Pritožbeni organ se strinja z ugotovitvami in razlogi prvostopnega organa ter se nanj sklicuje (254. člen Zakona o splošnem upravnem postopku - Uradni list RS, št. 24/06, dalje ZUP). Navaja določbe 209. in 210. člena ZDavP glede obračuna DDV ter očitke tožnika, da ga je davčni organ spravil v zmoto, kot neutemeljene zavrača. Prvostopni organ se je sicer napačno skliceval na OZ, ki v spornem obdobju še ni bil v veljavi, vendar je enako določilo vseboval 177. člen Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, dalje ZOR). Po mnenju pritožbenega organa je prvostopni organ pravilno opredelil pojem višje sile. Iz spisne dokumentacije je razvidno, da je tožnik opravljal dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu, opravljanje take dejavnosti pa pomeni povečano nevarnost prometnih nesreč oz. nastanka škode, torej je opravljal nevarno dejavnost in je njegova odgovornost za nastalo škodo objektivna. Po 173. členu ZOR se za škodo, nastalo v zvezi z naravno stvarjo oz. nevarno dejavnostjo, šteje, da izvira iz te stvari oz. te dejavnosti, razen če se dokaže, da ta ni bila vzrok. Tožnik je moral računati s tem, da se lahko zgodi prometna nesreča. Tožnik bi se objektivne odgovornosti razbremenil le v primeru, če bi dokazal, da izvira škoda iz kakšnega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti, ali ga odvrniti (177. člen ZOR). Kot pravilno navaja že prvostopni organ se glede na 14. člen Pravilnika primanjkljaj blaga šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, torej za promet blaga, opravljen za plačilo glede na 5. člen ZDDV, razen primanjkljaja ali izgub, nastalih zaradi višje sile. Ker je v spornem primeru ugotovljeno, da ne gre za višjo silo, se od v prometni nesreči uničenega vozila plačuje DDV, če je davčni zavezanec za to blago uveljavljal odbitek vstopnega DDV.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
strinja strinjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
ugotovitvami ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
razlogi razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
prvostopnega prvostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
organa organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanj name osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
sklicuje sklicevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
254. 254. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
splošnem splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
upravnem upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
24 24 glavni števnik; arabski zapis
06 06 glavni števnik; arabski zapis
dalje dalje splošni prislov; nedoločena stopnja
ZUP ZUP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Navaja navajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
določbe določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
209. 209. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
210. 210. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZDavP Zdavp samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
glede glede predlog; rodilnik
obračuna obračun samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
DDV DDV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
očitke očitek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
davčni davčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
spravil spraviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; tožilnik
zmoto zmota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
neutemeljene neutemeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
zavrača zavračati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Prvostopni prvostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sicer sicer členek
napačno napačno splošni prislov; nedoločena stopnja
skliceval sklicevati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; tožilnik
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
spornem sporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
obdobju obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
še še členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
veljavi veljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vendar vendar priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
enako enako splošni prislov; nedoločena stopnja
določilo določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vseboval vsebovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
177. 177. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zakona zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
obligacijskih obligacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
razmerjih razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
Uradni uraden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
list list samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SFRJ SFRJ samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
29 29 glavni števnik; arabski zapis
78 78 glavni števnik; arabski zapis
dalje dalje splošni prislov; nedoločena stopnja
ZOR ZOR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pritožbenega pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
organa organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prvostopni prvostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pravilno pravilno splošni prislov; nedoločena stopnja
opredelil opredeliti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pojem pojem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
višje visok splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
sile sila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Iz iz predlog; rodilnik
spisne spisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dokumentacije dokumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidno razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
opravljal opravljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prevoza prevoz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
cestnem cesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prometu promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
take tak kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
povečano povečan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
nevarnost nevarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prometnih prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
nesreč nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
nastanka nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
škode škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
torej torej priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
opravljal opravljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
nevarno nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
njegova njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
nastalo nastal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
škodo škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
objektivna objektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Po po predlog; mestnik
173. 173. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ZOR zor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
škodo škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nastalo nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
naravno naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
stvarjo stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
oz. oz. okrajšava
nevarno nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
dejavnostjo dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
šteje šteti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
izvira izvirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
iz iz predlog; rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razen razen priredni veznik
če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
dokaže dokazati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
vzrok vzrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
moral morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
računati računati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
zgodi zgoditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prometna prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
nesreča nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Tožnik tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
objektivne objektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razbremenil razbremeniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
le le členek
v v predlog; mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
če če podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
dokazal dokazati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
izvira izvirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
škoda škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
kakšnega kakšen vprašalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
vzroka vzrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, rodilnik, klitična naslonskost
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pričakovati pričakovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
izogniti izogniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ali ali priredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
odvrniti odvrniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
177. 177. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ZOR zor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kot kot podredni veznik
pravilno pravilno splošni prislov; nedoločena stopnja
navaja navajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
že že členek
prvostopni prvostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
organ organ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
14. 14. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Pravilnika pravilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
primanjkljaj primanjkljaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
šteje šteti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
jemanje jemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
neposlovne neposloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
namene namen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
torej torej priredni veznik
za za predlog; tožilnik
promet promet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
blaga blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
opravljen opravljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
plačilo plačilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ZDDV ZDDV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
razen razen predlog; rodilnik
primanjkljaja primanjkljaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
izgub izguba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
nastalih nastal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
višje visok splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
sile sila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
spornem sporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ugotovljeno ugotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
višjo visok splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, tožilnik
silo sila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
od od predlog; rodilnik
v v predlog; mestnik
prometni prometen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
nesreči nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
uničenega uničen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
vozila vozilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
plačuje plačevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
DDV DDV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
davčni davčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zavezanec zavezanec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
blago blago samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
uveljavljal uveljavljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
odbitek odbitek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vstopnega vstopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
DDV DDV samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor