V sodobnem svetu naj bi se soočali z dramatično rastjo izpušnih plinov, višanjem temperature na Zemlji in drugimi toplogrednimi učinki, drastičnimi podnebnimi spremembami in vsemi učinki, ki jih ta civilizacija prinaša ekosistemom. Največji izzivi sodobnih družb naj bi bili tako povezani z reševanjem energetskih in okoljskih vprašanj ter vprašanj, povezanih z demografskimi spremembami, kot so staranje populacije in migracije. Rifkin (2004: 190) navaja nekaj značilnosti zadnjih dveh dekad, in sicer izjemna podražitev energije, izjemno povečanje stroškov za raziskovanje in razvoj, vse krajša življenjska doba proizvodov (le-ti so vse hitreje nadomeščeni z novimi, sodobnejšimi), vse dražja delovna sila, globalizacija, vse manjši ekstraprofiti in vse manjši učinek hierarhično organiziranih struktur. Poudarja, da je globalizacija še bolj zaostrila neučinkovitost hierarhično organiziranih družb in da se zdi, da je horizontalno povezovanje – povezovanje v mreže – edini možni odgovor na tako zahtevne izzive. Posledice povezovanja in delovanja v mrežah so vidne tudi v spremenjenem načinu razumevanja fizične in intelektualne lastnine. Znanje in informacije (know-how) so oblike lastnine, ki najbolje ponazarjajo, da so jasne teritorialne meje v sodobni družbi pri pojmovanju lastnine (kje je stvar fizično, npr. zemlja, hiša idr.) močno zabrisane. Rifkin povzema MacPhersonove teze, da koncept lastnine, ki izhaja iz 17. in 18. stoletja, danes ne vzdrži več, saj je takrat temeljil na filozofiji izključevanja – omejenega dostopa do lastnine (in ugodnosti, ki iz tega izhajajo). Ena najpomembnejših pravic danes pa naj bi bila pravica, da nisi izključen, da imaš priložnost, da sodeluješ v procesih odločanja, v procesih, ki vplivajo na tvoje življenje.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
V v predlog; mestnik
sodobnem sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
soočali soočati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
z z predlog; orodnik
dramatično dramatičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
rastjo rast samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
izpušnih izpušen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
plinov plin samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
višanjem višanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
temperature temperatura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Zemlji Zemlja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
drugimi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, orodnik
toplogrednimi toplogreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
učinki učinek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
drastičnimi drastičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
podnebnimi podneben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
spremembami sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
vsemi ves celostni zaimek; moški spol, množina, orodnik
učinki učinek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
civilizacija civilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prinaša prinašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ekosistemom ekosistem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
Največji velik splošni pridevnik; presežnik, moški spol, množina, imenovalnik
izzivi izziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
sodobnih sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
družb družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
povezani povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
reševanjem reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
energetskih energetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
okoljskih okoljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
vprašanj vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
ter ter priredni veznik
vprašanj vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
povezanih povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
demografskimi demografski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
spremembami sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
staranje staranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
populacije populacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
migracije migracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Rifkin Rifkin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
190 190 glavni števnik; arabski zapis
navaja navajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
značilnosti značilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zadnjih zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, mestnik
dveh dva glavni števnik; besedni zapis, srednji spol, dvojina, mestnik
dekad dekada samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
izjemna izjemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
podražitev podražitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
energije energija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izjemno izjemno splošni prislov; nedoločena stopnja
povečanje povečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
stroškov strošek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
raziskovanje raziskovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
krajša kratek splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
življenjska življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
doba doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
proizvodov proizvod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
le le členek
ti ta kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
hitreje hitro splošni prislov; primernik
nadomeščeni nadomeščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
novimi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
sodobnejšimi sodoben splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, orodnik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
dražja drag splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
delovna deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
sila sila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
globalizacija globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
manjši majhen splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
ekstraprofiti ekstraprofit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
manjši majhen splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
učinek učinek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
hierarhično hierarhično splošni prislov; nedoločena stopnja
organiziranih organiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
struktur struktura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Poudarja poudarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
globalizacija globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
še še členek
bolj bolj splošni prislov; primernik
zaostrila zaostriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
neučinkovitost neučinkovitost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
hierarhično hierarhično splošni prislov; nedoločena stopnja
organiziranih organiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
družb družba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zdi zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
horizontalno horizontalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
povezovanje povezovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
povezovanje povezovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
mreže mreža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
edini edin splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
možni možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
odgovor odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
zahtevne zahteven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
izzive izziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Posledice posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
povezovanja povezovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
delovanja delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
mrežah mreža samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vidne viden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
tudi tudi členek
v v predlog; mestnik
spremenjenem spremenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
načinu način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
razumevanja razumevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
fizične fizičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
intelektualne intelektualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
lastnine lastnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Znanje znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
informacije informacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
know know samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
how how neuvrščeno
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
oblike oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
lastnine lastnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
najbolje dobro splošni prislov; presežnik
ponazarjajo ponazarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jasne jasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
teritorialne teritorialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
meje meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
sodobni sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
pojmovanju pojmovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
lastnine lastnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kje kje splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
stvar stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
fizično fizično splošni prislov; nedoločena stopnja
npr. npr. okrajšava
zemlja zemlja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
hiša hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
idr. idr. okrajšava
močno močno splošni prislov; nedoločena stopnja
zabrisane zabrisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Rifkin Rifkin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
povzema povzemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
MacPhersonove Macphersonov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
teze teza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
da da podredni veznik
koncept koncept samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lastnine lastnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
izhaja izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
iz iz predlog; rodilnik
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
vzdrži vzdržati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
več več členek
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
takrat takrat splošni prislov; nedoločena stopnja
temeljil temeljiti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; mestnik
filozofiji filozofija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izključevanja izključevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
omejenega omejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dostopa dostop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
lastnine lastnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ugodnosti ugodnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
iz iz predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
izhajajo izhajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Ena en zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
najpomembnejših pomemben splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, množina, rodilnik
pravic pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
pravica pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
nisi biti pomožni glagol; sedanjik, 2. oseba, ednina, zanikani
izključen izključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
da da podredni veznik
imaš imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina, nezanikani
priložnost priložnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
sodeluješ sodelovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 2. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
procesih proces samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
odločanja odločanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
procesih proces samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
vplivajo vplivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
tvoje tvoj svojilni zaimek; 2. oseba, srednji spol, ednina, imenovalnik, ednina
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zapri
vir: Zavod za šolstvo
leto nastanka: 2009
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Šola kot stičišče partnerjev
avtor: neznani avtor