Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič je končala izobraževanje iz družinske terapije in ima evropsko licenco za terapevtsko delo. Je izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Vse svoje poklicno življenje dela na razvoju znanosti in stroke socialnega dela in v tem okviru na konceptih in metodah pomoči družinam. Koncepta delovni odnos in izvirni delovni načrt pomoči, ki ju razvija iz prakse in za prakso socialnega dela, se že uveljavljata. V zadnjem času se intenzivneje ukvarja s tematiko življenja družine in starega človeka z demenco. V socialnem delu vidi koncepte in metode, ki prispevajo pogoje za udeleženost vseh, družine, starega človeka in strok pri soustvarjanju rešitev v družini in z družino. Jana Dragar, socialna delavka, je več kot dvajset let zaposlena na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, oddelek za gerontopsihiatrijo. Od leta 1997 oziroma od ustanovitve združenja za pomoč pri demenci Spominčica je aktivna članica društva. Osemnajst let je svetovalka Klica v duševni stiski, članica Združenja za prevencijo samomora in svetovalka na centru za psihološko svetovanje Posvet, vse od njegovega začetka delovanja leta 2006. Dr. Vito Flaker je izredni profesor na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani in začetnik skupnostnih pristopov na področju duševnega zdravja in zmanjševanja škode, povezane z uživanjem drog. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno v analizo totalnih ustanov, deinstitucionalizacijo, načine organiziranja dolgotrajne oskrbe, emancipacije uporabnikov, uživanja drog, kariere in vloge uporabnikov. Izdal je več knjig, med njimi Odpiranje norosti, Živeti s heroinom, Oris metod socialnega dela. Dr. Vera Grebenc je asistentka in raziskovalka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Poleg pedagoškega dela se ukvarja z raziskovanjem področja drog in zasvojenosti. Njena osnovna raziskovalna usmeritev je akcijsko in etnografsko raziskovanje s poudarkom na sodelovanju uporabnikov služb socialnega varstva, upoštevajoč njihove posebne izkustvene vednosti. Razvija pristope za ugotavljanje potreb in načrtovanje odzivov na področjih dela s starimi, ženskami in otroki, ki doživljajo nasilje, mladimi, ki so izpadli iz sistema šolanja, in ljudmi, ki imajo težave v duševnem zdravju. Je soavtorica knjige Živeti s heroinom I in II, avtorica več člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah in nosilka ali sodelavka več raziskovalnih projektov. Dr. Aleš Kogoj, dr. med., je leta 1987 diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, od leta 2000 je vodja enote za geriatrično psihiatrijo Psihiatrične klinike v Ljubljani. Kot vabljeni predavatelj je sodeloval na več mednarodnih strokovnih srečanjih in

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Dr. dr. okrajšava
Gabi Gabi samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Čačinovič Čačinovič samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Vogrinčič Vogrinčič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
končala končati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
izobraževanje izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
družinske družinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
terapije terapija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
evropsko evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
licenco licenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
terapevtsko terapevtski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izredna izreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
profesorica profesorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Fakulteti fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Ljubljani Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
svoje svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
poklicno poklicen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
razvoju razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
znanosti znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
stroke stroka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
okviru okvir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
konceptih koncept samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
metodah metoda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
družinam družina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
Koncepta koncept samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
delovni deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
odnos odnos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
izvirni izviren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
delovni deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
načrt načrt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ju on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, dvojina, tožilnik, klitična naslonskost
razvija razvijati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
iz iz predlog; rodilnik
prakse praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
za za predlog; tožilnik
prakso praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
že že členek
uveljavljata uveljavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
V v predlog; mestnik
zadnjem zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
intenzivneje intenzivno splošni prislov; primernik
ukvarja ukvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
s z predlog; orodnik
tematiko tematika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
življenja življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
družine družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
starega star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
človeka človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
demenco demenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
V v predlog; mestnik
socialnem socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
vidi videti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
koncepte koncept samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
metode metoda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
prispevajo prispevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
udeleženost udeleženost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
družine družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
starega star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
človeka človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
in in priredni veznik
strok strok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
soustvarjanju soustvarjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
rešitev rešitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
družini družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
z z predlog; orodnik
družino družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Jana Jana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Dragar Dragar samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
socialna socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
delavka delavka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
več več splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
dvajset dvajset glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
zaposlena zaposlen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Psihiatrični psihiatričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
kliniki klinika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Ljubljani Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
oddelek oddelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
gerontopsihiatrijo gerontopsihiatrija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Od od predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1997 1997 glavni števnik; arabski zapis
oziroma oziroma priredni veznik
od od predlog; rodilnik
ustanovitve ustanovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
združenja združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
demenci demenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Spominčica spominčica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
aktivna aktiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
članica članica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
društva društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Osemnajst osemnajst glavni števnik; besedni zapis, množina, imenovalnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
svetovalka svetovalka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Klica klica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
duševni duševen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
stiski stiska samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
članica članica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Združenja združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
prevencijo prevencija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
samomora samomor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
svetovalka svetovalka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
centru center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
psihološko psihološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
svetovanje svetovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Posvet posvet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
njegovega njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
začetka začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
delovanja delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2006 2006 glavni števnik; arabski zapis
Dr. dr. okrajšava
Vito Vito samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Flaker Flaker samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izredni izreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
profesor profesor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Fakulteti fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Ljubljani Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
začetnik začetnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skupnostnih skupnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pristopov pristop samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
duševnega duševen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zdravja zdravje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zmanjševanja zmanjševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
škode škoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
povezane povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
uživanjem uživanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Njegovo njegov svojilni zaimek; 3. oseba, srednji spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
raziskovalno raziskovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
usmerjeno usmerjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
analizo analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
totalnih totalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ustanov ustanova samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
deinstitucionalizacijo deinstitucionalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
načine način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
organiziranja organiziranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dolgotrajne dolgotrajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
oskrbe oskrba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
emancipacije emancipacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
uporabnikov uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
uživanja uživanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kariere kariera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vloge vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
uporabnikov uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Izdal izdati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
več več splošni prislov; primernik
knjig knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
Odpiranje odpiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
norosti norost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Živeti živeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
heroinom heroin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Oris oris samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
metod metoda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Dr. dr. okrajšava
Vera Vera samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Grebenc Grebenc samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
asistentka asistentka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
raziskovalka raziskovalka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Fakulteti fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
socialno socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Ljubljani Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Poleg poleg predlog; rodilnik
pedagoškega pedagoški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ukvarja ukvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
raziskovanjem raziskovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
zasvojenosti zasvojenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Njena njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, ednina, ženski spol svojine
osnovna osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
raziskovalna raziskovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
usmeritev usmeritev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
akcijsko akcijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
etnografsko etnografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
raziskovanje raziskovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
poudarkom poudarek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
sodelovanju sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
uporabnikov uporabnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
služb služba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
varstva varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
upoštevajoč upoštevajoč prislov, deležje
njihove njihov svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, množina svojine
posebne poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
izkustvene izkustven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vednosti vednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Razvija razvijati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pristope pristop samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
ugotavljanje ugotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
potreb potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
načrtovanje načrtovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
odzivov odziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
področjih področje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
s z predlog; orodnik
starimi star splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
ženskami ženska samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
otroki otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
doživljajo doživljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nasilje nasilje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
mladimi mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izpadli izpasti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
iz iz predlog; rodilnik
sistema sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
šolanja šolanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ljudmi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
težave težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
duševnem duševen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
zdravju zdravje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
soavtorica soavtorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
knjige knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Živeti živeti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
s z predlog; orodnik
heroinom heroin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
I I glavni števnik; rimski zapis
in in priredni veznik
II II glavni števnik; rimski zapis
avtorica avtorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
več več splošni prislov; primernik
člankov članek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
znanstvenih znanstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
publikacijah publikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
nosilka nosilka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
sodelavka sodelavka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
več več splošni prislov; primernik
raziskovalnih raziskovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
projektov projekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Dr. dr. okrajšava
Aleš Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kogoj Kogoj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
med. med. okrajšava
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1987 1987 glavni števnik; arabski zapis
diplomiral diplomirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; mestnik
Medicinski medicinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
fakulteti fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Ljubljani Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
od od predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
2000 2000 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vodja vodja samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
enote enota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
geriatrično geriatričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
psihiatrijo psihiatrija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Psihiatrične psihiatričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
klinike klinika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Ljubljani Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Kot kot podredni veznik
vabljeni vabljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
predavatelj predavatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sodeloval sodelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; mestnik
več več splošni prislov; primernik
mednarodnih mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
strokovnih strokoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
srečanjih srečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Demenca - izziv za socialno delo
avtor: neznani avtor