dvorani v Doberdobu z igrico Noč, ko je posijalo sonce. Pri igrici je sodelovalo 30 otrok. Za režijo je poskrbela Mateja Cernic. Igrica je bila nagrajene 8. maja 2004 je 25. septembra je zbor sodelo- na na natečaju Mladi oder. mešani pevski zbor val na pevski reviji v Ronchis 19. decembra je zbor organiziral kratek božični koncert pri Hrast nastopil v Vrtoj- di Latisana bi na povabilo tamkajšnjega 08.10.2004 je mešani pevski nedeljski maši v Žabnicah v mešanega pevskega zbora zbor oblikoval celovečerni sodelovanju s tamkajšnjo žu9. maja pa je sledil nastop zbo- koncert v sklopu prestižnih pnijsko skupnostjo. 18. februarja 2005 se je v žura v Doberdobu na prazniku Kogojevih dnevov v Kanalu. pnijski dvorani odvijal Dan kulture. Večer sta organizirala Godba na pihala Kras in društvo Hrast. Na večeru sta sodelovala tudi otroški zbor pod vodstvom Mateje Černic in mešani pevski zbor pod vodstvom Hilarija LaMePZ Hrast je 17. aprila 2005 prejel zlato plaketo na tekmovanju Naša pesem vrenčiča. 19. marca krvodajalcev. 24. oktobra je društvo organi- pa je že bil, za Mepz Hrast, na 23. maja je društvo Hrast or- ziralo v društvenih prostorih vrsti nastop na Primorska poje ganiziralo v dopoldanskih predvajanje videoprojekcije ri- v Senožečah. urah videoprojekcijo sloven- sank za otroke v slovenskem 11. aprila je zbor nastopil na skih risank za otroke vrtca in jeziku. osnovne šole. 19. novembra je zbor nastopil 5. junija je zbor nastopil v v Postojni na II. tekmovanju cerkvi v Landru (Benečija) na primorskih pevskih zborov. povabilo Videmske pokrajine, 20. novembra je Mepz sodelokot predstavnik slovenske val, kot predstavnik slovenske manjšine v Italiji. manjšine, v Benetkah na Evro12. junija je sledil nastop zbo- pskem simpoziju zborovstva v ra na reviji v Magnano in Ri- organizaciji in povabilu Feviera. (UD) niarca (italijansko združenje 13. junija pa je zbor sodeloval pevskih zborov) pri oblikovanju 15-letnice po- Že isti večer je bi zbor nabratenja krvodajalcev iz grajen v Postojni na II. tekmoKranja, Kamnika in Doberdo- vanju primorskih pevskih ba. zborov z zlato plaketo, uvrstil 26. junija je zbor predstavljal se je na absolutno drugo meobčino Doberdob na Bledu ob sto. slovesnosti ob 1000-letnici pr- 21. novembra pa je že sledil ve omembe Bleda. nastop zbora na tradicionalni Od 12. do 22. avgusta so se v reviji goriških zborov “Ceci- Dramska skupina Prosvetnega Žabnicah odvijali študijski lijanka” društva Štandrež je 22. februarja dnevi za člane zbora. 27. novembra je zbor skupaj z 2005 prejela prvo priznanje 18. septembra je društvo orga- ostalimi zbori na Goriškem Kazimir Humar, ki so jo podelili niziralo “bike slalom”, tekmo nastopil pri spominski mani- Zveza slovenske katoliške z gorskimi kolesi za otroke festaciji pred Trgovskim do- prosvete, Kulturni center Lojze Bratuž in Združenje cerkvenih osnovne in srednje šole, v Do- mom v Gorici. pevskih zborov berdobu na travniku pri žu- 5. decembra je društvo prirepnijski dvorani. dilo miklavževanje v župnijski

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
dvorani dvorana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Doberdobu doberdob samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
igrico igrica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Noč Noč samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
posijalo posijati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
sonce sonce samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Pri pri predlog; mestnik
igrici igrica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sodelovalo sodelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
30 30 glavni števnik; arabski zapis
otrok otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Za za predlog; tožilnik
režijo režija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
poskrbela poskrbeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
Mateja Mateja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Cernic Cernic samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Igrica igrica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
nagrajene nagrajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
8. 8. vrstilni števnik; arabski zapis
maja maj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
25. 25. vrstilni števnik; arabski zapis
septembra september samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sodelo sodeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
na na predlog; tožilnik
na na predlog; mestnik
natečaju natečaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Mladi mlad splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
oder oder samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
mešani mešan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pevski pevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
val val samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
pevski pevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
reviji revija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Ronchis Ronchis samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
19. 19. vrstilni števnik; arabski zapis
decembra december samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
organiziral organizirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
kratek kratek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
božični božičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
koncert koncert samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
Hrast hrast samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nastopil nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
Vrtoj vrtoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
di di neuvrščeno
Latisana latisan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
na na predlog; tožilnik
povabilo povabilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
tamkajšnjega tamkajšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
08.10.2004 08.10.2004 glavni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mešani mešan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pevski pevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
nedeljski nedeljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
maši maša samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Žabnicah žabnicah samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
mešanega mešan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pevskega pevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zbora zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
oblikoval oblikovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
celovečerni celovečeren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
sodelovanju sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
tamkajšnjo tamkajšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
žu9 žu9 samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
maja maja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sledil slediti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
nastop nastop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zbo zbo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
koncert koncert samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
sklopu sklop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
prestižnih prestižen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
pnijsko pnijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
skupnostjo skupnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
februarja februar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2005 2005 glavni števnik; arabski zapis
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; tožilnik
žura žura samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Doberdobu Doberdob samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
prazniku praznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Kogojevih Kogojev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
dnevov dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Kanalu kanal samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pnijski pnijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
dvorani dvorana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
odvijal odvijati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
Dan dan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kulture kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Večer večer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
organizirala organizirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, dvojina, moški spol
Godba godba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
pihala pihalo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
Kras kras samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
društvo društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Hrast Hrast samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
večeru večer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
sodelovala sodelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, dvojina, moški spol
tudi tudi členek
otroški otroški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pod pod predlog; orodnik
vodstvom vodstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Mateje Mateja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Černic Černic samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
mešani mešan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pevski pevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pod pod predlog; orodnik
vodstvom vodstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Hilarija Hilari samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
LaMePZ Lamepz samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Hrast hrast samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
17. 17. vrstilni števnik; arabski zapis
aprila april samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
2005 2005 glavni števnik; arabski zapis
prejel prejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
zlato zlat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
plaketo plaketa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
tekmovanju tekmovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Naša naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
pesem pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
vrenčiča vrenčič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
19. 19. vrstilni števnik; arabski zapis
marca marec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
krvodajalcev krvodajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
24. 24. vrstilni števnik; arabski zapis
oktobra oktober samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
društvo društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
organi organ samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
že že členek
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
za za predlog; tožilnik
Mepz mepz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Hrast hrast samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
23. 23. vrstilni števnik; arabski zapis
maja maj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
društvo društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Hrast Hrast samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
or or samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ziralo ziralo samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
društvenih društven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
prostorih prostor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
vrsti vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nastop nastop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
Primorska primorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
poje peti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ganiziralo ganiziralo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
dopoldanskih dopoldanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
predvajanje predvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
videoprojekcije videoprojekcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ri ri samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Senožečah Senožeče samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, mestnik
urah ura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
videoprojekcijo videoprojekcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
sloven sloven samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sank sanke samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
otroke otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
slovenskem slovensko samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
11. 11. vrstilni števnik; arabski zapis
aprila april samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nastopil nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; mestnik
skih ski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
risank risanka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
otroke otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
vrtca vrtec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
jeziku jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
osnovne osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
šole šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
19. 19. vrstilni števnik; arabski zapis
novembra november samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nastopil nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
junija junij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nastopil nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
v v predlog; mestnik
Postojni postojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
na na predlog; mestnik
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
tekmovanju tekmovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
cerkvi cerkev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Landru Lander samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Benečija Benečija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
primorskih primorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pevskih pevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zborov zbor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
povabilo povabilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Videmske videmski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pokrajine pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
20. 20. vrstilni števnik; arabski zapis
novembra november samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Mepz mepz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sodelokot sodelokot samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predstavnik predstavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
val val samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
predstavnik predstavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
manjšine manjšina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Italiji Italija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
manjšine manjšina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Benetkah Benetke samostalnik, lastno ime; ženski spol, množina, mestnik
na na predlog; tožilnik
Evro12 Evro12 samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
junija junij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
sledil slediti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
nastop nastop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zbo zbo samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pskem pski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
simpoziju simpozij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zborovstva zborovstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
ra rati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; mestnik
reviji revija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Magnano magnana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
Ri er splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
organizaciji organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
povabilu povabilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Feviera Feviera samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
UD ud samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
niarca niarca samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
italijansko italijanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
združenje združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
13. 13. vrstilni števnik; arabski zapis
junija junij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sodeloval sodelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
pevskih pevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zborov zbor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
pri pri predlog; mestnik
oblikovanju oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
15 15 glavni števnik; arabski zapis
letnice letnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
Že že členek
isti isti nedoločni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
večer večer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bi biti pomožni glagol; pogojnik
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
nabratenja nabratenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
krvodajalcev krvodajalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
grajen grajen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; mestnik
Postojni Postojna samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
na na predlog; tožilnik
II. II. vrstilni števnik; rimski zapis
tekmoKranja tekmokranj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kamnika Kamnik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Doberdo Doberdo samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vanju vanj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, dajalnik
primorskih primorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pevskih pevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
ba ba neuvrščeno
zborov zbor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
z z predlog; orodnik
zlato zlat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
plaketo plaketa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
uvrstil uvrstiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
26. 26. vrstilni števnik; arabski zapis
junija junij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predstavljal predstavljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
absolutno absoluten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
meobčino meobčina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Doberdob doberdob splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
Bledu Bled samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
ob ob predlog; mestnik
sto sto glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
slovesnosti slovesnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ob ob predlog; mestnik
1000 1000 glavni števnik; arabski zapis
letnici letnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pr pr samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
21. 21. vrstilni števnik; arabski zapis
novembra november samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
že že členek
sledil slediti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
ve vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
omembe omemba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Bleda bled splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
nastop nastop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zbora zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
tradicionalni tradicionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
Od od predlog; rodilnik
12. 12. vrstilni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
22. 22. vrstilni števnik; arabski zapis
avgusta avgust samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
reviji revija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
goriških goriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zborov zbor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Ceci ceciti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Dramska dramski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
skupina skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Prosvetnega prosveten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
Žabnicah žabnica samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
odvijali odvijati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
študijski študijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
lijanka lijanka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
društva društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Štandrež Štandrež samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
22. 22. vrstilni števnik; arabski zapis
februarja februar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
dnevi dan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
člane član samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
zbora zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
27. 27. vrstilni števnik; arabski zapis
novembra november samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zbor zbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
2005 2005 glavni števnik; arabski zapis
prejela prejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, dvojina, moški spol
prvo prvi vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, imenovalnik
priznanje priznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
18. 18. vrstilni števnik; arabski zapis
septembra september samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
društvo društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
orga org samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ostalimi ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
zbori zbor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Goriškem Goriško samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Kazimir Kazimir samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Humar Humar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
podelili podeliti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
niziralo nizirala samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
bike bike samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
slalom slalom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tekmo tekma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nastopil nastopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pri pri predlog; mestnik
spominski spominski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
mani mana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Zveza zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
katoliške katoliški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
gorskimi gorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
kolesi kolo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
otroke otrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
festaciji festacij samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pred pred predlog; orodnik
Trgovskim trgovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
do do predlog; rodilnik
prosvete prosveta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Kulturni kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
center center samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Lojze Lojze samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Bratuž Bratuž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Združenje združenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
cerkvenih cerkven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
osnovne osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
srednje srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
šole šola samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Do do predlog; rodilnik
mom mom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
Gorici Gorica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pevskih pevski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zborov zbor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
berdobu berdob samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
travniku travnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pri pri predlog; mestnik
žu ž samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
5. 5. vrstilni števnik; arabski zapis
decembra december samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
društvo društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
prirepnijski prirepnijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
dvorani dvorana samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dilo dila samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
miklavževanje miklavževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
župnijski župnijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2005
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Novi glas
avtor: neznani novinar