Gre za predstavnike partnerstva, organov lokalne samouprave in svetnike in prebivalce KS Šentlenart. V Republiki Češki bodo obiskali Prago, Dukovanyje in Litomerice. S strokovno ekskurzijo partnerstvo izvaja eno poglavitnejših zastavljenih nalog – informiranje ciljnih skupin Občine o umeščanju odlagališča NSRAO v okolje in ravnanju z RAO. V ta namen Prostovoljci v Brinju smo v poletnih mesecih na šem partnerstvu ter druga ogled Centralnega skladi- gradiva, prav tako pa smo šča RAO v Brinju pri Lju- predstavili nove majice z bljani popeljali še eno sku- grafično dovršenim logotipino Gasilske zveze Brežice pom partnerstva, ki so jih in skupino Srbov, ki so se na obiskovalci prejeli ob rešeprostovoljnem taboru v OŠ vanju vprašalnikov. Pišece izpopolnjevali v slovenskem jeziku pod men- Podpiramo torstvom tamkajšnje učite- Zoisov tabor ljice Rut Zlobec. Prav tako smo na ogled skladišča v Bri- Zavod RS za zaposlovanje in nju popeljali še eno skupi- Mladinski center Brežice med no 69 učiteljev OŠ Brežice. 20. in 29. avgustom 2008 orZ začetkom julija smo na ganizirata v Krški vasi pri Breletalskem mitingu v Miha- žicah tabor za Zoisove štipenlovcu pri Dobovi obiskoval- diste. Letošnji tabor “Zelena cem te velike prireditve, ki tehnologija” poteka v znamesmo jo sponzorirali, razdeli- nju ekologije, turizma in podli preko 100 publikacij o na- jetništva. Glede na dejstvo,

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
predstavnike predstavnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
partnerstva partnerstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
organov organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
lokalne lokalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
samouprave samouprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
svetnike svetnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
prebivalce prebivalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
KS KS samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Šentlenart Šentlenart samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
Republiki republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Češki Češka samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
obiskali obiskati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
Prago Praga samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Dukovanyje dukovanyje samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Litomerice litomerica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
S z predlog; orodnik
strokovno strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
ekskurzijo ekskurzija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
partnerstvo partnerstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
izvaja izvajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
poglavitnejših poglaviten splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
zastavljenih zastavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
informiranje informiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ciljnih ciljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
skupin skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
umeščanju umeščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odlagališča odlagališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
NSRAO nsrao samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
ravnanju ravnanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
RAO raa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
V v predlog; tožilnik
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
namen namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Prostovoljci prostovoljec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Brinju brinje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
poletnih poleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
mesecih mesec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
šem šema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
partnerstvu partnerstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
ogled ogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Centralnega centralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
skladi sklad samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
gradiva gradivo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
šča šče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
RAO RAO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Brinju Brinje samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
Lju l samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
predstavili predstaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
majice majica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
bljani bljani splošni prislov; nedoločena stopnja
popeljali popeljati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
še še členek
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
sku skua samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
grafično grafično splošni prislov; nedoločena stopnja
dovršenim dovršen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
logotipino logotipin splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Gasilske gasilski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zveze zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Brežice Brežice samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
pom pom splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
partnerstva partnerstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
in in priredni veznik
skupino skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Srbov Srb samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
na na predlog; mestnik
obiskovalci obiskovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
prejeli prejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
ob ob predlog; mestnik
rešeprostovoljnem rešeprostovoljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
taboru tabor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vanju vanj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
vprašalnikov vprašalnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Pišece Pišece samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
izpopolnjevali izpopolnjevati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
v v predlog; mestnik
slovenskem slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
jeziku jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pod pod predlog; orodnik
men mena samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Podpiramo podpirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
torstvom torstvom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
tamkajšnje tamkajšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
učite učiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, množina
Zoisov Zoisov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
tabor tabor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ljice ljica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Rut Rut samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zlobec Zlobec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
ogled ogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
skladišča skladišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Bri ber samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Zavod zavod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
zaposlovanje zaposlovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
nju n samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
popeljali popeljati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
še še členek
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
skupi skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
Mladinski mladinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Brežice Brežice samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
no no členek
69 69 glavni števnik; arabski zapis
učiteljev učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Brežice Brežice samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
29. 29. vrstilni števnik; arabski zapis
avgustom avgust samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
orZ orza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
začetkom začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
julija julij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
ganizirata ganizirata samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
Krški krški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
vasi vas samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
Breletalskem breletalski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
mitingu miting samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Miha Miha samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
žicah žica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
tabor tabor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
Zoisove Zoisov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
štipenlovcu štipenlovcu samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
Dobovi Dobova samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
obiskoval obiskovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
diste dist samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Letošnji letošnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
tabor tabor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zelena zelen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
cem cem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
velike velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prireditve prireditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
tehnologija tehnologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
znamesmo znamesmo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
sponzorirali sponzorirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
razdeli razdeliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nju n samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ekologije ekologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
turizma turizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
podli podel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
preko preko predlog; rodilnik
100 100 glavni števnik; arabski zapis
publikacij publikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
jetništva jetništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
dejstvo dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Posavski obzornik
avtor: neznani novinar