GIOVANNI REALE ZGODOVINA ANTIČNE FILOZOFIJE (SH, 2002–2004) Gre za monumentalno delo, s katerim v slovenskem jeziku prvič dobivamo celostno analizo in sintezo temeljev človekove vednosti, kar antični misleci nedvomno so (kot je dejal Hegel: »Če si kdo zasluži ime učitelja človeškega rodu, sta to prav Platon in Aristotel.«). Pred nami je delo, ki je v avtorjevi domovini Italiji doživelo veliko ponatisov (prva izdaja je nastajala v letih 1970–1980); slovenska izdaja je pripravljena po šestem ponatisu devete izdaje iz leta 1991. Zgodovina antične filozofije ni sterilna rekonstrukcija, temveč opisuje čas in misel antike v razumljivem jeziku, dostopnem tudi bralcu nefilozofu. Da razumljivost ne gre v škodo tehtnosti spoznanj, govorijo med drugim številni prevodi v tuje jezike in ugled avtorja kot izjemnega poznavalca misli te dobe. JEAN-PIERRE VERNANT ZAČETKI GRŠKE MISLI (SH, 1986) Izpod peresa enega največjih poznavalcev grške civilizacije je prišla razprava o mitu kot načinu mišljenja, kot vrsti diskurza, religiozni formi, strukturi razumevanja sveta, družbe in človeka na podlagi postopkov in dosežkov historične antropologije, tako da je mit tu obravnavan kot predmet znanosti, tj. znanosti o mitih, ki tem priznava samosvojost misli duha in govorice. Delo je analiza procesa grške misli skozi preobrazbo grške družbe, ki omogoča novo videnje zgodovine Grkov, in odpira vpogled v problematiko epistemologije in zgodovine oblik družbene zavesti. MOSES I. FINLEY ANTIČNA EKONOMIJA (SH, 1987) Finley velja za najvplivnejšega zgodovinarja antike v 20. stoletju, kar je tudi posledica njegove metodološke usmerjenosti v materialistično kritiko ideologij in odličnega poznavanja pravne in ekonomske zgodovine. Antična zgodovina je bila dolgo domena klasične filologije, Finley pa razumevanja ekonomskega funkcioniranja antične družbe ne izpelje na podlagi »ekonomskega« branja in prevzemanja ekonomskih spoznanj o produkciji, distribuciji in potrošnji, ampak skozi povezanost pravnih, političnih, kulturnozgodovinskih, arheoloških in antropoloških gradiv. ALEXANDRE KOYRÉ OD SKLENJENEGA SVETA DO NESKONČNEGA UNIVERZUMA (SH, 1988) V 17. stoletju je prišlo do temeljne duhovne revolucije, katere plod je sodobna znanost. Ta kriza oziroma prelom naj bi izhajal iz sekularizacije zavesti, ko se je zanimanje za drugi svet in drugo življenje preusmerilo k zaposlenosti s tem življenjem in tem svetom. Koyré meni, da je ta vidik izraz globljega procesa, katerega rezultat je bil, da je človek izgubil svoje mesto v svetu in je moral preoblikovati in nadomestiti

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
GIOVANNI GIOVANNI samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
REALE real samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
ZGODOVINA zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ANTIČNE antičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
FILOZOFIJE filozofija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
SH SH samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2002 2002 glavni števnik; arabski zapis
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
monumentalno monumentalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
s z predlog; orodnik
katerim kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
slovenskem slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
jeziku jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
prvič prvič splošni prislov; nedoločena stopnja
dobivamo dobivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
celostno celosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
analizo analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
sintezo sinteza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
temeljev temelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
človekove človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vednosti vednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
antični antičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
misleci mislec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
nedvomno nedvomno splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
kot kot podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dejal dejati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Hegel hegel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Če če podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
kdo kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
zasluži zaslužiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ime ime samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
učitelja učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
človeškega človeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
rodu rod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
prav prav členek
Platon Platon samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Aristotel Aristotel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pred pred predlog; orodnik
nami jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
avtorjevi avtorjev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
domovini domovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Italiji Italija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
doživelo doživeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
ponatisov ponatis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prva prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
izdaja izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nastajala nastajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
letih leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
1970 1970 glavni števnik; arabski zapis
1980 1980 glavni števnik; arabski zapis
slovenska slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
izdaja izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pripravljena pripravljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
šestem šesti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
ponatisu ponatis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
devete deveti vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, rodilnik
izdaje izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1991 1991 glavni števnik; arabski zapis
Zgodovina zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
antične antičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
filozofije filozofija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
sterilna sterilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
rekonstrukcija rekonstrukcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
temveč temveč priredni veznik
opisuje opisovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
misel misel samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
antike antika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
razumljivem razumljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
jeziku jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dostopnem dostopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
tudi tudi členek
bralcu bralec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
nefilozofu nefilozofu splošni prislov; nedoločena stopnja
Da da podredni veznik
razumljivost razumljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ne ne členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
škodo škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tehtnosti tehtnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
spoznanj spoznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
govorijo govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
med med predlog; orodnik
drugim drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, orodnik
številni številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
prevodi prevod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
tuje tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
jezike jezik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
ugled ugled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
avtorja avtor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
izjemnega izjemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
poznavalca poznavalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
misli misel samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
JEAN JEAN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
PIERRE PIERRE samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
VERNANT VERNANT samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ZAČETKI začetek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
GRŠKE grški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
MISLI misel samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
SH SH samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1986 1986 glavni števnik; arabski zapis
Izpod izpod predlog; rodilnik
peresa pero samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
enega en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
največjih velik splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, rodilnik
poznavalcev poznavalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
grške grški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
civilizacije civilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prišla priti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
razprava razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
mitu mit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
načinu način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
mišljenja mišljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
vrsti vrstiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
diskurza diskurz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
religiozni religiozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
formi forma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
strukturi struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
razumevanja razumevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
človeka človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
postopkov postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
dosežkov dosežek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
historične historičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
antropologije antropologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tako tako priredni veznik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mit mit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
obravnavan obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
kot kot podredni veznik
predmet predmet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
znanosti znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tj. tj. okrajšava
znanosti znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
mitih mit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
priznava priznavati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
samosvojost samosvojost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
misli misel samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
duha duh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
govorice govorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
analiza analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
procesa proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
grške grški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
misli misel samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
skozi skozi predlog; tožilnik
preobrazbo preobrazba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
grške grški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
omogoča omogočati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
videnje videnje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Grkov Grk samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
odpira odpirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vpogled vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; tožilnik
problematiko problematika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
epistemologije epistemologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oblik oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
družbene družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zavesti zavest samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
MOSES MOSES samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
I. I. okrajšava
FINLEY FINLEY samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ANTIČNA antičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
EKONOMIJA ekonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
SH SH samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1987 1987 glavni števnik; arabski zapis
Finley Finley samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
najvplivnejšega vpliven splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, tožilnik
zgodovinarja zgodovinar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
antike antika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletju stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
posledica posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
njegove njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
metodološke metodološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
usmerjenosti usmerjenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
materialistično materialističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kritiko kritika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ideologij ideologija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
odličnega odličen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
poznavanja poznavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pravne praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ekonomske ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Antična antičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zgodovina zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
dolgo dolgo splošni prislov; nedoločena stopnja
domena domena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
klasične klasičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
filologije filologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Finley Finley samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
razumevanja razumevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ekonomskega ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
funkcioniranja funkcioniranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
antične antičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
izpelje izpeljati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ekonomskega ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
branja branje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prevzemanja prevzemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ekonomskih ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
spoznanj spoznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
produkciji produkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
distribuciji distribucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
potrošnji potrošnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ampak ampak priredni veznik
skozi skozi predlog; tožilnik
povezanost povezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pravnih praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
političnih političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kulturnozgodovinskih kulturnozgodovinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
arheoloških arheološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
antropoloških antropološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
gradiv gradivo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ALEXANDRE ALEXANDRA samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
KOYRÉ KOYRÉ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
OD od predlog; rodilnik
SKLENJENEGA sklenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
SVETA svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
DO do predlog; rodilnik
NESKONČNEGA neskončen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
UNIVERZUMA univerzum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
SH SH samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1988 1988 glavni števnik; arabski zapis
V v predlog; mestnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletju stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prišlo priti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
do do predlog; rodilnik
temeljne temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
duhovne duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
revolucije revolucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
katere kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
plod plod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sodobna sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
znanost znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
kriza kriza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
oziroma oziroma priredni veznik
prelom prelom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
izhajal izhajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
iz iz predlog; rodilnik
sekularizacije sekularizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zavesti zavest samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zanimanje zanimanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, imenovalnik
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
preusmerilo preusmeriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
k k predlog; dajalnik
zaposlenosti zaposlenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
življenjem življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
svetom svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Koyré Koyré samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
meni meniti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ta ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
vidik vidik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izraz izraz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
globljega globok splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, rodilnik
procesa proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
katerega kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
rezultat rezultat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
človek človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izgubil izgubiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
svoje svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
mesto mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
moral morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
preoblikovati preoblikovati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
nadomestiti nadomestiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Grška znanost po Aristotelovem času
avtor: G. E. R. Lloyd