t. i. sodobni revolucionarji, mehki teroristi, bojevniki za pravice nerazumljenih želijo doseči. Ali zasledujejo cilj končne prevlade Pravice in Enakosti med družbenimi, spolnimi, starostnimi oz. katerimi koli plastmi ali pa si s svojo umetno in zaigrano marginalnostjo ustvarjajo inteligentno, a izredno podlo oglaševalsko kampanjo, ki jo v tajnosti kličejo “odpor zaradi odpora samega”. Kakorkoli že, ne gre za iskanje krivcev in podkrepitev lastnega samospoštovanja v neuspehu drugega. Gre za konkreten in boleč občutek medgeneracijskega prepada, v katerem so mladi velikokrat upravičeno, največkrat pa stereotipizirano vrednoteni po krivici. Gre za to, da iščemo skupno, na komunikaciji, spoštovanju in približevanju različnega temelječo družbo. Naj te besede ne zvenijo kot utopično idealiziran, nedosegljiv projekt, nasprotno! Vsakdo lahko stopi svoj skromni, a pristno doseženi korak, prirejen situaciji in zmožnostim. Sodobne medijske hiše seveda dobičkonosno iščejo podobe in like, naj si bodo pozitivne ali negativne narave, ki bi publiko zanimali. Televizijske slike vsebujejo podtaknjena sporočila in implikacije, ki jih moramo odkodirati s kar se da kritičnim, predvsem pa širokoglednim očesom nekoga, ki bi rad spoznal tak svet, kot v resnici je: neizčrpljiv in na vsakem vogalu zanimiv za vsakogar. A hkrati nevaren in spodrsljiv. Beri: fascinantna hladnokrvnost. Ob korektni in odgovorni komunikaciji s sogovornikom moramo zato dobiti stičišče ne v enakosti mnenj, temveč prav v njihovi raznolikosti. Naj bo prav to vodilo zrelega in duha polnega človeka! Za konec pa še nekaj besed o odnosu med mladimi in vrednotami. Mladi so danes paradoksalno razdvojeni. Debata o njih je razpeta med norim ciljnim načrtovanjem potrošnje prav na to starostno skupino ter hkratnim odrinjanjem le te na rob aktivne družbene realnosti. Že večkrat sem opazil težnjo po (nenamerni) apriorni osamitvi mladih, rekoč, da so izgubili “prave” vrednote, ki jih morajo Absolutno (beri univerzalno, brez kontekstualizacije v prostor in čas, kar je seveda nemogoče) ponovno pridobiti. Tovrstne nostalgične izjave me bolijo, saj temeljijo na dogmatičnem zakonu, ki pa nima trdne podlage, ni utemeljen in predvsem ni vreden pozicije tistega, ki avtoritativno izjavlja in razsvetljuje. Na kratko naj se obrazložim: zdi se mi (seveda povsem amatersko in brez strokovnih oprijemov), da moramo naj si bo še kako neprijetni, negativni in zaskrbljujoči sedanjosti ponuditi možnost, da poskusi in zaživi na drugačen, preprostejši, a brez dvoma pristnejši način. Z idiličnim opevanjem “dobrih starih časov” žal lahko le še spodbujamo negodovanje in neprijetno vzdušje, storiti pa veliko ne moremo. Izkoristiti moramo priložnost vseh priložnosti, t. j. življenje samo, in se sprijazniti s časovnoprostorskimi razmerami. Prav tu, tu in sedaj lahko zaživimo v iskanju vrednot, tako verskih, moralnih, službenih, družinskih kot nasploh življenjskih. Mladi imajo v tem procesu prav tako pomembno vlogo in niso njegovi zaviralci! Ognimo se posploševanju in nekonstruktivnemu sumničenju, razširimo pogled onkraj krajevnih meja, iščimo pozitivne elemente sveta in jih prinesimo nazaj na dom. Svet je nepredstavljivo in neizmerljivo bogat, spoznavajmo ga in spoznavajmo nas same, razmišljajmo nad ustaljenimi praksami, tradicijo, življenjskim potekom in načinom življenja ter jih plemenito obarvajmo z novimi elementi. Zapiranje v lasten Sonderveg, v lastno posebnost in nedotakljivost namreč pelje do samorazkroja, temeljne vrednote lahko ohranjamo le s prilagajanjem času. Še zdaleč ne s slepo asimilacijo in poslušnostjo, temveč zavestnim, podkrepljenim in modrim pristopom. Mladi pa smo lahko del tega procesa. Tudi sam se seveda večkrat zgražam nad obnašanjem in razmišljanjem napačno imenovane Večine, a se večkrat zalotim ob podobnem razmišljanju. Pomembno pa je, da doživeto in ne-šedoživeto pretehtamo na podlagi temeljnih življenjskih vodil. Tudi sam bi izpadel patetično in predvsem avtoritativno, če bi druge razsvetljeval s humanističnimi načeli, ki se mi večkrat zdijo pragmatično korektna in poštena. Ne, ni to rešitev! Verjamem v to, da nas, vse skupaj, povezujejo trdna duhovna načela (o njihovih formah bi se dalo razpravljati), ki pa ne smejo delovati kot prisila z implicirano sankcijo, ki preži od zadaj. Le ob pristnem spoštovanju in verovanju vanje bodo lahko zaživela v vsej svoji moči! Jernej Šček postanemo na to ali ono stvar posebej pozorni ter to povežemo s svojim življenjem… Samo če imamo vero, je smiselno to, kar verskega delamo. Marijina znamenja, o katerih danes razmišljamo, in zlasti blagoslovitev križevega pota naj bodo nov pripomoček na romanju naše vere, da nas bo Marija varovala, nas spremljala in nam pomagala na naši poti. Marijo prosimo za močno in trdno upanje, da ne bi tudi v najtežjih preizkušnjah obupavali in postajali malodušni. “Velike reči mi je storil on, ki je mogočen in je njegovo ime sveto”. Ob vsaki postaji se ustavimo in v molitvi počastimo gospoda, ki je za nas trpel in umrl. Čeprav je teh postaj samo štirinajst, ne moremo in ne smemo pozabiti, da jim sledi še ena: Jezus je vstal od mrtvih. Križev pot bi bil pot obupa, če ga ne bi osvetljevala svetloba Velike noči. Na to mislimo takrat, ko bomo križev pot molili, pa tudi takrat, ko bomo nosili svoj današnji križ in bomo hodili po križevem potu: Gospod, Jezus Kristus, z nami Si hodil po poti, ki je preko križane ljubezni vodila v večno življenje. Srečujemo Te tu-

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
t. t. okrajšava
i. i. okrajšava
sodobni sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
revolucionarji revolucionar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
mehki mehek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
teroristi terorist samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
bojevniki bojevnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
nerazumljenih nerazumljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
želijo želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
doseči doseči glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Ali ali priredni veznik
zasledujejo zasledovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
cilj cilj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
končne končen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prevlade prevlada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Enakosti enakost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
družbenimi družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
spolnimi spolen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
starostnimi starosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
oz. oz. okrajšava
katerimi kateri vprašalni zaimek; ženski spol, množina, orodnik
koli koli členek
plastmi plast samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ali ali priredni veznik
pa pa priredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
s z predlog; orodnik
svojo svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
umetno umeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
zaigrano zaigran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
marginalnostjo marginalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ustvarjajo ustvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
inteligentno inteligentno splošni prislov; nedoločena stopnja
a a priredni veznik
izredno izredno splošni prislov; nedoločena stopnja
podlo podlo splošni prislov; nedoločena stopnja
oglaševalsko oglaševalski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kampanjo kampanja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
tajnosti tajnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kličejo klicati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
odpor odpor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
odpora odpora samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
samega sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
Kakorkoli kakorkoli splošni prislov; nedoločena stopnja
že že členek
ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
iskanje iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
krivcev krivec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
podkrepitev podkrepitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lastnega lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
samospoštovanja samospoštovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
neuspehu neuspeh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
konkreten konkreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
in in priredni veznik
boleč boleč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
občutek občutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
medgeneracijskega medgeneracijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prepada prepad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
mladi mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
velikokrat velikokrat splošni prislov; nedoločena stopnja
upravičeno upravičeno splošni prislov; nedoločena stopnja
največkrat največkrat splošni prislov; presežnik
pa pa priredni veznik
stereotipizirano stereotipiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vrednoteni vrednoten deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
krivici krivica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
iščemo iskati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
skupno skupno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
komunikaciji komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
spoštovanju spoštovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
približevanju približevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
različnega različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
temelječo temelječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
družbo družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Naj naj členek
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
besede beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
zvenijo zveneti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
kot kot podredni veznik
utopično utopično splošni prislov; nedoločena stopnja
idealiziran idealiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
nedosegljiv nedosegljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
projekt projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nasprotno nasprotno splošni prislov; nedoločena stopnja
Vsakdo vsakdo celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
stopi stopiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svoj svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
skromni skromen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
a a priredni veznik
pristno pristno splošni prislov; nedoločena stopnja
doseženi dosežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
korak korak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prirejen prirejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
situaciji situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
zmožnostim zmožnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
Sodobne sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
medijske medijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
hiše hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
seveda seveda členek
dobičkonosno dobičkonosno splošni prislov; nedoločena stopnja
iščejo iskati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
podobe podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
like lik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
naj naj podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pozitivne pozitiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
negativne negativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
publiko publika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zanimali zanimati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
Televizijske televizijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
slike slika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
podtaknjena podtaknjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
sporočila sporočilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
implikacije implikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
moramo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
odkodirati odkodirati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
da dati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kritičnim kritičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
predvsem predvsem členek
pa pa priredni veznik
širokoglednim širokogleden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
očesom oko samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
nekoga nekdo nedoločni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
rad rad splošni prislov; nedoločena stopnja
spoznal spoznati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kot kot podredni veznik
v v predlog; mestnik
resnici resnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
neizčrpljiv neizčrpljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
na na predlog; mestnik
vsakem vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
vogalu vogal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zanimiv zanimiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
vsakogar vsakdo celostni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
A a priredni veznik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
nevaren nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
spodrsljiv spodrsljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Beri brati glavni glagol; nedovršni, velelnik, 2. oseba, ednina
fascinantna fascinanten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
hladnokrvnost hladnokrvnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ob ob predlog; mestnik
korektni korekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
odgovorni odgovoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
komunikaciji komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
sogovornikom sogovornik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
moramo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
zato zato priredni veznik
dobiti dobiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
stičišče stičišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ne ne členek
v v predlog; mestnik
enakosti enakost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mnenj mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
temveč temveč priredni veznik
prav prav členek
v v predlog; mestnik
njihovi njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, množina svojine
raznolikosti raznolikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Naj naj členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prav prav členek
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
vodilo vodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
zrelega zrel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
duha duh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
polnega poln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
človeka človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
konec konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pa pa priredni veznik
še še členek
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
besed beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
odnosu odnos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
med med predlog; orodnik
mladimi mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
vrednotami vrednota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Mladi mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
paradoksalno paradoksalno splošni prislov; nedoločena stopnja
razdvojeni razdvojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Debata debata samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razpeta razpet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
norim nor splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
ciljnim ciljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
načrtovanjem načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
potrošnje potrošnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prav prav členek
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
starostno starosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
skupino skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
hkratnim hkraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
odrinjanjem odrinjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
le le členek
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
rob rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
aktivne aktiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbene družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
realnosti realnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Že že členek
večkrat večkrat splošni prislov; primernik
sem biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, ednina, nezanikani
opazil opaziti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
težnjo težnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
nenamerni nenameren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
apriorni aprioren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
osamitvi osamitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
mladih mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
rekoč rekoč prislov, deležje
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izgubili izgubiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
prave prava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vrednote vrednota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Absolutno absolutno splošni prislov; nedoločena stopnja
beri brati glavni glagol; nedovršni, velelnik, 2. oseba, ednina
univerzalno univerzalno splošni prislov; nedoločena stopnja
brez brez predlog; rodilnik
kontekstualizacije kontekstualizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
seveda seveda členek
nemogoče nemogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
ponovno ponovno splošni prislov; nedoločena stopnja
pridobiti pridobiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Tovrstne tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
nostalgične nostalgičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
izjave izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
me jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
bolijo boleti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
saj saj priredni veznik
temeljijo temeljiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
dogmatičnem dogmatičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
zakonu zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
pa pa priredni veznik
nima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
trdne trden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
podlage podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
utemeljen utemeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
predvsem predvsem členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
vreden vreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pozicije pozicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tistega tisti kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
avtoritativno avtoritativno splošni prislov; nedoločena stopnja
izjavlja izjavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
razsvetljuje razsvetljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Na na predlog; tožilnik
kratko kratko splošni prislov; nedoločena stopnja
naj naj členek
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obrazložim obrazložiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
seveda seveda členek
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
amatersko amatersko splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
brez brez predlog; rodilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
oprijemov oprijem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
da da podredni veznik
moramo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
naj naj členek
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
še še členek
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
neprijetni neprijeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
negativni negativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
zaskrbljujoči zaskrbljujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
sedanjosti sedanjost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ponuditi ponuditi glavni glagol; dovršni, nedoločnik
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
poskusi poskusiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
zaživi zaživeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
drugačen drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
preprostejši preprost splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
a a priredni veznik
brez brez predlog; rodilnik
dvoma dvom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pristnejši pristen splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Z z predlog; orodnik
idiličnim idiličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
opevanjem opevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
dobrih dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
starih star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
časov čas samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
žal žal splošni prislov; nedoločena stopnja
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
le le členek
še še členek
spodbujamo spodbujati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
negodovanje negodovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
neprijetno neprijeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
vzdušje vzdušje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
storiti storiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
pa pa priredni veznik
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
moremo moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
Izkoristiti izkoristiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
moramo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
priložnost priložnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
priložnosti priložnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
t. t. okrajšava
j. j. okrajšava
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
samo samo členek
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sprijazniti sprijazniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
časovnoprostorskimi časovnoprostorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
razmerami razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Prav prav členek
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
sedaj sedaj splošni prislov; nedoločena stopnja
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
zaživimo zaživeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; mestnik
iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
vrednot vrednota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
verskih verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
moralnih moralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
službenih služben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
družinskih družinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
nasploh nasploh splošni prislov; nedoločena stopnja
življenjskih življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
Mladi mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
procesu proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vlogo vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
njegovi njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
zaviralci zaviralec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Ognimo ogniti glavni glagol; dovršni, velelnik, 1. oseba, množina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
posploševanju posploševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
nekonstruktivnemu nekonstruktiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
sumničenju sumničenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
razširimo razširiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
pogled pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
onkraj onkraj predlog; rodilnik
krajevnih krajeven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iščimo iskati glavni glagol; nedovršni, velelnik, 1. oseba, množina
pozitivne pozitiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
elemente element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
prinesimo prinesti glavni glagol; dovršni, velelnik, 1. oseba, množina
nazaj nazaj splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
dom dom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nepredstavljivo nepredstavljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
neizmerljivo neizmerljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
bogat bogat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
spoznavajmo spoznavati glavni glagol; nedovršni, velelnik, 1. oseba, množina
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
in in priredni veznik
spoznavajmo spoznavati glavni glagol; nedovršni, velelnik, 1. oseba, množina
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
same sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
razmišljajmo razmišljati glavni glagol; nedovršni, velelnik, 1. oseba, množina
nad nad predlog; orodnik
ustaljenimi ustaljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
praksami praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
tradicijo tradicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
življenjskim življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
potekom potek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
načinom način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
življenja življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
plemenito plemenito splošni prislov; nedoločena stopnja
obarvajmo obarvati glavni glagol; dovršni, velelnik, 1. oseba, množina
z z predlog; orodnik
novimi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
elementi element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Zapiranje zapiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
lasten lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
Sonderveg sonderveg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; tožilnik
lastno lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
posebnost posebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
nedotakljivost nedotakljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
namreč namreč priredni veznik
pelje peljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
do do predlog; rodilnik
samorazkroja samorazkroj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
temeljne temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
vrednote vrednota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
ohranjamo ohranjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
le le členek
s z predlog; orodnik
prilagajanjem prilagajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Še še členek
zdaleč zdaleč splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
s z predlog; orodnik
slepo slep splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
asimilacijo asimilacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
poslušnostjo poslušnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
temveč temveč priredni veznik
zavestnim zavesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
podkrepljenim podkrepljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
modrim moder splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
pristopom pristop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Mladi mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
procesa proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Tudi tudi členek
sam sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
seveda seveda členek
večkrat večkrat splošni prislov; primernik
zgražam zgražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
nad nad predlog; orodnik
obnašanjem obnašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
razmišljanjem razmišljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
napačno napačno splošni prislov; nedoločena stopnja
imenovane imenovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
Večine večina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
a a priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
večkrat večkrat splošni prislov; primernik
zalotim zalotiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
ob ob predlog; mestnik
podobnem podoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
razmišljanju razmišljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Pomembno pomembno splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
doživeto doživeto splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
ne ne členek
šedoživeto šedoživeto splošni prislov; nedoločena stopnja
pretehtamo pretehtati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
temeljnih temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
življenjskih življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
vodil vodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Tudi tudi členek
sam sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
bi biti pomožni glagol; pogojnik
izpadel izpasti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
patetično patetično splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
predvsem predvsem členek
avtoritativno avtoritativno splošni prislov; nedoločena stopnja
če če podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
razsvetljeval razsvetljevati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
s z predlog; orodnik
humanističnimi humanističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
načeli načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
večkrat večkrat splošni prislov; primernik
zdijo zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pragmatično pragmatično splošni prislov; nedoločena stopnja
korektna korekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
poštena pošten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Ne ne členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Verjamem verjeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
povezujejo povezovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
trdna trden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
duhovna duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
načela načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
njihovih njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, mestnik, množina svojine
formah forma samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
dalo dati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
razpravljati razpravljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ki ki podredni veznik
pa pa priredni veznik
ne ne členek
smejo smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
delovati delovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
kot kot podredni veznik
prisila prisila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
implicirano impliciran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
sankcijo sankcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
preži prežati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
od od predlog; rodilnik
zadaj zadaj splošni prislov; nedoločena stopnja
Le le členek
ob ob predlog; mestnik
pristnem pristen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
spoštovanju spoštovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
verovanju verovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
vanje vame osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, navezna naslonskost
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
zaživela zaživeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
vsej ves celostni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
moči moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Jernej Jernej samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Šček Šček samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
postanemo postati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
ali ali priredni veznik
ono oni kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
stvar stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
pozorni pozoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
povežemo povezati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
s z predlog; orodnik
svojim svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
življenjem življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Samo samo členek
če če podredni veznik
imamo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
vero vera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
smiselno smiselno splošni prislov; nedoločena stopnja
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
verskega verski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
delamo delati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
Marijina Marijin svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
znamenja znamenje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; srednji spol, množina, mestnik
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
razmišljamo razmišljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
in in priredni veznik
zlasti zlasti členek
blagoslovitev blagoslovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
križevega križev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pota pot samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
naj naj členek
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nov nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pripomoček pripomoček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
romanju romanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
naše naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, množina svojine
vere vera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Marija Marija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
varovala varovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
spremljala spremljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
in in priredni veznik
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
pomagala pomagati glavni glagol; dvovidski, deležnik, dvojina, moški spol
na na predlog; mestnik
naši naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, množina svojine
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Marijo Marija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prosimo prositi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
za za predlog; tožilnik
močno močen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
trdno trden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
upanje upanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
najtežjih težek splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, množina, mestnik
preizkušnjah preizkušnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
obupavali obupavati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
in in priredni veznik
postajali postajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
malodušni malodušen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Velike velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
reči reč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
storil storiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
on on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogočen mogočen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
njegovo njegov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, ednina, moški spol svojine
ime ime samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sveto svet splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Ob ob predlog; mestnik
vsaki vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
postaji postaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ustavimo ustaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
molitvi molitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
počastimo počastiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
gospoda gospod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
trpel trpeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
in in priredni veznik
umrl umreti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Čeprav čeprav podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
postaj postaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
samo samo členek
štirinajst štirinajst glavni števnik; besedni zapis, množina, imenovalnik
ne ne členek
moremo moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
in in priredni veznik
ne ne členek
smemo smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
pozabiti pozabiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
sledi slediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
še še členek
ena en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
Jezus Jezus samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vstal vstati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
od od predlog; rodilnik
mrtvih mrtev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
Križev križev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pot pot samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
pot pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obupa obup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
če če podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, rodilnik, klitična naslonskost
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
osvetljevala osvetljevati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
svetloba svetloba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Velike velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
noči noč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
mislimo misliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
takrat takrat splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
bomo biti pomožni glagol; prihodnjik, 1. oseba, množina, nezanikani
križev križ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pot pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
molili moliti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
takrat takrat splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
bomo biti pomožni glagol; prihodnjik, 1. oseba, množina, nezanikani
nosili nositi glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
svoj svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
današnji današnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
križ križ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
bomo biti pomožni glagol; prihodnjik, 1. oseba, množina, nezanikani
hodili hoditi glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
po po predlog; mestnik
križevem križev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
potu pot samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Gospod gospod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Jezus Jezus samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kristus Kristus samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
nami jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, orodnik
Si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
hodil hoditi glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
po po predlog; mestnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
preko preko predlog; rodilnik
križane križan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ljubezni ljubezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vodila vodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
večno večen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Srečujemo srečevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
Te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Novi glas
avtor: neznani novinar