Dr. Mladen Dolar se v prispevku Slovenska nacionalna identiteta in kultura - navodila za uporabo dotika nacionalnega kulturnega programa z napovedjo, da se mu bo »vedno izmuznilo tisto, kar je za kulturo bistveno«. A dodaja: »Če že nacionalni kulturni program, potem kvečjemu tak, ki bo zagotovil stabilnost financiranja in določeno institucionalno infrastrukturo, v vsem ostalem pa pustil čim več prostega prostora za razmah konfliktne raznolikosti.« Dr. Jože Vogrinc zaključuje študijo Čemu »nacionalna identiteta« in »nacionalni interes« v kulturni politiki? s sklepom, da »nacionalne identitete« kot skupka vsebinskih lastnosti, ki bi zagotavljal »našost« kulturne produkcije v Sloveniji, ni smiselno iskati. Debata o nacionalnem pomenu in interesu je zanj razprava o kakovosti in njenih merilih, »nacionalno identiteto« pa lahko najuspešneje razvijamo tako, da ustvarimo pogoje za kvalitetno življenje in kulturno produkcijo. Dr. Lev Kreft predstavlja v prispevku Znanstveno zgodovinopisje kot dejavnik preživetja razsvetljenca in preporoditelja Adamantiosa Koraisa (1748-1833) in Antona Tomaža Linharta (1756-1795), ki sta pomembno »sodelovala pri oblikovanju prostora in časa svojih ljudstev in s tem pri proizvajanju grškega oziroma slovenskega naroda iz teh ljudstev«. Akademik dr. Taras Kermauner se v prispevku Nacionalni interes in nacionalna identiteta zavzema za avtokritično in avtorefleksivno stališče. Kakor uči izročilo »razsvetljenstva-liberalizma-humanizma«, je zunaj človeka »še nekaj-nekdo, čemur-komur je mogoče reči Bog kot Drugi«. Slednjega si po avtorjevem prepričanju ne smemo predstavljati kot despota, ampak kot osebo ljubljenosti. Akademik Drago Jančar v razmišljanju Kultura, gospodarstvo, nacionalni interes poudarja, da nacionalni interes ni prazna beseda in da mu povezava med domačim gospodarstvom in kulturo daje »smiselno upravičenost« - »več ko je v gospodarstvu kulture in več ko bo v kulturi navzočega gospodarstva, lažje bo nujnost tega prežemanja razumeti«. Dr. Aleš Debeljak se zavzema v prispevku Evropska enotnost v razlikah in Slovenci za obnovo predpostavk enotnega slovenskega kulturnega prostora, saj šele v viziji slovenskega kolektivnega izkustva kot celote lahko pride do smiselne uresničitve takega policentričnega razvoja, v kateri središče slovenske ustvarjalnosti ni izključno Ljubljana. Dr. Igor Grdina v prispevku - Bo kdaj anahronizem biti, kar si? - ugotavlja, da se narodna identiteta razteza v duhovne in stvarne dimenzije. Zaradi duhovne dimenzije in kulturno-civilizacijskega preobražanja je izrazito dinamičen pojav. Na pragu slovenskega vstopa v EU se mu zdijo »trajna in vseobsežna samo (že davno zastavljena) vprašanja, medtem ko so vsi odgovori nanje lahko le začasni in delni«. Zamejski psihoanalitik dr. Pavel Fonda se loteva v Obmejnih psihogramih konfliktnosti med etničnimi skupinami v Trstu ter v zaključnem delu izraža prepričanje, da je etničnost pretežno skupinski pojav, ki le posredno vstopa v odnos med dvema osebama, razen ko skupinske vsebine preplavijo prostor individualnega psihizma zaradi posebno nasilnih oblik in premagajo ovire, ki ločujejo skupinsko od individualnega. Zbornik zaključuje Vinko Ošlak z razmišljanjem Slovensko in univerzalno in prepričanjem, da bo »v viharjih časa« stal in obstal le tisti, ki se bo lahko opiral na tri oporišča svoje biti: »krajevno, ki se adekvatno izraža v narečju, narodno, ki se adekvatno izraža v narodnem knjižnem jeziku, in občečloveško, kozmopolitsko, ki se adekvatno izraža v skupnem nevtralnem jeziku človeštva«.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Dr. dr. okrajšava
Mladen Mladen samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Dolar Dolar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Slovenska slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
nacionalna nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
identiteta identiteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
kultura kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
navodila navodilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
uporabo uporaba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
dotika dotik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nacionalnega nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kulturnega kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
programa program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
napovedjo napoved samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
izmuznilo izmuzniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
tisto tisti kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
kulturo kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
bistveno bistveno splošni prislov; nedoločena stopnja
A a priredni veznik
dodaja dodajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Če če podredni veznik
že že členek
nacionalni nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kulturni kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
program program samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
kvečjemu kvečjemu členek
tak tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zagotovil zagotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
stabilnost stabilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
financiranja financiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
določeno določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
institucionalno institucionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
infrastrukturo infrastruktura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
vsem ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
ostalem ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
pa pa priredni veznik
pustil pustiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
več več splošni prislov; primernik
prostega prost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
razmah razmah samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
konfliktne konflikten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
raznolikosti raznolikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Dr. dr. okrajšava
Jože Jože samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Vogrinc Vogrinc samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zaključuje zaključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
študijo študija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Čemu kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
nacionalna nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
identiteta identiteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nacionalni nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
kulturni kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
politiki politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
sklepom sklep samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
nacionalne nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
identitete identiteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
skupka skupek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vsebinskih vsebinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
lastnosti lastnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
zagotavljal zagotavljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
našost našost samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kulturne kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
produkcije produkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Sloveniji Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
smiselno smiseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
iskati iskati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
Debata debata samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
nacionalnem nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
pomenu pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
interesu interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zanj zame osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, navezna naslonskost
razprava razprava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
kakovosti kakovost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
njenih njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
merilih merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
nacionalno nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
identiteto identiteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pa pa priredni veznik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
najuspešneje uspešno splošni prislov; presežnik
razvijamo razvijati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
da da podredni veznik
ustvarimo ustvariti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
pogoje pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
kvalitetno kvaliteten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
kulturno kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
produkcijo produkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Dr. dr. okrajšava
Lev lev samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kreft Kreft samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
predstavlja predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Znanstveno znanstveno splošni prislov; nedoločena stopnja
zgodovinopisje zgodovinopisje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
dejavnik dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
preživetja preživetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
razsvetljenca razsvetljenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
preporoditelja preporoditelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Adamantiosa Adamantios samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Koraisa Korais samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
1748 1748 glavni števnik; arabski zapis
1833 1833 glavni števnik; arabski zapis
in in priredni veznik
Antona Anton samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Tomaža Tomaž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Linharta Linhart samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
1756 1756 glavni števnik; arabski zapis
1795 1795 glavni števnik; arabski zapis
ki ki podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
pomembno pomembno splošni prislov; nedoločena stopnja
sodelovala sodelovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, dvojina, moški spol
pri pri predlog; mestnik
oblikovanju oblikovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
svojih svoj povratni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
ljudstev ljudstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
pri pri predlog; mestnik
proizvajanju proizvajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
grškega grški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
slovenskega slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
naroda narod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
teh ta kazalni zaimek; srednji spol, množina, rodilnik
ljudstev ljudstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Akademik akademik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Taras Taras samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kermauner Kermauner samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Nacionalni nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nacionalna nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
identiteta identiteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zavzema zavzemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
avtokritično avtokritičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
avtorefleksivno avtorefleksiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
stališče stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Kakor kakor podredni veznik
uči učiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izročilo izročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
razsvetljenstva razsvetljenstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
liberalizma liberalizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
humanizma humanizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zunaj zunaj splošni prislov; nedoločena stopnja
človeka človek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
še še členek
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
nekdo nekdo nedoločni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
čemur kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, dajalnik
komur kdor oziralni zaimek; moški spol, ednina, dajalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
reči reči glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Bog bog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
Drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, imenovalnik
Slednjega slednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
po po predlog; mestnik
avtorjevem avtorjev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
prepričanju prepričanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ne ne členek
smemo smeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
predstavljati predstavljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
kot kot podredni veznik
despota despot samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ampak ampak priredni veznik
kot kot podredni veznik
osebo oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ljubljenosti ljubljenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Akademik akademik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Drago Drago samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Jančar Jančar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
razmišljanju razmišljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Kultura kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
gospodarstvo gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
nacionalni nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poudarja poudarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
nacionalni nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
interes interes samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prazna prazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
beseda beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
povezava povezava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
domačim domač splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
gospodarstvom gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
kulturo kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
daje dajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
smiselno smiseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
upravičenost upravičenost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
več več splošni prislov; primernik
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
gospodarstvu gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kulture kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
več več splošni prislov; primernik
ko ko podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
kulturi kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
navzočega navzoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gospodarstva gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
lažje lahko splošni prislov; primernik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
nujnost nujnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
prežemanja prežemanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
razumeti razumeti glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
Dr. dr. okrajšava
Aleš Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Debeljak Debeljak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zavzema zavzemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Evropska evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
enotnost enotnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
razlikah razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
Slovenci Slovenec samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, orodnik
za za predlog; tožilnik
obnovo obnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
predpostavk predpostavka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
enotnega enoten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
slovenskega slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kulturnega kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostora prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
saj saj priredni veznik
šele šele členek
v v predlog; mestnik
viziji vizija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
slovenskega slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
kolektivnega kolektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
izkustva izkustvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
celote celota samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
pride priti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
do do predlog; rodilnik
smiselne smiseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
uresničitve uresničitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
takega tak kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
policentričnega policentričen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
kateri kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
središče središče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ustvarjalnosti ustvarjalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
izključno izključno splošni prislov; nedoločena stopnja
Ljubljana Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Dr. dr. okrajšava
Igor Igor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Grdina Grdina samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
prispevku prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kdaj kdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
anahronizem anahronizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
biti bit samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
ugotavlja ugotavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
narodna naroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
identiteta identiteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
razteza raztezati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
duhovne duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
stvarne stvaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dimenzije dimenzija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Zaradi zaradi predlog; rodilnik
duhovne duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dimenzije dimenzija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
kulturno kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
civilizacijskega civilizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
preobražanja preobražanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
izrazito izrazito splošni prislov; nedoločena stopnja
dinamičen dinamičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
pojav pojav samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Na na predlog; mestnik
pragu prag samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
slovenskega slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
vstopa vstop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
EU EU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
zdijo zdeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
trajna trajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
vseobsežna vseobsežen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
samo samo členek
že že členek
davno davno splošni prislov; nedoločena stopnja
zastavljena zastavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vprašanja vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
medtem medtem splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
odgovori odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
nanje name osebni zaimek; 3. oseba, srednji spol, množina, tožilnik, navezna naslonskost
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
le le členek
začasni začasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
delni delen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
Zamejski zamejski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
psihoanalitik psihoanalitik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dr. dr. okrajšava
Pavel Pavel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Fonda Fonda samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
loteva lotevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
Obmejnih obmejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
psihogramih psihogram samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
konfliktnosti konfliktnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
etničnimi etničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
skupinami skupina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
Trstu Trst samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
ter ter priredni veznik
v v predlog; mestnik
zaključnem zaključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
delu del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
izraža izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prepričanje prepričanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
etničnost etničnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pretežno pretežno splošni prislov; nedoločena stopnja
skupinski skupinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
pojav pojav samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
le le členek
posredno posredno splošni prislov; nedoločena stopnja
vstopa vstopati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
odnos odnos samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
med med predlog; orodnik
dvema dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, orodnik
osebama oseba samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, orodnik
razen razen priredni veznik
ko ko podredni veznik
skupinske skupinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vsebine vsebina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
preplavijo preplaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
individualnega individualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
psihizma psihizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
posebno posebno splošni prislov; nedoločena stopnja
nasilnih nasilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
oblik oblika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
premagajo premagati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
ovire ovira samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ločujejo ločevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
skupinsko skupinsko splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
individualnega individualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
Zbornik zbornik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zaključuje zaključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Vinko Vinko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ošlak Ošlak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
razmišljanjem razmišljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
Slovensko slovensko splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
univerzalno univerzalno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
prepričanjem prepričanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
viharjih vihar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
časa čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
stal stati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
in in priredni veznik
obstal obstati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
le le členek
tisti tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
opiral opirati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
na na predlog; tožilnik
tri trije glavni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, tožilnik
oporišča oporišče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
biti bit samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
krajevno krajevno splošni prislov; nedoločena stopnja
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
adekvatno adekvatno splošni prislov; nedoločena stopnja
izraža izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
narečju narečje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
narodno narodno splošni prislov; nedoločena stopnja
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
adekvatno adekvatno splošni prislov; nedoločena stopnja
izraža izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
narodnem naroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
knjižnem knjižen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
jeziku jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
občečloveško občečloveški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kozmopolitsko kozmopolitsko splošni prislov; nedoločena stopnja
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
adekvatno adekvatno splošni prislov; nedoločena stopnja
izraža izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
skupnem skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
nevtralnem nevtralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
jeziku jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
človeštva človeštvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Delo
leto nastanka: 2004
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Delo
avtor: neznani novinar