spomeniku na Vrhu Sv. Mihaela, nastopili so na Prazniku frtalje v Rupi, na predstavitvi knjige Rema Devetaka v Kulturnem domu v Sovodnjah, na miklavževanju v Estate in Coro v Trstu, na celo- KC Danica na Vrhu Sv. Mihaela večernem koncertu v S. Vito al in na Mali Cecilijanki v Gorici. Tagliamento, na Gorjanskem, Pevci so dokazali, da so tudi izvrskupaj s skupino Musicum pod stni mali gledališki igralci, saj so lipami na dvorišču Kulturnega v kratkem času postavili na oder centra L. Bratuž, na reviji Višarje prisrčno božično igrico Evro za pojejo, na Snovanjih (SCGV prijatelja pod vodstvom Tatjane Emil Komel), z ansamblom No- Devetak in Luca Brumata. Sodemos na Imago Sloveniae Vipava, lovali so tudi na natečaju Mladi pred izvedbo opere Gianni oder v Gorici. Schicchi v Križu (Trst), ob stolet- Da je društvu pri srcu otroško in nici Radovana Gobca v Novi Go- mladinsko petje, priča dejstvo, da je letos aprila zaživela že 9. izvedba tekmovalnega in revijalnega zborovskega srečanja Zlata grla, na katerem je nastopilo 21 zborov in mladinskih skupin. Kot gostje so nastopili otroci vrhovske osnovne šole z izvedbo pravljice o lepi in ošabni mavrični ribici. Veliko pozornosti namenja društvo vaškemu dogajanju in navadam. Za Veliko noč smo organizirali barvanje pirhov v vaški cerkvi. Na občinskem prazniku Junijski večeri so dekleta zabavala otroke v kotičku za otroške urice. Ob praznovanju sv. Lovrenca, zavetnika naše cerkve in vasi, se je zbor pridružil cerkvenemu Karen Ulian zboru s petjem. Konec avgusta smo organizirali trarici, na Primorskih dnevih na dicionalni enodnevni poučni izKoroškem, na predstavitvi let v Tržič in Ljubelj. Na božično zgoščenke Patricka Quaggiata, vigilijo smo organizirali vsakona Božičnem koncertu v Ljublja- letno koledovanje s skavti po vani z MlPZ Veter, na Božičnici v si. Raznašali smo betlehemsko vaški cerkvi na Vrhu Sv. Mihae- lučko, obiskali družine in peli la, ki so jo oblikovali otroci OPZ božične pesmi. Prvič smo orgaVrh Sv. Mihaela, in na celovečer- nizirali tekmovanje v jaslicah Janem Božičnem koncertu v Škofji slice pri nas doma, na katerem Loki s skupino Girotondo d'ar- je sodelovalo 10 družin. pe. V januarju je nastopila v Decembra smo na rednem občGrljanu s skupino harf in na No- nem zboru izvolili nov upravni voletnem koncertu, ki ga je pri- odbor, ki je tako sestavljen: redila občina Sovodnje ob Soči. Katja Tomsič, Luca Brumat, KaDekleta so z velikim veseljem so- ren Ulian, Nerina Devetak, Sara delovala tudi pri opereti Grofica Devetak, Anastasia Devetak, Tjaša Devetak, Damjan Fantin Marica. Otroški pevski zbor je letos za- in Martina Gergolet. V nadzormenjal dirigentko. Saro Devetak ni odbor pa so bili izvoljeni je nadomestila Karen Ulian. Erika Černic, Tatjana Devetak Otroci so v letu 2009 peli pri in Ivan Devetak. zlato priznanje z odliko ter priznanje za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse, priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisane od 20. stoletja do premoru je zbor nastopil na Sve- danes, priznanje in nagrado za ti Gori na Kogojevih dnevih s so- drugo največje število doseženih delovanjem pri sveti maši in s točk celotnega tekmovanja. Depriložnostnim koncertom, ki ga cembra je zbor imel v programu dva koncerta, in sicer v občinski sejni dvorani v kraju Venzone, v predbožičnem času pa je nastopil v šempolajski cerkvi na povabilo tamkajšnjega cerkvenega pevskega zbora. Kot vsako leto je društvo poskrbelo za mladinsko dejavnost. Spomladi je priredilo Igre brez meja, v jeseni pa Bike slalom, na katerem je sodelovalo veliko otrok iz Doberdoba in okolice. Številni otroci so na odru župnijske dvorane v režiji Mateje Černic in Marte Ferletič uprizorili igrico Kaj se skriva za kraljevim trebuhom? in Maja Jarc tako pričakali Miklavža. Igrico so ponovili tudi v je neposredno prenašala RTV Kulturnem centru Lojze Bratuž Slovenija. Ob praznovanju 50- v Gorici. letnice ZSKP je zbor oktobra so- Pestro delovanje je za nami. deloval z ostalimi članicami Zve- Zbor se pripravlja na novo sezoze pri opereti Grofica Marica. no, polno novih izzivov, v prvi Novembra je zbor Hrast nastopil vrsti s sodelovanjem na državna tekmovanju v Postojni in si nem tekmovanju Naša Pesem v priboril 91 točk in s tem prejel Mariboru.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
spomeniku spomenik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
na na predlog; mestnik
Vrhu vrh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Sv. sv. okrajšava
Mihaela Mihael samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nastopili nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; mestnik
Prazniku praznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
frtalje frtalja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Rupi rupa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
predstavitvi predstavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
knjige knjiga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Rema Rem samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Devetaka devetakati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
Kulturnem kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
domu dom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Sovodnjah Sovodnje samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
miklavževanju miklavževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; tožilnik
Estate Estate samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
Coro coro splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
Trstu Trst samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
na na predlog; tožilnik
celo celo členek
KC KC samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Danica danica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Vrhu vrh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Sv. sv. okrajšava
Mihaela Mihael samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
večernem večeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
koncertu koncert samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
S. S. okrajšava
Vito Vito samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
al al samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
na na predlog; mestnik
Mali mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Cecilijanki cecilijanka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Gorici Gorica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Tagliamento Tagliamento samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Gorjanskem gorjanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
Pevci pevec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dokazali dokazati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tudi tudi členek
izvrskupaj izvrskupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
skupino skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Musicum musicum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pod pod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
stni sten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
mali mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
gledališki gledališki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
igralci igralec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
saj saj priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
lipami lipa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
na na predlog; mestnik
dvorišču dvorišče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Kulturnega kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
kratkem kratek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
postavili postaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
na na predlog; tožilnik
oder oder samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
centra center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
L. L. okrajšava
Bratuž Bratuž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
reviji revija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Višarje Višarje samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
prisrčno prisrčno splošni prislov; nedoločena stopnja
božično božičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
igrico igrica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Evro evro samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
pojejo peti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
Snovanjih snovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
SCGV scgv samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
prijatelja prijatelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pod pod predlog; orodnik
vodstvom vodstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Tatjane Tatjana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Emil Emil samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Komel Komel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
ansamblom ansambel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
No No samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Devetak Devetak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Luca Luca samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Brumata Brumato samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Sodemos Sodemos samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
Imago imaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Sloveniae Sloveniae samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Vipava Vipava samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lovali lovati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tudi tudi členek
na na predlog; mestnik
natečaju natečaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Mladi mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
opere opera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Gianni Gianni samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oder oder samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Gorici Gorica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Schicchi Schicchi samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Križu križ samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Trst Trst samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ob ob predlog; mestnik
stolet stolet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
društvu društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
srcu srce samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
otroško otroško splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
nici nica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Radovana Radovan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Gobca Gobec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Novi nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
Go go samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mladinsko mladinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
petje petje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
priča pričati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
dejstvo dejstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
letos letos splošni prislov; nedoločena stopnja
aprila april samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zaživela zaživeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
že že členek
9. 9. vrstilni števnik; arabski zapis
izvedba izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tekmovalnega tekmovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
revijalnega revijalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
zborovskega zborovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
srečanja srečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Zlata zlato samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
grla grlo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nastopilo nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
21 21 glavni števnik; arabski zapis
zborov zbor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
mladinskih mladinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
skupin skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Kot kot podredni veznik
gostje gost samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
nastopili nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
otroci otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
vrhovske vrhovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
osnovne osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
šole šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
pravljice pravljica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
lepi lep splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
ošabni ošaben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
mavrični mavričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ribici ribica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
pozornosti pozornost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
namenja namenjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
društvo društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vaškemu vaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, dajalnik
dogajanju dogajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
navadam navada samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
Za za predlog; tožilnik
Veliko velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
noč noč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
organizirali organizirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
barvanje barvanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pirhov pirh samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
vaški vaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cerkvi cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Na na predlog; mestnik
občinskem občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prazniku praznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Junijski junijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
večeri večer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
dekleta dekle samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
zabavala zabavati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
otroke otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
kotičku kotiček samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
otroške otroški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
urice urica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
Ob ob predlog; mestnik
praznovanju praznovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
sv. sv. okrajšava
Lovrenca Lovrenc samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zavetnika zavetnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
naše naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, množina svojine
cerkve cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vasi vas samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pridružil pridružiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
cerkvenemu cerkven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
Karen Karen samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ulian Ulian samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zboru zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
s z predlog; orodnik
petjem petje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Konec konec predlog; rodilnik
avgusta avgust samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
organizirali organizirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
trarici trarica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
Primorskih primorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
dnevih dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
dicionalni dicionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
enodnevni enodneven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
poučni poučen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
izKoroškem izkoroškem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
na na predlog; mestnik
predstavitvi predstavitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Tržič Tržič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Ljubelj Ljubelj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; tožilnik
božično božičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
zgoščenke zgoščenka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Patricka Patrick samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Quaggiata Quaggiat samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vigilijo vigilija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
organizirali organizirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
vsakona vsakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Božičnem božičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
koncertu koncert samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Ljublja Ljublja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
letno leten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
koledovanje koledovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
skavti skavt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
po po predlog; mestnik
vani van samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
MlPZ Mlpz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Veter veter samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Božičnici božičnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
Raznašali raznašati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
betlehemsko betlehemski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vaški vaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cerkvi cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
Vrhu vrh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Sv. sv. okrajšava
Mihae Mihae samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lučko lučka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
obiskali obiskati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
družine družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
peli peti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
la la neuvrščeno
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
oblikovali oblikovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
otroci otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
OPZ opz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
božične božičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pesmi pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Prvič prvič splošni prislov; nedoločena stopnja
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
orgaVrh orgavrh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Sv. sv. okrajšava
Mihaela Mihael samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
na na predlog; tožilnik
celovečer celovečer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nizirali nizirali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
tekmovanje tekmovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
jaslicah jaslice samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
Janem jan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
Božičnem božičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
koncertu koncert samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Škofji Škofja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
slice slica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, mestnik
doma dom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
Loki loka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
skupino skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Girotondo Girotondo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
d'ar d'ar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sodelovalo sodelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
10 10 glavni števnik; arabski zapis
družin družina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
pe pa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
V v predlog; mestnik
januarju januar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nastopila nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; tožilnik
Decembra december samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; mestnik
rednem reden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
občGrljanu občgrljan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
skupino skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
harf harfa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
na na predlog; tožilnik
No no členek
nem nem samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zboru zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izvolili izvoliti glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
nov nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
upravni upraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
voletnem voleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
koncertu koncert samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pri pri predlog; mestnik
odbor odbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
sestavljen sestavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
redila rediti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
občina občina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Sovodnje Sovodnje samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ob ob predlog; mestnik
Soči Soča samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Katja Katja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Tomsič Tomsič samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Luca Luca samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Brumat Brumat samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
KaDekleta kadekleti splošni prislov; nedoločena stopnja
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
z z predlog; orodnik
velikim velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
veseljem veselje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
so so samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ren ren samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ulian Ulian samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Nerina Nerin svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Devetak devetak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sara Sara samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
delovala delovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
tudi tudi členek
pri pri predlog; mestnik
opereti opereta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Grofica grofica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Devetak Devetak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Anastasia Anastasia samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Devetak Devetak samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Tjaša Tjaša samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Devetak Devetak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Damjan Damjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Fantin fantin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Marica Marica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Otroški otroški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pevski pevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
letos letos splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
in in priredni veznik
Martina Martin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Gergolet Gergolet samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; tožilnik
nadzormenjal nadzormenjal splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dirigentko dirigentka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Saro Sara samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Devetak devetak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
odbor odbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
bili biti pomožni glagol; deležnik, množina, moški spol
izvoljeni izvoljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nadomestila nadomestiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Karen Karen samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ulian Ulian samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Erika Erika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Černic Černic samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Tatjana Tatjana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Devetak Devetak samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Otroci otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
letu leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
2009 2009 glavni števnik; arabski zapis
peli peti glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
pri pri predlog; mestnik
in in priredni veznik
Ivan Ivan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Devetak Devetak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zlato zlato splošni prislov; nedoločena stopnja
priznanje priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
odliko odlika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ter ter priredni veznik
priznanje priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
najboljšo dober splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, tožilnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
skladbe skladba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
obdobja obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
renesanse renesansa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
priznanje priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
najboljšo dober splošni pridevnik; presežnik, ženski spol, ednina, tožilnik
izvedbo izvedba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
skladbe skladba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
napisane napisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
premoru premor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nastopil nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; tožilnik
Sve biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, dvojina, ženski spol, nezanikani
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
priznanje priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nagrado nagrada samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
ti ti osebni zaimek; 2. oseba, ednina, imenovalnik
Gori goreti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
Kogojevih Kogojev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
dnevih dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
s z predlog; orodnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, imenovalnik
največje velik splošni pridevnik; presežnik, srednji spol, ednina, tožilnik
število število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
doseženih dosežen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
delovanjem delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
pri pri predlog; mestnik
sveti svet splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
maši maša samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
točk točka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
celotnega celoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
tekmovanja tekmovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Depriložnostnim depriložnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
koncertom koncert samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
cembra cember samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
imel imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
programu program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dva dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, tožilnik
koncerta koncert samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, tožilnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
v v predlog; mestnik
občinski občinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
sejni sejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
dvorani dvorana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
kraju kraj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Venzone venzona samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
predbožičnem predbožičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nastopil nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
šempolajski šempolajski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
cerkvi cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
na na predlog; tožilnik
povabilo povabilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
tamkajšnjega tamkajšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
cerkvenega cerkven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pevskega pevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zbora zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kot kot podredni veznik
vsako vsak celostni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
leto leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
društvo društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
poskrbelo poskrbeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
za za predlog; tožilnik
mladinsko mladinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Spomladi spomladi splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
priredilo prirediti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
Igre igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
brez brez predlog; rodilnik
meja meja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
jeseni jesen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
Bike bike samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
slalom slalom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sodelovalo sodelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
Doberdoba doberdob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
okolice okolica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Številni številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
otroci otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
na na predlog; mestnik
odru oder samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
župnijske župnijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dvorane dvorana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
režiji režija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Mateje Mateja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Černic Černic samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Marte Marta samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ferletič Ferletič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
uprizorili uprizoriti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
igrico igrica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Kaj kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
skriva skrivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; orodnik
kraljevim kraljev splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
trebuhom trebuh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
Maja Maja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Jarc Jarc samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
pričakali pričakati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
Miklavža Miklavž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Igrico igrica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ponovili ponoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
tudi tudi členek
v v predlog; tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
neposredno neposredno splošni prislov; nedoločena stopnja
prenašala prenašati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
RTV RTV samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kulturnem kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
centru center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Lojze Lojze samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Bratuž Bratuž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Slovenija Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ob ob predlog; mestnik
praznovanju praznovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
50 50 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
Gorici Gorica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
letnice letnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ZSKP ZSKP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oktobra oktober samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so so samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pestro pester splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
delovanje delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; orodnik
nami jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, orodnik
deloval delovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
z z predlog; orodnik
ostalimi ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
članicami članica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Zve zvedeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pripravlja pripravljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
sezoze sezoza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
opereti opereta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Grofica grofica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Marica Marica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
no no členek
polno polno splošni prislov; nedoločena stopnja
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izzivov izziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
Novembra november samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Hrast hrast samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nastopil nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
vrsti vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
sodelovanjem sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
na na predlog; mestnik
državna državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tekmovanju tekmovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Postojni Postojna samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
nem nem samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tekmovanju tekmovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Naša naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
Pesem pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
priboril priboriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
91 91 glavni števnik; arabski zapis
točk točka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
prejel prejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Mariboru Maribor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Novi glas
avtor: neznani novinar