Ko genetske raziskave potrdijo, da je vrsta ogrožena, se začne proces namnoževanja, ki lahko poteka na več načinov. Namnožujemo lahko izsečke posameznih rastlin. Ogroženeno rastlino vzamemo naravi, jo narežemo na majhne delce in jih sterilno gojimo v epruvetah. Iz posameznega delca tako vzgojimo novo rastlino. Slaba stran te metode je, da zanjo potrebujemo živo rastlino iz naravnega okolja, kar dodatno zmanjšuje število primerkov ogrožene vrste v naravi. Zato so znanstveniki raziskave usmerili v razvoj rastlin iz semen. V naravi odstraniš rastlini cel cvet in v laboratoriju, iz semenskih kapsul, izoliraš semena, ki jih shraniš v hladnem in suhem prostoru. Velik vpliv na odstotek kalitve semen orhidej in vitro ima način in dolžina sterilizacije ter predhoden način shranjevanja semen. Semena orhidej so mikroskopske velikosti in ne vsebujejo zadostne količine hranil za normalno kalitev semen in razvoj embria. V naravi je za uspešno kalitev semen potrebna infekcija z ustrezno simbiotsko glivo. Taki simbiozi glive in rastline pravimo mikoriza . Z obligatno mikorizo orhideje predstavljajo posebnost v rastlinskem svetu. Problem laboratorijskega namnoževanja semen pa je v tem, da v takih razmerah ni prisotnosti gliv. Lahko si pomagamo z asimbiotsko kalitvijo, in sicer tako, da v rastno gojišče damo vsa potrebna hranila, da seme lahko kali brez glive. Druga možnost pa je simbiotska kalitev, ko rastlini iz narave odstranimo košček korenine, z različnimi tehnikami izoliramo glivo, in jo naselimo na gojišče. Semena orhidej tako gojimo oziroma kalimo v prisotnosti glive. Orhideje, vzgojene po asimbiotski metodi, imajo v naravi zelo malo možnosti za preživetje. Majhna je verjetnost, da bodo »naletele« na glivo, specifično za ohranitev posamezne vrste orhidej. Tako asimbiotska kot simbiotska metoda, ki sicer omogoča večje preživetje rastlin ob prenosu v naravno okolje, pa zahtevata preveč časa. Čas pa je, tudi pri raziskovanju orhidej, denar.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Ko ko podredni veznik
genetske genetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
raziskave raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
potrdijo potrditi glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vrsta vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ogrožena ogrožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
začne začeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
proces proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
namnoževanja namnoževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
več več splošni prislov; primernik
načinov način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Namnožujemo namnoževati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
izsečke izsečka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
rastlin rastlina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Ogroženeno ogroženen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
rastlino rastlina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vzamemo vzeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
naravi narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
narežemo narezati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
majhne majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
delce delec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
sterilno sterilno splošni prislov; nedoločena stopnja
gojimo gojiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; mestnik
epruvetah epruveta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Iz iz predlog; rodilnik
posameznega posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
delca delec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
vzgojimo vzgojiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
rastlino rastlina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Slaba slab splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
stran stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
metode metoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
zanjo zame osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
potrebujemo potrebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
živo živ splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
rastlino rastlina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
naravnega naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
dodatno dodatno splošni prislov; nedoločena stopnja
zmanjšuje zmanjševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
primerkov primerek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ogrožene ogrožen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
naravi narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Zato zato priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
znanstveniki znanstvenik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
raziskave raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
usmerili usmeriti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
v v predlog; tožilnik
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
rastlin rastlina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
semen seme samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
naravi narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odstraniš odstraniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
rastlini rastlina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
cel cel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
cvet cvet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
laboratoriju laboratorij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
semenskih semenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kapsul kapsula samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
izoliraš izolirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 2. oseba, ednina
semena seme samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
shraniš shraniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
hladnem hladen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
suhem suh splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prostoru prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Velik velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
vpliv vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
odstotek odstotek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kalitve kalitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
semen seme samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
orhidej orhideja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
vitro vitro splošni prislov; nedoločena stopnja
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
dolžina dolžina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sterilizacije sterilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
predhoden predhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
shranjevanja shranjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
semen seme samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Semena seme samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
orhidej orhideja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
mikroskopske mikroskopski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
velikosti velikost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ne ne členek
vsebujejo vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zadostne zadosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
količine količina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
hranil hranilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
normalno normalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kalitev kalitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
semen seme samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
embria embrio samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
naravi narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
uspešno uspešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kalitev kalitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
semen seme samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
potrebna potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
infekcija infekcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
simbiotsko simbiotski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
glivo gliva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Taki tak kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
simbiozi simbioza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
glive gliva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
rastline rastlina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pravimo praviti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
mikoriza mikoriza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Z z predlog; orodnik
obligatno obligaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
mikorizo mikoriza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
orhideje orhideja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
predstavljajo predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
posebnost posebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
rastlinskem rastlinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Problem problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
laboratorijskega laboratorijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
namnoževanja namnoževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
semen seme samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
da da podredni veznik
v v predlog; mestnik
takih tak kazalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
razmerah razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prisotnosti prisotnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gliv gliva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
pomagamo pomagati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
z z predlog; orodnik
asimbiotsko asimbiotski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
kalitvijo kalitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
v v predlog; tožilnik
rastno rasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gojišče gojišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
damo dati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
potrebna potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
hranila hranilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
da da podredni veznik
seme seme samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
kali kaliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
brez brez predlog; rodilnik
glive gliva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
simbiotska simbiotski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kalitev kalitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ko ko podredni veznik
rastlini rastlina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
odstranimo odstraniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
košček košček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
korenine korenina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
različnimi različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
tehnikami tehnika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
izoliramo izolirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 1. oseba, množina
glivo gliva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
naselimo naseliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
gojišče gojišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Semena seme samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
orhidej orhideja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
gojimo gojiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
oziroma oziroma priredni veznik
kalimo kaliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; mestnik
prisotnosti prisotnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
glive gliva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Orhideje orhideja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
vzgojene vzgojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
asimbiotski asimbiotski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
metodi metoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
naravi narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
malo malo splošni prislov; nedoločena stopnja
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
preživetje preživetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Majhna majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
verjetnost verjetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
naletele naleteti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
na na predlog; tožilnik
glivo gliva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
specifično specifično splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
ohranitev ohranitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
posamezne posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
orhidej orhideja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
asimbiotska asimbiotski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
simbiotska simbiotski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
metoda metoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
sicer sicer členek
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
večje velik splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, tožilnik
preživetje preživetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
rastlin rastlina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
prenosu prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; tožilnik
naravno naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
okolje okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pa pa priredni veznik
zahtevata zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, dvojina
preveč preveč splošni prislov; nedoločena stopnja
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
pri pri predlog; mestnik
raziskovanju raziskovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
orhidej orhideja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
denar denar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: Delo
leto nastanka: 2002
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Delo
avtor: neznani novinar