Letošnja druga aprilska Sodobnost ni običajna redna številka revije: izšla je s pomočjo ameriškega veleposlaništva v Ljubljani in ni naprodaj, na skoraj štiristo straneh pa z naslovom Pisatelji za mir nastopa sedemintrideset avtorjev iz Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Črne gore, Vojvodine in Kosova. Urednik Sodobnosti Evald Flisar v uvodnem besedilu razlaga, da ta številka revije (brez nostalgije po nekdanji Jugoslaviji) ni edini korak k obnovi mostov med nekdanjimi in neizogibno tudi bodočimi prijatelji, je pa prvi te vrste na področju literature, z angleškimi prevodi pa da utegne širšemu svetu omogočiti vpogled v raznolikost ter bogastvo književnosti jugovzhodne Evrope. Sourednik posebne izdaje Josip Osti je za številko prispeval uvodni esej Književno življenje na ozemlju nekdanje skupne države (pred njenim razpadom in po njem). V izboru so objavljena dela Davida Albaharija, Petreja M. Andreevskega, Aleksandra Bečanovića, Andreja Blatnika, Balše Brkovića, Ivana Čolovića, Filipa Davida, Jozefine Dautbegović, Aleša Debeljaka, Liljane Dirjan, Milana Djordjevića, Feride Duraković, Evalda Flisarja, Bogomila Gjuzela, Pavla Goranovića, Željka Ivankovića, Miljenka Jergovića, Dževada Karahasana, Dražena Katunarića, Katice Kjulavkove, Eftima Kletnikova, Mirana Košute, Mirka Kovača, Alme Lazarevske, Radmile Lazić, Olivere Nikolove, Borisa A. Novaka, Josipa Ostija, Žarka Paića, Vladimirja Pištala, Alija Podrimje, Milorada Popovića, Ane Ristović, Abdulaha Sidrana, Slobodana Šnajderja, Otta Tolnaija in Nenada Veličkovića .

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Letošnja letošnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
aprilska aprilski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Sodobnost sodobnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
običajna običajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
redna reden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
revije revija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
izšla iziti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ameriškega ameriški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
veleposlaništva veleposlaništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Ljubljani Ljubljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
naprodaj naprodaj splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
skoraj skoraj členek
štiristo štiristo glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
straneh stran samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pa pa priredni veznik
z z predlog; orodnik
naslovom naslov samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Pisatelji pisatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
mir mir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nastopa nastop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sedemintrideset sedemintrideset glavni števnik; besedni zapis, množina, imenovalnik
avtorjev avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
Srbije Srbija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Hrvaške Hrvaška samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Bosne Bosna samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Hercegovine Hercegovina samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Slovenije Slovenija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Makedonije Makedonija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Črne črn splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
gore gora samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vojvodine vojvodina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Kosova Kosovo samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Urednik urednik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sodobnosti sodobnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Evald Evald samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Flisar Flisar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
uvodnem uvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
besedilu besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
razlaga razlagati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
številka številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
revije revija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
brez brez predlog; rodilnik
nostalgije nostalgija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
nekdanji nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Jugoslaviji Jugoslavija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
edini edin splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
korak korak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
k k predlog; dajalnik
obnovi obnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
mostov most samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
nekdanjimi nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
neizogibno neizogibno splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
bodočimi bodoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
prijatelji prijatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pa pa priredni veznik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, tožilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
vrste vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
literature literatura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
angleškimi angleški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
prevodi prevod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
pa pa priredni veznik
da da podredni veznik
utegne utegniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
širšemu širok splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, dajalnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
omogočiti omogočiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
vpogled vpogled samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; tožilnik
raznolikost raznolikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
bogastvo bogastvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
književnosti književnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
jugovzhodne jugovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Evrope Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Sourednik sourednik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
posebne poseben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
izdaje izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Josip Josip samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Osti ost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
številko številka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
prispeval prispevati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
uvodni uvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
esej esej samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Književno književen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
ozemlju ozemlje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
nekdanje nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skupne skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pred pred predlog; orodnik
njenim njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik, ednina, ženski spol svojine
razpadom razpad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
njem on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik
V v predlog; mestnik
izboru izbor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
objavljena objavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
Davida David samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Albaharija Albahari samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Petreja Petrej samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
M. M. okrajšava
Andreevskega Andreevski samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Aleksandra Aleksander samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Bečanovića Bečanović samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Andreja Andrej samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Blatnika Blatnik samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Balše Balše samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Brkovića Brković samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Ivana Ivan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Čolovića Čolović samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Filipa Filip samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Davida David samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Jozefine Jozefine samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Dautbegović Dautbegović samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Aleša Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Debeljaka Debeljak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Liljane Liljana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Dirjan Dirjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Milana Milan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Djordjevića Djordjević samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Feride Feride samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Duraković Duraković samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Evalda Evald samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Flisarja Flisar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Bogomila Bogomila samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Gjuzela Gjuzel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Pavla Pavel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Goranovića Goranović samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Željka Željko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ivankovića Ivanković samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Miljenka miljenka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Jergovića Jergović samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Dževada Dževad samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Karahasana Karahasan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Dražena Dražen samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Katunarića Katunarić samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Katice Katica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Kjulavkove Kjulavkove samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Eftima eftima samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kletnikova Kletnikov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Mirana Miran samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Košute Košuta samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Mirka Mirko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kovača Kovač samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Alme Alme samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Lazarevske Lazarevska samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Radmile Radmile samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Lazić Lazić samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Olivere Olivera samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Nikolove Nikolov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Borisa Boris samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
A. A. okrajšava
Novaka Novak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Josipa Josip samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Ostija ostija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Žarka Žark samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Paića Paić samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Vladimirja Vladimir samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Pištala Pištal samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Alija Ali samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Podrimje Podrimja samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Milorada Milorado samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Popovića Popović samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ane Ana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ristović Ristović samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Abdulaha Abdulah samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Sidrana sidran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Slobodana Slobodan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Šnajderja Šnajder samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Otta Ott samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Tolnaija Tolnai samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Nenada Nenad samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Veličkovića Veličković samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Delo
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Delo
avtor: neznani novinar