magmatske kamnine, kamnine, ki so nastale s strjevanjem *magme. Magmatske kamnine so skoraj v celoti sestavljene iz silikatnih mineralov. So zelo raznolika skupina kamnin in jih lahko delimo na različne načine: po sestavi, strukturi ali načinu nastanka. Po kemični sestavi jih glede na delež kremenice (SiO2) delimo v tri glavne skupine: kisle kamnine, bazične kamnine in kamnine s srednjo sestavo. Vendar meje med skupinami niso ostre: med kislimi in bazičnimi kamninami so postopni prehodi. (šKislost’ in šbazičnost’ imata pri klasifikaciji kamnin drugačen pomen kot običajno.) Za kisle kamnine je značilno, da vsebujejo 10 odstotkov kremena ali več ter svetle minerale, kot so kalijevi glinenci in muskovit. V skupino kislih magmatskih kamnin spadata granit in riolit. Kisla magma je zelo viskozna, zato kisle lave po izlitju na zemeljsko površje ne tečejo daleč, ampak tvorijo pokončne, stožčaste vulkane. Kamnine s srednjo sestavo vsebujejo manj kot 10 odstotkov kremena; diorit in andezit sta značilna predstavnika te skupine. Bazične kamnine ne vsebujejo kremena; bistveni minerali teh kamnin so temni, mafični minerali (amfiboli in pirokseni). Najpogostejši bazični kamnini sta gabro in bazalt. Bazične lave so zelo tekoče in tvorijo ogromne izlive v obliki planot, kakršni sta Kolumbijska planota v ZDA in Dekan v Indiji. Magmatske kamnine, ki so se strdile globoko v zemeljski skorji, imenujemo globočnine ali intruzivne kamnine. Globočnine imajo zrnato strukturo in sorazmerno velike kristale, ki so nastali pri počasnem ohlajanju magme. Globočnini sta na primer granit in dolerit. Magmatske kamnine, ki nastanejo na zemeljskem površju iz izlite lave, imenujemo predornine ali vulkanske kamnine. Ker so predornine nastale s hitrim ohlajanjem magme na zemeljskem površju, se v njih niso mogli izoblikovati veliki kristali, temveč imajo steklasto ali porfirsko strukturo. Najbolj razširjena predornina je bazalt. Iz tekoče magme, ki se vrine v razpoke že strjenih kamnin, nastanejo žilnine. Kamnine, ki so nastale na različne načine, vendar imajo zelo podobno mineralno sestavo, združujemo v skupine, ki jih poimenujemo po značilni globočnini.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
magmatske magmatski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nastale nastal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
strjevanjem strjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
magme magma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Magmatske magmatski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
skoraj skoraj členek
v v predlog; mestnik
celoti celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sestavljene sestavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
silikatnih silikaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
mineralov mineral samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
So biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
raznolika raznolik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
skupina skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
kamnin kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
delimo deliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
načine način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
po po predlog; mestnik
sestavi sestava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
strukturi struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
načinu način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
nastanka nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Po po predlog; mestnik
kemični kemičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
sestavi sestava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
delež delež samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kremenice kremenica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
SiO2 sio2 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
delimo deliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
tri trije glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, tožilnik
glavne glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
kisle kisel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
bazične bazičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
srednjo srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
sestavo sestava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Vendar vendar priredni veznik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
skupinami skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
ostre oster splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
kislimi kisel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
bazičnimi bazičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
kamninami kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
postopni postopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
prehodi prehod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
šKislost škislost samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
šbazičnost šbazičnost samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
imata imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
pri pri predlog; mestnik
klasifikaciji klasifikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kamnin kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
drugačen drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kot kot podredni veznik
običajno običajno splošni prislov; nedoločena stopnja
Za za predlog; tožilnik
kisle kisel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
značilno značilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
10 10 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kremena kremen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
več več splošni prislov; primernik
ter ter priredni veznik
svetle svetel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
minerale mineral samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
kalijevi kalijev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
glinenci glinenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
muskovit muskovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
V v predlog; tožilnik
skupino skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kislih kisel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
magmatskih magmatski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kamnin kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
spadata spadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
granit granit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
riolit riolit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kisla kisel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
magma magma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
viskozna viskozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zato zato priredni veznik
kisle kisel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
lave lava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
izlitju izlitje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
na na predlog; tožilnik
zemeljsko zemeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
površje površje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ne ne členek
tečejo teči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
daleč daleč splošni prislov; nedoločena stopnja
ampak ampak priredni veznik
tvorijo tvoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pokončne pokončen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
stožčaste stožčast splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
vulkane vulkan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
srednjo srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
sestavo sestava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
manj manj splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
10 10 glavni števnik; arabski zapis
odstotkov odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kremena kremen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
diorit diorit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
andezit andezit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
značilna značilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, imenovalnik
predstavnika predstavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Bazične bazičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
kremena kremen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
bistveni bistven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
minerali mineral samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
kamnin kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
temni temen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
mafični mafičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
minerali mineral samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
amfiboli amfibol samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
pirokseni piroksen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Najpogostejši pogost splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, imenovalnik
bazični bazičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
kamnini kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
gabro gabro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
bazalt bazalt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Bazične bazičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
lave lava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
tekoče tekoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
tvorijo tvoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ogromne ogromen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
izlive izliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
obliki oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
planot planota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kakršni kakršen oziralni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
Kolumbijska kolumbijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
planota planota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
ZDA ZDA samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
Dekan dekan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Indiji Indija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Magmatske magmatski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
strdile strditi glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
globoko globoko splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
zemeljski zemeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
skorji skorja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
imenujemo imenovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
globočnine globočnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
intruzivne intruziven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Globočnine globočnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zrnato zrnat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
strukturo struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
sorazmerno sorazmerno splošni prislov; nedoločena stopnja
velike velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
kristale kristal samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nastali nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
pri pri predlog; mestnik
počasnem počasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
ohlajanju ohlajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
magme magma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Globočnini globočnina samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
granit granit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
dolerit dolerit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Magmatske magmatski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
nastanejo nastati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
zemeljskem zemeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
površju površje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
izlite izlit deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
lave lava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
imenujemo imenovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
predornine predornina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
vulkanske vulkanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ker ker podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
predornine predornina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
nastale nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
s z predlog; orodnik
hitrim hiter splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
ohlajanjem ohlajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
magme magma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
zemeljskem zemeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
površju površje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, mestnik
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
mogli moči glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
izoblikovati izoblikovati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
veliki velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
kristali kristal samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
temveč temveč priredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
steklasto steklasto splošni prislov; nedoločena stopnja
ali ali priredni veznik
porfirsko porfirski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
strukturo struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Najbolj najbolj splošni prislov; presežnik
razširjena razširjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
predornina predornina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bazalt bazalt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Iz iz predlog; rodilnik
tekoče tekoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
magme magma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vrine vriniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
razpoke razpoka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
že že členek
strjenih strjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kamnin kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
nastanejo nastati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
žilnine žilnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
Kamnine kamnina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nastale nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
na na predlog; tožilnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
načine način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
vendar vendar priredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
podobno podoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
mineralno mineralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
sestavo sestava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
združujemo združevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; tožilnik
skupine skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
poimenujemo poimenovati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
po po predlog; mestnik
značilni značilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
globočnini globočnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zapri
vir: DZS
leto nastanka: 1999
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: neznani naslov
avtor: neznani avtor