ZA AVTORJE, KI PREDSTAVLJAJO S SVOJIMI OPUSI IZJEMNE IN ZA ESTETIKO POEZIJE USODNE PRELOMNE TOČKE, JE ZNAČILNIH NEKAJ SKUPNIH POTEZ, KI SO NA IDEJNI IN ESTETSKI RAVNIMI SICER REALIZIRANE NA ZELO RAZLIČNE, SAMOSVOJE NAČINE, VENDAR Z ZELO PODOBNIMI CILJI. NA PRVEM MESTU SO INOVATIVNI POSEGI V IZROČILO IN DEDIŠČINO, KI TO IZROČILO IN DEDIŠČINO SICER SPOŠTUJEJO, VENDAR JIH NE POSKUŠAJO PONOVITI, MARVEČ KOMPLEMENTARNO DOPOLNITI. TO SMER LAHKO SPREMLJAMO OD EDVARDA KOCBEKA IN JOŽETA UDOVIČA, PREKO DANETA ZAJCA IN VENA TAUFERJA, KAJETANA KOVIČA IN GREGORJA STRNIŠE, SVETLANE MAKAROVIČ IN SAŠE VEGRI, NIKA GRAFENAUERJA IN IVA SVETINE, MILANA JESIHA IN BORISA A. NOVAKA DO JURETA DETELE IN ALEŠA DEBELJAKA. ZA VSE OMENJENE PESNICE IN PESNIKE JE ZNAČILNO, DA SKUŠAJO NA PODOBEN NAČIN KOT PREDSTAVNIKI SLOVENSKE MODERNE RAZPRETI MEJE SLOVENSKEGA SVETA, A TUDI NA NOV NAČIN VZPOSTAVITI SVOJE RAZMERJE DO SLOVENSKEGA JEZIKA. PRI TEM JE MANJ POMEMBNO, KATERA ETIČNA, MORALNA, ZGODOVINSKA ALI ESTETSKA ZAPOVED VODI NJIHOV IZSTOP IZ ZNANIH IN PREIZKUŠENIH MODELOV OZ PESNIŠKIH PRAKS, KI SO ŽE DOŽIVELE DELNO ALI CELOVITO SOCIALNO POTRDITEV IN SO TAKO POSTALE EMBLEMATIČNE STALNICE, ZAPISANE V ZAVEST KULTURNEGA OBČINSTVA. ZA POEZJO OMENJENIH AVTORJEV JE TUDI ZNAČILNO, DA SE Z NENAVADNO MOČJO IN VZTRAJNOSTJO LOTEVAJO TISTIH SLOVENSKIH MITOV, KI KONSTITUIRAJO POSAMEZNE POMENSKE SKLOPE, POVEZANE Z ZGODOVINSKO DOLOČENIMI RAZMERJI, VPLIVI IN OPLAJANJI S KNJIŽEVNOSTMI DRUGIH NARODOV, A PRI TEM UPOŠTEVAJO TUDI RAZMERJE DO LASTNE KOLEKTIVNE ZAVESTI IN ZGODOVINSKEGA SPOMINA, KI SE JE, POSEBEJ V ČASU OD ROMANTIKE DALJE, OBLIKOVAL Z MNOGIMI ODVODI OD OSREDNJENEGA, NARODNO-KONSTITUTIVNEGA TOKA.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
ZA za predlog; tožilnik
AVTORJE avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
KI ki podredni veznik
PREDSTAVLJAJO predstavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
S z predlog; orodnik
SVOJIMI svoj povratni zaimek; moški spol, množina, orodnik
OPUSI opus samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
IZJEMNE izjemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
ZA za predlog; tožilnik
ESTETIKO estetika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
POEZIJE poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
USODNE usoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
PRELOMNE prelomen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
TOČKE točka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
JE biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ZNAČILNIH značilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
NEKAJ nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
SKUPNIH skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
POTEZ poteza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
KI ki podredni veznik
SO biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
NA na predlog; mestnik
IDEJNI idejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
ESTETSKI estetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
RAVNIMI raven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
SICER sicer členek
REALIZIRANE realiziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
NA na predlog; tožilnik
ZELO zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
RAZLIČNE različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
SAMOSVOJE samosvoj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
NAČINE način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
VENDAR vendar priredni veznik
Z z predlog; orodnik
ZELO zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
PODOBNIMI podoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
CILJI cilj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
NA na predlog; mestnik
PRVEM prvi vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, mestnik
MESTU mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
SO biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
INOVATIVNI inovativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
POSEGI poseg samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
V v predlog; tožilnik
IZROČILO izročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
IN in priredni veznik
DEDIŠČINO dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
KI ki podredni veznik
TO ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
IZROČILO izročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
IN in priredni veznik
DEDIŠČINO dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
SICER sicer členek
SPOŠTUJEJO spoštovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
VENDAR vendar priredni veznik
JIH on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, klitična naslonskost
NE ne členek
POSKUŠAJO poskušati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
PONOVITI ponoviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
MARVEČ marveč priredni veznik
KOMPLEMENTARNO komplementaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
DOPOLNITI dopolniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
TO ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
SMER smer samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
LAHKO lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
SPREMLJAMO spremljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
OD od predlog; rodilnik
EDVARDA EDVARD samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
KOCBEKA KOCBEK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
JOŽETA JOŽE samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
UDOVIČA UDOVIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
PREKO preko predlog; rodilnik
DANETA DANE samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZAJCA ZAJC samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
VENA VEN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
TAUFERJA TAUFER samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
KAJETANA KAJETAN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
KOVIČA KOVIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
GREGORJA GREGOR samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
STRNIŠE STRNIŠA samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
SVETLANE SVETLANA samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
MAKAROVIČ MAKAROVIČ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
IN in priredni veznik
SAŠE SAŠA samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
VEGRI VEGRI samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
NIKA NIK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
GRAFENAUERJA GRAFENAUER samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
IVA IV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
SVETINE SVETINA samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
MILANA MILAN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
JESIHA JESIH samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
BORISA BORIS samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A. A. okrajšava
NOVAKA NOVAK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
DO do predlog; rodilnik
JURETA JURE samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
DETELE DETELA samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
ALEŠA ALEŠ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
DEBELJAKA DEBELJAK samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ZA za predlog; tožilnik
VSE ves celostni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
OMENJENE omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
PESNICE pesnica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
PESNIKE pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
JE biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ZNAČILNO značilno splošni prislov; nedoločena stopnja
DA da podredni veznik
SKUŠAJO skušati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
NA na predlog; tožilnik
PODOBEN podoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
NAČIN način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
KOT kot podredni veznik
PREDSTAVNIKI predstavnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
SLOVENSKE slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
MODERNE moderen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
RAZPRETI razpreti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
MEJE meja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
SLOVENSKEGA slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
SVETA svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A a priredni veznik
TUDI tudi členek
NA na predlog; tožilnik
NOV nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=ne
NAČIN način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
VZPOSTAVITI vzpostaviti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
SVOJE svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
RAZMERJE razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
DO do predlog; rodilnik
SLOVENSKEGA slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
JEZIKA jezik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
PRI pri predlog; mestnik
TEM ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
JE biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
MANJ manj splošni prislov; primernik
POMEMBNO pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
KATERA kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
ETIČNA etičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
MORALNA moralen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ZGODOVINSKA zgodovinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ALI ali priredni veznik
ESTETSKA estetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ZAPOVED zapoved samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
VODI voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
NJIHOV njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
IZSTOP izstop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
IZ iz predlog; rodilnik
ZNANIH znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
IN in priredni veznik
PREIZKUŠENIH preizkušen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
MODELOV model samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
OZ OZ samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
PESNIŠKIH pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
PRAKS praksa samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
KI ki podredni veznik
SO biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ŽE že členek
DOŽIVELE doživeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
DELNO delno splošni prislov; nedoločena stopnja
ALI ali priredni veznik
CELOVITO celovit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
SOCIALNO socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
POTRDITEV potrditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
IN in priredni veznik
SO biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
TAKO tako splošni prislov; nedoločena stopnja
POSTALE postati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
EMBLEMATIČNE emblematičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
STALNICE stalnica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ZAPISANE zapisan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
V v predlog; tožilnik
ZAVEST zavest samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
KULTURNEGA kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
OBČINSTVA občinstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ZA za predlog; tožilnik
POEZJO poezja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
OMENJENIH omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
AVTORJEV avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
JE biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
TUDI tudi členek
ZNAČILNO značilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
DA da podredni veznik
SE se povratni zaimek;, klitična naslonskost
Z z predlog; orodnik
NENAVADNO nenavaden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
MOČJO moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
IN in priredni veznik
VZTRAJNOSTJO vztrajnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
LOTEVAJO lotevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
TISTIH tisti kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
SLOVENSKIH slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
MITOV mit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
KI ki podredni veznik
KONSTITUIRAJO konstituirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
POSAMEZNE posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
POMENSKE pomenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
SKLOPE sklop samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
POVEZANE povezan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
Z z predlog; orodnik
ZGODOVINSKO zgodovinsko splošni prislov; nedoločena stopnja
DOLOČENIMI določen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
RAZMERJI razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
VPLIVI vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
IN in priredni veznik
OPLAJANJI oplajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
S z predlog; orodnik
KNJIŽEVNOSTMI književnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
DRUGIH drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
NARODOV narod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
A a priredni veznik
PRI pri predlog; mestnik
TEM ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
UPOŠTEVAJO upoštevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
TUDI tudi členek
RAZMERJE razmerje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
DO do predlog; rodilnik
LASTNE lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
KOLEKTIVNE kolektiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ZAVESTI zavest samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
IN in priredni veznik
ZGODOVINSKEGA zgodovinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
SPOMINA spomin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
KI ki podredni veznik
SE se povratni zaimek;, klitična naslonskost
JE biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
POSEBEJ posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
V v predlog; mestnik
ČASU čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
OD od predlog; rodilnik
ROMANTIKE romantika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
DALJE dalja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
OBLIKOVAL oblikovati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
Z z predlog; orodnik
MNOGIMI mnog nedoločni zaimek; srednji spol, množina, orodnik
ODVODI odvod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
OD od predlog; rodilnik
OSREDNJENEGA OSREDNJEN samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
NARODNO naroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
KONSTITUTIVNEGA konstitutiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
TOKA tok samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Slovenska lirika 1950-2000
avtor: Denis Poniž