
skupinsko skupinsko splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
tudi tudi členek
jaz jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, imenovalnik
nastopam nastopati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, mestnik
Ves ves celostni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
sem biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, ednina, nezanikani
delal delati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
nisem biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, ednina, zanikani
imel imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
pogleda pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
zunaj zunaj splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
nisem biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, ednina, zanikani
v v predlog; mestnik
poziciji pozicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
vrednotil vrednotiti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
Eva Eva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
kdaj kdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
razmišljal razmišljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
o o predlog; mestnik
gledališki gledališki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
obliki oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
gverilskega gverilski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gledališča gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
SEbaSTjan Sebastjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Eden eden zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
izmed izmed predlog; rodilnik
mojih moj svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, rodilnik, ednina
idolov idol samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
Augusto Augusto samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Boal Boal samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
njegovo njegov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, ednina, moški spol svojine
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
usmerjeno usmerjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ravno ravno členek
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
npr. npr. okrajšava
v v predlog; mestnik
zakonodajni zakonodajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
teater teater samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Preko preko predlog; rodilnik
gledališča gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predlagal predlagati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
zakone zakon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
parlament parlament samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Boal boal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
postavlja postavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
neke nek nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
konkretne konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
akcije akcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Mislim misliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
presečišče presečišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
umetnosti umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
družbenih družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Gledališče gledališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
išče iskati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svoje svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
mesto mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
med med predlog; orodnik
trdnimi trden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
tlemi tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
neko nek nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
realnostjo realnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
metafiziko metafizika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
božanskostjo božanskost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Ves ves celostni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
poudarjam poudarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
umetnost umetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
spustiti spustiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
na na predlog; tožilnik
tla tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
a a priredni veznik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
ko ko podredni veznik
tiščim tiščati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
k k predlog; dajalnik
tlom tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, dajalnik
me jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, rodilnik, klitična naslonskost
helij helij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
božanskega božanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
svetega svet splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
usmerja usmerjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
proti proti predlog; dajalnik
nebu nebo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
Brez brez predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
brez brez predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
napišem napisati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
članek članek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ustanovim ustanoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
politično političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
stranko stranka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
grem iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, ednina
čisti čist splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
aktivizem aktivizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Eva Eva samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kakšne kakšen vprašalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
želje želja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
načrte načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
pa pa priredni veznik
imaš imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
naprej naprej splošni prislov; nedoločena stopnja
SEbaSTjan Sebastjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
začetek začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
jemljem jemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
malo malo splošni prislov; nedoločena stopnja
daljšo dolg splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, tožilnik
pavzo pavza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Šele šele členek
konec konec predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
bom biti pomožni glagol; prihodnjik, 1. oseba, ednina, nezanikani
z z predlog; orodnik
Jakobom Jakob samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, orodnik
Rudo Rudo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nadaljeval nadaljevati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
niz niz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Cankarjev Cankar samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
E. E. okrajšava
P. P. okrajšava
I. I. okrajšava
centru center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
de de neuvrščeno
Sadovo Sadov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Filozofijo filozofija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
budoarju budoar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Mariboru Maribor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
bom biti pomožni glagol; prihodnjik, 1. oseba, ednina, nezanikani
kasneje kasno splošni prislov; primernik
delal delati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
Paradoks paradoks samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
o o predlog; mestnik
igralcu igralec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Denisa Denis samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Diderota Diderot samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Tribuna
avtor: neznani novinar