označuje zgodbe v njeni ontološki predmetnosti, temveč performativno dejanje avtoritativnega govora, in sicer v obliki 1) povelja, 2) bahanja ali žalitve, 3) navajanja spomina vrednih dogodkov. Mythos je z avtoriteto zaznamovani epos. Detienne sicer prepričljivo dekonstruira šontološki’ pojem mita kot zvrstno določene zgodbe ali pripovedi, ob tem pa ne izstopi iz ontološkega referenčnega okvira. Mit ni vsebina, temveč način, ni snov, temveč značaj govora, še posebej avtoritativnega pesniškega govora. Na mit je tako mogoče prenesti vzorec, ki ga je sam Detienne utemeljil v povezavi z šučitelji resnice’ v arhaični dobi, pesniki, modreci, kralji in vidci: aletheia, šresnica’, je v arhaični dobi značaj avtoritativnega govora: aletheia ni nasprotje laži, temveč nasprotje lethe, pozabe; šele postopna šlaicizacija’ resnice, ki se po Detiennu dopolni s Parmenidom, resnico poveže s potrebo po argumentaciji.25 Ilustrativen primer je Stezihorova Palinodija (1. pol. 6. stol. pr. Kr.), preklic pesnitve, s katero je avtor (po legendi, izpričani pri Platonu) razžalil Heleno, si s tem nakopal jezo njenih bratov Kastorja in Poluksa in oslepel, nato pa se Dioskuroma odkupil z novo različico (ali pa celo dvema novima različicama):

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
označuje označevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zgodbe zgodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
njeni njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, ednina, ženski spol svojine
ontološki ontološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
predmetnosti predmetnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
temveč temveč priredni veznik
performativno performativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
dejanje dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
avtoritativnega avtoritativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
govora govor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
v v predlog; mestnik
obliki oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
1 1 glavni števnik; arabski zapis
povelja povelje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
bahanja bahanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
žalitve žalitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
navajanja navajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
spomina spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vrednih vreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
dogodkov dogodek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Mythos mythos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
z z predlog; orodnik
avtoriteto avtoriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
zaznamovani zaznamovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
epos epos samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Detienne detienne samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sicer sicer členek
prepričljivo prepričljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
dekonstruira dekonstruirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
šontološki šontološki samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pojem pojem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
mita mit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
zvrstno zvrstno splošni prislov; nedoločena stopnja
določene določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
zgodbe zgodba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
pripovedi pripoved samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ob ob predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
ne ne členek
izstopi izstopiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
iz iz predlog; rodilnik
ontološkega ontološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
referenčnega referenčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
okvira okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Mit mit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
vsebina vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
temveč temveč priredni veznik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
snov snov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
temveč temveč priredni veznik
značaj značaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
govora govor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
še še členek
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
avtoritativnega avtoritativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pesniškega pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
govora govor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; tožilnik
mit mit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
prenesti prenesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vzorec vzorec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sam sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Detienne detienne samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
utemeljil utemeljiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
povezavi povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
šučitelji šučitelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
resnice resnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
arhaični arhaičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
dobi doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pesniki pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
modreci modrec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
kralji kralj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
vidci videc samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
aletheia aletheia samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
šresnica šresnica samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
arhaični arhaičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
dobi doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
značaj značaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
avtoritativnega avtoritativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
govora govor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
aletheia aletheia samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
nasprotje nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
laži laž samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
temveč temveč priredni veznik
nasprotje nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
lethe lethe samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pozabe pozaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
šele šele členek
postopna postopen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
šlaicizacija šlaicizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
resnice resnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
po po predlog; mestnik
Detiennu detienn samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dopolni dopolniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
Parmenidom parmenid samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
resnico resnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
poveže povezati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
potrebo potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
po po predlog; mestnik
argumentaciji argumentacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
25 25 glavni števnik; arabski zapis
Ilustrativen ilustrativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Stezihorova stezihorov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Palinodija palinodija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
pol. pol. okrajšava
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
stol. stol. okrajšava
pr. pr. okrajšava
Kr. kr. okrajšava
preklic preklic samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pesnitve pesnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
avtor avtor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
legendi legenda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izpričani izpričan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
Platonu Platon samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
razžalil razžaliti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Heleno Helena samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
nakopal nakopati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
jezo jeza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
njenih njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
bratov brat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Kastorja kastor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Poluksa poluks samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
oslepel oslepeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
nato nato splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
Dioskuroma dioskuroma splošni prislov; nedoločena stopnja
odkupil odkupiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
z z predlog; orodnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
različico različica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ali ali priredni veznik
pa pa priredni veznik
celo celo členek
dvema dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, orodnik
novima nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, dvojina, orodnik
različicama različica samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, orodnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2008
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Iznajdba mitologije
avtor: Marcel Detienne