Maja Cuder, absolventka socialnega dela, je prostovoljka in organizatorica prostovoljnega dela v Zavodu Hrastovec in sodelavka projektnega tima. Iztok Jurančič, univerzitetni diplomirani filozof in sociolog, je svobodni novinar za področje financ in predsednik Sindikata novinarjev Slovenije. Od leta 2001 sodeluje s fakulteto za socialno delo pri projektih preselitve uporabnikov socialnih storitev iz institucionalne v individualno oskrbo; pokrival je področje ekonomike in financ ter oblikoval model ocenjevanja stroškov preselitve. Dr. Vito Flaker, izredni profesor na fakulteti za socialno delo, je začetnik skupnostnih pristopov na področju duševnega zdravja in zmanjševanja škode, povezane z uživanjem drog. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v analizo totalnih ustanov, deinstitucionalizacijo, načine organiziranja dolgotrajne oskrbe, emancipacije uporabnikov, uživanja drog, kariere in vloge uporabnikov. Izdal je več knjig, med njimi Odpiranje norosti, Živeti s heroinom, Oris metod socialnega dela. Je strokovni vodja Zavoda Hrastovec in nosilec projekta. Dr. Barbara Kresal, docentka za delovno pravo in socialno varnost na ekonomski fakulteti in fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, je članica uredniškega odbora revije Delavci in delodajalci, avtorica knjig Pravna ureditev plače in Delovno pravo in soavtorica knjig Delovno pravo in socialna varnost, Konvencije Mednarodne organizacije dela s komentarjem, Termination of Employment Relationships. Kristina Podbevšek, univ. dipl. socialna delavka, je direktorica Agencije za individualno načrtovanje, posredovanje in koordiniranje socialnih storitev. Je tudi vodja projekta »Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva«, organizatorka timov, vodja tima načrtovalcev in koordinatorjev storitev in organizatorka projektov prostovoljnega dela. Mag. Nevenka Podgornik, univ. dipl. soc. del., je raziskovalka in asistentka na fakulteti za socialno delo. Mateja Nagode, univerzitetna diplomirana sociologinja, je strokovna asistentka in raziskovalka na Inštitutu RS za socialno varstvo. Osrednje področje njenega dela je spremljanje storitev in programov socialnega varstva in sodelovanje pri vpeljevanju individualiziranega financiranja storitev socialnega varstva. Dr. Nino Rode je asistent za metodologijo raziskovanja na fakulteti za socialno delo. V raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z metodami zbiranja in obdelave podatkov v socialnem delu in z evalvacijo v socialnem delu.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Maja Maja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Cuder Cuder samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
absolventka absolventka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
prostovoljka prostovoljka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
organizatorica organizatorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prostovoljnega prostovoljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Zavodu zavod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Hrastovec Hrastovec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
sodelavka sodelavka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
projektnega projekten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tima tim samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Iztok Iztok samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Jurančič Jurančič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
univerzitetni univerziteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
diplomirani diplomiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
filozof filozof samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
sociolog sociolog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
svobodni svoboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
novinar novinar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
financ finance samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
predsednik predsednik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sindikata sindikat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
novinarjev novinar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Od od predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2001 2001 glavni števnik; arabski zapis
sodeluje sodelovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
fakulteto fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
projektih projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
preselitve preselitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
uporabnikov uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
socialnih socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
institucionalne institucionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
individualno individualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
oskrbo oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pokrival pokrivati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ekonomike ekonomika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
financ finance samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
oblikoval oblikovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
model model samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ocenjevanja ocenjevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
preselitve preselitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Dr. dr. okrajšava
Vito Vito samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Flaker Flaker samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izredni izreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
profesor profesor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
fakulteti fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
začetnik začetnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skupnostnih skupnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pristopov pristop samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
duševnega duševen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zdravja zdravje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zmanjševanja zmanjševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
škode škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
povezane povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
uživanjem uživanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Njegovo njegov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
raziskovalno raziskovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
usmerjeno usmerjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
analizo analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
totalnih totalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ustanov ustanova samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
deinstitucionalizacijo deinstitucionalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
načine način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
organiziranja organiziranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dolgotrajne dolgotrajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
oskrbe oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
emancipacije emancipacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
uporabnikov uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
uživanja uživanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kariere kariera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vloge vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
uporabnikov uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Izdal izdati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
več več splošni prislov; primernik
knjig knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
Odpiranje odpiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
norosti norost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Živeti živeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
heroinom heroin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Oris oris samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
metod metoda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
strokovni strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vodja vodja samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zavoda zavod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Hrastovec Hrastovec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nosilec nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Dr. dr. okrajšava
Barbara Barbara samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kresal kresati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
docentka docentka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
delovno deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
pravo pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
ekonomski ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
fakulteti fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
fakulteti fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Ljubljani Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
članica članica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
uredniškega uredniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
odbora odbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
revije revija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Delavci delavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
delodajalci delodajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
avtorica avtorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
knjig knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Pravna praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
plače plača samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Delovno deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pravo pravi splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
soavtorica soavtorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
knjig knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Delovno delovno splošni prislov; nedoločena stopnja
pravo pravo splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
socialna socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Konvencije konvencija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Mednarodne mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
organizacije organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
komentarjem komentar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Termination termination samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
of of samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Employment Employment samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Relationships Relationships samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kristina Kristina samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Podbevšek Podbevšek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
univ. univ. okrajšava
dipl. dipl. okrajšava
socialna socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
delavka delavka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
direktorica direktorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Agencije agencija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
individualno individualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
načrtovanje načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
posredovanje posredovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
koordiniranje koordiniranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
socialnih socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
vodja vodja samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Individualiziranje individualiziranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
financiranja financiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
organizatorka organizatorka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
timov tim samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
vodja vodja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tima tim samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
načrtovalcev načrtovalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
koordinatorjev koordinator samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
organizatorka organizatorka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
prostovoljnega prostovoljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Mag. mag. okrajšava
Nevenka Nevenka samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Podgornik Podgornik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
univ. univ. okrajšava
dipl. dipl. okrajšava
soc. soc. okrajšava
del. del. okrajšava
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
raziskovalka raziskovalka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
asistentka asistentka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
fakulteti fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Mateja Mateja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Nagode Nagode samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
univerzitetna univerziteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
diplomirana diplomiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
sociologinja sociologinja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
strokovna strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
asistentka asistentka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
raziskovalka raziskovalka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Inštitutu inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
RS RS samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
varstvo varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Osrednje osrednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
področje področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
njenega njen svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
spremljanje spremljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
programov program samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
vpeljevanju vpeljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
individualiziranega individualiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
financiranja financiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
storitev storitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Dr. dr. okrajšava
Nino Nino samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Rode Rode samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
asistent asistent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
metodologijo metodologija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
raziskovanja raziskovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
fakulteti fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
V v predlog; mestnik
raziskovalnem raziskovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ukvarja ukvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
predvsem predvsem členek
z z predlog; orodnik
metodami metoda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
zbiranja zbiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
obdelave obdelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
podatkov podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
socialnem socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
z z predlog; orodnik
evalvacijo evalvacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
socialnem socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Vzpostavljanje osebnih paketov storitev : poročilo o pilotskem projektu Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva
avtor: neznani avtor