Poveljnik CZ RS je letos zlati znak CZ kot priznanje za dolgoletno uspešno delo na predlog trebanjske občine podelil PGD Mokronog, ki letos praznuje 120-letnico svojega delovanja. Srebrni znak CZ sta kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za izume in inovacije na tem področju prejela: PGD Radovica, ki bo letos staro že 70 let, in najstarejše društvo v šentjernejski občini PGD Šentjernej, ki šteje 121 let. Bronasti znaki CZ kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so šli v roke: Belokranjki, socialni delavki Ivanki Brus, ki se je v delo CZ vključila v času vojne na Hrvaškem in v Bosni pri skrbi za begunce in prebežnike; Jamarskemu klubu Novo mesto, ki letos praznuje 40 let, njegova povezanost s CZ pa se kaže v različnih akcijah reševanja iz jam, ekoloških in drugih reševalnih akcijah; ter Miranu Ravbarju, ki je že vrsto let vesten in marljiv kot vodja regijskega centra za obveščanje.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Poveljnik poveljnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
CZ CZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
letos letos splošni prislov; nedoločena stopnja
zlati zlat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
znak znak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
CZ CZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
priznanje priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
dolgoletno dolgoleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
uspešno uspešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
predlog predlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
trebanjske trebanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
občine občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
podelil podeliti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
PGD PGD samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Mokronog Mokronog samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
letos letos splošni prislov; nedoločena stopnja
praznuje praznovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
120 120 glavni števnik; arabski zapis
letnico letnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
svojega svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
delovanja delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Srebrni srebrn splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
znak znak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
CZ CZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
kot kot podredni veznik
priznanje priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
posebne poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zasluge zasluga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
izjemen izjemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
razvijanju razvijanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
krepitvi krepitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
naravnimi naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
nesrečami nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
ter ter priredni veznik
za za predlog; tožilnik
izume izum samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
inovacije inovacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prejela prejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
PGD PGD samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Radovica radovica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
letos letos splošni prislov; nedoločena stopnja
staro staro splošni prislov; nedoločena stopnja
že že členek
70 70 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
najstarejše star splošni pridevnik; presežnik, srednji spol, ednina, imenovalnik
društvo društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
šentjernejski šentjernejski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
občini občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
PGD PGD samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Šentjernej Šentjernej samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
šteje šteti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
121 121 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Bronasti bronast splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
znaki znak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
CZ CZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
priznanje priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
požrtvovalno požrtvovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
uspešno uspešen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
opravljanje opravljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nalog naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zaščite zaščita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
reševanja reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
šli iti glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
v v predlog; tožilnik
roke roka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Belokranjki belokranjek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
socialni socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
delavki delavka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
Ivanki Ivanka samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
Brus Brus samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
CZ CZ samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vključila vključiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
vojne vojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Hrvaškem Hrvaško samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
Bosni Bosna samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
skrbi skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
begunce begunec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
prebežnike prebežnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Jamarskemu jamarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
klubu klub samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
Novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
mesto mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
letos letos splošni prislov; nedoločena stopnja
praznuje praznovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
40 40 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
njegova njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
povezanost povezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
CZ CZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
kaže kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
akcijah akcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
reševanja reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
jam jama samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ekoloških ekološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, mestnik
reševalnih reševalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
akcijah akcija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
Miranu Miran samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, dajalnik
Ravbarju Ravbar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, dajalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
že že členek
vrsto vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
vesten vesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
marljiv marljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
kot kot podredni veznik
vodja vodja samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
regijskega regijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
centra center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
obveščanje obveščanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zapri
vir: Dolenjski list
leto nastanka: 2002
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dolenjski list
avtor: neznani novinar