Letos se je na razpis za enoletno štipendijo v višini 5000 evrov prijavilo 28 kandidatk. Dve štipendistki je izbrala komisija, ki ji je predsedovala prof. dr. Tamara Lah Turnšek, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo in predsednica Komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti. Poleg nje so bili v komisiji še generalni direktor L’Oreala Slovenija Philippe Cornu, generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije za Unesco Marjutka Hafner, doc. dr. Dunja Mladenić z Instituta Jožef Stefan, mag. Irena Sajovic z Mednarodnega centra UNESCO za kemijske študije Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter častna članica, poslanka evropskega parlamenta dr. Romana Jordan Cizelj. Enoletni štipendiji nacionalnega programa Za ženske v znanosti 2008 sta bili dodeljeni 30-letni Zrinki Abramović (na področje biofizike) in 29-letni Saši Kovačič (na področju atmosferske kemije), ki sta v zadnjem letu doktorskega študija. Obe štipendistki sta izredno perspektivni raziskovalki in tudi mladi mami, ki sta znali obe ljubezni uspešno usklajevati. Po mnenju predsednice komisije prof. dr. Tamare Lah Turnšek je to mogoče doseči le v spodbudnem okolju, zato velja čestitati tudi njunim bližnjim. Povedala je še, da si želijo še več mladih raziskovalk, ki bi sledile zgledu letošnjih štipendistk, ki kažeta, da smo pokopali stereotipe o moškem znanstveniku, ki se znanosti v celoti predaja. Krepi se vloga znanstvenice in znanstvenika kot vsestranskih osebnosti, vpetih v družbene in naravne tokove.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Letos letos splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
razpis razpis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
enoletno enoleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
štipendijo štipendija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
višini višina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
5000 5000 glavni števnik; arabski zapis
evrov evro samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prijavilo prijaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
28 28 glavni števnik; arabski zapis
kandidatk kandidatka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, imenovalnik
štipendistki štipendistka samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izbrala izbrati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
komisija komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ji on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
predsedovala predsedovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
prof. prof. okrajšava
dr. dr. okrajšava
Tamara Tamara samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Lah Lah samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Turnšek Turnšek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
direktorica direktorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Nacionalnega nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
inštituta inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
biologijo biologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
predsednica predsednica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Komisije komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
uveljavitev uveljavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vloge vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
žensk ženska samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
znanosti znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Poleg poleg predlog; rodilnik
nje on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
v v predlog; mestnik
komisiji komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
še še členek
generalni generalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
direktor direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
L L samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Oreala oreal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Slovenija Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Philippe Philippe samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Cornu Cornu samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
generalna generalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
sekretarka sekretarka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
nacionalne nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
komisije komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
Unesco Unesco samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Marjutka Marjutka samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Hafner Hafner samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
doc. doc. okrajšava
dr. dr. okrajšava
Dunja Dunja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Mladenić Mladenić samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; rodilnik
Instituta institut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Jožef Jožef samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Stefan Stefan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mag. mag. okrajšava
Irena Irena samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Sajovic Sajovic samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; rodilnik
Mednarodnega mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
centra center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
UNESCO UNESCO samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
kemijske kemijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
študije študija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Naravoslovnotehniške naravoslovnotehniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
fakultete fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Ljubljani Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
častna časten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
članica članica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
poslanka poslanka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
evropskega evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
parlamenta parlament samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
dr. dr. okrajšava
Romana Romana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Jordan Jordan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Cizelj Cizelj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Enoletni enoleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
štipendiji štipendija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nacionalnega nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
ženske ženska samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
znanosti znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, dvojina, ženski spol
dodeljeni dodeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, dvojina, imenovalnik
30 30 glavni števnik; arabski zapis
letni leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Zrinki Zrinki samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Abramović Abramović samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
biofizike biofizika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
29 29 glavni števnik; arabski zapis
letni leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
Saši Saša samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
Kovačič Kovačič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
atmosferske atmosferski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kemije kemija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
v v predlog; mestnik
zadnjem zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
doktorskega doktorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
študija študij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Obe oba celostni zaimek; ženski spol, dvojina, imenovalnik
štipendistki štipendistka samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
izredno izredno splošni prislov; nedoločena stopnja
perspektivni perspektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
raziskovalki raziskovalka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
tudi tudi členek
mladi mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
mami mama samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
ki ki podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
znali znati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
obe oba celostni zaimek; ženski spol, dvojina, tožilnik
ljubezni ljubezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
uspešno uspešno splošni prislov; nedoločena stopnja
usklajevati usklajevati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
Po po predlog; mestnik
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
predsednice predsednica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
komisije komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prof. prof. okrajšava
dr. dr. okrajšava
Tamare Tamara samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Lah Lah samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Turnšek Turnšek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
doseči doseči glavni glagol; dovršni, nedoločnik
le le členek
v v predlog; mestnik
spodbudnem spodbuden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
okolju okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zato zato priredni veznik
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
čestitati čestitati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
tudi tudi členek
njunim njun svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik, dvojina
bližnjim bližnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
Povedala povedati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
še še členek
da da podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
želijo želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
še še členek
več več splošni prislov; primernik
mladih mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
raziskovalk raziskovalka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
sledile slediti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
zgledu zgled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
letošnjih letošnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
štipendistk štipendistka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
kažeta kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
da da podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
pokopali pokopati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
stereotipe stereotip samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
moškem moški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
znanstveniku znanstvenik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
znanosti znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
predaja predajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Krepi krepiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vloga vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
znanstvenice znanstvenica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
znanstvenika znanstvenik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
vsestranskih vsestranski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
osebnosti osebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vpetih vpet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
družbene družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
naravne naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
tokove tok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zapri
vir: Delo Revije
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Revije
naslov: Naša žena : prva slovenska ženska in družinska revija
avtor: neznani novinar