V zadnjem času posveča prof. Gubenšek posebno pozornost molekularni evoluciji toksinov, strukturi njihovih genov in še posebej na novo odkritemu repetitivnemu DNK-elementu retrotranspozonu ART-2 oziroma Bov-B LINE. Gre za mobilni segment DNK, za katerega je bilo znano, da je prisoten v genomih sodoprstih parkljarjev. Odkritje Bov-B LINE retrotranspozona v genu amoditoksina je znak, da je ta mobilni element DNK v evkariontskih genomih bistveno bolj razširjen, kot je bilo doslej znano. Posebno zanimanje je v znanstveni javnosti vzbudil nedvoumen dokaz, da je ta retrotranspozon prešel pred približno 45 milijoni let v genom prednika današnjih prežvekovalcev iz genoma evolucijsko starih kač Boid. Horizontalni prenosi DNK znotraj družin so bili pri vretenčarjih in tudi žuželkah že prej opisani, pri prokariontih pa so že dolgo dobro znani. Tak primer je prenos rezistence na antibiotike med bakterijami. Med dvema tako oddaljenima razredoma vretenčarjev, kot so plazilci in prežvekovalci, je to prvi primer dokazanega horizontalnega (ali lateralnega) prenosa genskega materiala. Mobilni element DNK in tudi retrotranspozoni imajo lahko, poleg nujno potrebnih genov za prepisovanje in vključevanja mobilnega elementa v gostiteljev genom, še kakšen dodatni gen. S tem je izkazana možnost, da bi tudi višje razviti organizmi s horizontalnim prenosom DNK lahko pridobili kakšne gene, ki so jih razvili od njih filogenetsko zelo oddaljeni organizmi, ne pa njihovi predniki. To evolucijsko posebnost se bo dalo preveriti šele takrat, ko bo znanih več popolnih genomov. Iz sicer še redkih odmevov na odkritje horizontalnega prenosa elementov Bov-B LINE je razvidno, da ga je sprejela večina strokovnjakov, ki poznajo to področje. O tem pričajo vse pogostejša vabila na kongrese. Omeniti pa je treba, da je prva leta temu odkritju večkrat ugovarjal dr. Eickbush na univerzi v Rochesteru v državi New York, ker ni bilo v skladu z njegovo razlago vertikalnega širjenja mobilnih DNK-elementov, vendar je leta 2002 (W. D. Burke in sodel., Mol. Biol. Evol. 19, 619–630 (2002)) mnenje spremenil. To kaže, da je možnost tega nenavadnega prenosa genov tudi on dopustil kot izjemno redkost.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
V v predlog; mestnik
zadnjem zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
posveča posvečati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prof. prof. okrajšava
Gubenšek Gubenšek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
posebno poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pozornost pozornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
molekularni molekularen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, dajalnik
evoluciji evolucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
toksinov toksin samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
strukturi struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
njihovih njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, množina svojine
genov gen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
še še členek
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
odkritemu odkrit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
repetitivnemu repetitiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
DNK DNK samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
elementu element samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
retrotranspozonu retrotranspozonu neuvrščeno
ART art samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
oziroma oziroma priredni veznik
Bov Bov samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
LINE lina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
mobilni mobilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
segment segment samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
DNK DNK samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
katerega kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
znano znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prisoten prisoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; mestnik
genomih genom samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
sodoprstih sodoprst splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
parkljarjev parkljar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Odkritje odkritje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Bov Bov samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
LINE lina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
retrotranspozona retrotranspozon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
genu gen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
amoditoksina amoditoksin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
znak znak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
mobilni mobilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
element element samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
DNK DNK samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
evkariontskih evkariontski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
genomih genom samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
bistveno bistveno splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
razširjen razširjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
doslej doslej splošni prislov; nedoločena stopnja
znano znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Posebno poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zanimanje zanimanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
znanstveni znanstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
javnosti javnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vzbudil vzbuditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
nedvoumen nedvoumen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
dokaz dokaz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
retrotranspozon retrotranspozon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prešel preiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pred pred predlog; orodnik
približno približno splošni prislov; nedoločena stopnja
45 45 glavni števnik; arabski zapis
milijoni milijon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
genom genom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
prednika prednik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
današnjih današnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
prežvekovalcev prežvekovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
genoma genom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
evolucijsko evolucijsko splošni prislov; nedoločena stopnja
starih star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kač kač samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Boid boid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Horizontalni horizontalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
prenosi prenos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
DNK DNK samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
znotraj znotraj predlog; rodilnik
družin družina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
pri pri predlog; mestnik
vretenčarjih vretenčar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
tudi tudi členek
žuželkah žuželka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
že že členek
prej prej splošni prislov; primernik
opisani opisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
prokariontih prokariont samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
že že členek
dolgo dolgo splošni prislov; nedoločena stopnja
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
znani znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prenos prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
rezistence rezistenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
antibiotike antibiotik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
med med predlog; orodnik
bakterijami bakterija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Med med predlog; orodnik
dvema dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, orodnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
oddaljenima oddaljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, orodnik
razredoma razred samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, orodnik
vretenčarjev vretenčar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
plazilci plazilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
prežvekovalci prežvekovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dokazanega dokazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
horizontalnega horizontalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
lateralnega lateralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prenosa prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
genskega genski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
materiala material samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Mobilni mobilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
element element samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
DNK DNK samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
tudi tudi členek
retrotranspozoni retrotranspozon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
poleg poleg predlog; rodilnik
nujno nujno splošni prislov; nedoločena stopnja
potrebnih potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
genov gen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prepisovanje prepisovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
vključevanja vključevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
mobilnega mobilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
elementa element samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
gostiteljev gostiteljev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
genom genom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
še še členek
kakšen kakšen vprašalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
dodatni dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
gen gen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
S z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izkazana izkazan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
tudi tudi členek
višje visoko splošni prislov; primernik
razviti razvit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
organizmi organizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
horizontalnim horizontalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
prenosom prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
DNK DNK samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pridobili pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
kakšne kakšen vprašalni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
gene gen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
razvili razviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
od od predlog; rodilnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik
filogenetsko filogenetsko splošni prislov; nedoločena stopnja
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
oddaljeni oddaljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
organizmi organizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
pa pa priredni veznik
njihovi njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, imenovalnik, množina svojine
predniki prednik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
evolucijsko evolucijsko splošni prislov; nedoločena stopnja
posebnost posebnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dalo dati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
preveriti preveriti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
šele šele členek
takrat takrat splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
znanih znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
več več splošni prislov; primernik
popolnih popoln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
genomov genom samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Iz iz predlog; rodilnik
sicer sicer členek
še še členek
redkih redek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odmevov odmev samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
odkritje odkritje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
horizontalnega horizontalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prenosa prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
elementov element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Bov Bov samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
B B samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
LINE lina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razvidno razviden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sprejela sprejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
večina večina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
strokovnjakov strokovnjak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
poznajo poznati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
O o predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
pričajo pričati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
pogostejša pogost splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
vabila vabilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
kongrese kongres samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Omeniti omeniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prva prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
temu ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
odkritju odkritje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
večkrat večkrat splošni prislov; primernik
ugovarjal ugovarjati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
dr. dr. okrajšava
Eickbush Eickbush samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
univerzi univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Rochesteru Rochester samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
državi država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
New New samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
York York samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ker ker podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
njegovo njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, orodnik, ednina, moški spol svojine
razlago razlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
vertikalnega vertikalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
širjenja širjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
mobilnih mobilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
DNK DNK samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
elementov element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
vendar vendar priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2002 2002 glavni števnik; arabski zapis
W. W. okrajšava
D. D. okrajšava
Burke burka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
sodel. sodel. neuvrščeno
Mol Mol samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Biol. biol. okrajšava
Evol Evol samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
19 19 glavni števnik; arabski zapis
619 619 glavni števnik; arabski zapis
630 630 glavni števnik; arabski zapis
2002 2002 glavni števnik; arabski zapis
mnenje mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
spremenil spremeniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
kaže kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
možnost možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
nenavadnega nenavaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prenosa prenos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
genov gen samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
tudi tudi členek
on on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik
dopustil dopustiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
kot kot podredni veznik
izjemno izjemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
redkost redkost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor