Zelo neprijetno je biti iz dežele, ki je ni. Ne v zavesti ljudi, ne v poročilih, ne v turističnih katalogih in ne v gospodarskih sodelovanjih. Ki v mednarodnih prispevkih doživlja imenske metamorfoze (mimogrede: v Mehiki so pred kratkim iznašli Slovanijo). Slovenski emigrant je zato v nehvaležnem položaju in se spopada z različnimi čustvi, ki so največkrat naveličanost, razočaranje in tečnoba, sem ter tja jih prekine želja po preseganju obdajajoče ga nevednosti, po poučevanju in odpiranju horizontov. Želja po določenem času zamre, zlasti in predvsem zato, ker emigrant od vsega skupaj nič nima. Poleg tega mu nad glavo visita še kompleks izdajstva Lepe Vide in cankarjansko občutenje tujine ter oziranje nazaj na rodno grudo, ki te čaka kakor mati z odprtimi rokami. Kako sem si pred leti oddahnila, ko sem v nekem španskem romansjeru iz 15. stoletja odkrila izvirno Lepo Vido, ki je tako kot naša stala ob morju in se pustila zapeljati lepemu Mavru ... in ko sem v podlistku Aleša Debeljaka prebrala, da si je drznil razbiti mit o zagrenjenem individualistu, ki na tujem sanja o domovini in se kesa krivic, ki jih je storil svojim domačim, hkrati pa si v središču intelektualnega dogajanja dovoljuje ostati v senci svet pretresajočih spoznanj.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
neprijetno neprijetno splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
biti biti pomožni glagol; nedoločnik
iz iz predlog; rodilnik
dežele dežela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, klitična naslonskost
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
Ne ne členek
v v predlog; mestnik
zavesti zavest samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ljudi človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ne ne členek
v v predlog; mestnik
poročilih poročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
ne ne členek
v v predlog; mestnik
turističnih turističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
katalogih katalog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
ne ne členek
v v predlog; mestnik
gospodarskih gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
sodelovanjih sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
Ki ki podredni veznik
v v predlog; mestnik
mednarodnih mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
prispevkih prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
doživlja doživljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
imenske imenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
metamorfoze metamorfoza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mimogrede mimogrede splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
Mehiki Mehika samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pred pred predlog; orodnik
kratkim kratek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
iznašli iznajti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
Slovanijo Slovanija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Slovenski slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
emigrant emigrant samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
nehvaležnem nehvaležen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
položaju položaj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
spopada spopadati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
različnimi različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
čustvi čustvo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
največkrat največkrat splošni prislov; presežnik
naveličanost naveličanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
razočaranje razočaranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
tečnoba tečnoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sem sem splošni prislov; nedoločena stopnja
ter ter priredni veznik
tja tja splošni prislov; nedoločena stopnja
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
prekine prekiniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
želja želja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
preseganju preseganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
obdajajoče obdajajoče splošni prislov; nedoločena stopnja
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
nevednosti nevednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
poučevanju poučevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
odpiranju odpiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
horizontov horizont samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Želja želja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
določenem določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zamre zamreti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
zlasti zlasti členek
in in priredni veznik
predvsem predvsem členek
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
ker ker podredni veznik
emigrant emigrant samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
vsega ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
skupaj skupaj splošni prislov; nedoločena stopnja
nič nič splošni prislov; nedoločena stopnja
nima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
Poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
nad nad predlog; orodnik
glavo glava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
visita viseti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
še še členek
kompleks kompleks samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
izdajstva izdajstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Lepe lep splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Vide Vida samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
cankarjansko cankarjanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
občutenje občutenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
tujine tujina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
oziranje oziranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
nazaj nazaj splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
rodno roden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
grudo gruda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
te ti osebni zaimek; 2. oseba, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
čaka čakati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kakor kakor podredni veznik
mati mati samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
odprtimi odprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
rokami roka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
Kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
sem biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, ednina, nezanikani
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
pred pred predlog; orodnik
leti leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
oddahnila oddahniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ko ko podredni veznik
sem biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
nekem nek nedoločni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
španskem španski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
romansjeru romansjer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
15. 15. vrstilni števnik; arabski zapis
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
odkrila odkriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
izvirno izvirno splošni prislov; nedoločena stopnja
Lepo lep splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Vido Vida samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
naša naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
stala stati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ob ob predlog; mestnik
morju morje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pustila pustiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
zapeljati zapeljati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
lepemu lep splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
Mavru Mavro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
ko ko podredni veznik
sem biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
podlistku podlistek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
Aleša Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Debeljaka Debeljak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
prebrala prebrati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
da da podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
drznil drzniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
razbiti razbiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
mit mit samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
o o predlog; mestnik
zagrenjenem zagrenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
individualistu individualist samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
na na predlog; mestnik
tujem tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
sanja sanjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
o o predlog; mestnik
domovini domovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
kesa kesati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
krivic krivic samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
storil storiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
svojim svoj povratni zaimek; moški spol, množina, dajalnik
domačim domač splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
središču središče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
intelektualnega intelektualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
dogajanja dogajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dovoljuje dovoljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
ostati ostati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
senci senca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pretresajočih pretresajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
spoznanj spoznanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar