TUDI KO NARODNE SKUPINE RAZDELIMO NA 3 KATEGORIJE, UPORABA 3 KATEGORIJ NA PODLAGI NARODNE PRIPADNOSTI ANKETIRANIH (SLOVENCI, ITALIJANI IN NARODI NEKDANJE JUGOSLAVIJE) SE KAŽE KOT SMISELNA ZARADI UVEDBE DISTINKCIJE MED AVTOHTONIMI IN NEAVTOHTONIMI ETNIJAMI NA PROUČEVANEM OBMOČJU. TJ. SLOVENCI, ITALIJANI IN PRIPADNIKI REPUBLIK NEKDANJE JUGOSLAVIJE, SO PRIDOBLJENI REZULTATI PODOBNI, SAJ PRI OBEH SKUPINAH NESLOVENCEV (ITALIJANI IN "NEKDANJI JUGOSLOVANI") PREVLADUJE KOT SREDSTVO KOMUNIKACIJE V VSEH SITUACIJAH "MATERNI JEZIK PARTNERJA". PRIČAKOVANO PA SE ITALIJANI KOT AVTOHTONA SKUPINA PROUČEVANEGA TERITORIJA (KI GA ODLIKUJE UZAKONJENA DVOJEZIČNOST SLOVENSKEGA IN ITALIJANSKEGA JEZIKA), V PRIMERJAVI S SKUPINO "NEKDANJIH JUGOSLOVANOV" SVOJEGA MATERNEGA JEZIKA VENDARLE POSLUŽUJEJO NEKOLIKO POGOSTEJE TAKO V JAVNIH KOT ZASEBNIH SITUACIJAH. PRI SKUPINI NARODOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE PA ZASLEDIMO NAJNIŽJO STOPNJO UPORABE MATERNEGA JEZIKA PARTNERJA V ZASEBNIH SITUACIJAH "NA OBISKU PRI MOJIH PRIJATELJIH" (KAR JE PRIČAKOVANO) IN "NA DRUŽINSKEM IZLETU, SPREHODU". ZANIMIVO PA SE UPORABA JEZIKA KOMUNIKACIJE NE NAVEZUJE NEPOSREDNO NA JAVNO/ZASEBNO GOVORNO SITUACIJO, SAJ SE ISTA SKUPINA NPR. "DOMA PRI KOSILU" PONOVNO VEČINOMA POSLUŽUJE MATERNEGA JEZIKA PARTNERJA.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
TUDI tudi členek
KO ko podredni veznik
NARODNE naroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
SKUPINE skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
RAZDELIMO razdeliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
NA na predlog; tožilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
KATEGORIJE kategorija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
UPORABA uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
KATEGORIJ kategorija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
NA na predlog; mestnik
PODLAGI podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
NARODNE naroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
PRIPADNOSTI pripadnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ANKETIRANIH anketiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
SLOVENCI SLOVENEC samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ITALIJANI ITALIJAN samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
NARODI narod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
NEKDANJE nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
JUGOSLAVIJE JUGOSLAVIJA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
SE se povratni zaimek;, klitična naslonskost
KAŽE kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
KOT kot podredni veznik
SMISELNA smiseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ZARADI zaradi predlog; rodilnik
UVEDBE uvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
DISTINKCIJE distinkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
MED med predlog; orodnik
AVTOHTONIMI avtohton splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
IN in priredni veznik
NEAVTOHTONIMI neavtohton splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
ETNIJAMI etnija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
NA na predlog; mestnik
PROUČEVANEM proučevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
OBMOČJU območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
TJ. tj. okrajšava
SLOVENCI SLOVENEC samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ITALIJANI ITALIJAN samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
PRIPADNIKI pripadnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
REPUBLIK republika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
NEKDANJE nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
JUGOSLAVIJE JUGOSLAVIJA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
SO biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
PRIDOBLJENI pridobljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
REZULTATI rezultat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
PODOBNI podoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
SAJ saj priredni veznik
PRI pri predlog; mestnik
OBEH oba celostni zaimek; moški spol, dvojina, mestnik
SKUPINAH skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
NESLOVENCEV neslovenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ITALIJANI ITALIJAN samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
NEKDANJI nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
JUGOSLOVANI JUGOSLOVAN samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, orodnik
PREVLADUJE prevladovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
KOT kot podredni veznik
SREDSTVO sredstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
KOMUNIKACIJE komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
VSEH ves celostni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
SITUACIJAH situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
MATERNI materen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
JEZIK jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PARTNERJA partner samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
PRIČAKOVANO pričakovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
PA pa priredni veznik
SE se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ITALIJANI italijaniti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
KOT kot podredni veznik
AVTOHTONA avtohton splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
SKUPINA skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
PROUČEVANEGA proučevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
TERITORIJA teritorij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
KI ki podredni veznik
GA on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
ODLIKUJE odlikovati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
UZAKONJENA uzakonjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
DVOJEZIČNOST dvojezičnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
SLOVENSKEGA slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
ITALIJANSKEGA italijanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
JEZIKA jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
PRIMERJAVI primerjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
S z predlog; orodnik
SKUPINO skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
NEKDANJIH nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
JUGOSLOVANOV Jugoslovanov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
SVOJEGA svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
MATERNEGA materen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
JEZIKA jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
VENDARLE vendarle priredni veznik
POSLUŽUJEJO posluževati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
NEKOLIKO nekoliko splošni prislov; nedoločena stopnja
POGOSTEJE pogosto splošni prislov; primernik
TAKO tako splošni prislov; nedoločena stopnja
V v predlog; mestnik
JAVNIH javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
KOT kot podredni veznik
ZASEBNIH zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
SITUACIJAH situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
PRI pri predlog; mestnik
SKUPINI skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
NARODOV narod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
NEKDANJE nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
JUGOSLAVIJE JUGOSLAVIJA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
PA pa priredni veznik
ZASLEDIMO zaslediti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
NAJNIŽJO nizek splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, tožilnik
STOPNJO stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
UPORABE uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
MATERNEGA materen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
JEZIKA jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
PARTNERJA partner samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
ZASEBNIH zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
SITUACIJAH situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
NA na predlog; mestnik
OBISKU obisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
PRI pri predlog; mestnik
MOJIH moj svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, rodilnik, ednina
PRIJATELJIH prijatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
KAR kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
JE biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
PRIČAKOVANO pričakovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
IN in priredni veznik
NA na predlog; mestnik
DRUŽINSKEM družinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
IZLETU izlet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
SPREHODU sprehod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ZANIMIVO zanimivo splošni prislov; nedoločena stopnja
PA pa priredni veznik
SE se povratni zaimek;, klitična naslonskost
UPORABA uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
JEZIKA jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
KOMUNIKACIJE komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
NE ne členek
NAVEZUJE navezovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
NEPOSREDNO neposredno splošni prislov; nedoločena stopnja
NA na predlog; tožilnik
JAVNO javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
ZASEBNO zaseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
GOVORNO govoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
SITUACIJO situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
SAJ saj priredni veznik
SE se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ISTA isti nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
SKUPINA skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
NPR. npr. okrajšava
DOMA doma splošni prislov; nedoločena stopnja
PRI pri predlog; mestnik
KOSILU kosilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
PONOVNO ponovno splošni prislov; nedoločena stopnja
VEČINOMA večinoma splošni prislov; nedoločena stopnja
POSLUŽUJE posluževati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
MATERNEGA materen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
JEZIKA jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
PARTNERJA partner samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2002
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Kri in kultura
avtor: neznani avtor