V BOLJ METAFORIČNEM POMENU PA JE MOGOČE MAPIRATI TUDI SOCIALNE ODNOSE V PROSTORU. KONCEPT SOCIALNIH ZEMLJEVIDOV SE V TEM SMISLU NANAŠA NA REZULTAT MAPIRANJA SOCIALNIH ODNOSOV, KOT SE KAŽEJO V PROSTORU. STRUKTURALNI ODNOSI SO POGOSTO, VENDAR NE NUJNO "VPISANI NA TLEH", S TEM KO POSAMEZNIKOM ODREJAJO PROSTOR (ARDENER 1993: 3). NA ZEMLJEVIDU SO LAHKO MAPIRANA TUDI TEMELJNA PRAVILA PREMIKANJA PO PROSTORU. ODNOSI MED LJUDMI V PROSTORU SO VIDNI ŽE V SAMI FIZIČNI RAZPOREDITVI, POSEBEJ JASNO ČITLJIVA JE DELITEV TAM, KJER SO PROSTORI JASNO RAZMEJENI NA MOŠKE IN ŽENSKE. HIERARHIJO V PROSTORU JE MOGOČE RAZBRATI IZ VEDENJA LJUDI, KI POZNAJO PRAVILA UPORABE PROSTORA, ČETUDI NI NA PRVI POGLED RAZVIDNA IZ FIZIČNE DELITVE PROSTORA. ODNOSE V PROSTORU LAHKO MAPIRAMO STOPENJSKO: KOT BI VRISALI NAJPREJ REKO IN POTEM CESTO, POLJE, TERASO ITD., VRIŠEMO NAJPREJ ODNOS ENEGA ČLANA DO DRUGEGA, DO TRETJEGA IN TAKO NAPREJ, DOKLER NE IZRIŠEMO CELOTNEGA ZEMLJEVIDA SKUPINE ALI POSAMEZNEGA ČLANA (ARDENER 1993). MEJE (VIDNE IN NEVIDNE), ZAČRTANE V PROSTORU, NE ODRAŽAJO FIKSNIH RAZMERIJ MED LJUDMI, AMPAK SO PODVRŽENE REVIZIJAM, POGAJANJEM IN PONOVNEMU DOLOČANJU (PITTIN 1996: 184).

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
V v predlog; mestnik
BOLJ bolj splošni prislov; primernik
METAFORIČNEM metaforičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
POMENU pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
PA pa priredni veznik
JE biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
MOGOČE mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
MAPIRATI mapirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
TUDI tudi členek
SOCIALNE socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ODNOSE odnos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
V v predlog; mestnik
PROSTORU prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
KONCEPT koncept samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SOCIALNIH socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ZEMLJEVIDOV zemljevid samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
SE se povratni zaimek;, klitična naslonskost
V v predlog; mestnik
TEM ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
SMISLU smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
NANAŠA nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
NA na predlog; tožilnik
REZULTAT rezultat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
MAPIRANJA mapiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
SOCIALNIH socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ODNOSOV odnos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
KOT kot podredni veznik
SE se povratni zaimek;, klitična naslonskost
KAŽEJO kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
V v predlog; mestnik
PROSTORU prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
STRUKTURALNI strukturalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ODNOSI odnos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
SO biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
POGOSTO pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
VENDAR vendar priredni veznik
NE ne členek
NUJNO nujno splošni prislov; nedoločena stopnja
VPISANI vpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
NA na predlog; mestnik
TLEH tla samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
S z predlog; orodnik
TEM ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
KO ko podredni veznik
POSAMEZNIKOM posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ODREJAJO odrejati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
PROSTOR prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ARDENER ARDENER samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1993 1993 glavni števnik; arabski zapis
3 3 glavni števnik; arabski zapis
NA na predlog; mestnik
ZEMLJEVIDU zemljevid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
SO biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
LAHKO lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
MAPIRANA mapiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
TUDI tudi členek
TEMELJNA temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
PRAVILA pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
PREMIKANJA premikanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
PO po predlog; mestnik
PROSTORU prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ODNOSI odnos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
MED med predlog; orodnik
LJUDMI človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
V v predlog; mestnik
PROSTORU prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
SO biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
VIDNI viden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
ŽE že členek
V v predlog; mestnik
SAMI sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
FIZIČNI fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
RAZPOREDITVI razporeditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
POSEBEJ posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
JASNO jasno splošni prislov; nedoločena stopnja
ČITLJIVA čitljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
JE biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
DELITEV delitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
TAM tam splošni prislov; nedoločena stopnja
KJER kjer podredni veznik
SO biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
PROSTORI prostor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
JASNO jasno splošni prislov; nedoločena stopnja
RAZMEJENI razmejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
NA na predlog; tožilnik
MOŠKE moški samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
IN in priredni veznik
ŽENSKE ženska samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
HIERARHIJO hierarhija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
V v predlog; mestnik
PROSTORU prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
JE biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
MOGOČE mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
RAZBRATI razbrati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
IZ iz predlog; rodilnik
VEDENJA vedenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
LJUDI človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
KI ki podredni veznik
POZNAJO poznati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
PRAVILA pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
UPORABE uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
PROSTORA prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ČETUDI četudi podredni veznik
NI biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
NA na predlog; tožilnik
PRVI prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
POGLED pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
RAZVIDNA razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
IZ iz predlog; rodilnik
FIZIČNE fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
DELITVE delitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
PROSTORA prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ODNOSE odnos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
V v predlog; mestnik
PROSTORU prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
LAHKO lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
MAPIRAMO mapirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
STOPENJSKO stopenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
KOT kot podredni veznik
BI biti pomožni glagol; pogojnik
VRISALI vrisati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
NAJPREJ najprej splošni prislov; presežnik
REKO reka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
IN in priredni veznik
POTEM potem splošni prislov; nedoločena stopnja
CESTO cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
POLJE polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
TERASO terasa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ITD. itd. okrajšava
VRIŠEMO vrisati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
NAJPREJ najprej splošni prislov; presežnik
ODNOS odnos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ENEGA en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
ČLANA član samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
DO do predlog; rodilnik
DRUGEGA drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
DO do predlog; rodilnik
TRETJEGA tretji vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
TAKO tako splošni prislov; nedoločena stopnja
NAPREJ naprej splošni prislov; nedoločena stopnja
DOKLER dokler podredni veznik
NE ne členek
IZRIŠEMO izrisati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
CELOTNEGA celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ZEMLJEVIDA zemljevid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
SKUPINE skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ALI ali priredni veznik
POSAMEZNEGA posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ČLANA član samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ARDENER ARDENER samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1993 1993 glavni števnik; arabski zapis
MEJE meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
VIDNE viden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
NEVIDNE neviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ZAČRTANE začrtan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
PROSTORU prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
NE ne členek
ODRAŽAJO odražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
FIKSNIH fiksen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
RAZMERIJ razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
MED med predlog; orodnik
LJUDMI človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
AMPAK ampak priredni veznik
SO biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
PODVRŽENE podvržen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
REVIZIJAM revizija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
POGAJANJEM pogajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, dajalnik
IN in priredni veznik
PONOVNEMU ponoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
DOLOČANJU določanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
PITTIN PITTIN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1996 1996 glavni števnik; arabski zapis
184 184 glavni števnik; arabski zapis
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2003
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Ženski itinerariji
avtor: neznani avtor