omogoči vpeljavo osebne odgovornosti. Raziskave kažejo, da enaki dražljaji porodijo različne reakcije pri različnih ljudeh. Ko kdo opravi izbiro, nosi odgovornost za to. Medicina ima pomemben del odgovornosti za to, da javnost ne prepoznava, v čem je »problem« drog. Javnost ni seznanjena s tem, da se da uporabo heroina nadzorovati. Ker droge postajajo pomemben del našega vsakdana in ker nastajajo vedno nove in vedno močnejše droge, se zdi nesmiselno voditi vojno proti njim. Treba jih bo sprejeti, se naučit živeti z njimi in jih pravilno uporabljati. Zgodovinski pogled v doktrino človekovih pravic in spoznanja o njej kažejo, da pravica do uporabe drog znotraj pozitivnega prava ni niti eksplicitno niti implicitno zagotovljena in ostaja na ravni teoretskih razprav. Ugotovili smo, da je vprašanje o pravici do uporabe drog zastavljeno narobe, saj ne gre za pravico do droge, ampak za potrebo po njej, pri čemer termin potreba razumemo v antropološkem pomenu. izvedena potreba po ugodju, sčasoma postane osnovna. Tu je sklicevanje na človekove pravice njihova »zloraba«. V razpravi o uporabi drog ne moremo govoriti o primerni rabi koncepta človekovih pravic v smislu pravice do uporabe drog. Če posameznika razumemo kot socialno bitje, se v okviru razprav o uporabi drog kot človekovi pravici pojavi nujno vprašanje razmejitve pravic posameznikov (pravica posameznika je omejena s pravico drugega). Človekove pravice bi morale ščititi posameznika v vsakdanjem življenju in delu; tu pa so uporabniki drog stigmatizirani in diskriminirani. Represivni državni organi − policija in sodstvo − so se v zgodbah uporabnikov drog izkazali kot skrajno neučinkoviti. V praksi se dogaja, da se po navadi ukvarjajo z uporabniki, ki so na začetku kariere, ali z odvisniki, manj pa s preprodajalci. Zapor se pri uporabnikih in uporabi drog izkaže kot šola za kriminalce. Sogovorniki, ki so imeli izkušnje z zaporom, so poudarjali, da se da v njem kupiti in prodati vse mogoče droge − od dovoljenih do prepovedanih. Slovenska družba–kultura je precej narkofobična. To usmerja k nerealni, popolni rešitvi »problema« drog – na eni strani s prepovedjo in drugimi represivnimi ukrepi in na drugi strani z zdravljenjem od uporabe drog. To stališče je utemeljeno na ideologiji boja proti drogam – seveda prepovedanim – in njihovim uporabnikom. Uporabnike drog postavlja v položaj grešnega kozla. Vsako njihovo dejanje je razumljeno prek uporabe drog in tako tudi interpretirano, kar jim otežuje vsakdanje življenje. V javnosti krožijo stereotipi, da so uporabniki drog umazani,

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
omogoči omogočiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vpeljavo vpeljava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
osebne oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Raziskave raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
kažejo kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
enaki enak nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
dražljaji dražljaj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
porodijo poroditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
reakcije reakcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
ljudeh človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Ko ko podredni veznik
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
opravi opraviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izbiro izbira samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nosi nositi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odgovornost odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
Medicina medicina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pomemben pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
odgovornosti odgovornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
javnost javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
prepoznava prepoznavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
čem kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
problem problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Javnost javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
seznanjena seznanjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
da dati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
uporabo uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
heroina heroin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nadzorovati nadzorovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
Ker ker podredni veznik
droge droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
postajajo postajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
pomemben pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
našega naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, ednina, rodilnik, množina svojine
vsakdana vsakdan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ker ker podredni veznik
nastajajo nastajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
nove nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
močnejše močen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, imenovalnik
droge droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nesmiselno nesmiselno splošni prislov; nedoločena stopnja
voditi voditi glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
vojno vojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
proti proti predlog; dajalnik
njim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik
Treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sprejeti sprejeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
naučit naučiti glavni glagol; dovršni, namenilnik
živeti živeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
pravilno pravilno splošni prislov; nedoločena stopnja
uporabljati uporabljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
Zgodovinski zgodovinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
pogled pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; tožilnik
doktrino doktrina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
človekovih človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
spoznanja spoznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
njej on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik
kažejo kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
pravica pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
do do predlog; rodilnik
uporabe uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
pozitivnega pozitiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
prava pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
niti niti členek
eksplicitno eksplicitno splošni prislov; nedoločena stopnja
niti niti členek
implicitno implicitno splošni prislov; nedoločena stopnja
zagotovljena zagotovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
ostaja ostajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
teoretskih teoretski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razprav razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Ugotovili ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
pravici pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
do do predlog; rodilnik
uporabe uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zastavljeno zastavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
narobe narobe splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
saj saj priredni veznik
ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
do do predlog; rodilnik
droge droga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ampak ampak priredni veznik
za za predlog; tožilnik
potrebo potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
njej on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
čemer kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
termin termin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
potreba potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
razumemo razumeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; mestnik
antropološkem antropološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
pomenu pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izvedena izveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
potreba potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
ugodju ugodje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
sčasoma sčasoma splošni prislov; nedoločena stopnja
postane postati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
osnovna osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sklicevanje sklicevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
človekove človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
njihova njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
zloraba zloraba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
razpravi razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ne ne členek
moremo moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
govoriti govoriti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
o o predlog; mestnik
primerni primeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
rabi raba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
koncepta koncept samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
človekovih človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
smislu smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
uporabe uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Če če podredni veznik
posameznika posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
razumemo razumeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
kot kot podredni veznik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
bitje bitje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
razprav razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
uporabi uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
človekovi človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pravici pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pojavi pojaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nujno nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
razmejitve razmejitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
posameznikov posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pravica pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
posameznika posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
omejena omejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
drugega drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
Človekove človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
pravice pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
morale morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
ščititi ščititi glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
posameznika posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
vsakdanjem vsakdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
življenju življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
uporabniki uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
stigmatizirani stigmatiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
diskriminirani diskriminiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Represivni represiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
državni državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
organi organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
policija policija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
sodstvo sodstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
zgodbah zgodba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
uporabnikov uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izkazali izkazati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
kot kot podredni veznik
skrajno skrajno splošni prislov; nedoločena stopnja
neučinkoviti neučinkovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
praksi praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
dogaja dogajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
po po predlog; mestnik
navadi navada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ukvarjajo ukvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
z z predlog; orodnik
uporabniki uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; mestnik
začetku začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kariere kariera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
z z predlog; orodnik
odvisniki odvisnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
manj manj splošni prislov; primernik
pa pa priredni veznik
s z predlog; orodnik
preprodajalci preprodajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Zapor zapor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pri pri predlog; mestnik
uporabnikih uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
uporabi uporabiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izkaže izkazati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
šola šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
kriminalce kriminalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Sogovorniki sogovornik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
imeli imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
izkušnje izkušnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
z z predlog; orodnik
zaporom zapor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
poudarjali poudarjati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
da dati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
njem on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik
kupiti kupiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
prodati prodati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
mogoče mogoče splošni prislov; nedoločena stopnja
droge droga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
dovoljenih dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
prepovedanih prepovedan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
Slovenska slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
kultura kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
precej precej splošni prislov; nedoločena stopnja
narkofobična narkofobičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
usmerja usmerjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
k k predlog; dajalnik
nerealni nerealen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
popolni popoln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
rešitvi rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
problema problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
eni en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
prepovedjo prepoved samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
represivnimi represiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
ukrepi ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
na na predlog; mestnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
zdravljenjem zdravljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
od od predlog; rodilnik
uporabe uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
stališče stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
utemeljeno utemeljeno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
ideologiji ideologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
boja boj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
proti proti predlog; dajalnik
drogam droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
seveda seveda členek
prepovedanim prepovedan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
njihovim njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, množina svojine
uporabnikom uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
Uporabnike uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
postavlja postavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
položaj položaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
grešnega grešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kozla kozel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Vsako vsak celostni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
dejanje dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razumljeno razumljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
prek prek predlog; rodilnik
uporabe uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
interpretirano interpretiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
otežuje oteževati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vsakdanje vsakdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
V v predlog; mestnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
krožijo krožiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
stereotipi stereotip samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
uporabniki uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
umazani umazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Politika drog : pogledi uporabnikov in uporabnic
avtor: Ines Kvaternik