Kar pet najdišč je na odseku Krška vas-Obrežje. Izkopavanja na Čateškem griču, ki jih je vodil arheolog prof. dr. Mitja Guštin, so že zaključena. Na najdišču so po pričakovanju odkrili sledi utrjenega gradišča iz obdobja izteka mlajše železne dobe v zgodnjerimski čas. Nekateri odlomki lončenine iz starejše železne dobe in presenetljiva najdba človeškega okostja, pokopanega v skrčeni legi, pričajo, da je bila lokacija naseljena že veliko prej. Radiokarbonska analiza skeleta bo pokazala, ali gre za izjemno redek pokop iz časa zgodnje bronaste dobe. Dr. Guštin nadaljuje izkopavanja na Srednem polju, kjer so odkrili sledove intenzivne, a precej "razpršene" poselitve od mlajše kamene dobe dalje. Na podlagi odkritih bivalnih objektov, starejših zemljank in kasnejših nadzemnih hiš, domnevajo, da gre za točko, naseljeno od srednjega neolitika do bronaste dobe. Številne peči za peko kruha, ostanki skromne arhitekture ter odkriti grob potrjujejo tudi rimskodobne naseljence. Na najdišču Col, kjer potekajo izkopavanja pod vodstvom arheologinje Milene Horvat, so odkrili dve hiši s kuriščem iz pozne bronaste dobe (10. stoletja pr.n.št.), pod njima pa dva še starejša objekta iz mlajše kamene dobe (6. tisočletje pr.n.št.) Gre za zelo pomembne najdbe, saj je tovrstnih pri nas izjemno malo. Ekipa pod vodstvom arheologa Danila Breščaka se je na Ribnici (antična Romula) soočila z zelo zahtevnim izkopavanjem med sabo povezanih arheoloških najdišč. Velike količine drobnih najdb (novcev, fibul, luksuznega posodja) kažejo razpon naselitve od 2. do konca 4. stoletja. Odkrili so tudi točen potek in videz 6 metrov široke glavne rimske ceste Emona-Siscia, na novo pa sta bila odkrita grobišče ter zahodni rob naselbine z zanimivo naselitvijo v terasah.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
pet pet glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
najdišč najdišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
odseku odsek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Krška krški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vas vas samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Obrežje obrežje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Izkopavanja izkopavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Čateškem čateški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
griču grič samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vodil voditi glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
arheolog arheolog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prof. prof. okrajšava
dr. dr. okrajšava
Mitja Mitja samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Guštin Guštin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
že že členek
zaključena zaključen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
najdišču najdišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
po po predlog; mestnik
pričakovanju pričakovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
odkrili odkriti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
sledi sled samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
utrjenega utrjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gradišča gradišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
obdobja obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
izteka iztekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
mlajše mlad splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
železne železen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
zgodnjerimski zgodnjerimski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Nekateri nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
odlomki odlomek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
lončenine lončenina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
starejše star splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
železne železen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
presenetljiva presenetljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
najdba najdba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
človeškega človeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
okostja okostje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pokopanega pokopan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
skrčeni skrčen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
legi lega samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pričajo pričati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
lokacija lokacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
naseljena naseljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
že že členek
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
prej prej splošni prislov; primernik
Radiokarbonska radiokarbonski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
analiza analiza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
skeleta skelet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pokazala pokazati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ali ali priredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
izjemno izjemno splošni prislov; nedoločena stopnja
redek redek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pokop pokop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
iz iz predlog; rodilnik
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zgodnje zgodnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
bronaste bronast splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Dr. dr. okrajšava
Guštin Guštin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nadaljuje nadaljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izkopavanja izkopavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Srednem sreden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
polju polje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
odkrili odkriti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
sledove sled samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
intenzivne intenziven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
a a priredni veznik
precej precej splošni prislov; nedoločena stopnja
razpršene razpršen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
poselitve poselitev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
mlajše mlad splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
kamene kamen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dalje dalja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odkritih odkrit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
bivalnih bivalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
objektov objekt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
starejših star splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, rodilnik
zemljank zemljanka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
kasnejših kasen splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, rodilnik
nadzemnih nadzemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
hiš hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
domnevajo domnevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
točko točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
naseljeno naseljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
od od predlog; rodilnik
srednjega srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
neolitika neolitik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
bronaste bronast splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Številne številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
peči peč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
peko peka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kruha kruh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ostanki ostanek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
skromne skromen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
arhitekture arhitektura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
odkriti odkrit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
grob grob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
potrjujejo potrjevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
tudi tudi členek
rimskodobne rimskodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
naseljence naseljenec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Na na predlog; mestnik
najdišču najdišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Col Col samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kjer kjer podredni veznik
potekajo potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
izkopavanja izkopavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
pod pod predlog; orodnik
vodstvom vodstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
arheologinje arheologinja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Milene Milena samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Horvat Horvat samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
odkrili odkriti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, tožilnik
hiši hiša samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
kuriščem kurišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
iz iz predlog; rodilnik
pozne pozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
bronaste bronast splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
10. 10. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pr.n.št pr.n.št neuvrščeno
pod pod predlog; orodnik
njima on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, dvojina, orodnik
pa pa priredni veznik
dva dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, imenovalnik
še še členek
starejša star splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
objekta objekt samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
mlajše mlad splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
kamene kamen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
6. 6. vrstilni števnik; arabski zapis
tisočletje tisočletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pr.n.št pr.n.št neuvrščeno
Gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
pomembne pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
najdbe najdba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tovrstnih tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, mestnik
izjemno izjemno splošni prislov; nedoločena stopnja
malo malo splošni prislov; nedoločena stopnja
Ekipa ekipa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pod pod predlog; orodnik
vodstvom vodstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
arheologa arheolog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Danila Danilo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Breščaka Breščak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
Ribnici Ribnica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
antična antičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Romula romula samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
soočila soočiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
z z predlog; orodnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
zahtevnim zahteven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
izkopavanjem izkopavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
med med predlog; orodnik
sabo se povratni zaimek; orodnik
povezanih povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
arheoloških arheološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
najdišč najdišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Velike velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
količine količina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
drobnih droben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
najdb najdba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
novcev novec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
fibul fibula samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
luksuznega luksuzen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
posodja posodje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kažejo kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
razpon razpon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
naselitve naselitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
konca konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
4. 4. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Odkrili odkriti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tudi tudi členek
točen točen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
potek potek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
videz videz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
6 6 glavni števnik; arabski zapis
metrov meter samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
široke širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
glavne glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
rimske rimski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ceste cesta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Emona Emona samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Siscia Siscia samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
novo novo splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, dvojina, moški spol
odkrita odkrit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, imenovalnik
grobišče grobišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
zahodni zahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
rob rob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
naselbine naselbina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
zanimivo zanimiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
naselitvijo naselitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
v v predlog; mestnik
terasah terasa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
zapri
vir: Dolenjski list
leto nastanka: 2002
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dolenjski list
avtor: neznani novinar