Starši, ki znajo opazovati in prepoznati, lahko že pri enoletnem otroku opazijo njegovo prevzetost nad glasbenimi zvoki. Tak otrok glasbo ceni in jo razume in je občutljiv za glasbeno tonaliteto, harmonijo in ritem, ceni ekspresivne lastnosti glasbe in ima izjemen glasbeni spomin, povzema Habetova psihologa Porterja. Medtem ko humanisti verjamejo, da so odločilnega pomena posameznikova volja, motiviranost in ambicioznost, pa je večina le prepričana, da ključno vlogo pri razvoju talenta odigra družina. »Za razvoj otrokovega glasbenega potenciala je zelo pomembno obdobje do petega leta starosti. To je čas, ko otrok oblikuje svoje potrebe in nagnjenja do glasbe. V tem obdobju se razvijajo tudi njegove glasbene vrednote,« je prepričana Habetova, ki pri svojem delu združuje analitični um psihologinje in intuitivni um glasbenice. Tudi sama prihaja iz glasbene družine – je hčerka profesorja glasbe ter skladatelja in dirigenta Tomaža Habeta, vnukinja zborovodje in glasbenega pedagoga Staneta ter nečakinja glasbene pedagoginje Marije Matičič.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Starši starš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
znajo znati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
opazovati opazovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
prepoznati prepoznati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
že že členek
pri pri predlog; mestnik
enoletnem enoleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
otroku otrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
opazijo opaziti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
njegovo njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, ednina, moški spol svojine
prevzetost prevzetost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nad nad predlog; orodnik
glasbenimi glasben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
zvoki zvok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
glasbo glasba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ceni cena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
razume razum samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
občutljiv občutljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
za za predlog; tožilnik
glasbeno glasben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
tonaliteto tonaliteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
harmonijo harmonija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
ritem ritem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ceni ceniti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ekspresivne ekspresiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
lastnosti lastnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
glasbe glasba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izjemen izjemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
glasbeni glasben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
spomin spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
povzema povzemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Habetova Habetov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
psihologa psiholog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Porterja Porter samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Medtem medtem splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
humanisti humanist samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
verjamejo verjeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
odločilnega odločilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pomena pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
posameznikova posameznikov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
volja volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
motiviranost motiviranost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
ambicioznost ambicioznost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
večina večina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
le le členek
prepričana prepričan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
ključno ključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vlogo vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
razvoju razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
talenta talent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
odigra odigrati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
družina družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Za za predlog; tožilnik
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
otrokovega otrokov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
glasbenega glasben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
potenciala potencial samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
do do predlog; rodilnik
petega pet deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
starosti starost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ko ko podredni veznik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oblikuje oblikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
potrebe potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
nagnjenja nagnjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
glasbe glasba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
obdobju obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
razvijajo razvijati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
njegove njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
glasbene glasben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
vrednote vrednota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prepričana prepričan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Habetova Habetov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
pri pri predlog; mestnik
svojem svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
združuje združevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
analitični analitičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
um um samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
psihologinje psihologinja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
intuitivni intuitiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
um um samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
glasbenice glasbenica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tudi tudi členek
sama sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
prihaja prihajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
iz iz predlog; rodilnik
glasbene glasben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družine družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
hčerka hčerka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
profesorja profesor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
glasbe glasba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
skladatelja skladatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
dirigenta dirigent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Tomaža Tomaž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Habeta Habe samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
vnukinja vnukinja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zborovodje zborovodja samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
glasbenega glasben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pedagoga pedagog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Staneta Stane samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
nečakinja nečakinja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
glasbene glasben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pedagoginje pedagoginja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Marije Marija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Matičič Matičič samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: Delo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Nedelo : slovenski nedeljski časnik
avtor: neznani novinar