Trenutna situacija nam ponuja priložnost za rekapitulacijo tega zlatega obdobja predstavljanja Slovencev na čeških radijskih valovih. Jože Udovič je bil predstavljen v sedmih pesniških sporedih in z enim esejem, Ivan Minatti v petih sporedih, Tomaž Šalamun v treh, Ciril Zlobec v treh, Kajetan Kovič v treh, Dane Zajc v treh, Milan Dekleva v treh plus z esejem, po dva pa imajo Srečko Kosovel, Tone Pavček, Lojze Krakar, Svetlana Makarovič, Tone Kuntner in Milan Jesih. Razen samostojnih avtorskih sporedov je bilo do zdaj šestnajst skupnih, v različnih sestavah. To vse, se razume, v mojih prevodih, reprize se ne štejejo. V nepesniških oddajah vodi Drago Jančar s številom deset (novele in eseji), Kosmač premore dve noveli, od mlajših esejistov sta se predstavila Aleš Debeljak in Alojz Ihan. Veliko sreče ni imela na praških valovih slovenska radijska drama: poleg Mejakovih dramatizacij Cirila Kosmača in Miška Kranjca enkrat v sedemdesetih letih lahko navedem le svoji, tudi že starejši (Vitomila Zupana in Saše Vuge), in igro Svetlane Makarovič Mrtvec pride po ljubico iz leta 1995. Predlogov je bilo seveda več, na primer igre Žarka Petana (je celo prevedena) in Milana Jesiha, toda za zdaj niso uspeli, čeprav gre za stvari, ki so znane marsikje po svetu. V bistvu je isto kot s slovensko gledališko dramo: treba bo premagati kronično nezaupanje in vzbuditi zanimanje. Poti so odprte.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Trenutna trenuten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
situacija situacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
ponuja ponujati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
priložnost priložnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
rekapitulacijo rekapitulacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
zlatega zlat splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
obdobja obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
predstavljanja predstavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Slovencev Slovenec samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
na na predlog; mestnik
čeških češki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
radijskih radijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
valovih val samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Jože Jože samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Udovič Udovič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
predstavljen predstavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
v v predlog; mestnik
sedmih sedem glavni števnik; besedni zapis, množina, mestnik
pesniških pesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
sporedih spored samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
z z predlog; orodnik
enim en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, orodnik
esejem esej samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Ivan Ivan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Minatti Minatti samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
petih pet glavni števnik; besedni zapis, množina, mestnik
sporedih spored samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Tomaž Tomaž samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Šalamun Šalamun samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, mestnik
Ciril Ciril samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zlobec Zlobec samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, mestnik
Kajetan Kajetan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kovič Kovič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
Dane Dane samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Zajc Zajc samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, rodilnik
Milan Milan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Dekleva Dekleva samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
treh trije glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, mestnik
plus plus samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
esejem esej samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
po po predlog; mestnik
dva dva glavni števnik; besedni zapis, moški spol, dvojina, tožilnik
pa pa priredni veznik
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
Srečko Srečko samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kosovel Kosovel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tone Tone samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Pavček Pavček samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Lojze Lojze samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Krakar Krakar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Svetlana Svetlana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Makarovič Makarovič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tone Tone samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Kuntner Kuntner samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Milan Milan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Jesih Jesih samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Razen razen predlog; rodilnik
samostojnih samostojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
avtorskih avtorski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
sporedov spored samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
do do predlog; rodilnik
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
šestnajst šestnajst glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
skupnih skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
različnih različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
sestavah sestava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
To ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
razume razumeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; mestnik
mojih moj svojilni zaimek; 1. oseba, moški spol, množina, rodilnik, ednina
prevodih prevod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
reprize repriza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
štejejo šteti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
V v predlog; mestnik
nepesniških nepesniški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
oddajah oddaja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
vodi voditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Drago Drago samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Jančar Jančar samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
s z predlog; orodnik
številom število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
deset deset glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
novele novela samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
eseji esej samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Kosmač Kosmač samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
premore premoči glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, tožilnik
noveli novela samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, tožilnik
od od predlog; rodilnik
mlajših mlad splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, rodilnik
esejistov esejist samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
predstavila predstaviti glavni glagol; dovršni, deležnik, dvojina, moški spol
Aleš Aleš samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Debeljak Debeljak samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Alojz Alojz samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Ihan Ihan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
sreče sreča samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
imela imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
na na predlog; mestnik
praških praški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
valovih val samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
slovenska slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
radijska radijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
drama drama samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
poleg poleg predlog; rodilnik
Mejakovih Mejakov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
dramatizacij dramatizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Cirila Ciril samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kosmača Kosmač samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Miška Mišek samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Kranjca Kranjc samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
enkrat enkrat splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
sedemdesetih sedemdeseti vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, mestnik
letih leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
navedem navesti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, ednina
le le členek
svoji svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, dajalnik
tudi tudi členek
že že členek
starejši star splošni pridevnik; primernik, moški spol, množina, imenovalnik
Vitomila vitomilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Zupana Zupan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Saše Saša samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Vuge Vuga samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
igro igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Svetlane Svetlana samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Makarovič Makarovič samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Mrtvec mrtvec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
pride priti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
po po predlog; tožilnik
ljubico ljubica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
iz iz predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
1995 1995 glavni števnik; arabski zapis
Predlogov predlog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
seveda seveda členek
več več splošni prislov; primernik
na na predlog; tožilnik
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
igre igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Žarka Žark samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Petana Petan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
celo celo členek
prevedena preveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
Milana Milan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
Jesiha Jesih samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=da
toda toda priredni veznik
za za predlog; tožilnik
zdaj zdaj splošni prislov; nedoločena stopnja
niso biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, zanikani
uspeli uspeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
čeprav čeprav podredni veznik
gre iti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; tožilnik
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
znane znan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
marsikje marsikje splošni prislov; nedoločena stopnja
po po predlog; mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
V v predlog; mestnik
bistvu bistvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
isto isti nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
s z predlog; orodnik
slovensko slovenski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
gledališko gledališki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
dramo drama samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
premagati premagati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
kronično kroničen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
nezaupanje nezaupanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
vzbuditi vzbuditi glavni glagol; dovršni, nedoločnik
zanimanje zanimanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
odprte odprt deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
zapri
vir: Večer
leto nastanka: 2000
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Večer
avtor: neznani novinar