Obvladanje teh zmožnosti štejejo med ključne medpredmetne (kroskurikularne) spretnosti, pri tem pa opozarjajo, da je treba razlikovati med jezikom komunikacije o že naučenem (ko učenci pripovedujejo, nekaj opisujejo …) in med jezikom pridobivanja, oblikovanja znanja (ko učenci razpravljajo, utemeljujejo svoje poglede, svoje pristope k reševanju problemov, izmenjujejo argumente, jih primerjajo z drugimi, se pogajajo o pomenu, izražajo domneve, jih preverjajo …). V drugem primeru so jezikovne oziroma govorne zmožnosti nujen pogoj za nadaljnje učenje. Prav povezave med komunikacijo in učenjem, med pogovorom in kakovostjo znanja, zlasti pa pripadajočih teoretskih osnov, se po mnenju udeležencev konference sestavljavci učnih načrtov v različnih evropskih državah še ne zavedajo v zadostni meri.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Obvladanje obvladanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
zmožnosti zmožnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
štejejo šteti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
med med predlog; tožilnik
ključne ključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
medpredmetne medpredmeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
kroskurikularne kroskurikularna samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
spretnosti spretnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
opozarjajo opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
razlikovati razlikovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
med med predlog; orodnik
jezikom jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
komunikacije komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
že že členek
naučenem naučen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
ko ko podredni veznik
učenci učenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pripovedujejo pripovedovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
opisujejo opisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
med med predlog; orodnik
jezikom jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
pridobivanja pridobivanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
oblikovanja oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ko ko podredni veznik
učenci učenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
razpravljajo razpravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
utemeljujejo utemeljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
poglede pogled samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
pristope pristop samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
k k predlog; dajalnik
reševanju reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
problemov problem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
izmenjujejo izmenjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
argumente argument samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
primerjajo primerjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
z z predlog; orodnik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pogajajo pogajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
o o predlog; mestnik
pomenu pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izražajo izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
domneve domneva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
preverjajo preverjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
V v predlog; mestnik
drugem drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
primeru primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jezikovne jezikoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
oziroma oziroma priredni veznik
govorne govoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zmožnosti zmožnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nujen nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pogoj pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
nadaljnje nadaljnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
učenje učenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Prav prav členek
povezave povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
komunikacijo komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
učenjem učenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
med med predlog; orodnik
pogovorom pogovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
kakovostjo kakovost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zlasti zlasti členek
pa pa priredni veznik
pripadajočih pripadajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
teoretskih teoretski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
osnov osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
po po predlog; mestnik
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
udeležencev udeleženec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
konference konferenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sestavljavci sestavljavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
učnih učen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
načrtov načrt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
evropskih evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
še še členek
ne ne členek
zavedajo zavedati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
zadostni zadosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
meri mera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zapri
vir: DZS
leto nastanka: 2009
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Moč učnega pogovora : poti do znanja z razumevanjem
avtor: Barica Marentič-Požarnik, Leopoldina Plut-Pregelj