ružba Jezusova (DJ) sovo. Ignacija so izbrali za riki in ponekod v Afriki; z ve- goriški jezuiti na poseben praznuje letos obletni- vrhovnega predstojnika. Tedaj liko gorečnostjo so oznanjeva- način omogočiti, da bi tudi ce treh izmed prvih to- se je posvetil predvsem pisanju li evangelij med geografsko in naši ljudje bolje in v aktualni varišev, ki so ustanovili jezuit- pravil oz. konstitucij. Bil je ve- kulturno zelo oddaljenimi luči spoznali zlasti lik ski red: 500 let rojstva sv. lik mistik, ki si je prizadeval ljudstvi ter svoje delo izpričali Frančiška Ksaverja, sicer pozFrančiška Ksaverja (7. april iskati in najti Boga v vseh stva- tudi z mučeniško smrtjo. Prvi nanega po vsem svetu ne le kot zagon temu poslanstvu je dal svetnika katoliške Cerkve, tem1506 na gradu Javier v Španiji) reh. in bl. Petra Fabra (13. aprila Sv. Ignacij je živel v času triden- prav sv. Frančišek Ksaver kot več tudi kot človeka medver1506 v francoski Savoji) ter 450 tinskega koncila, ko se je apostolski nuncij, poslan na skega in medkulturnega dialolet smrti očeta in navdihovalca Cerkev skušala spet postaviti Vzhod. Po zelo napornem in ga. To je mož, ki je pred 500 lesv. Ignacija Lojolskega (31. ju- na noge po razkolu s protestan- intenzivnem delu, razoča- ti prehiteval čas; postal je gralija 1556). To svojevrstno “ju- tizmom v severnih evropskih ranjih in žgočih porazih, ki jih ditelj miru in tkalec kulturnih bilejno” leto se je začelo 3. de- državah. In vendar je tudi da- je doživljal z gorečim pogu- stikov med Vzhodom in Zahocembra 2005, končalo pa se bo nes močno aktualen, v kolikor mom, z neumornim zau- dom, odprl je pot kulturnim iz3. decembra 2006. daje velik pomen človekovi no- panjem v Boga in predanostjo menjavam ter vzajemnemu V tem času je DJ po vsem sve- tranjosti, namenom srca, od- Njegovi volji, je umrl osamljen spoznavanju in razumevanju med svetovoma, ki sta si bila tu z najrazličnejšimi pobuda- ločitvam, ki prihajajo od zno- in zapuščen. mi poglobila karizmo treh pa- traj. Cerkvi je podaril učinkovit Peter Faber je bil doma iz Sa- dotlej drug drugemu oddaljetrov-ustanoviteljev, ki jih je pastoralni in duhovni “pripo- voje, ki danes leži na jugovzho- na in tuja. Goriški jezuiti obeBožja previdnost v času njiho- moček”, t.i. “metodologijo no- du Francije in meji z Italijo. Od nem želijo, da bi z globljim vega študija v 16. stol. zbrala v tranje odločitve”, ugotavlja v treh patrov, ki se jih spominja- spoznanjem prvih treh tovakolegiju sv. Barbare v Parizu: zadnjem letnem zborniku DJ mo v tem letu, je najmanj poz- rišev vzbudili tudi več radovedromarja Ignacija, gorečega za kard. Carlo Maria Martini SJ; ta nan. Med njimi pa je bil prvi, nosti in zanimanja za zgodoviBožjo slavo, nadarjenega in do- pa je temelj vsake resne duhov- ki je bil posvečen v duhovnika. no in dragoceno poslanstvo mišljavega Frančiška ter blage- ne poti. Ignacijanske Duhovne Ko je na Montmartru v Parizu Družbe Jezusove včeraj in daga in občutljivega Petra. Vse tri vaje so prava “šola molitve” in skupina prijateljev pod Igna- nes. je Božja ljubezen vnela za ve- “pot srca”. Sv. Ignacij nas tudi cijevim vodstvom prvič izrekla PROGRAM like in svete želje, zato so tudi danes uči, da Kristus je pot redovniške zaobljube, da bi se V petek, 17. novembra, bo ob postavljeni za zgled vsem kri- Cerkve in človeštva; hoditi za povezala in posvetila skupne- 20.30 v Avditoriju Fogar na stjanom: sv. Korzu Verdi Ignacij kot predavanje na ustanovitelj temo: apostolskega “Frančišek reda, učitelj Ksaver, ozravnotežja nanjevalec vemed kontemre ter graditelj placijo in akmiru in kocijo ter razmunikacije ločevanja med Vzhoduhov; sv. dom in ZahoFrančišek kot dom.” Predačlovek izjemval bo p. Federico Lombardi ne misijonske SJ, generalni gorečnosti, saj P. Federico Lombardi P. Marko Ivan Rupnik P. Francesco Tata direktor Radia ga zavest o nujnosti ozVatikan, dinanjevanja vesele novice ni Kristusom zato pomeni ga mu misijonskemu načrtu, iti v rektor Tiskovnega središča Svenikoli puščala mirnega; bl. Pe- spoznavati, ljubiti, posnemati, Jeruzalem, je daroval mašo tega sedeža in glasnik svetega ter Faber kot preizkušen kri- živeti z njim kot s prijateljem prav on. To je bilo 15. avgusta očeta. stjan, eden najboljših vodi- in v tej luči preobražati obličje 1534. Posebej se je posvečal V petek, 1. decembra, bo ob teljev duhovnih vaj in izkušen zemlje. To je vabilo sv. Ignacija, osebnim pogovorom, da bi 20.30 v goriški cerkvi Srca Jezuduhovni spremljevalec. to je njegov “program”, nadv- “pomagal dušam” in pripomo- sovega lectio divina, ki jo bo Jezuiti v Sloveniji so za jubilej- se živ in življenjski tudi v da- gel k spreobrnjenju src. Preho- imel p. Marko Ivan Rupnik SJ, dil je Francijo, Italijo, Nemčijo, teolog in umetnik, ki ga na Gono leto izbrali geslo Goreči v našnjem svetu. duhu (Rim 12,11); izdali so tu- Frančišek Ksaver, doma iz Na- Španijo, Belgijo in Portugalsko. riškem dobro poznamo. Tema di nekaj knjig, organizirali ro- varre, se je kot študent v Parizu Bil je eden izmed teologov, ki njegovega duhovnega manja, liturgično obeležili do- pripravljal za cerkveno kariero, jih je Ignacij poslal na Cerkve- razmišljanja-vabila k molitvi ko je za sostanovalca dobil ni zbor v Trentu. Umrl je v Ri- bo: “Znamenje Kane galilejske godek v več škofijah. KDO SO? Ignacija. Kar nekaj časa sta po- mu, fizično izčrpan, leta 1542, na duhovni poti Ignacija LojolIgnacij iz Lojole je v Parizu trebovala, da sta se končno samo dve leti po ustanovitvi skega, Frančiška Ksaverja in Pezbral okoli sebe skupino štu- spoprijateljila. Frančišek sprva DJ. P. Špidlik ugotavlja, da p. tra Fabra” dentov, ki so potem postali pr- Ignacija ni prenašal in se je ze- Petra ni prežemalo “moralno”, V nedeljo, 3. decembra, bo ob vi tovariši DJ. V to velemesto je lo upiral misli, da bi z njim ampak “ontološko svetništvo”, 10.30 v goriški cerkvi sv. Ignaprišel star že 40 let, da bi študi- izkusil, kaj so duhovne vaje. dejavna prisotnost Svetega cija na Travniku svečano soral. S seboj je prinesel nekaj pa- Takoj po ustanovitvi DJ so ga Duha. V vsaki stvari je iskal sle- maševanje, ki ga bo vodil gopirjev, na katerih je imel zapis poslali v misijone. Prepotoval dove Duha; ko pa je bil v temi, riški nadškof msgr. Dino De duhovnih vaj, sad njegove je Indijo, Moluške otoke, Ja- se je slepo naslanjal na nasvete Antoni, prisoten pa bo tudi p. Francesco Tata SJ, višji predživljenjske in duhovne ponsko. Imamo ga za vzor go- očeta Ignacija. izkušnje. Želel je pomagati rečega misijonarja, ki je v srcu Na prvi pogled se zdi, da so stojnik italijanske province in drugim na poti spreobrnjenja. nosil globok pečat prijateljstva trije tovariši zelo različni med delegat generalnega predstojPrvi tovariši so pod njegovim v Gospodu s tovariši jezuiti. sabo, toda skupni so si bili po nika p. Petra Hansa Kolvenbacha. vodstvom opravili te duhovne Umrl je na otoku Sancianu, od srcu, ki ga je vodil Duh. Vljudno vabljeni vsi, ki jim kaj vaje in se odločili, da bodo na- koder je zrl Kitajsko, deželo, v GORIŠKI JEZUITI VABIJO ravnali svoje življenje v službo katero je hotel priti, jo odkriti, Jezuitska skupnost v Gorici in pomenijo ignacijanska duhovin slavo Boga. V Rimu so se ka- vzljubiti in “osvojiti” za Kristu- goriška nadškofija vabita ob le- nost in liki treh velikih “Božjih sneje po resnem razlikovanju sa. tošnjem jubilejnem letu DJ na prijateljev”, oz. vsi, ki bi radi notranjih vzgibov (t.i. razliko- Jezuiti so zlasti v preteklosti tri povsem zanimiva srečanja v kaj več izvedeli o karizmi jevanju) odločili ustanoviti v ogromno naredili prav v mi- duhu gesla Pojdite po vsem zuitskega apostolskega reda! Danijel Devetak Cerkvi nov red, Družbo Jezu- sijonih v Aziji, Oceaniji, Ame- svetu. Ob tej priložnosti želijo

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
ružba ružba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Jezusova Jezusov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
DJ DJ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sovo sova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Ignacija Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izbrali izbrati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
za za predlog; tožilnik
riki rik samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
ponekod ponekod splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
Afriki Afrika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
ve vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
goriški goriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
jezuiti jezuit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
poseben poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
praznuje praznovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
letos letos splošni prislov; nedoločena stopnja
obletni obleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
vrhovnega vrhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
predstojnika predstojnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Tedaj tedaj splošni prislov; nedoločena stopnja
liko lika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
gorečnostjo gorečnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
oznanjeva oznanjeva glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
omogočiti omogočiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
tudi tudi členek
ce ce splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
izmed izmed predlog; rodilnik
prvih prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
posvetil posvetiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
predvsem predvsem členek
pisanju pisanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
li li samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
evangelij evangelij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
geografsko geografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
naši naš svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik, množina svojine
ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
bolje dobro splošni prislov; primernik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
aktualni aktualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
varišev variš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ustanovili ustanoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
jezuit jezuit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pravil pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
oz. oz. okrajšava
konstitucij konstitucija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ve vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kulturno kulturno splošni prislov; nedoločena stopnja
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
oddaljenimi oddaljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
luči luč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
spoznali spoznati glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
zlasti zlasti členek
lik lik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ski ski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
red red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
500 500 glavni števnik; arabski zapis
let let samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
rojstva rojstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
sv. sv. okrajšava
lik lik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mistik mistik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prizadeval prizadevati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
ljudstvi ljudstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
ter ter priredni veznik
svoje svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
izpričali izpričati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
Frančiška Frančišek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ksaverja Ksaver samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sicer sicer priredni veznik
pozFrančiška pozfrančiški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Ksaverja ksaverja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
april april samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iskati iskati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
najti najti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Boga bog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
v v predlog; mestnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
stva stva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
tudi tudi členek
z z predlog; orodnik
mučeniško mučeniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
smrtjo smrt samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
nanega nano splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
vsem ves celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ne ne členek
le le členek
kot kot podredni veznik
zagon zagon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
temu ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
poslanstvu poslanstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dal dati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
svetnika svetnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
katoliške katoliški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Cerkve cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tem1506 tem1506 samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
gradu grad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Javier Javier samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Španiji Španija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
reh reh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
bl. bl. okrajšava
Petra Peter samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Fabra Faber samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
aprila april samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Sv. sv. okrajšava
Ignacij Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
živel živeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
triden triden samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prav prav členek
sv. sv. okrajšava
Frančišek Frančišek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ksaver Ksaver samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
več več splošni prislov; primernik
tudi tudi členek
kot kot podredni veznik
človeka človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
medver1506 medver1506 samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
francoski francoski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Savoji savoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
450 450 glavni števnik; arabski zapis
tinskega tinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
koncila koncil samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
apostolski apostolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
nuncij nuncij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poslan poslan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
na na predlog; tožilnik
skega skega samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
medkulturnega medkulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dialolet dialolet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
smrti smrt samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
očeta oče samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
navdihovalca navdihovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Cerkev cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
skušala skušati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
spet spet splošni prislov; nedoločena stopnja
postaviti postaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Vzhod vzhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Po po predlog; mestnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
napornem naporen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mož mož samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pred pred predlog; orodnik
500 500 glavni števnik; arabski zapis
lesv lesv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ignacija Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Lojolskega Lojolskega samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
31. 31. vrstilni števnik; arabski zapis
ju on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, dvojina, tožilnik, klitična naslonskost
na na predlog; tožilnik
noge noga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
po po predlog; mestnik
razkolu razkol samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
protestan protestan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
intenzivnem intenziven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
razoča razoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
prehiteval prehitevati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
postal postati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
gralija gralija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
1556 1556 glavni števnik; arabski zapis
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
svojevrstno svojevrstno splošni prislov; nedoločena stopnja
ju on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, dvojina, tožilnik, klitična naslonskost
tizmom tizmom samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
severnih severen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
evropskih evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ranjih ranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
žgočih žgoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
porazih poraz samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
ditelj ditelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
miru mir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
tkalec tkalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kulturnih kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
bilejno bilejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
začelo začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
de de neuvrščeno
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
In in priredni veznik
vendar vendar priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
doživljal doživljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
z z predlog; orodnik
gorečim goreč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
pogu pog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
stikov stik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
Vzhodom vzhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
Zahocembra zahocember samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2005 2005 glavni števnik; arabski zapis
končalo končati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nes nes splošni prislov; nedoločena stopnja
močno močno splošni prislov; nedoločena stopnja
aktualen aktualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; tožilnik
kolikor kolikor podredni veznik
mom mom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
z z predlog; orodnik
neumornim neumoren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
zau zau samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dom dom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
odprl odpreti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pot pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
kulturnim kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
iz3 iz3 samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
decembra december samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2006. 2006. vrstilni števnik; arabski zapis
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
velik velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
pomen pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
človekovi človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
no no členek
panjem panj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
v v predlog; tožilnik
Boga bog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
predanostjo predanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
menjavam menjava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
ter ter priredni veznik
vzajemnemu vzajemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
V v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
DJ DJ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
vsem ves celostni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
sve biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, dvojina, ženski spol, nezanikani
tranjosti tranjost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
namenom namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
srca srce samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
Njegovi njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, mestnik, ednina, moški spol svojine
volji volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
umrl umreti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
osamljen osamljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
spoznavanju spoznavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
razumevanju razumevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
med med predlog; orodnik
svetovoma svet samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, orodnik
ki ki podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
bila biti pomožni glagol; deležnik, dvojina, moški spol
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
najrazličnejšimi različen splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, orodnik
pobuda pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ločitvam ločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
ki ki podredni veznik
prihajajo prihajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
od od predlog; rodilnik
zno zno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
zapuščen zapuščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik
poglobila poglobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
karizmo karizma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
pa pa priredni veznik
traj. traj. okrajšava
Cerkvi cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
podaril podariti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
učinkovit učinkovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Peter Peter samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Faber Faber samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
doma doma splošni prislov; nedoločena stopnja
iz iz predlog; rodilnik
Sa Se samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dotlej dotlej splošni prislov; nedoločena stopnja
drug drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
drugemu drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, dajalnik
oddaljetrov oddaljeter samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ustanoviteljev ustanovitelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pastoralni pastoralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
duhovni duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
pripo pripo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
voje voja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
leži ležati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
jugovzho jugovzho splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
in in priredni veznik
tuja tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Goriški goriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
jezuiti jezuit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
obeBožja obebožji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
previdnost previdnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
njiho njiho splošni prislov; nedoločena stopnja
moček moček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
t. t. okrajšava
i. i. okrajšava
metodologijo metodologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
no no samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
du du neuvrščeno
Francije Francija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
meji meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
Italijo Italija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Od od predlog; rodilnik
nem nem samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
želijo želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
z z predlog; orodnik
globljim globok splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, orodnik
vega vega samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
študija študij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
stol. stol. okrajšava
zbrala zbrati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; tožilnik
tranje tranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
odločitve odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ugotavlja ugotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
patrov pater samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
spominja spominjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
spoznanjem spoznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
prvih prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, mestnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, mestnik
tovakolegiju tovakolegion samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
sv. sv. okrajšava
Barbare Barbara samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Parizu Pariz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
zadnjem zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
letnem leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
zborniku zbornik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
DJ DJ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mo mo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
najmanj najmanj splošni prislov; presežnik
poz poza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
rišev riš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
vzbudili vzbuditi glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
tudi tudi členek
več več splošni prislov; primernik
radovedromarja radovedromar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ignacija Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
gorečega goreč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
kard kard samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Carlo Carlo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Maria Maria samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Martini martini samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SJ sj neuvrščeno
ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
nan. nan. okrajšava
Med med predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
nosti nost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zanimanja zanimanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
zgodoviBožjo zgodovibožji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
slavo slava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nadarjenega nadarjen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
do do predlog; rodilnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
temelj temelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vsake vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
resne resen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
duhov duh samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
posvečen posvečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; tožilnik
duhovnika duhovnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
no no členek
in in priredni veznik
dragoceno dragocen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
poslanstvo poslanstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
mišljavega mišljav splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
Frančiška Frančišek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
blage blag splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ne ne členek
poti potiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Ignacijanske ignacijanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Duhovne duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
Montmartru montmarter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Parizu Pariz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Jezusove Jezusov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
včeraj včeraj splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
daga daga samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
občutljivega občutljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
Petra Peter samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
tri trije glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
vaje vaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
prava pravi splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
šola šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
molitve molitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
skupina skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prijateljev prijatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pod pod predlog; tožilnik
Igna ign samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nes nes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Božja božji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ljubezen ljubezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vnela vneti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
za za predlog; tožilnik
ve vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pot pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
srca srce samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Sv. sv. okrajšava
Ignacij Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
tudi tudi členek
cijevim cijev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
vodstvom vodstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
prvič prvič splošni prislov; nedoločena stopnja
izrekla izreči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
PROGRAM program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
like lika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
svete svet splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
želje želja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zato zato priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tudi tudi členek
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
uči učiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
Kristus Kristus samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pot pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
redovniške redovniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zaobljube zaobljuba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
V v predlog; tožilnik
petek petek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
novembra november samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ob ob predlog; mestnik
postavljeni postavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
zgled zgled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vsem ves celostni zaimek; moški spol, množina, dajalnik
kri kri samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Cerkve cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
človeštva človeštvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
hoditi hoditi glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
za za predlog; tožilnik
povezala povezati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
in in priredni veznik
posvetila posvetiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
skupne skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
20.30 20.30 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
Avditoriju avditorij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Fogar Fogar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
stjanom stjanom samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sv. sv. okrajšava
Korzu Korzu samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Verdi Verdi samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ignacij Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
predavanje predavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
ustanovitelj ustanovitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
temo tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
apostolskega apostolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
Frančišek Frančišek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
reda red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
učitelj učitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ksaver Ksaver samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ozravnotežja ozravnotežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nanjevalec nanjevalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vemed vemed splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kontemre kontemra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
graditelj graditelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
placijo placija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
akmiru akmir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
kocijo kocija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
razmunikacije razmunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ločevanja ločevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
Vzhoduhov vzhoduhov samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
sv. sv. okrajšava
dom dom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
ZahoFrančišek zahofrančišek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
dom dom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Predačlovek predačlovek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izjemval izjemval samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
p p samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Federico Federico samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Lombardi lombard samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ne ne členek
misijonske misijonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
SJ SJ samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
generalni generalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
gorečnosti gorečnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
P. P. okrajšava
Federico Federico samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Lombardi Lombardi samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
P. P. okrajšava
Marko Marko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ivan Ivan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Rupnik Rupnik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
P. P. okrajšava
Francesco Francesco samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tata tat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
direktor direktor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Radia radio samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
zavest zavest samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
nujnosti nujnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ozVatikan ozvatikana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dinanjevanja dinanjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vesele vesel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
novice novica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
Kristusom Kristus samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, orodnik
zato zato priredni veznik
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
misijonskemu misijonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
načrtu načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
iti iti glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
rektor rektor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tiskovnega tiskoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
središča središče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Svenikoli svenikoli samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
puščala puščati glavni glagol; nedovršni, deležnik, dvojina, moški spol
mirnega miren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
bl. bl. okrajšava
Pe pa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
spoznavati spoznavati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ljubiti ljubiti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
posnemati posnemati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
Jeruzalem Jeruzalem samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
daroval darovati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
mašo maša samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
sedeža sedež samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
glasnik glasnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
svetega svet splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
Faber Faber samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
preizkušen preizkušen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
kri kri samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
živeti živeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
z z predlog; orodnik
njim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik
kot kot podredni veznik
s z predlog; orodnik
prijateljem prijatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
prav prav členek
on on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
avgusta avgust samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
očeta oče samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
stjan stjan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
eden eden zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
najboljših dober splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, rodilnik
vodi voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
luči luč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
preobražati preobražati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
obličje obličje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
1534 1534 glavni števnik; arabski zapis
Posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
posvečal posvečati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
V v predlog; tožilnik
petek petek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
decembra december samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ob ob predlog; mestnik
teljev telj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
duhovnih duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vaj vaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
izkušen izkušen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
zemlje zemlja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vabilo vabilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
sv. sv. okrajšava
Ignacija Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
osebnim oseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
pogovorom pogovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
20.30 20.30 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
goriški goriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cerkvi cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Srca srce samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Jezuduhovni jezuduhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
spremljevalec spremljevalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
njegov njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nadv nadv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pomagal pomagati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
dušam duša samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
in in priredni veznik
pripomo pripom splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sovega sovega samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lectio lectio samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
divina divin svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Jezuiti jezuit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
jubilej jubilej samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
živ živ splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
in in priredni veznik
življenjski življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
da da podredni veznik
gel gel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
k k predlog; dajalnik
spreobrnjenju spreobrnjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
src srce samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Preho Preho samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
imel imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
p p samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Marko Marko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ivan Ivan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Rupnik Rupnik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
SJ SJ samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dil dila samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Francijo Francija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Italijo Italija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Nemčijo Nemčija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
teolog teolog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
umetnik umetnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
na na predlog; tožilnik
Gono gon splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
izbrali izbrati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
geslo geslo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Goreči goreč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
našnjem našnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
duhu duh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Rim Rim samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
12,11 12,11 glavni števnik; arabski zapis
izdali izdati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
Frančišek Frančišek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ksaver Ksaver samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
doma doma splošni prislov; nedoločena stopnja
iz iz predlog; rodilnik
Na na predlog; mestnik
Španijo Španija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Belgijo Belgija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
Portugalsko portugalski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
riškem riški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
dobro dobro splošni prislov; nedoločena stopnja
poznamo poznati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
Tema tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
di di neuvrščeno
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
knjig knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
organizirali organizirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
ro ro splošni prislov; nedoločena stopnja
varre varre samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kot kot podredni veznik
študent študent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Parizu Pariz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
eden eden zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
izmed izmed predlog; rodilnik
teologov teolog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
njegovega njegov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
duhovnega duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
manja manja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
liturgično liturgičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
obeležili obeležiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
do do predlog; rodilnik
pripravljal pripravljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
za za predlog; tožilnik
cerkveno cerkven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kariero kariera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Ignacij Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poslal poslati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; tožilnik
Cerkve cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razmišljanja razmišljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
vabila vabilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
k k predlog; dajalnik
molitvi molitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
sostanovalca sostanovalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
dobil dobiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Trentu Trent samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Umrl umreti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
Ri er splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Znamenje znamenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Kane kana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
galilejske galilejski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
godek godek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
več več splošni prislov; primernik
škofijah škofija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
KDO kdo vprašalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
SO biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
Ignacija Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
po po predlog; mestnik
mu mu neuvrščeno
fizično fizično splošni prislov; nedoločena stopnja
izčrpan izčrpan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1542 1542 glavni števnik; arabski zapis
na na predlog; mestnik
duhovni duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ignacija Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
LojolIgnacij Lojolignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
Lojole Lojola samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
Parizu Pariz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
trebovala trebovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
da da podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
končno končno splošni prislov; nedoločena stopnja
samo samo členek
dve dva glavni števnik; besedni zapis, srednji spol, dvojina, tožilnik
leti leto samostalnik, občno ime; srednji spol, dvojina, tožilnik
po po predlog; mestnik
ustanovitvi ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
skega ski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
Frančiška Frančišek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ksaverja Ksaver samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Pezbral pezbrati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
okoli okoli predlog; rodilnik
sebe se povratni zaimek; rodilnik
skupino skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
štu štu samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
spoprijateljila spoprijateljiti glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
Frančišek Frančišek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sprva sprva splošni prislov; nedoločena stopnja
DJ DJ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
P. P. okrajšava
Špidlik Špidlik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ugotavlja ugotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
p. p. okrajšava
tra ter splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
Fabra faber splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dentov dent samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
postali postati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
pr pr samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ignacija Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prenašal prenašati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ze ze samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Petra Petra samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prežemalo prežemati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
moralno moralno splošni prislov; nedoločena stopnja
V v predlog; tožilnik
nedeljo nedelja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
decembra december samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ob ob predlog; mestnik
vi ti osebni zaimek; 2. oseba, moški spol, množina, imenovalnik
tovariši tovariš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
DJ DJ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
velemesto velemesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lo lo neuvrščeno
upiral upirati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
misli misel samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
z z predlog; orodnik
njim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik
ampak ampak priredni veznik
ontološko ontološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
svetništvo svetništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
10.30 10.30 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
goriški goriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cerkvi cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
sv. sv. okrajšava
Ignaprišel Ignaprišel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
star star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
že že členek
40 40 glavni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
študi štud samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
izkusil izkusiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
duhovne duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
vaje vaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
dejavna dejaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
prisotnost prisotnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Svetega svet splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
cija cij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Travniku travnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
svečano svečano splošni prislov; nedoločena stopnja
soral sorati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
S z predlog; orodnik
seboj se povratni zaimek; orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prinesel prinesti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
Takoj takoj splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
ustanovitvi ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
DJ DJ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
Duha duh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
vsaki vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
iskal iskati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
sle sel samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
maševanje maševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vodil voditi glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
gopirjev gopir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
katerih kateri vprašalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
imel imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
zapis zapis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
poslali poslati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
v v predlog; tožilnik
misijone misijon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Prepotoval prepotovati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
dove dova samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Duha duh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ko ko podredni veznik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
temi tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
riški riški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
nadškof nadškof samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
msgr. msgr. okrajšava
Dino Dino samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
De de neuvrščeno
duhovnih duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vaj vaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
sad sad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
njegove njegov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Indijo Indija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Moluške moluški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
otoke otok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Ja ja členek
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
slepo slepo splošni prislov; nedoločena stopnja
naslanjal naslanjati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; tožilnik
nasvete nasvet samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Antoni Anton samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
prisoten prisoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pa pa priredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
p p samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Francesco Francesco samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tata tat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
SJ SJ samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
višji visok splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, imenovalnik
predživljenjske predživljenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
duhovne duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ponsko ponsko splošni prislov; nedoločena stopnja
Imamo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
za za predlog; tožilnik
vzor vzor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
go go samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
očeta oče samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Ignacija Ignacij samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
izkušnje izkušnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Želel želeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pomagati pomagati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
rečega reč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
misijonarja misijonar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
srcu srce samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Na na predlog; tožilnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
pogled pogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
stojnik stojnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
italijanske italijanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
province provinca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
drugim drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, dajalnik
na na predlog; mestnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
spreobrnjenja spreobrnjenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nosil nositi glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
globok globok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
pečat pečat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
prijateljstva prijateljstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
trije trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
tovariši tovariš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
različni različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
delegat delegat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
generalnega generalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
predstojPrvi predstojprvi samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tovariši tovariš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pod pod predlog; orodnik
njegovim njegov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, orodnik, ednina, moški spol svojine
v v predlog; mestnik
Gospodu gospod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
tovariši tovariš samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
jezuiti jezuit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
sabo sabo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
toda toda priredni veznik
skupni skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
bili biti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
po po predlog; tožilnik
nika nik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
p p samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Petra Peter samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Hansa Hans samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kolvenbacha Kolvenbach samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vodstvom vodstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
opravili opraviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
duhovne duhoven samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Umrl umreti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
otoku otok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Sancianu Sancianu samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
srcu srce samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vodil voditi glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
Duh duh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Vljudno vljudno splošni prislov; nedoločena stopnja
vabljeni vabljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
kaj kaj splošni prislov; nedoločena stopnja
vaje vaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
odločili odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
da da podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; mestnik
koder koder samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zrl zreti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
Kitajsko kitajsko splošni prislov; nedoločena stopnja
deželo dežela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
GORIŠKI goriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
JEZUITI jezuit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
VABIJO vabiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ravnali ravnati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
svoje svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; tožilnik
službo služba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
hotel hoteti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
priti priti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
odkriti odkriti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Jezuitska jezuitski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
skupnost skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Gorici Gorica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
pomenijo pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
ignacijanska ignacijanska samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
duhovin duhovin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
slavo slava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Boga bog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
Rimu Rim samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ka ka samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vzljubiti vzljubiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
osvojiti osvojiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
za za predlog; tožilnik
Kristu kristu samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
goriška goriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
nadškofija nadškofija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vabita vabiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
ob ob predlog; mestnik
le le členek
nost nositi glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
in in priredni veznik
liki lik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
velikih velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
Božjih božji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
sneje sneja samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
po po predlog; mestnik
resnem resen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
razlikovanju razlikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
sa s samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tošnjem tošnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
jubilejnem jubilejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
DJ DJ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
prijateljev prijateljev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
oz. oz. okrajšava
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
radi rad splošni prislov; nedoločena stopnja
notranjih notranji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vzgibov vzgib samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
t. t. okrajšava
i. i. okrajšava
razliko razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Jezuiti jezuit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
zlasti zlasti členek
v v predlog; mestnik
preteklosti preteklost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
tri trije glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
zanimiva zanimiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
srečanja srečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
kaj kaj splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
izvedeli izvedeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
o o predlog; mestnik
karizmi karizma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
jevanju jevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odločili odločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
ustanoviti ustanoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
ogromno ogromno splošni prislov; nedoločena stopnja
naredili narediti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
prav prav členek
v v predlog; mestnik
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, imenovalnik
duhu duh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
gesla geslo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Pojdite iti glavni glagol; dvovidski, velelnik, 2. oseba, množina
po po predlog; mestnik
vsem ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
zuitskega zuitski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
apostolskega apostolski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
reda red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Danijel Danijel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Devetak devetak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Cerkvi cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
nov nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
red red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Družbo družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Jezu jez samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sijonih sijonih samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Aziji Azija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Oceaniji Oceanija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Ame Ame samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Ob ob predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
priložnosti priložnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
želijo želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Novi glas
avtor: neznani novinar