Prvi izčrpni opis samoorganiziranih sistemov je s teorijo disipativnih struktur v 60. letih podala fizikalna kemičarka ruskega rodu Ilija Prigogina. Do te teorije jo je vodilo osebno zanimanje za vprašanje, kako lahko biološki sistemi ohranjajo stabilno strukturo v nestabilnih okoliščinah. Pri svojem raziskovalnem delu se je obrnila k bolj preprostemu fizikalnemu pojavu prestopa toplote, imenovane konvekcija. Francoski fizik Bérnard je na začetku stoletja odkril, da se lahko pri procesu prestopa toplote med dvema ploščama prek tanke plasti tekočine pojavijo nenavadno regularne strukture. Pri tem procesu se tekočina enakomerno segreva na spodnji plošči. Pri majhni temperaturni spremembi med ploščama molekule tekočine v glavnem mirujejo. Z večanjem temperaturne razlike med ploščama se vedno več toplote prenese z gibanjem molekul, tj. s konvekcijo, zato pride do vedno večjega neurejenega gibanja tekočine. Pri določeni kritični temperaturi pa pride do spontanega samoorganiziranja gibanja molekul tekočine, ki ustvari vzorec heksagonalnih celic. V tem stanju se toplota prenaša s koherentnim gibanjem molekul tekočine med obema ploščama, in sicer navzgor po sredini heksagonalnih celic ter navzdol vzdolž celičnih sten.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
izčrpni izčrpen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
opis opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
samoorganiziranih samoorganiziran splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sistemov sistem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; orodnik
teorijo teorija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
disipativnih disipativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
struktur struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
60. 60. vrstilni števnik; arabski zapis
letih leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
podala podati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
fizikalna fizikalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kemičarka kemičarka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ruskega ruski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
rodu rod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ilija Ili samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Prigogina Prigogina samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Do do predlog; rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
teorije teorija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vodilo voditi glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
osebno oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zanimanje zanimanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
biološki biološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
sistemi sistem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ohranjajo ohranjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
stabilno stabilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
strukturo struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
nestabilnih nestabilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
okoliščinah okoliščina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Pri pri predlog; mestnik
svojem svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
raziskovalnem raziskovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
obrnila obrniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
k k predlog; dajalnik
bolj bolj splošni prislov; primernik
preprostemu preprost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
fizikalnemu fizikalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
pojavu pojav samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
prestopa prestopati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
toplote toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
imenovane imenovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
konvekcija konvekcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Francoski francoski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
fizik fizik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Bérnard Bérnard samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
začetku začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
odkril odkriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pri pri predlog; mestnik
procesu proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
prestopa prestop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
toplote toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
dvema dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, orodnik
ploščama plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, orodnik
prek prek predlog; rodilnik
tanke tanek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
plasti plast samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tekočine tekočina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pojavijo pojaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nenavadno nenavadno splošni prislov; nedoločena stopnja
regularne regularen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
strukture struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
procesu proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tekočina tekočina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
enakomerno enakomerno splošni prislov; nedoločena stopnja
segreva segrevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
spodnji spodnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
plošči plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Pri pri predlog; mestnik
majhni majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
temperaturni temperaturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
spremembi sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
med med predlog; orodnik
ploščama plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, orodnik
molekule molekula samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tekočine tekočina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
glavnem glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
mirujejo mirovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Z z predlog; orodnik
večanjem večanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
temperaturne temperaturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
ploščama plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
toplote toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
prenese prenesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
gibanjem gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
molekul molekula samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tj. tj. okrajšava
s z predlog; orodnik
konvekcijo konvekcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
zato zato priredni veznik
pride priti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
do do predlog; rodilnik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
večjega velik splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, rodilnik
neurejenega neurejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tekočine tekočina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Pri pri predlog; mestnik
določeni določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
kritični kritičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
temperaturi temperatura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
pride priti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
do do predlog; rodilnik
spontanega spontan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
samoorganiziranja samoorganiziranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
gibanja gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
molekul molekula samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tekočine tekočina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ustvari ustvariti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vzorec vzorec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
heksagonalnih heksagonalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
celic celica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
stanju stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
toplota toplota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prenaša prenašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
koherentnim koherenten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
gibanjem gibanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
molekul molekula samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tekočine tekočina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
obema oba celostni zaimek; ženski spol, dvojina, orodnik
ploščama plošča samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, orodnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
navzgor navzgor splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
sredini sredina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
heksagonalnih heksagonalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
celic celica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
navzdol navzdol splošni prislov; nedoločena stopnja
vzdolž vzdolž predlog; rodilnik
celičnih celičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
sten stena samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2002
vrsta besedila: Revije
naslov: Življenje in tehnika
avtor: neznani novinar