Hermenevtičnih težav ni z Vincetičevo poezijo pač niti za trohico več ali manj kot s katerimkoli (ljubljanskim) pesnikom. Vincetič je oblikovno res začel pod vplivom Strniševih, Kovičevih in Jesihovih asonančnih štitivrstičnih kitic in sonetov in te svoje reference v svojih zbirkah celo upeva (" Koviča Poletje, Jesiha Soneti"). Ampak te oblikovne posode je Vincetič od zbirke do zbirke nalival s svojo poetiko, za katero pa je značilno predvsem to, da se je na daleč izogibal za poezijo večinoma neplodnih konceptualizmov in esencializmov, filozofaž in ideologizmov in se posvetil poeziji stvarnega življenja. Mogoče pa to dela hermenevtikom težave? Vincetič svoje pesniške estetske spoznave in sporočila kodira iz skrivnostnosti, slikovitosti, nadčutnosti svojega jezikovnega, socialnega, duhovnega, mitičnega, sploh skušenjskega okolja. Tako se od Zanne (1984) do Balte vedno bolj uveljavljajo v Vincetičevi osebni skušenjsko-spoznavni estetski pisavi stebrne eksistencialije, kot so skrivnost življenja in narave, ljudje in miti domače pokrajine, ljubezen, erotika in čutnost in sploh estetika "preprostih stvari", kar pesnika izvirno približuje Kranjčevemu in zlasti Lainščkovemu umetništvu. V prvih zbirkah res še ni bilo čisto jasno, česa se Vincetič pravzaprav gre - ali morda ne doživljamo le spretnih vaj v slogu po že omenjenih zgledih, toda zlasti zbirke 90. let (Tajmir, Divan, Tanin) izražajo zrelega in samosvojega pesnika nezamenljive estetske spoznave in ontološke izvirnosti. S temi trditvami sploh nisem "obrobno" osamljen, kajti kako bi Vincetiču sicer pisali laskave spremne besede taki "osrednjiki", kot so Veno Taufer, Alojz Ihan, Milan Dekleva in (v Balti) Aleš Debeljak.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Hermenevtičnih hermenevtičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
težav težava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
z z predlog; orodnik
Vincetičevo Vincetičev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
poezijo poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
pač pač členek
niti niti členek
za za predlog; tožilnik
trohico trohica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
več več splošni prislov; primernik
ali ali priredni veznik
manj manj splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
s z predlog; orodnik
katerimkoli katerikoli oziralni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
ljubljanskim ljubljanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
pesnikom pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Vincetič Vincetič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
oblikovno oblikovno splošni prislov; nedoločena stopnja
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
začel začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
pod pod predlog; orodnik
vplivom vpliv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Strniševih Strnišev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
Kovičevih Kovičev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
Jesihovih Jesihov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
asonančnih asonančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
štitivrstičnih štitivrstičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
kitic kitica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
sonetov sonet samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
reference referenca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
v v predlog; mestnik
svojih svoj povratni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
zbirkah zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
celo celo členek
upeva upevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Koviča Kovič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Poletje poletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
Jesiha Jesih samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Soneti sonet samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Ampak ampak priredni veznik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
oblikovne oblikoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
posode posoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Vincetič Vincetič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
zbirke zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
zbirke zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nalival nalivati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
s z predlog; orodnik
svojo svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
poetiko poetika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
za za predlog; tožilnik
katero kateri vprašalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
značilno značilno splošni prislov; nedoločena stopnja
predvsem predvsem členek
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; tožilnik
daleč daleč splošni prislov; nedoločena stopnja
izogibal izogibati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
za za predlog; tožilnik
poezijo poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
večinoma večinoma splošni prislov; nedoločena stopnja
neplodnih neploden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
konceptualizmov konceptualizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
esencializmov esencializem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
filozofaž filozofaž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
ideologizmov ideologizem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
posvetil posvetiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
poeziji poezija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
stvarnega stvaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
življenja življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Mogoče mogoče splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
dela delati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
hermenevtikom hermenevtik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
težave težava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vincetič Vincetič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
pesniške pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
estetske estetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
spoznave spoznava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
sporočila sporočilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kodira kodirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
iz iz predlog; rodilnik
skrivnostnosti skrivnostnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
slikovitosti slikovitost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nadčutnosti nadčutnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
svojega svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
jezikovnega jezikoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
socialnega socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
duhovnega duhoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
mitičnega mitičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik
sploh sploh členek
skušenjskega skušenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
od od predlog; rodilnik
Zanne Zanne samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1984 1984 glavni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
Balte balta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
vedno vedno splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
uveljavljajo uveljavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
Vincetičevi Vincetičev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
osebni osebna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
skušenjsko skušenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
spoznavni spoznaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
estetski estetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
pisavi pisava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
stebrne stebrn splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
eksistencialije eksistencialija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
skrivnost skrivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
življenja življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
miti mit samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
domače domač splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
pokrajine pokrajina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ljubezen ljubezen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
erotika erotika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
čutnost čutnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
sploh sploh členek
estetika estetika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
preprostih preprost splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
pesnika pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
izvirno izvirno splošni prislov; nedoločena stopnja
približuje približevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Kranjčevemu Kranjčev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
in in priredni veznik
zlasti zlasti členek
Lainščkovemu Lainščkov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
umetništvu umetništvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
V v predlog; mestnik
prvih prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, mestnik
zbirkah zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
še še členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
čisto čisto splošni prislov; nedoločena stopnja
jasno jasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
česa kaj vprašalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
Vincetič Vincetič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pravzaprav pravzaprav členek
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
ali ali priredni veznik
morda morda členek
ne ne členek
doživljamo doživljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
le le členek
spretnih spreten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
vaj vaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
slogu slog samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
po po predlog; mestnik
že že členek
omenjenih omenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
zgledih zgled samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
toda toda priredni veznik
zlasti zlasti členek
zbirke zbirka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
90. 90. vrstilni števnik; arabski zapis
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
Tajmir Tajmir samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Divan divan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tanin tanin samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izražajo izražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
zrelega zrel splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
samosvojega samosvoj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
pesnika pesnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
nezamenljive nezamenljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
estetske estetski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
spoznave spoznava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ontološke ontološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
izvirnosti izvirnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
S z predlog; orodnik
temi ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, orodnik
trditvami trditev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
sploh sploh členek
nisem biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, ednina, zanikani
obrobno obrobno splošni prislov; nedoločena stopnja
osamljen osamljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
kajti kajti priredni veznik
kako kako splošni prislov; nedoločena stopnja
bi biti pomožni glagol; pogojnik
Vincetiču vincetiču splošni prislov; nedoločena stopnja
sicer sicer členek
pisali pisati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
laskave laskav splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
spremne spremen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
besede beseda samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
taki tak kazalni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
osrednjiki osrednjik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
kot kot podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
Veno Veno samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Taufer Taufer samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Alojz Alojz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ihan Ihan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Milan Milan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Dekleva Dekleva samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
Balti balta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Aleš Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Debeljak Debeljak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zapri
vir: Večer
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Večer
avtor: neznani novinar