nadomestilo za morfij in kodein ter šele po dvanajstih letih ugotovili, da povzroča zasvojenost. V diferencirani družbi–kulturi so se spremenili funkcija, status in vrsta uporabljanih drog. V tradicionalnih skupnostih so bile droge vtkane v vsakdanje življenje skupnosti in pomemben pripomoček pri izvajanju ritualov. Nadzirali in uporabljali so jih posamezniki, ki so v skupnostih igrali pomembno vlogo (poglavarji, šamani). V sodobni družbi je uporaba drog del subkultunih praks. Na podlagi ritualov se vzpostavlja skupinska identifikacija, in to na podlagi pravnega statusa (dovoljeno/ nedovoljeno). Uporabo drog nadzirajo represivni državni aparati. V tradicionalni skupnostih so bile droge zaznane kot naravna danost – bodisi hrana bodisi zdravilo –, v diferencirani družbi pa so postale blago, kar v izhodišču implicira odvisnost. Naprej, v tradicionalnih skupnosti so uporabljali naravne droge (listi koke, kat34, hašiš, marihuana, opij in druge rastline), v sodobnosti pa so postale modne zlasti umetne in sintetične droge (heroin, kokain, ekstazi, morfij, metadon in druge). Omenjene spremembe so posledica evropeizacije35 in globalizacije sveta. Gre za razlike v dojemanju sveta. V tradicionalnih družbah srečamo biocentrično poimenovanje sveta (skupnost – narava – posameznik), kjer posameznik ni postavljen v središčno vlogo, ampak je sestavni člen skupnosti in narave. V diferencirani družbi pa gre za izrazito antropocentrično36 dojemanje sveta (posameznik – njegov užitek – družba).

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
nadomestilo nadomestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
morfij morfij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
kodein kodein samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ter ter priredni veznik
šele šele členek
po po predlog; mestnik
dvanajstih dvanajst glavni števnik; besedni zapis, množina, mestnik
letih leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
ugotovili ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
da da podredni veznik
povzroča povzročati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zasvojenost zasvojenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
V v predlog; mestnik
diferencirani diferenciran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kulturi kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spremenili spremeniti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
funkcija funkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
status status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
vrsta vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
uporabljanih uporabljan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
V v predlog; mestnik
tradicionalnih tradicionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
skupnostih skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
droge droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
vtkane vtkan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
vsakdanje vsakdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pomemben pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pripomoček pripomoček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
izvajanju izvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ritualov ritual samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Nadzirali nadzirati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
in in priredni veznik
uporabljali uporabljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
posamezniki posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
skupnostih skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
igrali igrati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vlogo vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
poglavarji poglavar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
šamani šaman samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
sodobni sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
uporaba uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
del delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
subkultunih subkultun splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
praks praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ritualov ritual samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vzpostavlja vzpostavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
skupinska skupinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
identifikacija identifikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pravnega praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
statusa status samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
dovoljeno dovoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
nedovoljeno nedovoljeno splošni prislov; nedoločena stopnja
Uporabo uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
drog droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
nadzirajo nadzirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
represivni represiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
državni državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
aparati aparat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
tradicionalni tradicionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
skupnostih skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bile biti pomožni glagol; deležnik, množina, ženski spol
droge droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
zaznane zaznan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
naravna naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
danost danost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bodisi bodisi priredni veznik
hrana hrana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bodisi bodisi priredni veznik
zdravilo zdravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
diferencirani diferenciran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
postale postati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
blago blago splošni prislov; nedoločena stopnja
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
izhodišču izhodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
implicira implicirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
odvisnost odvisnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Naprej naprej splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
tradicionalnih tradicionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
uporabljali uporabljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
naravne naraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
droge droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
listi list samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
koke koka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kat34 kat34 samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
hašiš hašiš samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
marihuana marihuana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
opij opij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
rastline rastlina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
sodobnosti sodobnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
postale postati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
modne moden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
zlasti zlasti členek
umetne umeten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
sintetične sintetičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
droge droga samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
heroin heroin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kokain kokain samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ekstazi ekstazi samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
morfij morfij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
metadon metadon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
druge drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, imenovalnik
Omenjene omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
posledica posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
evropeizacije35 evropeizacije35a samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
globalizacije globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
razlike razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
dojemanju dojemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
tradicionalnih tradicionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
družbah družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
srečamo srečati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
biocentrično biocentričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
poimenovanje poimenovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
skupnost skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
narava narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
posameznik posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kjer kjer podredni veznik
posameznik posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
postavljen postavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; tožilnik
središčno središčen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vlogo vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ampak ampak priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sestavni sestaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skupnosti skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
diferencirani diferenciran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
izrazito izrazito splošni prislov; nedoločena stopnja
antropocentrično36 antropocentrično36 samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dojemanje dojemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
posameznik posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
njegov njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, ednina, moški spol svojine
užitek užitek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2006
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Politika drog : pogledi uporabnikov in uporabnic
avtor: Ines Kvaternik