Predvsem pa upam, da se ne bo cmarila štiri leta. Obstaja namreč kar nekaj osnutkov za institucionalizacijo sodobnega plesa in predlogov, kako jo realizirati. Naravnost ponižujoča je dikcija NPK, ko se v njem leta 2007 neki birokrat spomni, da bo intenzivno spremljal kakovost in rast sodobnih plesnih predstav?! Sodobne plesne predstave, nastale v Sloveniji, se med drugim ponašajo s priznanji, nagradami in gostovanji po domačih in mednarodno uveljavljenih festivalih in prizoriščih. Na ministrstvu pa bodo po letu 2008 začeli spremljali njihovo kakovost, potem ko se že vse od ustanovitve države ne zganejo in ne zagotovijo sistemskih podlag za normalno delovanje na tem polju. Je to res zagotavljanje razmer za institucionalizacijo sodobnega plesa? Institucionalizacija nekega umetniškega polja pomeni razvijanje celostnega in koordiniranega sistema produkcije, distribucije, izobraževanja, organiziranega zbiranja in hranjenja podatkov, intelektualno kritične refleksije, zgodovine, teorije in kritike ter povezovanja v mednarodne mreže. Akterji sodobnega plesa so si nekaj od tega že priborili sami in naloga ministrstva leta 2007 ne more biti le izdelava študije, če pa že, je to minorni ukrep, ki bi mu morala slediti najmanj ustanovitev javnega zavoda za sodobni ples, kjer bi sodobni ples pridobil vsaj produkcijsko domovinsko pravico, ne pa da bodo ples le spremljali in bomo na konju, če bosta sodobna plesna predstava ali dve vključeni v program javnega zavoda.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Predvsem predvsem členek
pa pa priredni veznik
upam upati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
cmarila cmariti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
štiri štirje glavni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, tožilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Obstaja obstajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
namreč namreč priredni veznik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
osnutkov osnutek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
institucionalizacijo institucionalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sodobnega sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plesa ples samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
predlogov predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
realizirati realizirati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
Naravnost naravnost splošni prislov; nedoločena stopnja
ponižujoča ponižujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dikcija dikcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
NPK NPK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
njem on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
neki neki nedoločni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
birokrat birokrat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
spomni spomniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
intenzivno intenzivno splošni prislov; nedoločena stopnja
spremljal spremljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
kakovost kakovost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
rast rast samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sodobnih sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
plesnih plesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
predstav predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Sodobne sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
plesne plesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
predstave predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nastale nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
med med predlog; orodnik
drugim drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, orodnik
ponašajo ponašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
s z predlog; orodnik
priznanji priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
nagradami nagrada samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
gostovanji gostovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
po po predlog; mestnik
domačih domač splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
mednarodno mednarodno splošni prislov; nedoločena stopnja
uveljavljenih uveljavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
festivalih festival samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
prizoriščih prizorišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
Na na predlog; mestnik
ministrstvu ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
po po predlog; mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2008 2008 glavni števnik; arabski zapis
začeli začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
spremljali spremljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
njihovo njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, množina svojine
kakovost kakovost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
že že členek
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
ustanovitve ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
zganejo zganiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
ne ne členek
zagotovijo zagotoviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
sistemskih sistemski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
podlag podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
normalno normalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delovanje delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
polju polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
zagotavljanje zagotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
razmer razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
institucionalizacijo institucionalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sodobnega sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plesa ples samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Institucionalizacija institucionalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nekega nek nedoločni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
umetniškega umetniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
polja polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
razvijanje razvijanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
celostnega celosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
koordiniranega koordiniran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sistema sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
produkcije produkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
distribucije distribucija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izobraževanja izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
organiziranega organiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zbiranja zbiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
hranjenja hranjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
podatkov podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
intelektualno intelektualno splošni prislov; nedoločena stopnja
kritične kritičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
refleksije refleksija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
teorije teorija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
kritike kritika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
povezovanja povezovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
mednarodne mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
mreže mreža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Akterji akter samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
sodobnega sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
plesa ples samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
že že členek
priborili priboriti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
sami sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
naloga naloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ministrstva ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2007 2007 glavni števnik; arabski zapis
ne ne členek
more moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
le le členek
izdelava izdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
študije študija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
če če podredni veznik
pa pa priredni veznik
že že členek
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
minorni minoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
ukrep ukrep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
morala morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
slediti slediti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
najmanj najmanj splošni prislov; presežnik
ustanovitev ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zavoda zavod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
sodobni sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
ples ples samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
kjer kjer podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
sodobni sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
ples ples samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pridobil pridobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
vsaj vsaj členek
produkcijsko produkcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
domovinsko domovinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pravico pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ne ne členek
pa pa priredni veznik
da da podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ples ples samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
le le členek
spremljali spremljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
in in priredni veznik
bomo biti pomožni glagol; prihodnjik, 1. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; mestnik
konju konj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
če če podredni veznik
bosta biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
sodobna sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
plesna plesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
predstava predstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, imenovalnik
vključeni vključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zavoda zavod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar