18. Schmidt, M. (1993). Vzgojno-izobraževalna integracija otrok s težavami v razvoju. Educa, 3(1−2), 47−53. 19. Schmidt, M. (2001a). Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami v osnovno šolo. Maribor: Pedagoška fakulteta Maribor. 20. Schmidt, M. (2001b). Značilnosti vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v vzhodni in srednji Evropi. Pedagoška obzorja, 16(2), 120−130. 21. Shmidt, M. (2003). Evalvacija in spremljanje modela integracije otrok z motnjo sluha. Vzgoja in izobraževanje, 34(5), 14−24. 22. Schmidt, M. (2006). Zaznavanje integracije/ inkluzije v osnovni šoli. Sodobna pedagogika, 57(posebna izdaja), 330−337. 23. Skalar, V. (1995). Integracija da ali ne: problemi socialne integracije otrok s posebnimi potrebami v osnovni šoli. Pet, 7(31), 24−29. 24. Skalar, V. (1997), Integracija in kurikularna presnova. V: K. Destovnik (ur.), Uresničevanje integracije v praksi: vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Zbornik prispevkov s strokovnega simpozija v Portorožu 13−15. februar 1997 (str. 11–16). Ljubljana: CenterKontura.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
Schmidt Schmidt samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
M. M. okrajšava
1993 1993 glavni števnik; arabski zapis
Vzgojno vzgojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
izobraževalna izobraževalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
integracija integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
težavami težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
razvoju razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Educa educa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
1 1 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
47 47 glavni števnik; arabski zapis
53. 53. vrstilni števnik; arabski zapis
19. 19. vrstilni števnik; arabski zapis
Schmidt Schmidt samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
M. M. okrajšava
2001a 2001a glavni števnik; arabski zapis
Socialna socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
integracija integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
posebnimi poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
potrebami potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
v v predlog; tožilnik
osnovno osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
šolo šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Maribor Maribor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pedagoška pedagoški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
fakulteta fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Maribor Maribor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
20 20 glavni števnik; arabski zapis
Schmidt Schmidt samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
M. M. okrajšava
2001b 2001b glavni števnik; arabski zapis
Značilnosti značilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
vzgoje vzgoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
izobraževanja izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
posebnimi poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
potrebami potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
vzhodni vzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
srednji srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Evropi Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Pedagoška pedagoški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
obzorja obzorje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
16 16 glavni števnik; arabski zapis
2 2 glavni števnik; arabski zapis
120 120 glavni števnik; arabski zapis
130. 130. vrstilni števnik; arabski zapis
21. 21. vrstilni števnik; arabski zapis
Shmidt Shmidt samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
M. M. okrajšava
2003 2003 glavni števnik; arabski zapis
Evalvacija evalvacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
spremljanje spremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
modela model samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
integracije integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
motnjo motnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
sluha sluh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Vzgoja vzgoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izobraževanje izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
34 34 glavni števnik; arabski zapis
5 5 glavni števnik; arabski zapis
14 14 glavni števnik; arabski zapis
24. 24. vrstilni števnik; arabski zapis
22. 22. vrstilni števnik; arabski zapis
Schmidt Schmidt samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
M. M. okrajšava
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
Zaznavanje zaznavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
integracije integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
inkluzije inkluzija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
osnovni osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
šoli šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Sodobna sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pedagogika pedagogika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
57 57 glavni števnik; arabski zapis
posebna poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
izdaja izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
330 330 glavni števnik; arabski zapis
337. 337. vrstilni števnik; arabski zapis
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
Skalar skalar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V. V. okrajšava
1995 1995 glavni števnik; arabski zapis
Integracija integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da neuvrščeno
ali ali priredni veznik
ne ne členek
problemi problem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
socialne socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
integracije integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
posebnimi poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
potrebami potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
osnovni osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
šoli šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Pet Pet samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
7 7 glavni števnik; arabski zapis
31 31 glavni števnik; arabski zapis
24 24 glavni števnik; arabski zapis
29. 29. vrstilni števnik; arabski zapis
24. 24. vrstilni števnik; arabski zapis
Skalar skalar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V. V. okrajšava
1997 1997 glavni števnik; arabski zapis
Integracija integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
kurikularna kurikularen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
presnova presnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
K. K. okrajšava
Destovnik Destovnik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ur ur samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Uresničevanje uresničevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
integracije integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
praksi praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
vzgoja vzgoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
izobraževanje izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
mladostnikov mladostnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
s z predlog; orodnik
posebnimi poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
potrebami potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Zbornik zbornik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prispevkov prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
s z predlog; rodilnik
strokovnega strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
simpozija simpozij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Portorožu Portorož samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
13 13 glavni števnik; arabski zapis
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
februar februar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1997 1997 glavni števnik; arabski zapis
str. str. okrajšava
11 11 glavni števnik; arabski zapis
16 16 glavni števnik; arabski zapis
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
CenterKontura centerkontura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Revije
naslov: Revija Šport
avtor: neznani novinar