V samostojnih člankih je v priročniku dokumentirano tudi literarno delo slovenskih dvojezičnih avtorjev na Koroškem in drugod v Avstriji. Bikulturalnost in bilingvalnost sta namreč specifičnost slovenske in drugih manjšinskih literatur, ki pozitivno zaživita v izraziti polifunkcionalnosti v posredništvu med različnimi jezikovnimi prostori. V primerjavi s prejšnjo izdajo Kürschnerja iz leta 1998 se je tam navedenim sedmim Slovencem zdaj pridružila še Maja Haderlap . V članku (38 vrstic drobnega tiska) je omenjena kot avtorica slovenskih in nemških pesniških del in kot prevajalka lirike Aleša Debeljaka, Marka Kravosa ali Srečka Kosovela v celovški reviji Die Brücke, poleg tega so navedene njene nemške radijske igre in pripovedi ter sodelovanje in urejevanje nekdanje slovenske koroške literarne revije Mladje. Podobno posamezni članki v skopih zarisih informirajo o življenju in delu drugih slovenskih dvojezičnih pisateljic in pisateljev. Po abecednem redu so poleg avtorja tega zapisa upoštevani še Milena Merlak Detela, Janko Ferk, Fabjan Hafner in Janko Messner . Dvojezični pesnik Jani Oswald, ki je imel v prejšnji izdaji še 4 vrstice, pa je samo registriran - z opombo, da uredništvo ni prejelo novih podatkov o avtorju in njegovem delu. Morda bi celovško društvo slovenskih pisateljev v Avstriji lahko ob takih priložnostih obvestilo redakcije in ustanove, ki se v vedno večji meri ukvarjajo z bilingvalnimi in plurilingvalnimi literarnimi pojavi v Avstriji, Evropi in po svetu, o dvojezičnem delovanju nekaterih njegovih članov. K omenjenim slovenskim avtorjem bi lahko prišteli še v Celovcu živečega nemškega prozaista in prevajalca slovenskih literarnih besedil v nemščino Petra Kerscheja .

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
V v predlog; mestnik
samostojnih samostojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
člankih članek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
priročniku priročnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dokumentirano dokumentiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
tudi tudi členek
literarno literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
delo delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
dvojezičnih dvojezičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
avtorjev avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Koroškem Koroško samostalnik, lastno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
drugod drugod splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
Avstriji Avstrija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Bikulturalnost bikulturalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
bilingvalnost bilingvalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
namreč namreč priredni veznik
specifičnost specifičnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
manjšinskih manjšinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
literatur literatura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
pozitivno pozitivno splošni prislov; nedoločena stopnja
zaživita zaživeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
v v predlog; mestnik
izraziti izrazit splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
polifunkcionalnosti polifunkcionalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
posredništvu posredništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
med med predlog; orodnik
različnimi različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
jezikovnimi jezikoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
prostori prostor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
V v predlog; mestnik
primerjavi primerjava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
s z predlog; orodnik
prejšnjo prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
izdajo izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Kürschnerja kürschner samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
iz iz predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1998 1998 glavni števnik; arabski zapis
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tam tam splošni prislov; nedoločena stopnja
navedenim naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
sedmim sedem glavni števnik; besedni zapis, množina, dajalnik
Slovencem Slovenec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, orodnik
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
pridružila pridružiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
še še členek
Maja Maja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Haderlap Haderlap samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
V v predlog; mestnik
članku članek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
38 38 glavni števnik; arabski zapis
vrstic vrstica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
drobnega droben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tiska tisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
omenjena omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
avtorica avtorica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
nemških nemški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pesniških pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
del delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
kot kot podredni veznik
prevajalka prevajalka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lirike lirika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Aleša Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Debeljaka Debeljak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Marka Mark samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kravosa Kravos samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
Srečka Srečko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kosovela Kosovel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
celovški celovški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
reviji revija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Die die neuvrščeno
Brücke brücka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
poleg poleg predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
navedene naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
njene njen svojilni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, rodilnik, ednina, ženski spol svojine
nemške nemški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
radijske radijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
igre igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pripovedi pripoved samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ter ter priredni veznik
sodelovanje sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
urejevanje urejevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nekdanje nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
slovenske slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
koroške koroški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
literarne literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
revije revija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Mladje mladje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Podobno podobno splošni prislov; nedoločena stopnja
posamezni posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
članki članek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
skopih skop splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
zarisih zaris samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
informirajo informirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
o o predlog; mestnik
življenju življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dvojezičnih dvojezičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
pisateljic pisateljica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pisateljev pisatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Po po predlog; mestnik
abecednem abeceden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
redu red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
poleg poleg predlog; rodilnik
avtorja avtor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
zapisa zapis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
upoštevani upoštevan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
še še členek
Milena Milena samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Merlak Merlak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Detela Detela samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Janko Janko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ferk Ferk samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Fabjan Fabjan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Hafner Hafner samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Janko Janko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Messner Messner samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Dvojezični dvojezičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
pesnik pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Jani Jani samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Oswald Oswald samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
imel imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
prejšnji prejšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
izdaji izdaja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
še še členek
4 4 glavni števnik; arabski zapis
vrstice vrstica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
samo samo členek
registriran registriran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
z z predlog; orodnik
opombo opomba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
uredništvo uredništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
prejelo prejeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
novih nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
podatkov podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
avtorju avtor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
njegovem njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik, ednina, moški spol svojine
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Morda morda členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
celovško celovški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
društvo društvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
pisateljev pisatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Avstriji Avstrija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
ob ob predlog; mestnik
takih tak kazalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
priložnostih priložnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
obvestilo obvestilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
redakcije redakcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ustanove ustanova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
večji velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, mestnik
meri mera samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ukvarjajo ukvarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
z z predlog; orodnik
bilingvalnimi bilingvalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
plurilingvalnimi plurilingvalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
literarnimi literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
pojavi pojav samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
Avstriji Avstrija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Evropi Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
po po predlog; mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
dvojezičnem dvojezičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
delovanju delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
nekaterih nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
njegovih njegov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, ednina, moški spol svojine
članov član samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
K k predlog; dajalnik
omenjenim omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
slovenskim slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, dajalnik
avtorjem avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
prišteli prišteti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
še še členek
v v predlog; mestnik
Celovcu Celovec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
živečega živeč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
nemškega nemški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prozaista prozaist samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prevajalca prevajalec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
literarnih literaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
besedil besedilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
nemščino nemščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Petra Peter samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kerscheja Kersche samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Delo
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Delo
avtor: neznani novinar