V drugem tematskem sklopu o izzivih globalizacije je profesor Henry Teune iz University of Pennsylvania med drugim poudaril, da živimo v dobi lokalizacije in ne le globalizacije. Meni, da se različnim kulturam ni več potrebno boriti za svoj prostor pod soncem kot nekoč, saj globalni sistem teži k raznolikosti. V nadaljevanju so svoje poglede na globalizacijo predstavili še profesorji s FDV, in sicer Zdravko Mlinar, ki je imel nekoliko specifično temo o organizaciji družbe z vidika posameznika in vsega sveta, Lojze Sočan, ki je govoril o strateško-političnih odzivih na globalizacijo in integracijo, ter Aleš Debeljak, ki je zavzel nekoliko drugačno stališče od drugih predavateljev, saj je o globalizaciji spregovoril v smislu zasledovanja nesreče. Ob koncu tega sklopa je globalizacijo s sociološkega vidika predstavil Rudi Rizman s Filozofske fakultete. O EU v svetovnem gospodarstvu so v drugem tematskem sklopu včerajšnje konference razpravljali tuji predavatelji, med njimi tudi Yves Berthelot, izvršni sekretar Ekonomske komisije za Evropo pri Združenih narodih, in lord William Wallace, profesor na London School of Economics and Political Science.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
V v predlog; mestnik
drugem drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
tematskem tematski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
sklopu sklop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
o o predlog; mestnik
izzivih izziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
globalizacije globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
profesor profesor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Henry Henry samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Teune Teune samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
iz iz neuvrščeno
University university neuvrščeno
of of samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pennsylvania Pennsylvania samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
drugim drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, orodnik
poudaril poudariti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
da da podredni veznik
živimo živeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
v v predlog; mestnik
dobi doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
lokalizacije lokalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ne ne členek
le le členek
globalizacije globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Meni meniti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
različnim različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, dajalnik
kulturam kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, dajalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
več več členek
potrebno potrebno splošni prislov; nedoločena stopnja
boriti boriti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
za za predlog; tožilnik
svoj svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
prostor prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
pod pod predlog; orodnik
soncem sonce samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
kot kot podredni veznik
nekoč nekoč splošni prislov; nedoločena stopnja
saj saj priredni veznik
globalni globalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
sistem sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
teži težiti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
k k predlog; dajalnik
raznolikosti raznolikost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
V v predlog; mestnik
nadaljevanju nadaljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
poglede pogled samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
na na predlog; tožilnik
globalizacijo globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
predstavili predstaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
še še členek
profesorji profesor samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
FDV FDV samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
sicer sicer členek
Zdravko Zdravko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Mlinar Mlinar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
imel imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
nekoliko nekoliko splošni prislov; nedoločena stopnja
specifično specifičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
temo tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
o o predlog; mestnik
organizaciji organizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
družbe družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
z z predlog; rodilnik
vidika vidik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
posameznika posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vsega ves celostni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
sveta svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Lojze Lojze samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Sočan Sočan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
govoril govoriti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
o o predlog; mestnik
strateško strateški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
političnih političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
odzivih odziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
na na predlog; tožilnik
globalizacijo globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
integracijo integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
Aleš Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Debeljak Debeljak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zavzel zavzeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
nekoliko nekoliko splošni prislov; nedoločena stopnja
drugačno drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
stališče stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
od od predlog; rodilnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
predavateljev predavatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
o o predlog; mestnik
globalizaciji globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
spregovoril spregovoriti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
v v predlog; mestnik
smislu smisel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
zasledovanja zasledovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nesreče nesreča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Ob ob predlog; mestnik
koncu konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
tega ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, rodilnik
sklopa sklop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
globalizacijo globalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
s z predlog; rodilnik
sociološkega sociološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
vidika vidik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
predstavil predstaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
Rudi Rudi samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Rizman Rizman samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; rodilnik
Filozofske filozofski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
fakultete fakulteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
O o predlog; mestnik
EU EU samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
svetovnem svetoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
gospodarstvu gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
drugem drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, mestnik
tematskem tematski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
sklopu sklop samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
včerajšnje včerajšnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
konference konferenca samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razpravljali razpravljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
tuji tuj splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
predavatelji predavatelj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
njimi on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, orodnik
tudi tudi členek
Yves Yves samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Berthelot Berthelot samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
izvršni izvršen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
sekretar sekretar samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ekonomske ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
komisije komisija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
za za predlog; tožilnik
Evropo Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
pri pri predlog; mestnik
Združenih združen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
narodih narod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
lord lord samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
William William samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Wallace Wallace samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
profesor profesor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
London London samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
School School samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
of of neuvrščeno
Economics Economics samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
and and neuvrščeno
Political political neuvrščeno
Science science neuvrščeno
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 1999
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar