Nova univerza je potrebna zato, ker imata obstoječi dve bistveni pomanjkljivosti. Prva pomanjkljivost - njuna neavtonomnost oziroma podrejenost državi, tudi in predvsem pri tako osnovnih in ključnih rečeh, kot sta kadrovska in finančna politika - zajeda v njuno osnovno poslanstvo, kot smo ga opredelili zgoraj, in v posledici ubija kritični intelektualni nadzor nad samopašnostjo tistih, ki naj bi upravljali državo. Druga pomanjkljivost pa je njuna nezmožnost pripraviti bodočo slovensko intelektualno in upravljalsko elito na obstoj in preživetje v globalno spremenjenih političnih in ekonomskih pogojih življenja na Zemlji. V programih obstoječih univerz se ne odslikuje specifični položaj slovenske nacije v svetu. Zaradi številčne majhnosti potrebuje slovenska nacija, za razliko od številčno večjih nacij, notranji in zunanji kanal komunikacije in v tem smislu funkcionalno sposobnost uporabe dveh jezikov. Če sem bolj natančen, slovenska nacija potrebuje zasuk v funkcionalno dvojezičnost. Poleg slovenskega jezika potrebuje za zunanjo komunikacijo še angleški jezik. V prvem koraku morda le v tistem delu prebivalstva, ki zaključi šolanje na univerzah. Zato mora biti nova univerza dvojezična ustanova predvsem na podiplomski ravni študija, sčasoma pa tudi na dodiplomski. Pregovori in reki, kot denimo "Več jezikov kot znaš, več veljaš", bodo tedaj odpadli, ker v resnici odražajo le podrejenost do vsakovrstnih tujcev, s katerimi ljudje živeči v Sloveniji prihajajo (ali pa so prihajali) v stik. Angelški jezik postaja, če še ni, jezik globalne komunikacije. Tisti, ki se bodo temu novemu dejstvu prvi prilagodili, bodo v prednosti. Sploh pa daje znanje raznoraznih regionalnih jezikov sosedov zmotni občutek preseganja lastne majhnosti, obenem pa tiste predstavnike slovenske nacije, ki to znanje prakticirajo, postavlja v vsakokratni podrejeni položaj do sogovornika. Temu ne bi bilo tako, ko bi se za tovrstno komunikacijo uporabljal le angleški jezik, oziroma bi se to dogajalo kvečjemu le do tistih, katerim je angleški jezik prvi jezik komunikacije.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Nova nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
univerza univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebna potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
ker ker podredni veznik
imata imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
obstoječi obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, imenovalnik
bistveni bistven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, dvojina, imenovalnik
pomanjkljivosti pomanjkljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Prva prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
pomanjkljivost pomanjkljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
njuna njun svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, dvojina
neavtonomnost neavtonomnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
oziroma oziroma priredni veznik
podrejenost podrejenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
državi država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
in in priredni veznik
predvsem predvsem členek
pri pri predlog; mestnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
osnovnih osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ključnih ključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
rečeh reč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kot kot podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
kadrovska kadrovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
finančna finančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
politika politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zajeda zajeda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
njuno njun svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, dvojina
osnovno osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
poslanstvo poslanstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
ga on osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
opredelili opredeliti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
zgoraj zgoraj splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
posledici posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ubija ubijati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kritični kritičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
intelektualni intelektualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
nadzor nadzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nad nad predlog; orodnik
samopašnostjo samopašnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
tistih tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
upravljali upravljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
državo država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
pomanjkljivost pomanjkljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
njuna njun svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, dvojina
nezmožnost nezmožnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pripraviti pripraviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
bodočo bodoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
slovensko slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
intelektualno intelektualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
upravljalsko upravljalski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
elito elita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
obstoj obstoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
preživetje preživetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
globalno globalno splošni prislov; nedoločena stopnja
spremenjenih spremenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
političnih političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ekonomskih ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pogojih pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
življenja življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Zemlji Zemlja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
V v predlog; mestnik
programih program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
obstoječih obstoječ deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
univerz univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
odslikuje odslikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
specifični specifičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
položaj položaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
nacije nacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Zaradi zaradi predlog; rodilnik
številčne številčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
majhnosti majhnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
potrebuje potrebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
slovenska slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
nacija nacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
razliko razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
od od predlog; rodilnik
številčno številčno splošni prislov; nedoločena stopnja
večjih velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
nacij nacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
notranji notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
in in priredni veznik
zunanji zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kanal kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
komunikacije komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
smislu smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
funkcionalno funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
sposobnost sposobnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
uporabe uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dveh dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, rodilnik
jezikov jezik samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, rodilnik
Če če podredni veznik
sem biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, ednina, nezanikani
bolj bolj splošni prislov; primernik
natančen natančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
slovenska slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
nacija nacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
potrebuje potrebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zasuk zasuk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; tožilnik
funkcionalno funkcionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dvojezičnost dvojezičnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Poleg poleg predlog; rodilnik
slovenskega slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
jezika jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
potrebuje potrebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
zunanjo zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunikacijo komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
še še členek
angleški angleški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
prvem prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
koraku korak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
morda morda členek
le le členek
v v predlog; mestnik
tistem tisti kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
prebivalstva prebivalstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
zaključi zaključiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
šolanje šolanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
univerzah univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Zato zato priredni veznik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
nova nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
univerza univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
dvojezična dvojezičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ustanova ustanova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
predvsem predvsem členek
na na predlog; mestnik
podiplomski podiplomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
študija študij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sčasoma sčasoma splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
na na predlog; mestnik
dodiplomski dodiplomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Pregovori pregovor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
reki reka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
denimo deti glavni glagol; dovršni, velelnik, 1. oseba, množina
Več več splošni prislov; primernik
jezikov jezik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
znaš znati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
več več členek
veljaš veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tedaj tedaj splošni prislov; nedoločena stopnja
odpadli odpasti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
ker ker podredni veznik
v v predlog; mestnik
resnici resnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odražajo odražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
le le členek
podrejenost podrejenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
do do predlog; rodilnik
vsakovrstnih vsakovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tujcev tujec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
katerimi kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, orodnik
ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
živeči živeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
prihajajo prihajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ali ali priredni veznik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
prihajali prihajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
v v predlog; tožilnik
stik stik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Angelški angelški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
postaja postajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
če če podredni veznik
še še členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
globalne globalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
komunikacije komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tisti tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
temu ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
novemu nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
dejstvu dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
prilagodili prilagoditi glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
prednosti prednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sploh sploh členek
pa pa priredni veznik
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
znanje znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
raznoraznih raznorazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
regionalnih regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
jezikov jezik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
sosedov sosed samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zmotni zmoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
občutek občutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
preseganja preseganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
lastne lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
majhnosti majhnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obenem obenem splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
tiste tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
predstavnike predstavnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
nacije nacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
znanje znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
prakticirajo prakticirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
postavlja postavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
vsakokratni vsakokraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
podrejeni podrejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
položaj položaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
do do predlog; rodilnik
sogovornika sogovornik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Temu ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
tovrstno tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komunikacijo komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
uporabljal uporabljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
le le členek
angleški angleški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oziroma oziroma priredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
dogajalo dogajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
kvečjemu kvečjemu členek
le le členek
do do predlog; rodilnik
tistih tisti kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
katerim kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
angleški angleški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
jezik jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
komunikacije komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 1997
vrsta besedila: Revije
naslov: 2000
avtor: neznani novinar