Poskušam zadremati, si tlačim zvito srajco pod tilnik, dvigam noge in spodvijam stopala pod bedra. Rezki in hitro tekoči glasovi ne ponehajo. Častiti Frank Shanta se šali in spakuje, a ko začne Thelma moliti rožni venec, se vzvišeno umakne in zasmrči. Enolično molitveno odpevanje, ki ga k sreči ne razumem, bi rad pretopil v uspavalo, toda dremež je ves čas tenak in krhek. V neprenehna zbujanja in sredi bučanja vetra vožnje skozi odprto okno se zarezujejo iz snopov žarometov vzete bežeče podobe gozdnega obpotja in obcestnih naselij. Zdaj izstopajoče deblo drevesa, zdaj tovornjak z vrečami in s hitečimi nosači; zdaj pes sredi kupa smeti, reklamni napis, speljujoči trikolesnik, potem spet polna obcestna tema. Ravindra nam prvi daljši postanek odreže v Dambulli, kjer prepoznam njeno široko glavno ulico, drugega v neki vasi pod Sigiriyo, kjer se znamenita skala ne izda niti z eno samo lučjo, tretjega pri velikem križišču v Habarani, kjer se naša smer kljukasto prevesi naravnost proti vzhodu.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Poskušam poskušati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
zadremati zadremati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
tlačim tlačiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
zvito zvit deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
srajco srajca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pod pod predlog; tožilnik
tilnik tilnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
dvigam dvigati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
noge noga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
spodvijam spodvijam splošni prislov; nedoločena stopnja
stopala stopalo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
pod pod predlog; orodnik
bedra bedro samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Rezki rezek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
hitro hitro splošni prislov; nedoločena stopnja
tekoči tekoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
glasovi glas samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
ponehajo ponehati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Častiti častit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
Frank Frank samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Shanta Shant samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
šali šaliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
spakuje spakovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
a a priredni veznik
ko ko podredni veznik
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Thelma thelma splošni prislov; nedoločena stopnja
moliti moliti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
rožni rožen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
venec venec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vzvišeno vzvišeno splošni prislov; nedoločena stopnja
umakne umakniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
zasmrči zasmrčati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
Enolično enolično splošni prislov; nedoločena stopnja
molitveno molitven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
odpevanje odpevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
k k predlog; dajalnik
sreči sreča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
ne ne členek
razumem razumeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, ednina
bi biti pomožni glagol; pogojnik
rad rad splošni prislov; nedoločena stopnja
pretopil pretopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; tožilnik
uspavalo uspavalo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
toda toda priredni veznik
dremež dremež samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ves ves celostni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tenak tenek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
krhek krhek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
V v predlog; tožilnik
neprenehna neprenehen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
zbujanja zbujanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sredi sredi predlog; rodilnik
bučanja bučanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vetra veter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vožnje vožnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
skozi skozi predlog; tožilnik
odprto odprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
okno okno samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zarezujejo zarezovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
iz iz predlog; rodilnik
snopov snop samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
žarometov žaromet samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
vzete vzet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
bežeče bežeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
podobe podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gozdnega gozden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
obpotja obpotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
obcestnih obcesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
naselij naselje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
izstopajoče izstopajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
deblo deblo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
drevesa drevo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
tovornjak tovornjak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
vrečami vreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
hitečimi hiteč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
nosači nosač samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
pes pes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sredi sredi predlog; rodilnik
kupa kup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
smeti smet samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
reklamni reklamen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
napis napis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
speljujoči speljujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
trikolesnik trikolesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
spet spet splošni prislov; nedoločena stopnja
polna poln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
obcestna obcesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tema tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ravindra ravindra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
daljši dolg splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
postanek postanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odreže odrezati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
Dambulli Dambulli samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kjer kjer podredni veznik
prepoznam prepoznati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
njeno njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, ednina, ženski spol svojine
široko širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
glavno glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ulico ulica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
neki nek nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
vasi vas samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pod pod predlog; orodnik
Sigiriyo Sigiriyo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kjer kjer podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
znamenita znamenit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
skala skala samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
izda izdati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
niti niti členek
z z predlog; orodnik
eno en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, orodnik
samo sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
lučjo luč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
tretjega tretji vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
velikem velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
križišču križišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Habarani habarana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
naša naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
smer smer samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
kljukasto kljukast splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
prevesi prevesiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
naravnost naravnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
proti proti predlog; dajalnik
vzhodu vzhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
zapri
vir: Didakta
leto nastanka: 2009
vrsta besedila: Leposlovje
naslov: Motnje v raju : potopisne pripovedi
avtor: Mare Cestnik