Sedaj pa k bistvu problema. G. Pihler vztrajno ponavlja, da smo se v tem gozdu pri starosti 150 let, gre za bukove predgorske gozdove, prehitro odločili za uvajanje gozda v obnovo in to zato, ker naj bi bukev pri nas dosegla starost 500 do 600 let (teoretično) oziroma 384 let (dokazano) in to naj bi bila osnova za uvajanje bukovega gozda za obnovo v gozdovih s stopnjo poudarjenosti socialnih funkcij, kot jih imajo gozdovi v robnem območju graščinskega kompleksa Snežnik. Te izjave o dolžini obhodnje pri bukvi so za gozdarja z univerzitetno izobrazbo, kar g. Pihler je, povsem neprimerne in nestrokovne (šarlatanske). Pod pojmom obhodnja v gozdarstvu je to čas od začetka rasti gozda do trenutka, ko je posekano zadnje drevo v tem gozdu. Običajno obhodnja v predgorskem bukovem gozdu, kjer prevladuje lesnoproizvodna funkcija, znaša 100 do 120 let. Mi pa smo se tu odločili za uvajanje gozda v obnovo pri starosti 150 let. Ker bo pomladitev zaradi socialnih funkcij potekala izredno počasi, bo tako celotna obhodnja v tem gozdu dolga 180 do 200 let, kar je praktično dvakratna dolžina obhodnje, ki bi bila primerna za gozdove s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo. Zaradi tako dolge obhodnje bo kakovost tu vzgojenega lesa zelo slaba, drevesa pa bodo izjemnih dimenzij. Obhodnja, ki jo prek življenjske dobe sugerira g. Pihler, je možna pri bukvi samo v pragozdovih. V pragozdovih pa ni potrebnega nobenega gozdarja, ker se vse odvija samo po sebi in to v nepredvidljivi smeri. Pragozdov v okolici gradu Snežnik ne potrebujemo in tudi niso zaželeni. G. Pihler je tudi spregledal oziroma načrtno pozablja, da smoter gospodarjenja z gozdom ni prepuščanje gozda nekontroliranemu razvoju, ampak načrtovanje in izvajanje takih ukrepov, ki optimalno zadovoljujejo vse funkcije gozdov. V teh gozdovih, kjer se odvija »sporna« sečnja, pa so vse funkcije uravnotežene. Preprosto povedano, uspešen je tisti gozdar, ki zna organizirati gospodarjenje z gozdom tako, da lastniku in družbi omogoča s svojim delom čim večji kos kruha, obenem pa ohranja in izboljšuje zagotavljanje tudi ostalih funkcij gozdov. Razglabljanja g. Pihlerja pa vodijo gozdarstvo v vode sanjaštva in dolgoročno v samouničenje gozdarstva kot panoge.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Sedaj sedaj splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
k k predlog; dajalnik
bistvu bistvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
problema problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
G. G. okrajšava
Pihler Pihler samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vztrajno vztrajno splošni prislov; nedoločena stopnja
ponavlja ponavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
gozdu gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
starosti starost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
150 150 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
bukove bukov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
predgorske predgorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
gozdove gozd samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
prehitro prehitro splošni prislov; nedoločena stopnja
odločili odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
za za predlog; tožilnik
uvajanje uvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
gozda gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
obnovo obnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
ker ker podredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bukev bukev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, mestnik
dosegla doseči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
starost starost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
500 500 glavni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
600 600 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
teoretično teoretično splošni prislov; nedoločena stopnja
oziroma oziroma priredni veznik
384 384 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
dokazano dokazano splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
osnova osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
uvajanje uvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
bukovega bukov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
gozda gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
obnovo obnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
gozdovih gozd samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
s z predlog; orodnik
stopnjo stopnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
poudarjenosti poudarjenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
socialnih socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
funkcij funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kot kot podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
gozdovi gozd samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
robnem roben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
območju območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
graščinskega graščinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kompleksa kompleks samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Snežnik Snežnik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
izjave izjava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
dolžini dolžina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
obhodnje obhodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
bukvi bukev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
gozdarja gozdar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
z z predlog; orodnik
univerzitetno univerziteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
izobrazbo izobrazba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
g g samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pihler Pihler samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
neprimerne neprimeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
nestrokovne nestrokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
šarlatanske šarlatanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Pod pod predlog; orodnik
pojmom pojem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
obhodnja obhodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
gozdarstvu gozdarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
začetka začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
rasti rast samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gozda gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
trenutka trenutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
posekano posekan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zadnje zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
drevo drevo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
gozdu gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Običajno običajno splošni prislov; nedoločena stopnja
obhodnja obhodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
predgorskem predgorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
bukovem bukov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
gozdu gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
prevladuje prevladovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
lesnoproizvodna lesnoproizvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
funkcija funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
znaša znašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
100 100 glavni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
120 120 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
odločili odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
za za predlog; tožilnik
uvajanje uvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
gozda gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
obnovo obnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
starosti starost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
150 150 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Ker ker podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pomladitev pomladitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
socialnih socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
funkcij funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
potekala potekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
izredno izredno splošni prislov; nedoločena stopnja
počasi počasi splošni prislov; nedoločena stopnja
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
celotna celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
obhodnja obhodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
gozdu gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dolga dolg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
180 180 glavni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
200 200 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
praktično praktično splošni prislov; nedoločena stopnja
dvakratna dvakraten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dolžina dolžina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
obhodnje obhodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
primerna primeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gozdove gozd samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
s z predlog; orodnik
poudarjeno poudarjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
lesnoproizvodno lesnoproizvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
funkcijo funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Zaradi zaradi predlog; rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
dolge dolg splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
obhodnje obhodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kakovost kakovost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
vzgojenega vzgojen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
lesa les samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
slaba slab splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
drevesa drevo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izjemnih izjemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dimenzij dimenzija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Obhodnja obhodnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
prek prek predlog; rodilnik
življenjske življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sugerira sugerirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
g g samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pihler pihler samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
možna možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
bukvi bukev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
samo samo členek
v v predlog; mestnik
pragozdovih pragozd samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
V v predlog; mestnik
pragozdovih pragozd samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
pa pa priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
potrebnega potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
nobenega noben nikalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
gozdarja gozdar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ker ker podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
odvija odvijati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
samo samo členek
po po predlog; mestnik
sebi se povratni zaimek; mestnik
in in priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
nepredvidljivi nepredvidljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
smeri smer samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Pragozdov pragozd samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
okolici okolica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
gradu grad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Snežnik Snežnik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
potrebujemo potrebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
in in priredni veznik
tudi tudi členek
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
zaželeni zaželen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
G. G. okrajšava
Pihler Pihler samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
spregledal spregledati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
oziroma oziroma priredni veznik
načrtno načrtno splošni prislov; nedoločena stopnja
pozablja pozabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
smoter smoter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gospodarjenja gospodarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
gozdom gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prepuščanje prepuščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
gozda gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nekontroliranemu nekontroliran splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
razvoju razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
ampak ampak priredni veznik
načrtovanje načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvajanje izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
takih tak kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
ukrepov ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
optimalno optimalno splošni prislov; nedoločena stopnja
zadovoljujejo zadovoljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
funkcije funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
gozdov gozd samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
gozdovih gozd samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odvija odvijati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sporna sporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
sečnja sečnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
funkcije funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
uravnotežene uravnotežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Preprosto preprosto splošni prislov; nedoločena stopnja
povedano povedan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
uspešen uspešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tisti tisti kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
gozdar gozdar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
zna znati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
organizirati organizirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
gospodarjenje gospodarjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
gozdom gozd samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
lastniku lastnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
svojim svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
delom delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
večji velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, mestnik
kos kos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kruha kruh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
obenem obenem splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
ohranja ohranjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
izboljšuje izboljševati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zagotavljanje zagotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
tudi tudi členek
ostalih ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
funkcij funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
gozdov gozd samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Razglabljanja razglabljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
g g samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pihlerja pihlerj samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
vodijo voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
gozdarstvo gozdarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
vode voda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sanjaštva sanjaštvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
dolgoročno dolgoročno splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; tožilnik
samouničenje samouničenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
gozdarstva gozdarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
panoge panoga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Kmečki glas
avtor: neznani novinar