Sodelovanje, o katerem govorite, zadeva države znotraj Evropske unije, poleg tega pa potekajo raziskave še v drugih, npr. Unescovih, programih in tudi v sklopu tako imenovanih bilateralnih izmenjav. Na odločitev, kdo bo lahko sodeloval pri kateri od mednarodnih raziskav, pa vpliva več dejavnikov, kot kaže prvi pogled. Gotovo k temu pripomore tudi dolgoletna tradicija inštituta, saj se je začelo že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, še pod Italijo. Ponavadi so krasoslovci zaposleni po različnih ustanovah, na primer na geografskih ali geoloških inštitutih, na univerzah ipd., in celo krasoslovna Francija se ubada s takšno razpršenostjo. Torej je naša prednost, da na istem inštitutu delujemo strokovnjaki z različnih področij: geologi, geografi, kemičarka, fizik, biologa. Trudimo se pokrivati glavna krasoslovna področja: preučujemo kraško površje, kraške jame in vode. Raziskujemo na različne načine, od terenskega dela do računalniškega modeliranja krasa. Sodelujemo pri tako imenovanih aplikativnih raziskavah. Včasih je bilo dokazovati znanje težje, saj so nam bile nekatere metode težko dostopne, ker nimamo potrebne opreme, npr. za določanje starosti sig ali naplavin, bilo pa bi jih tudi neracionalno imeti. Ceneje in bolje je sodelovati z dobro opremljenimi laboratoriji. Na ta način na primer že leta delamo s Čehi, ki so veseli, da lahko gredo z nami na teren, mi pa, da imamo laboratorij za raziskavo naplavin.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
govorite govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, množina
zadeva zadevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
unije unija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
potekajo potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
raziskave raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
še še členek
v v predlog; mestnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
npr. npr. okrajšava
Unescovih Unescov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
programih program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
sklopu sklop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
imenovanih imenovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
bilateralnih bilateralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
izmenjav izmenjava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Na na predlog; tožilnik
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
sodeloval sodelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
pri pri predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
mednarodnih mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
raziskav raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
vpliva vplivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
več več splošni prislov; primernik
dejavnikov dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
kaže kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
pogled pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Gotovo gotovo splošni prislov; nedoločena stopnja
k k predlog; dajalnik
temu ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
pripomore pripomoči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
dolgoletna dolgoleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tradicija tradicija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
inštituta inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
začelo začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
že že členek
v v predlog; mestnik
dvajsetih dvajseti vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, mestnik
letih leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
prejšnjega prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
še še členek
pod pod predlog; orodnik
Italijo Italija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Ponavadi ponavadi splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
krasoslovci krasoslovec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zaposleni zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
ustanovah ustanova samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
geografskih geografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
ali ali priredni veznik
geoloških geološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
inštitutih inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
univerzah univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ipd. ipd. okrajšava
in in priredni veznik
celo celo členek
krasoslovna krasosloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Francija Francija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ubada ubadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
takšno takšen kazalni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
razpršenostjo razpršenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Torej torej splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
naša naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
prednost prednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
na na predlog; mestnik
istem isti nedoločni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
inštitutu inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
delujemo delovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
strokovnjaki strokovnjak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; rodilnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
področij področje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
geologi geolog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
geografi geograf samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
kemičarka kemičarka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
fizik fizik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
biologa biolog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Trudimo truditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pokrivati pokrivati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
glavna glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
krasoslovna krasosloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
preučujemo preučevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
kraško kraški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
površje površje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kraške kraški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
jame jama samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Raziskujemo raziskovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
načine način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
od od predlog; rodilnik
terenskega terenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
računalniškega računalniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
modeliranja modeliranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
krasa kras samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Sodelujemo sodelovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
pri pri predlog; mestnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
imenovanih imenovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
aplikativnih aplikativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
raziskavah raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Včasih včasih splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
dokazovati dokazovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
znanje znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
težje težko splošni prislov; primernik
saj saj priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
bile biti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
nekatere nekateri nedoločni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
metode metoda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
dostopne dostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
ker ker podredni veznik
nimamo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina, zanikani
potrebne potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
opreme oprema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
npr. npr. okrajšava
za za predlog; tožilnik
določanje določanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
starosti starost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sig sig samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
naplavin naplavina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
pa pa priredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
tudi tudi členek
neracionalno neracionalno splošni prislov; nedoločena stopnja
imeti imeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
Ceneje poceni splošni prislov; primernik
in in priredni veznik
bolje dobro splošni prislov; primernik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sodelovati sodelovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
opremljenimi opremljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
laboratoriji laboratorij samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Na na predlog; tožilnik
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
že že členek
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
delamo delati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
s z predlog; orodnik
Čehi Čeh samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
veseli vesel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
da da podredni veznik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
gredo iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
z z predlog; orodnik
nami jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, orodnik
na na predlog; tožilnik
teren teren samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
da da podredni veznik
imamo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
laboratorij laboratorij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
raziskavo raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
naplavin naplavina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar