uvodni del in prinaša prispevke o političnih vprašanjih Evropske zveze. Med temi je tudi razmišljanje pred nedavnim preminulega Predraga Matvejevića in Aleša Debeljaka. Sledita dva prispevka s področja kulture, ki želita osvetliti korenine evropskih vrednot. Mediavistka z Univerze v Parmi Daniela Romagnoli je osvetlila dediščino skupnega evropskega srednjega veka, medtem ko je profesor na Univerzi v Trstu Elvio Guagnini razmišljal o evropski kulturi in medkulturnih odnosih na podlagi izkušnje obmejne književnosti. Elvio Guagnini, ugleden tržaški italijanist, sicer pa povojni izseljenec iz Istre, pogosto sodeluje pri teh stikih in je odkrito opisal svoja opažanja pri tem sodelovanju. Najobsežnejši je razdelek o jezikih in zgodovini, v katerega je uvrščen prispevek Vicenza Lo Cascia, italijanista na Univerzi v Amsterdamu, o mednarodni kulturi Miran Košuta (foto JMP) in jezikih v združeni Evropi. Akademik Ciril Zlobec se je ob pesništvo, pač pa za srečanje pe- svoji tretji pesmi iz cikla Beseda snikov dveh manjšin, ki ne sode- spraševal, ali je Evropa Babilonija lujejo prav pogosto s skupnimi ali jezikovna polifonija. Docent pobudami, na intimni osebni političnih ved na Tretji univerzi v Rimu Pietro Grilli di Cortona je ravni. Še posebej zanimiv je dvojezični objavil razmišljanje o nacionalzbornik Fare gli Europei - Ustva- nih konfliktih ter njihovem razriti Evropejce. Vključuje enajst pletanju na institucionalni ravni. prispevkov in pet pozdravnih raz- Znana proučevalka zgodovine mišljanj gostov simpozija, ki ga je Slovencev v Italiji Milica Kacin pred dobrima dvema letoma (13. Wohinz je povzela svoja spoz- 14. 2. 2004) v Gorici pripravil nanja o slovensko-italijanskih odInštitut Gramsci. Pobudo za to nosih ter se zadržala pri iskanju strokovno znanstveno in tudi po- razlogov za spopade in pojasnjelitično srečanje je dal nekdanji vanju korenin dialoga med obojidekan tržaške filozofske fakultete mi. Kot zadnji je uvrščen prispein dolgoletni predsednik tega vek Giorgia Conettija, docenta Inštituta, sedaj že pokojni profe- mednarodnega prava na Universor Giuseppe Petronio. Urednik zi v Insubriji (Como), o naMiran Košuta se ni slučajno od- stajanju preknacionalnega zgoločil, da je objavil tudi pozdravne dovinopisja pri raziskovanju itanagovore političnih funkcio- lijansko-slovenskih odnosov. narjev, saj prinašajo zamisli in Urednik, ki je opravil težaško denačela, ki jim vsi ploskamo, po- lo usklajevanja in poenotenja pritem pa se izkaže, da jih je težko spevkov zelo različnih sodelavcev uresničiti. Če še velja izrek, verba s širokega mednarodnega prostovolant, scripta manet, potem ra, je dodal še skrbne predstavitmorda lahko upamo, da bodo ve večine sodelujočih avtorjev. natisnjene besede trdnejša zaveza Uspelo mu je na enem mestu tistih, ki so jih izrekli. Drugi raz- zbrati ugledne strokovnjake in delek zbornika, ki ga je s prevodi vidne ustvarjalce neke nove stv italijanščino in slovenščino varnosti, ki nastaja kot čezmejna oskrbela prof. Antonija Valen- zaveza v združeni Evropi. Z.J. tinčič, se smiselno navezuje na

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
uvodni uvoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
del del samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
prinaša prinašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
prispevke prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
o o predlog; mestnik
političnih političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, mestnik
vprašanjih vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
zveze zveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Med med predlog; orodnik
temi ta kazalni zaimek; moški spol, množina, orodnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
razmišljanje razmišljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
nedavnim nedaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
preminulega preminul deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
Predraga predrag splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Matvejevića Matvejević samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
in in priredni veznik
Aleša Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Debeljaka Debeljak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Sledita slediti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
dva dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, imenovalnik
prispevka prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, dvojina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kulture kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
želita želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, dvojina
osvetliti osvetliti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
korenine korenina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
evropskih evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vrednot vrednota samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Mediavistka mediavistka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; rodilnik
Univerze univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Parmi Parma samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Daniela Daniel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Romagnoli romagnoli samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
osvetlila osvetliti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
dediščino dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
skupnega skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
evropskega evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
srednjega srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
veka vek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
medtem medtem splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
profesor profesor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Univerzi univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Trstu Trst samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Elvio Elvio samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Guagnini Guagnini samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
razmišljal razmišljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
o o predlog; mestnik
evropski evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
kulturi kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
medkulturnih medkulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odnosih odnos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izkušnje izkušnja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
obmejne obmejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
književnosti književnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Elvio Elvio samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Guagnini Guagnini samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ugleden ugleden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
tržaški tržaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
italijanist italijanist samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sicer sicer členek
pa pa priredni veznik
povojni povojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
izseljenec izseljenec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz predlog; rodilnik
Istre Istra samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
sodeluje sodelovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pri pri predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; moški spol, množina, mestnik
stikih stik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
odkrito odkrito splošni prislov; nedoločena stopnja
opisal opisati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
svoja svoj povratni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
opažanja opažanje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
sodelovanju sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Najobsežnejši obsežen splošni pridevnik; presežnik, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
razdelek razdelek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
jezikih jezik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
zgodovini zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; tožilnik
katerega kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
uvrščen uvrščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
prispevek prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Vicenza Vicenza samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Lo lo neuvrščeno
Cascia Cascia samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
italijanista italijanist samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Univerzi univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Amsterdamu Amsterdam samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
mednarodni mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
kulturi kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Miran Miran samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Košuta Košuta samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
foto foto samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
JMP JMP samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
jezikih jezik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
združeni združen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Evropi Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Akademik akademik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ciril Ciril samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zlobec Zlobec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ob ob predlog; tožilnik
pesništvo pesništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
pač pač členek
pa pa priredni veznik
za za predlog; tožilnik
srečanje srečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
pe pa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
tretji tretji vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
pesmi pesem samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
iz iz predlog; rodilnik
cikla cikel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Beseda beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
snikov snik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
dveh dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, rodilnik
manjšin manjšina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ne ne členek
sode soda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
spraševal spraševati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
ali ali priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Evropa Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Babilonija babilonija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
lujejo lujejoje glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
prav prav členek
pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
s z predlog; orodnik
skupnimi skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
ali ali priredni veznik
jezikovna jezikoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
polifonija polifonija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Docent docent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pobudami pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
na na predlog; mestnik
intimni intimen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
osebni osebna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
političnih političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
ved veda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Tretji tretji vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
univerzi univerza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
Rimu Rim samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
Pietro Pietro samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Grilli Grilli samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
di di neuvrščeno
Cortona Corton samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Še še členek
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
zanimiv zanimiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dvojezični dvojezičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
objavil objaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
razmišljanje razmišljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
nacionalzbornik nacionalzbornik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Fare fara samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gli gliti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Europei Europei samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ustva ustv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
nih en splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
konfliktih konflikt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
ter ter priredni veznik
njihovem njihov svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik, množina svojine
razriti razriti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Evropejce Evropejec samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, tožilnik
Vključuje vključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
enajst enajst glavni števnik; besedni zapis, množina, imenovalnik
pletanju pletanon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
institucionalni institucionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
prispevkov prispevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
pet pet glavni števnik; besedni zapis, množina, imenovalnik
pozdravnih pozdraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
raz raza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Znana znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
proučevalka proučevalka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zgodovine zgodovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mišljanj mišljanja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
gostov gost samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
simpozija simpozij samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Slovencev Slovenec samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Italiji Italija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Milica Milica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Kacin Kacin samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
dobrima dober splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, dvojina, orodnik
dvema dva glavni števnik; besedni zapis, srednji spol, dvojina, orodnik
letoma leto samostalnik, občno ime; srednji spol, dvojina, orodnik
13 13 glavni števnik; arabski zapis
Wohinz Wohinz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
povzela povzeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
svoja svoj povratni zaimek; srednji spol, množina, tožilnik
spoz spoz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
14. 14. vrstilni števnik; arabski zapis
2. 2. vrstilni števnik; arabski zapis
2004 2004 glavni števnik; arabski zapis
v v predlog; mestnik
Gorici Gorica samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pripravil pripraviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
nanja nanja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
slovensko slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
italijanskih italijanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
odInštitut odinštitut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Gramsci Gramsci samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pobudo pobuda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
nosih nosih samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zadržala zadržati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
pri pri predlog; mestnik
iskanju iskanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
strokovno strokovno splošni prislov; nedoločena stopnja
znanstveno znanstveno splošni prislov; nedoločena stopnja
in in priredni veznik
tudi tudi členek
po po predlog; mestnik
razlogov razlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
spopade spopad samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
pojasnjelitično pojasnjelitičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
srečanje srečanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dal dati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
nekdanji nekdanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
vanju vanj samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, mestnik
korenin korenin samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dialoga dialog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
med med predlog; orodnik
obojidekan obojidekan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tržaške tržaški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
filozofske filozofski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
fakultete fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mi jaz osebni zaimek; 1. oseba, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
Kot kot podredni veznik
zadnji zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
uvrščen uvrščen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
prispein prispein samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
dolgoletni dolgoleten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
predsednik predsednik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
vek vek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Giorgia Giorgio samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Conettija Conetti samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
docenta docent samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Inštituta inštitut samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
sedaj sedaj splošni prislov; nedoločena stopnja
že že členek
pokojni pokojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
profe profa samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
mednarodnega mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
prava pravo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
Universor Universor samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Giuseppe Giuseppe samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Petronio Petronio samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Urednik urednik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zi ziti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
Insubriji insubrija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Como Como samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
o o samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
naMiran namiran samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Košuta Košuta samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
slučajno slučajno splošni prislov; nedoločena stopnja
od od predlog; rodilnik
stajanju stajanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
preknacionalnega preknacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
zgoločil zgoločiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
objavil objaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
tudi tudi členek
pozdravne pozdraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
dovinopisja dovinopis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
raziskovanju raziskovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
itanagovore itanagovora samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
političnih političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
funkcio funkcio samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
lijansko lijanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
slovenskih slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
odnosov odnos samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
narjev nar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
saj saj priredni veznik
prinašajo prinašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zamisli zamisel samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
Urednik urednik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
opravil opraviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
težaško težaško splošni prislov; nedoločena stopnja
denačela denačelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
ploskamo ploskati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
po po predlog; mestnik
lo lo neuvrščeno
usklajevanja usklajevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
poenotenja poenotenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pritem pritem splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
izkaže izkazati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
spevkov spevek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sodelavcev sodelavec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
uresničiti uresničiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Če če podredni veznik
še še členek
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
izrek izrek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
verba verba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
širokega širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
mednarodnega mednaroden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
prostovolant prostovolant samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
scripta scripta samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
manet manet samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
ra ra splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dodal dodati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
še še členek
skrbne skrben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
predstavitmorda predstavitmord samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
upamo upati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
ve vedeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
večine večina samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
sodelujočih sodelujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
avtorjev avtor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
natisnjene natisnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
besede beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
trdnejša trden splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
zaveza zaveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Uspelo uspeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
enem en zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, mestnik
mestu mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
tistih tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
izrekli izreči glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
Drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
raz raz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zbrati zbrati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ugledne ugleden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
strokovnjake strokovnjak samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
delek delek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zbornika zbornik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; orodnik
prevodi prevod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
vidne viden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
ustvarjalce ustvarjalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
neke nek nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
nove nova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
stv stvti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
italijanščino italijanščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
slovenščino slovenščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
varnosti varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
nastaja nastajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
kot kot podredni veznik
čezmejna čezmejen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
oskrbela oskrbeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
prof. prof. okrajšava
Antonija Antonija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Valen Valen samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zaveza zaveza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
združeni združen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
Evropi Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Z. Z. okrajšava
J. J. okrajšava
tinčič tinčič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
smiselno smiselno splošni prislov; nedoločena stopnja
navezuje navezovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2007
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Novi glas
avtor: neznani novinar