Vlagatelj je zoper navedeno odločitev dne 12.4.2010 vložil pritožbo na Državno revizijsko komisijo, v kateri pojasnjuje, da glede na to, da ZRPJN določb o pooblastilih odvetnikom za vlaganje zahtevkov za revizijo ne vsebuje, je za ugotavljanje obsega odvetniškega pooblastila za vlaganje tovrstnih zahtevkov potrebno uporabiti 95. člen ZPP. Družba SIMENS AG ŐSTERREICH je z obravnavanim pooblastilom, ki je bilo priloženo zahtevku, pooblaščenko pooblastil, da mu daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da ga zastopa pred sodišči in drugimi državnimi organi, ter da ga zastopa v zadevah pred pravnimi osebami itd., ni pa podrobneje specificiral posameznih procesnih dejanj v teh postopkih. Zato je obravnavano odvetniško pooblastilo po vlagateljevih navedbah glede na 1. odstavek 95. člena ZPP, ki ga je potrebno smiselno uporabiti: »splošno pravdno« pooblastilo, na podlagi katerega je odvetniška družba bila 22.3.2010 pooblaščena (poleg ostalega tudi), da vloži »zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji javnega naročila po odprtem postopku št.1.-205/2010 z dne 15.2.2010 z dodatno obrazložitvijo naročnika št.1.-286/2010 z dne 8.3.2010.« Po ustaljeni sodni praksi se pravdno pooblastilo vedno nanaša na zadevo, v kateri ga pooblaščenec ali pooblastitelj predloži sodišču. Ker gre po vlagateljevih navedbah za teksta dveh odvetniku podanih splošnih pooblastil, je bil naročnik dolžan prejeti originalni splošni pravdni pooblastili obeh pritožnikov upoštevati kot pravno veljavni v tisti zadevi, v kateri mu jih je pooblaščenka predložila. Poleg tega, če je naročnik menil, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, je bil dolžan primarno ravnati po 5. odstavku 12. člena ZRPJN in v 3 dneh zahtevati dopolnitev, ne pa revizijski zahtevek na podlagi določila 5. odstavka 98. člena ZPP zavreči. Na podlagi navedenega je po vlagateljevih navedbah podan pritožbeni razlog bistvene kršitve določb postopka po 1. odstavku 339. člena ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN. V zvezi z naročnikovimi ugovori, da je bilo pooblastilo omejeno zgolj na dejanja v postopku javnega naročanja in da je bilo datirano z datumom 14.12.2010, vlagatelj pojasnjuje, da je bilo obravnavano pooblastilo podano pred dnem vložitve zahtevka za revizijo in da ni bilo časovno omejeno, niti ni bilo s strani družbe SIMENS AG ŐSTERREICH preklicano niti s strani pooblaščenke odpovedano. Analiza besedila pooblastila po vlagateljevem mnenju pokaže, da je družba SIMENS AG ŐSTERREICH pooblaščenko pooblastila tako za vsa dejanja, opisana v besedilu tipskega odvetniškega pooblastila, kakor tudi posebej in dodatno še za dejanja v postopku oddaje javnega naročila št. objave JN 200/2009 (Razvoj ERTMS/ETCS na infrastrukturi koridorja D)«, ki so brez dvoma od postopka revizije javnega naročanja potekala ločeno glede na čas. Ker je odločilna dejstva po vlagateljevih navedbah naročnik ugotovil napačno, je podan pritožbeni razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja po 340. členu ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN. Vlagatelj na podlagi navednega predlaga, da naj se naročnikovo odločitev razveljavi ter naročniku naloži, da mora odločati o zahtevi za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN in mu povrne stroške postopka.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Vlagatelj vlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zoper zoper predlog; tožilnik
navedeno naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
12.4.2010 12.4.2010 glavni števnik; arabski zapis
vložil vložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pritožbo pritožba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
Državno državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
revizijsko revizijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
komisijo komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
pojasnjuje pojasnjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
ZRPJN ZRPJN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
določb določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
pooblastilih pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
odvetnikom odvetnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
za za predlog; tožilnik
vlaganje vlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zahtevkov zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
revizijo revizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ne ne členek
vsebuje vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
ugotavljanje ugotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
obsega obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
odvetniškega odvetniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
pooblastila pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
vlaganje vlaganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
tovrstnih tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zahtevkov zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
uporabiti uporabiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
95. 95. vrstilni števnik; arabski zapis
člen člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ZPP ZPP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
SIMENS SIMENS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
AG AG samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ŐSTERREICH ŐSTERREICH samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
z z predlog; orodnik
obravnavanim obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
pooblastilom pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
priloženo priložen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zahtevku zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pooblaščenko pooblaščenka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pooblastil pooblastiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pravno praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
predpisih predpis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
o o predlog; mestnik
odvetništvu odvetništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zlasti zlasti členek
da da podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
zastopa zastopati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pred pred predlog; orodnik
sodišči sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
državnimi državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
organi organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ter ter priredni veznik
da da podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
zastopa zastopati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
zadevah zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pred pred predlog; orodnik
pravnimi praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
osebami oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
itd. itd. okrajšava
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
pa pa priredni veznik
podrobneje podrobno splošni prislov; primernik
specificiral specificirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
posameznih posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
procesnih procesen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
dejanj dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
postopkih postopek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Zato zato priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
obravnavano obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
odvetniško odvetniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pooblastilo pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
vlagateljevih vlagateljev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
navedbah navedba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavek odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
95. 95. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZPP ZPP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
potrebno potreben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
smiselno smiseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
uporabiti uporabiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
splošno splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
pravdno pravden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pooblastilo pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
katerega kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odvetniška odvetniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
bila biti pomožni glagol; deležnik, množina, srednji spol
22.3.2010 22.3.2010 glavni števnik; arabski zapis
pooblaščena pooblaščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
poleg poleg predlog; rodilnik
ostalega ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
da da podredni veznik
vloži vložiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zahtevek zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
za za predlog; tožilnik
revizijo revizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zoper zoper predlog; tožilnik
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
naročnika naročnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
oddaji oddaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
naročila naročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
odprtem odprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
št. št. okrajšava
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
205 205 glavni števnik; arabski zapis
2010 2010 glavni števnik; arabski zapis
z z predlog; rodilnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
15.2.2010 15.2.2010 glavni števnik; arabski zapis
z z predlog; orodnik
dodatno dodaten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
obrazložitvijo obrazložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
naročnika naročnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
286 286 glavni števnik; arabski zapis
2010 2010 glavni števnik; arabski zapis
z z predlog; rodilnik
dne dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
8.3.2010 8.3.2010 glavni števnik; arabski zapis
Po po predlog; mestnik
ustaljeni ustaljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
sodni soden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
praksi praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pravdno pravden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
pooblastilo pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
nanaša nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
zadevo zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
pooblaščenec pooblaščenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
pooblastitelj pooblastitelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predloži predložiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sodišču sodišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Ker ker podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; mestnik
vlagateljevih vlagateljev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
navedbah navedba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
za za predlog; tožilnik
teksta tekst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
dveh dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, rodilnik
odvetniku odvetnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
podanih podan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
splošnih splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
pooblastil pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
naročnik naročnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dolžan dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
prejeti prejeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
originalni originalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
splošni splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
pravdni pravden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pooblastili pooblastiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
obeh oba celostni zaimek; moški spol, dvojina, rodilnik
pritožnikov pritožnik samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, rodilnik
upoštevati upoštevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
kot kot podredni veznik
pravno pravno splošni prislov; nedoločena stopnja
veljavni veljaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
tisti tisti kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
zadevi zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pooblaščenka pooblaščenka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
predložila predložiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
če če podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
naročnik naročnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
menil meniti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
zahtevek zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
revizijo revizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ne ne členek
vsebuje vsebovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
predpisanih predpisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sestavin sestavina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
dolžan dolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
primarno primarno splošni prislov; nedoločena stopnja
ravnati ravnati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
po po predlog; mestnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavku odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
12. 12. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZRPJN ZRPJN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
dneh dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
zahtevati zahtevati glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
dopolnitev dopolnitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ne ne členek
pa pa priredni veznik
revizijski revizijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zahtevek zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
določila določilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavka odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
98. 98. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZPP ZPP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zavreči zavreči glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
navedenega naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
po po predlog; mestnik
vlagateljevih vlagateljev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
navedbah navedba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
podan podan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
razlog razlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
bistvene bistven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kršitve kršitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
določb določba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
1. 1. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavku odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
339. 339. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZPP ZPP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavkom odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZRPJN ZRPJN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
naročnikovimi naročnikov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
ugovori ugovor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
pooblastilo pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
omejeno omejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zgolj zgolj členek
na na predlog; tožilnik
dejanja dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
naročanja naročanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
datirano datiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
datumom datum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
14.12.2010 14.12.2010 glavni števnik; arabski zapis
vlagatelj vlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pojasnjuje pojasnjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
obravnavano obravnavan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pooblastilo pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
podano podan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
dnem dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
vložitve vložitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zahtevka zahtevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
revizijo revizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
časovno časovno splošni prislov; nedoločena stopnja
omejeno omejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
niti niti členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
s z predlog; rodilnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
SIMENS SIMENS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
AG AG samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ŐSTERREICH ŐSTERREICH samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
preklicano preklican deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
niti niti členek
s z predlog; rodilnik
strani stran samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pooblaščenke pooblaščenka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
odpovedano odpovedan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
Analiza analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
besedila besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pooblastila pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
vlagateljevem vlagateljev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
mnenju mnenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pokaže pokazati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
družba družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
SIMENS SIMENS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
AG AG samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ŐSTERREICH ŐSTERREICH samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pooblaščenko pooblaščenka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pooblastila pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
vsa ves celostni zaimek; srednji spol, množina, imenovalnik
dejanja dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
opisana opisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
besedilu besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
tipskega tipski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
odvetniškega odvetniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
pooblastila pooblastilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kakor kakor podredni veznik
tudi tudi členek
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
dodatno dodatno splošni prislov; nedoločena stopnja
še še členek
za za predlog; tožilnik
dejanja dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
postopku postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
oddaje oddaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
naročila naročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
št. št. okrajšava
objave objava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
JN JN samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
200 200 glavni števnik; arabski zapis
2009 2009 glavni števnik; arabski zapis
Razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ERTMS ERTMS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ETCS ETCS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
infrastrukturi infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
koridorja koridor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
D D samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
brez brez predlog; rodilnik
dvoma dvom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
revizije revizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
javnega javen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
naročanja naročanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
potekala potekati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ločeno ločeno splošni prislov; nedoločena stopnja
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odločilna odločilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dejstva dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
vlagateljevih vlagateljev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
navedbah navedba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
naročnik naročnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ugotovil ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
napačno napačno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
podan podan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pritožbeni pritožben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
razlog razlog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zmotne zmoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ugotovitve ugotovitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dejanskega dejanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
stanja stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
340. 340. vrstilni števnik; arabski zapis
členu člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ZPP ZPP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zvezi zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
odstavkom odstavek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
3. 3. vrstilni števnik; arabski zapis
člena člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZRPJN ZRPJN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Vlagatelj vlagatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
navednega naveden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
predlaga predlagati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
naj naj členek
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
naročnikovo naročnikov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
odločitev odločitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
razveljavi razveljaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ter ter priredni veznik
naročniku naročnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
naloži naložiti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
odločati odločati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
o o predlog; mestnik
zahtevi zahteva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
revizijo revizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
skladu sklad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
16. 16. vrstilni števnik; arabski zapis
členom člen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ZRPJN ZRPJN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
povrne povrniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
stroške strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
postopka postopek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor