Ljubljana – Ker je tukajšnje višje sodišče potrdilo sklep okrajnega sodišča, ki je v ponovljenem postopku ustavilo postopek za izdajo začasne odredbe, s katero sta hotela mati zasvojenke Tine in njen nekdanji mož doseči umik Tininih fotografij z razstave Heroin, je postopek pravnomočno končan v korist države. Sodišče je ugotovilo, da je dekle ustno privolilo v fotografiranje in objavo, mati in nekdanji mož pa vztrajata pri odškodninski tožbi zoper ministrstvo za zdravje oziroma državo zaradi prepovedi kršitve osebnostnih pravic in zahtevata vsak po tri milijone tolarjev. Čeprav so priče, ki so bile v stiku s Tino v času njene zasvojenosti nekaj let pred njeno smrtjo, potrdile, da je bila sposobna jasno izraziti svojo voljo in željo, sta tožnika prepričana, da ni tako, zato bo moral mnenje o tem izdelati izvedenec psihiatrične stroke. Ker pa sta prepričana, da je odločitev višjega sodišča v postopku izdaje začasne odredbe napačna, bosta zoper to odločitev po svojih pooblaščencih iz Odvetniške družbe Čeferin vložila ustavno pritožbo.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tukajšnje tukajšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
višje visok splošni pridevnik; primernik, srednji spol, ednina, imenovalnik
sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
potrdilo potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
sklep sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
okrajnega okrajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sodišča sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
ponovljenem ponovljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ustavilo ustaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
začasne začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odredbe odredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
hotela hoteti glavni glagol; nedovršni, deležnik, dvojina, moški spol
mati mati samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zasvojenke zasvojenka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tine Tina samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
njen njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina, ženski spol svojine
nekdanji nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
mož mož samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
doseči doseči glavni glagol; dovršni, nedoločnik
umik umik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tininih Tinin svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
fotografij fotografija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
z z predlog; rodilnik
razstave razstava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Heroin heroina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postopek postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pravnomočno pravnomočno splošni prislov; nedoločena stopnja
končan končan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; tožilnik
korist korist samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Sodišče sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ugotovilo ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dekle dekle samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ustno ustno splošni prislov; nedoločena stopnja
privolilo privoliti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
v v predlog; tožilnik
fotografiranje fotografiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
objavo objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
mati mati samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nekdanji nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
mož mož samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
vztrajata vztrajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
pri pri predlog; mestnik
odškodninski odškodninski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
tožbi tožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
zoper zoper predlog; tožilnik
ministrstvo ministrstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
zdravje zdravje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
oziroma oziroma priredni veznik
državo država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
prepovedi prepoved samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kršitve kršitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
osebnostnih osebnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
zahtevata zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, dvojina
vsak vsak celostni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; tožilnik
tri trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, tožilnik
milijone milijon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
tolarjev tolar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Čeprav čeprav podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
priče priča samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
v v predlog; mestnik
stiku stik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
Tino Tina samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
njene njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, ednina, ženski spol svojine
zasvojenosti zasvojenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
njeno njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, orodnik, ednina, ženski spol svojine
smrtjo smrt samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
potrdile potrditi glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
sposobna sposoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
jasno jasno splošni prislov; nedoločena stopnja
izraziti izraziti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
svojo svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
voljo volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
željo želja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
tožnika tožnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prepričana prepričan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
zato zato priredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
moral morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
mnenje mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
izdelati izdelati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
izvedenec izvedenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
psihiatrične psihiatričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stroke stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ker ker podredni veznik
pa pa priredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
prepričana prepričan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
višjega visok splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, rodilnik
sodišča sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izdaje izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
začasne začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odredbe odredba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
napačna napačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
bosta biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
zoper zoper predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
svojih svoj povratni zaimek; moški spol, množina, mestnik
pooblaščencih pooblaščenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
Odvetniške odvetniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Čeferin Čeferin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vložila vložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ustavno ustaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pritožbo pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zapri
vir: Delo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Delo
avtor: neznani novinar